Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Ştiri juridice » Noutati legislative. Monitorul Oficial 24 iulie 2008

Noutati legislative. Monitorul Oficial 24 iulie 2008

  Publicat: 24 Jul 2008       1755 citiri       Sursa: EuroAvocatura  


Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Selectie a actelor publicate in Monitorul Oficial al Romaniei in data de 24 iulie 2008

Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ prin care se reglementeaza situatii generale si impersonale (decrete lege) sau situatii individuale concrete (numirea sau revocarea unui ambasador)
Act normativ prin care se reglementeaza situatii generale si impersonale (decrete lege) sau situatii individuale concrete (numirea sau revocarea unui ambasador)
Act normativ prin care se reglementeaza situatii generale si impersonale (decrete lege) sau situatii individuale concrete (numirea sau revocarea unui ambasador)
Act normativ prin care se reglementeaza situatii generale si impersonale (decrete lege) sau situatii individuale concrete (numirea sau revocarea unui ambasador)
Act normativ prin care se reglementeaza situatii generale si impersonale (decrete lege) sau situatii individuale concrete (numirea sau revocarea unui ambasador)
Act normativ prin care se reglementeaza situatii generale si impersonale (decrete lege) sau situatii individuale concrete (numirea sau revocarea unui ambasador)
Act normativ prin care se reglementeaza situatii generale si impersonale (decrete lege) sau situatii individuale concrete (numirea sau revocarea unui ambasador)
Act normativ prin care se reglementeaza situatii generale si impersonale (decrete lege) sau situatii individuale concrete (numirea sau revocarea unui ambasador)
Act normativ prin care se reglementeaza situatii generale si impersonale (decrete lege) sau situatii individuale concrete (numirea sau revocarea unui ambasador)
Act normativ prin care se reglementeaza situatii generale si impersonale (decrete lege) sau situatii individuale concrete (numirea sau revocarea unui ambasador)
Act normativ prin care se reglementeaza situatii generale si impersonale (decrete lege) sau situatii individuale concrete (numirea sau revocarea unui ambasador)
Act normativ prin care se reglementeaza situatii generale si impersonale (decrete lege) sau situatii individuale concrete (numirea sau revocarea unui ambasador)
Act normativ prin care se reglementeaza situatii generale si impersonale (decrete lege) sau situatii individuale concrete (numirea sau revocarea unui ambasador)
Act normativ prin care se reglementeaza situatii generale si impersonale (decrete lege) sau situatii individuale concrete (numirea sau revocarea unui ambasador)
Act normativ prin care se reglementeaza situatii generale si impersonale (decrete lege) sau situatii individuale concrete (numirea sau revocarea unui ambasador)
Act normativ prin care se reglementeaza situatii generale si impersonale (decrete lege) sau situatii individuale concrete (numirea sau revocarea unui ambasador)
Act normativ prin care se reglementeaza situatii generale si impersonale (decrete lege) sau situatii individuale concrete (numirea sau revocarea unui ambasador)
Act normativ prin care se reglementeaza situatii generale si impersonale (decrete lege) sau situatii individuale concrete (numirea sau revocarea unui ambasador)
Act normativ prin care se reglementeaza situatii generale si impersonale (decrete lege) sau situatii individuale concrete (numirea sau revocarea unui ambasador)
Act normativ prin care se reglementeaza situatii generale si impersonale (decrete lege) sau situatii individuale concrete (numirea sau revocarea unui ambasador)
Persoana care face parte din parchet si care exercita atributiile ce revin acestei institutii judiciare.
Act normativ prin care se reglementeaza situatii generale si impersonale (decrete lege) sau situatii individuale concrete (numirea sau revocarea unui ambasador)
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Monitorul Oficial nr. 559 / 24 iul. 2008


LEGI ȘI DECRETE

* 158. — Lege privind publicitatea înșelătoare și publicitatea comparativă

* 767. — Decret pentru promulgarea Legii privind publicitatea înșelătoare și publicitatea comparativă

*

* 788. — Decret pentru eliberarea din funcție a unui procuror

* 789. — Decret pentru eliberarea din funcție a unui procuror

* 790. — Decret pentru eliberarea din funcție a unui procuror

* 791. — Decret pentru eliberarea din funcție a unui procuror

* 792. — Decret pentru eliberarea din funcție a unui procuror

* 793. — Decret pentru eliberarea din funcție a unui procuror

* 794. — Decret pentru eliberarea din funcție a unui procuror

* 795. — Decret pentru eliberarea din funcție a unui procuror

* 796. — Decret pentru eliberarea din funcție a unui procuror

* 797. — Decret pentru eliberarea din funcție a unui procuror

* 798. — Decret pentru eliberarea din funcție a unui procuror

* 799. — Decret pentru eliberarea din funcție a unui judecător

* 800. — Decret pentru eliberarea din funcție a unui judecător

* 801. — Decret pentru eliberarea din funcție a unui judecător

* 802. — Decret pentru eliberarea din funcție a unui judecător

* 803. — Decret pentru eliberarea din funcție a unui judecător

* 804. — Decret pentru eliberarea din funcție a unui judecător

* 805. — Decret pentru eliberarea din funcție a unui judecător

* 806. — Decret privind numirea în funcția de procuror a unui judecător

* 807. — Decret pentru eliberarea din funcție a unui procuror

*

DECIZII ALE CURȚII CONSTITUȚIONALE

* Decizia nr. 648 din 10 iunie 2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 51 alin. (3) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006

* Decizia nr. 664 din 10 iunie 2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 34 alin. (12) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă

* Decizia nr. 670 din 12 iunie 2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 108 alin. (1) lit. a) și b) și art. 110 alin. (1) lit. a) și b) din Legea nr. 46/2008 privind Codul silvic

* Decizia nr. 673 din 12 iunie 2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție

* Decizia nr. 677 din 12 iunie 2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 9 alin. (2) lit. h1) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali și ale art. II alin. (1) din Legea nr. 249/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali

* Decizia nr. 683 din 12 iunie 2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 194 alin. (1) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale

* Decizia nr. 684 din 12 iunie 2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 78 alin. (1) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale

* Decizia nr. 830 din 8 iulie 2008 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 60 din titlul I al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

*

* Opinie separatăORDONANȚE ȘI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

* 19. — Ordonanță pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanțării și a cofinanțării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul național de dezvoltare, în bugetul instituțiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență

* 782. — Hotărâre privind transmiterea unor bunuri aflate în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale — Direcția pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală Călărași în administrarea Inspectoratului Teritorial pentru Calitatea Semințelor și Materialului Săditor Călărași, precum și pentru includerea în domeniul public al statului și darea în administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale — Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Semințelor și Materialului Săditor Călărași a unui imobil

__________

Monitorul Oficial nr. 560 / 24 iul. 2008


DECIZII ALE CURȚII CONSTITUȚIONALE

* Decizia nr. 650 din 10 iunie 2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 40 și art. 41 din Legea nr. 36/1995 a notarilor publici și a activității notariale

* Decizia nr. 668 din 12 iunie 2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1364 din Codul civil

* Decizia nr. 692 din 12 iunie 2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 17 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

* Decizia nr. 699 din 17 iunie 2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 5 alin. (2) al titlului X „Circulația juridică a terenurilor” din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente

* Decizia nr. 701 din 17 iunie 2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 64 alin. (1) și art. 67 din Legea nr. 122/2006 privind azilul în RomâniaHOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

* 768. — Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Ciomăgești, județul Argeș

* 769. — Hotărâre privind aprobarea stemelor comunelor Băbiciu și Vlădila, județul Olt

* 771. — Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Gârcov, județul Olt

* 772. — Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Aita Mare, județul Covasna

* 773. — Hotărâre privind aprobarea stemelor comunelor Estelnic, Ozun și Poian, județul Covasna

________

Monitorul Oficial nr. 561 / 24 iul. 2008


DECIZII ALE CURȚII CONSTITUȚIONALE

* Decizia nr. 678 din 12 iunie 2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1401 din Codul de procedură penală

* Decizia nr. 679 din 12 iunie 2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 6 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, precum și ale art. 264 alin. 3 și 4, art. 343 alin. 1 și 2 și art. 356 alin. 1 lit. c) din Codul de procedură penală

* Decizia nr. 680 din 12 iunie 2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 386 alin. 1 lit. a) din Codul de procedură penală

* Decizia nr. 681 din 12 iunie 2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 199, art. 275 și art. 278 din Codul de procedură penală

* Decizia nr. 682 din 12 iunie 2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3859, art. 38511 alin. 4 și art. 38513 din Codul de procedură penală, precum și a dispozițiilor art. 215 alin. 2 și 3 din Codul penal

*

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

* 784. — Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 244/2007 privind autoritățile competente responsabile cu aplicarea legislației din domeniul protecției consumatorilor și cooperarea dintre autoritățile naționale în acest domeniu

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE

* 794. — Ordin al ministrului transporturilor pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române RACR-LCTA „Licențierea controlorilor de trafic aerian”, ediția 1/2008

* 878. — Ordin al ministrului transporturilor pentru aprobarea Normelor specifice privind componența și modul de lucru ale comisiei de evaluare, termenele de realizare a licitațiilor, precum și procedura de soluționare a contestațiilor pentru licitațiile având ca obiect închirierea secțiilor de circulație aparținând infrastructurii feroviare neinteroperabile

ACTE ALE CURȚII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI

* Hotărârea din 20 decembrie 2007 în Cauza Iosif și alții împotriva României

______________

Vezi toate Monitoarele Oficiale din iulie 2008


Citeşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Dialogurile MCP (VI): Activarea clauzei de neconcurenta
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Anularea executarii silite in cazul cesiunii de creanta
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Ce se intampla cu sumele achitate in temeiul unui act administrativ fiscal anulat. Poate instanta dispune direct restituirea lor?
Sursa: Alex Slujitoru si Cristiana Ionescu, Avocati, Radu si Asociatii SPRLJurisprudenţă

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Anulare Hotarare CNSSU privind instituirea carantinei si interzicerea de participare doar la evenimente religioase
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL SUCEAVA SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL Sedinta publica din 24 mai 2021 Dosar nr. 479/32/2020

Alegerea perioadei care se ia in considerare la stabilirea bazei de calcul al pensiei militare de stat se poate face o singura data
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 7783/28.11.2018 a Curtii de Apel Galati

Legislaţie

OUG 117/2021 pentru modificarea si completarea Codului muncii
Ordonanta de urgenta nr. 117/2021 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii ...

OUG 110/2021 privind acordarea unor zile libere platite parintilor si altor categorii de persoane in contextul raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2
Ordonanta de urgenta nr. 110/2021 privind acordarea unor zile libere platite parintilor si altor cat ...

Legea 226/2021 a consumatorului vulnerabil
Legea nr. 226/2021 privind stabilirea masurilor de protectie sociala pentru consumatorul vulnerabil ...