Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Ştiri juridice » Proiect Ordonanta privind modificarea reglementarilor acordarii esalonarilor la plata

Proiect Ordonanta privind modificarea reglementarilor acordarii esalonarilor la plata

  Publicat: 28 Jan 2013       1578 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro  


Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Prin prezentul proiect de ordonanta se propune extinderea sferei de acordare a esalonarii la plata si la alte categorii de obligatii fiscale care, in prezent, sunt excluse.

Operatiune prin care o suma ce trebuie platita de catre un debitor creditorului
Plata efectuata din eroare de catre o persoana pentru o datorie inexistenta sau de care nu era tinuta sa raspunda, avand ca urmare obligatia beneficiarului de a restitui cee ce a primit in mod necuvenit.
Operatiune prin care o suma ce trebuie platita de catre un debitor creditorului
Operatiune prin care o suma ce trebuie platita de catre un debitor creditorului
Institutie de drept penal, prevazuta in sectiunea III, cap. V, t. III, art. 81, C. pen., partea generala, consta in suspendarea executarii pedepsei,
Operatiune prin care o suma ce trebuie platita de catre un debitor creditorului
1. Acel fenomen care influenteaza actiunea cauzei, favorizeaza sau franeaza procesul dezvoltarii cauzei in efect.
1. Acel fenomen care influenteaza actiunea cauzei, favorizeaza sau franeaza procesul dezvoltarii cauzei in efect.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Operatiune prin care o suma ce trebuie platita de catre un debitor creditorului
A fost promulgat la 11.09.1865
Persoana fizica sau juridica obligata prin lege sa plateasca impozit.
Operatiune prin care o suma ce trebuie platita de catre un debitor creditorului
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este un mijloc legal sau conventional de asigurare a executarii obligatiilor;
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Operatiune prin care o suma ce trebuie platita de catre un debitor creditorului
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Operatiune prin care o suma ce trebuie platita de catre un debitor creditorului
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Plata efectuata din eroare de catre o persoana pentru o datorie inexistenta sau de care nu era tinuta sa raspunda, avand ca urmare obligatia beneficiarului de a restitui cee ce a primit in mod necuvenit.
Sume pastrate in conturile din banci sau in casieriile agentilor economici, persoane juridice si fizice, fara destinatie de moment, tinute la dispozitia acestora pentru acoperirea cheltuielilor legate de activitatea si afacerile pe care le intreprind.

Astfel, se propune ca in sfera esalonarii la plata sa se includa si:

- sumele stabilite de alte autoritati, a caror administrare a fost transferata Agentiei Nationale de Administrare Fiscala dupa emiterea unei decizii de esalonare la plata . Aceasta in considerarea faptului ca sumele respective nu reprezinta o transmitere de creante, spre recuperare, Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, ci o ``predare`` de titluri ca urmare a transferului de competenta;
- sumele ce au facut obiectul unui act administrativ a carui executare a fost suspendata anterior emiterii deciziei de esalonare la plata si pentru care, in timpul esalonarii, a incetat suspendarea, cu constituirea garantiilor corespunzatoare. Aceste sume pot fi solicitate la esalonare dupa ce suspendarea actului administrativ inceteaza si dupa ce organul fiscal comunica contribuabilului instiintarea de plata in care sunt inscrise obligatiile fiscale pentru care a incetat suspendarea . Odata cu aceasta instiintare, in scopul esalonarii la plata, organul fiscal comunica contribuabilului si decizia referitoare la obligatiile fiscale accesorii, aferente obligatiilor fiscale inscrise in instiintare.

Totodata, a fost reglementata si procedura de solicitare a esalonarii acestor sume, procedura care presupune depunerea de catre contribuabil, inlauntrul termenului de 30 de zile de la comunicarea instiintarii, a cererii de esalonare. Caz contrar, sumele respective reprezinta conditie de mentinere a valabilitatii esalonarii in derulare.

De asemenea, se reglementeaza si faptul ca, in cazul respingerii cererii, contribuabilul trebuie sa achite obligatiile fiscale conditie (obligatiile de a caror plata depinde mentinerea valabilitatii esalonarii la plata), in termen de 30 de zile de la data comunicarii deciziei de respingere.

- sumele stabilite prin decizie de impunere, anterior emiterii unei decizii de esalonare la plata, desfiintate in procedura de solutionare a contestatiilor si mentinute prin noul act administrativ emis, in conformitate cu Codul procedura fiscala.

- reglementarea institutiei retragerii cererii de acordare a esalonarii la plata, in sensul ca un contribuabil poate sa renunte oricand, pana la emiterea deciziei de esalonare la plata a obligatiilor fiscale, la dreptul sau de a beneficia de aceasta facilitate, fara a i se ingradi dreptul de a depune, ulterior, o noua cerere de acordare.

- extinderea exceptiei de la obligatia de constituire a garantiilor si la alte entitati care administreaza bunuri din domeniul public sau privat al statului sau al unitatilor adminstrativ-teritoriale, inclusiv unitatilor subordonate sau aflate sub autoritatea acestora;

- modificarea procentului suplimentar al valorii garantiei in situatia in care bunurile sunt ipotecate si in favoarea altor creditori (maximum 16% fata de 32% cat este in prezent);

- reglementarea regulii referitoare la procentul suplimentar al garantiei care se poate lua in calcul in cazul in care, pe parcursul derularii esalonarii la plata, se solicita inlocuirea sau redimensionarea garantiei, in sensul ca acesta este cel in vigoare la data inlocuirii/redimensionarii, tinandu-se cont, totodata, de perioada de timp ramasa din esalonarea la plata acordata;

- extinderea posibilitatii contribuabililor de a-si mentine valabilitatea esalonarii la plata si in cazul in care obligatiile fiscale cu termene de plata incepand cu data comunicarii deciziei de esalonare, sunt declarate pana la data de 25 a lunii urmatoare scadentei prevazute de lege, nu doar daca le achita.

- reglementarea institutiei renuntarii la esalonarea la plata si regimul juridic al acesteia, in sensul ca pe perioada de valabilitate a unei esalonari, contribuabilul poate renunta in orice moment la aceasta facilitate fara ca organul fiscal sa emita o decizie de constatare a pierderii valabilitatii esalonarii, daca notifica organul fiscal printr-o cerere de renuntare la esalonarea la plata si daca achita obligatiile fiscale ramase din esalonarea la plata, pana la data la care intervine, potrivit legii, un caz de pierdere a valabilitatii esalonarii. In cazul in care contribuabilul nu respecta aceste conditii, organul fiscal emite decizia de constatare a pierderii valabilitatii esalonarii la plata a obligatiilor fiscale, cu toate efectele ce decurg din aceasta pierdere;

- reglementarea dreptului contribuabilului de a beneficia de mentinerea unei esalonari la plata a carei valabilitate a fost pierduta, o singura data pe perioada de valabilitate a esalonarii. Repunerea in termen a esalonarilor acordate echivaleaza cu mentinerea esalonarii, astfel ca avantajele masurii sunt de fapt avantajele esalonarii insasi: o alternativa de recuperare a acestora cu scopul ameliorarii incasarii veniturilor bugetare, al asigurarii ritmicitatii acestora, al diminuarii costului recuperarii arieratelor.

Pentru ca repunerea sa aiba aceasta finalitate, este necesar ca repunerea sa fie solicitata pana la data la care organul fiscal executa garantia.

- revizuirea termenului de 12 luni in care contribuabilii care sunt beneficiari ai unei esalonari la plata si, in acelasi timp, ai unor acte, autorizatii, acord sau alte acte administrative, puteau solicita o noua esalonare in cazul in care cererea de acordare a esalonarii la plata a fost respinsa sau retrasa, in sensul ca pot depune o noua cerere de esalonare daca achita obligatiile fiscale de a caror plata depinde mentinerea autorizatiei, acordului, etc, in termen de 15 zile de la data comunicarii deciziei de respingere sau a deciziei prin care se ia act de retragerea cererii;
- reglementarea unei proceduri simplificate de acordare a esalonarii la plata in cazul contribuabililor cu risc fiscal mic potrivit. Accesarea procedurii simplificate presupune acordarea unei esalonari la plata pe o perioada de maximum 6 luni, in baza cererii contribuabilului si cu conditia de a constitui garantii de minimum 20% din sumele solicitate a fi esalonate la plata . Celelalte conditii de accesare sunt de asemene valabile, cu exceptia celor referitoare la dificultatea generata de lipsa temporara de disponibilitati banesti si la capacitatea financiara deCiteşte mai multe despre:    Esalonare    OUG 29/2011

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte titluri

ICCJ. Dezlegarea unei chestiuni de drept privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa planul de reorganizare a debitorului nu poate sa prevada esalonarea la plata a creantelor curente
28 Mar 2019 | 785

Ordin al Ministrului Romanilor de Pretutindeni de esalonare a platii sumelor prevazute prin hotarari judecatoresti privind drepturi de natura salariala
21 Feb 2019 | 841

O.U.G. de esalonare a platii drepturilor salariale restante pentru personalul din Justitie
12 Feb 2019 | 981

Decizia ICCJ nr. 5/2019 privind esalonarea la plata a creantelor curente (inclusiv a celor bugetare)
19 Jan 2019 | 1399

U.N.B.R. a stabilit onorariile minimale obligatorii pentru avocati
03 Sep 2017 | 2294

Masurile adoptate de Guvernul Romaniei privind acordarea unor facilitati fiscale contribuabilor aflati in dificultate
18 Nov 2015 | 1402Articole Juridice

Ajutorul public judiciar beneficiari, forme, conditii de acordare
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Recuperarea creantelor prin procedura Ordonantei de plata
Sursa: Radu Georgescu

Procedura privind tragerea la raspundere penala a persoanei juridice. Art. 489 - 503 - NCPP
Sursa: EuroAvocatura.ro

Punerea in executare a amenzii penale. Art. 599 - NCPP
Sursa: EuroAvocatura.ro

Jurisprudenţă

Decizia C.C.R. nr. 331/2019 referitoare la admiterea obiectiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 74/2013
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia C.C.R. nr. 833/2018 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 alin. (1) din OUG nr. 44/2015
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia CCR nr. 29/2019 - respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 42 alin. (2) din OUG nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Raspunderea pentru prejudiciile directe si indirecte revine atat paratilor, care au indeplinit functiile de contabil sef/contabil, cat si administratorului societatii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Alba Iulia Sectia I Civila, Decizia nr. 363/2017, in sedinta publica din 2 martie 2017