Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Legislaţie » Codurile Esentiale » OUG 80/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila

OUG 80/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila

  Publicat: 02 Oct 2011       18435 citiri        Secţiunea: Codurile Esentiale  


Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Ordonanta de Urgenta nr. 80/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila

Publicata in Monitorul Oficial nr. 694 din 30 septembrie 2011

Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
A fost promulgat la 11.09.1865
A fost promulgat la 11.09.1865
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind modificarea Codului de procedură penală
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
1. Totalitatea atributelor si calitatilor unor persoane, izvorate din apartenenta acesteia la o familie, cum sunt calitatea de copil, de sot, de divortat etc.,
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Prevazute in cap. I, t. III, C. proc. pen., partea generala, mijloace prin care se constata elementele de fapt ce pot servi ca proba
A fost promulgat la 11.09.1865
A fost promulgat la 11.09.1865
1. Totalitatea atributelor si calitatilor unor persoane, izvorate din apartenenta acesteia la o familie, cum sunt calitatea de copil, de sot, de divortat etc.,
Prevazuta in cap II, t. III, art. 130, C. proc. pen., partea generala; procedeu folosit de organele juridice in scopul aflarii adevarului
1. Totalitatea atributelor si calitatilor unor persoane, izvorate din apartenenta acesteia la o familie, cum sunt calitatea de copil, de sot, de divortat etc.,
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
1. Totalitatea atributelor si calitatilor unor persoane, izvorate din apartenenta acesteia la o familie, cum sunt calitatea de copil, de sot, de divortat etc.,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Grup de cuvinte prin care se individualizeaza si se identifica o persoana fizica in societate si familie.
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este institutia de ocrotire a minorului care este lipsit de ingrijire parinteasca, precum si a alienatului si debilului mintal, dar mai ales a persoanei care, din cauza varstei nu se poate apara singura.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
1. Totalitatea atributelor si calitatilor unor persoane, izvorate din apartenenta acesteia la o familie, cum sunt calitatea de copil, de sot, de divortat etc.,
Reprezinta ansamblul masurilor, prestatiilor si serviciilor destinate ingrijirii si dezvoltarii copilului lipsit, temporar sau definitiv, de ocrotirea parintilor sai sau care,
Reguli privind rezolvarea de catre instantele judecatoresti a unor cereri care nu implica stabilirea
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Reprezinta ansamblul masurilor, prestatiilor si serviciilor destinate ingrijirii si dezvoltarii copilului lipsit, temporar sau definitiv, de ocrotirea parintilor sai sau care,
Componenta a sistemului de protectie sociala, reprezinta ansamblul de institutii si masuri prin care statul, autoritatile publice ale administratiei locale si societatea civila asigura prevenirea, limitarea sau inlaturarea efectelor temporare sau permanente ale unor situatii care pot genera marginalizarea sau excluderea sociala a unor persoane.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Componenta a sistemului de protectie sociala, reprezinta ansamblul de institutii si masuri prin care statul, autoritatile publice ale administratiei locale si societatea civila asigura prevenirea, limitarea sau inlaturarea efectelor temporare sau permanente ale unor situatii care pot genera marginalizarea sau excluderea sociala a unor persoane.
Componenta a sistemului de protectie sociala, reprezinta ansamblul de institutii si masuri prin care statul, autoritatile publice ale administratiei locale si societatea civila asigura prevenirea, limitarea sau inlaturarea efectelor temporare sau permanente ale unor situatii care pot genera marginalizarea sau excluderea sociala a unor persoane.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Este institutia de ocrotire a minorului care este lipsit de ingrijire parinteasca, precum si a alienatului si debilului mintal, dar mai ales a persoanei care, din cauza varstei nu se poate apara singura.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Loc in care persoana fizica isi are locuinta statornica sau principala.
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.

Avand in vedere existenta unor factori de natura obiectiva, care determina imposibilitatea indeplinirii procedurilor constitutionale necesare adoptarii proiectului de lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila, republicata, cu modificarile ulterioare, in scopul corelarii dispozitiilor acesteia cu noul Cod civil, asa cum prevede Legea nr. 71/2011 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil,
tinand seama de faptul ca factorii mentionati privesc necesitatea indeplinirii etapelor stabilite prin Regulamentul privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea si prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum si a altor documente, in vederea adoptarii/aprobarii, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 561/2009, precum si a procedurilor parlamentare,
avand in vedere importanta adoptarii unor reglementari care sa asigure atat cadrul institutional necesar aplicarii dispozitiilor noului Cod civil, cat si posibilitatea implementarii solutiilor optime, anterior intrarii in vigoare a acestuia,
luand in considerare faptul ca actuala sesiune parlamentara a inceput la data de 5 septembrie 2011, ceea ce nu permite adoptarea unei legi in acest sens, nici macar cu procedura de urgenta prevazuta de art. 76 alin. (3) din Constitutia Romaniei, republicata, pana la implinirea termenelor stabilite de Legea nr. 71/2011, data intrarii in vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, fiind 1 octombrie 2011, coroborat cu riscul neindeplinirii de catre autoritatile statului a unor obligatii fata de propriii cetateni, si anume imposibilitatea intocmirii si eliberarii actelor de stare civila, precum si a incheierii casatoriei, in conditiile prevazute de noul Cod civil, intrucat nu este creat cadrul normativ necesar, cu consecinte in ceea ce priveste obtinerea documentelor de identitate sau de calatorie, a caror eliberare este conditionata de prezentarea certificatelor de stare civila,
intrucat neadoptarea unei masuri imediate ar avea drept consecinta negativa imposibilitatea organizarii si desfasurarii corespunzatoare a activitatii specifice prevazute de Legea nr. 119/1996, republicata, cu modificarile ulterioare, fiind afectate in mod grav functionalitatea, coerenta si calitatea serviciilor prestate cetatenilor romani, in termenele stabilite de lege,
in considerarea faptului ca elementele sus-mentionate vizeaza un interes public si constituie o situatie extraordinara, a carei reglementare nu poate fi amanata si impune adoptarea de masuri imediate pe calea ordonantei de urgenta,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta .

Art. I
Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 743 din 2 noiembrie 2009, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Articolul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 2
(1) Actele de nastere, de casatorie si de deces se intocmesc in registre de stare civila, in doua exemplare, ambele originale, si se completeaza manual, cu cerneala speciala de culoare neagra.
(2) De la data asigurarii infrastructurii informatice necesare, al doilea exemplar al actelor de stare civila, precum si mentiunile ulterioare vor fi intocmite in format electronic."

2. Articolul 9 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 9
(1) Orice modificare intervenita in statutul civil al unei persoane, fie ca urmare a intocmirii unui act de stare civila, fie dispusa printr-o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila ori printr-un act administrativ, se comunica din oficiu, in termen de 10 zile, serviciului public comunitar local de evidenta a persoanelor sau, dupa caz, ofiterului de stare civila din cadrul primariei unitatii administrativ-teritoriale care a intocmit actul de nastere, de casatorie sau de deces al persoanei la care aceasta modificare se refera, in vederea inscrierii mentiunilor corespunzatoare.
(2) Daca modificarea a fost dispusa printr-o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila, aceasta se comunica, din oficiu, in termenul prevazut la alin. (1) de catre instanta care s-a pronuntat ultima asupra fondului."

3. Articolul 16 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 16
(1) In cazul prevazut la art. 10, starea civila se poate dovedi prin orice mijloace de proba in fata instantei judecatoresti, in situatiile prevazute la art. 103 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata.
(2) Prevederile art. 103 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu privire la dovada starii civile sunt aplicabile si in cazul in care se solicita serviciilor publice comunitare locale de evidenta a persoanelor sau ofiterului de stare civila din cadrul primariei unitatii administrativ-teritoriale competente reconstituirea sau intocmirea ulterioara a actelor de stare civila."

4. Articolul 18 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 18
(1) Numele de familie si prenumele copilului se stabilesc potrivit art. 84 din Legea nr. 287/2009, republicata.
(2) Ofiterul de stare civila are obligatia de a refuza inregistrarea prenumelor formate din cuvinte indecente, ridicole ori altele asemenea, de natura a afecta ordinea publica si bunele moravuri sau interesele copilului, dupa caz.
(3) Daca parintii nu au nume de familie comun sau exista neconcordanta intre prenumele copilului trecut in certificatul medical constatator al nasterii si declaratia verbala a declarantului, intocmirea actului de nastere se face pe baza declaratiei scrise si semnate de ambii parinti, din care sa rezulte numele de familie si prenumele copilului. In lipsa acordului parintilor cu privire la numele de familie, instanta de tutela hotaraste si comunica de indata hotararea ramasa definitiva si irevocabila serviciului public comunitar local de evidenta a persoanelor sau, dupa caz, ofiterului de stare civila din cadrul primariei unitatii administrativ-teritoriale unde s-a produs evenimentul, in vederea intocmirii actului de nastere."

5. La articolul 21, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Actiunea se introduce la judecatoria in a carei raza teritoriala are domiciliul persoana interesata sau unde are sediul serviciul de protectie speciala a copilului. Cererea se solutioneaza potrivit dispozitiilor privind procedura necontencioasa din Codul de procedura civila. In vederea solutionarii, instanta solicita serviciului public comunitar de evidenta a persoanelor in a carui raza administrativ-teritoriala are domiciliul persoana interesata sau se afla sediul serviciului de protectie speciala a copilului verificari pentru stabilirea identitatii, precum si avizul medicului legist cu privire la varsta si sexul persoanei al carei act de nastere se cere a fi intocmit.
Judecarea cauzei se face cu participarea procurorului."

6. Articolul 23 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 23
(1) Intocmirea actului de nastere, in cazul copilului parasit de mama in maternitate, se face imediat dupa implinirea termenului de 30 de zile de la intocmirea procesuluiverbal de constatare a parasirii copilului, semnat de reprezentantul directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului, de reprezentantul politiei si de cel al maternitatii.
(2) Daca identitatea mamei nu a fost stabilita in termenul prevazut la alin. (1), serviciul public de asistenta sociala in a carui raza administrativ-teritoriala a fost gasit copilul, pe baza documentatiei transmise de directia generala de asistenta sociala si protectia copilului, are obligatia ca in termen de 5 zile sa obtina dispozitia primarului competent sa intocmeasca actul de nastere privind stabilirea numelui si prenumelui copilului si sa faca declaratia de inregistrare a nasterii la serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor.
(3) Intocmirea actului de nastere se face pe baza procesului verbal prevazut la alin. (1), a certificatului medical constatator al nasterii, a autorizarii instantei de tutela in a carei circumscriptie a fost gasit copilul, cu privire la masura plasamentului in regim de urgenta, a raspunsului politiei cu privire la rezultatul verificarilor privind identitatea mamei, a dispozitiei de stabilire a numelui si prenumelui copilului si a declaratiei de inregistrare a nasterii."

7. La articolul 27, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Casatoria se poate incheia in afara sediului serviciului public comunitar local de evidenta a persoanelor sau, dupa caz, al primariei competente, pentru motive temeinice, cu aprobarea primarului."

8. La articolul 27, dupa alineatul (2) se introduc doua noi alineate, alineatele (3) si (4), cu urmatorul cuprins:
"(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), casatoria poate fi incheiata la serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor sau, dupa caz, la o alta primarie decat cea in a carei raza teritoriala domiciliaza sau isi au resedinta viitorii soti, cu aprobarea primarului unitatii administrativ-teritoriale unde se incheie casatoria.
(4) Serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor ori primaria unde urmeaza sa se incheie casatoria va instiinta, de indata, primaria de domiciliu sau de resedinta a viitorilor soti, in vederea publicarii declaratiei de casatorie."

Afişează OUG 80/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Noutati legislative 2011    Monitorul Oficial 2011    Noul Cod Civil    Codul civil 2011    Codul civil republicat       Legea 71/2011    Legea 287/2009    Acte de stare civila    Legea 119/1996    OUG 80/2011

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.Articole Juridice

Ce acte normative va abroga Noua lege a pensiilor (Legea 263/2010)?
Sursa: EuroAvocatura.ro