din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2131 de useri onlinePrima pagină » Ştiri juridice » U.N.B.R. a stabilit onorariile minimale obligatorii pentru avocati

U.N.B.R. a stabilit onorariile minimale obligatorii pentru avocati

  Publicat: 03 Sep 2017       3713 citiri       Sursa: Av. Gherasim Andrei-Gheorghe  


Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Prin Hotararea nr. 272 din data de 26.08.2017 Uniunea Nationala A Barourilor din Romania (U.N.B.R.) a stabilit nivelul onorariilor minimale ce trebuie respectate de catre avocatii cu drept de exercitare a profesiei.
Potrivit dispozitiilor hotararii sus-aratate, plafonul obligatoriu al onorariilor minimale se va aplica incepand cu data de 30 septembrie 2017.

Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale �n interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Plata a serviciilor de asistenta juridica prestate de catre un avocat, pe care beneficiarul o face colectivului de asistenta juridica.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Una din formele importante prin care se manifesta dreptul de aparare,
Una din formele importante prin care se manifesta dreptul de aparare,
Una din formele importante prin care se manifesta dreptul de aparare,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Presupunere, supozitie cu privire la anumite (legaturi, relatii intre) fenomene; presupunere cu caracter provizoriu, formulata pe baza datelor experimentale existente la un moment dat.
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Operatiune prin care o suma ce trebuie platita de catre un debitor creditorului
Una din formele importante prin care se manifesta dreptul de aparare,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Act adoptat de organele de stat,
Institutie constituita cu scopul de a apara drepturile si libertatile cetatenilor
Baroul este constituit din toti avocatii inscrisi pe Tabloul avocatilor, care au sediul profesional principal in localitatile de pe raza acestuia.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Plata a serviciilor de asistenta juridica prestate de catre un avocat, pe care beneficiarul o face colectivului de asistenta juridica.
Plata a serviciilor de asistenta juridica prestate de catre un avocat, pe care beneficiarul o face colectivului de asistenta juridica.
Act adoptat de organele de stat,
Plata a serviciilor de asistenta juridica prestate de catre un avocat, pe care beneficiarul o face colectivului de asistenta juridica.
Prevazuta in sectiunea I, cap. II, t. II, C. proc. pen., partea generala, remediul procesual folosit de partea interesata pentru a indeparta din activitatea procesuala persoanele incompatibile.
Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. In aceasta calitate, ele au aptitudinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii si, in virtutea acesteia, pot dobandi drepturi si isi pot asuma obligatii.
Confirmare intr-o anumita functie
Legea pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat
Legea pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat
Legea pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat
Titlu translativ de proprietate , vanzare-cumparare, donatie, schimb etc, care, desi nu indeplineste conditiile de valabilitate, de exemplu, actul de vanzare incheiat intr-o alta forma decat era prevazuta de lege ori de vanzatorul care nu este proprietar,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Masura de constrangere efectuata in temeiul dispozitiei date de organul administrativ competent
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Prevazuta in cap.IV, t, C. proc. pen., partea speciala, procedeu jurisdictional de solutionare a plangeriloe indreptate impotriva actelor de executare dintr-o hotarare penala.
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Desfacerea casatoriei prin hotarare judecatoreasca, la cererea unuia sau ambilor soti, atunci cand, datorita unor motive temeinice, raporturile dintre ei sunt atat de grav si iremediabil vatamate, incat continuarea casatoriei este vadit imposibila pentru cel care cere desfacerea ei.
Desfacerea casatoriei prin hotarare judecatoreasca, la cererea unuia sau ambilor soti, atunci cand, datorita unor motive temeinice, raporturile dintre ei sunt atat de grav si iremediabil vatamate, incat continuarea casatoriei este vadit imposibila pentru cel care cere desfacerea ei.
Desfacerea casatoriei prin hotarare judecatoreasca, la cererea unuia sau ambilor soti, atunci cand, datorita unor motive temeinice, raporturile dintre ei sunt atat de grav si iremediabil vatamate, incat continuarea casatoriei este vadit imposibila pentru cel care cere desfacerea ei.
(lat. curator "ingrijitor")Institutie reglementata de C. fam., si care are ca scop ocrotirea juridica a unor persoane fizice aflate in situarii speciale, prevazute de lege.
Unul dintre modurile de sesizare a organelor de urmarire penala,
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Unul dintre modurile de sesizare a organelor de urmarire penala,
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Este modul de sesizare al organelor de urmarire penala facuta de catre o persoana sau organizatie publica, careia i s-a acuzat o vatamare prin infractiune.
Unul dintre modurile de sesizare a organelor de urmarire penala,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
(lat. curator "ingrijitor")Institutie reglementata de C. fam., si care are ca scop ocrotirea juridica a unor persoane fizice aflate in situarii speciale, prevazute de lege.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
Act prevazut de lege, prin care un organ de stat este informat si abilitat sa desfasoare o anumita activitate
Persoana fizica sau juridica care a suferit prin fapta penala o vatamare fizica, morala sau materiala si nu participa ca parte in procesul penal.
Una din formele importante prin care se manifesta dreptul de aparare,
Reglemetate in sectiunea II, cap. II, t. IV, C. proc. pen., partea generala, masuri procesuale care se pot lua numai in cursul procesului penal
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Initierea reprezinta dobandirea unor cunostinte, priceperi si deprinderi minime necesare pentru desfasurarea unei activitati.
Este modul de sesizare al organelor de urmarire penala facuta de catre o persoana sau organizatie publica, careia i s-a acuzat o vatamare prin infractiune.
Reprezinta o faza a procesului penal, constand in activitatea desfasurata de organele de urmarire penala
Una din formele importante prin care se manifesta dreptul de aparare,
Moment (etapa) al judecatii in prima instanta,
Asezate in sectiunea I, cap. I, t. IV, C. proc. pen., partea generala, masuri ce se pot lua in cauzele privitoare la infractiuni pedepsite cu inchisoare,
Contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.
Presupunere, supozitie cu privire la anumite (legaturi, relatii intre) fenomene; presupunere cu caracter provizoriu, formulata pe baza datelor experimentale existente la un moment dat.
Presupunere, supozitie cu privire la anumite (legaturi, relatii intre) fenomene; presupunere cu caracter provizoriu, formulata pe baza datelor experimentale existente la un moment dat.
Plata a serviciilor de asistenta juridica prestate de catre un avocat, pe care beneficiarul o face colectivului de asistenta juridica.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Plata a serviciilor de asistenta juridica prestate de catre un avocat, pe care beneficiarul o face colectivului de asistenta juridica.
Reglementate in sectiunea I, cap. I, t. III, C. proc pen., partea speciala,
Prevazuta in cap.IV, t, C. proc. pen., partea speciala, procedeu jurisdictional de solutionare a plangeriloe indreptate impotriva actelor de executare dintr-o hotarare penala.
Prevazuta in cap. IV, t. VII, art. 133, C. pen., partea generala, cauza care inlatura consecintele condamnarii si care da dreptul persoanei condamnate de a fi repusa in folosinta drepturilor de care a fost lipsita.
Sprijin recirpoc pe care si-l dau statele in activitatea de descoperire,

Asa cum se arata in preambulul Hotararii nr. 272/26.08.2017, aceste prevederi vin in sustinerea actiunii pentru protectia, mentinerea si stimularea concurentei profesionale in profesia de avocat si dezvoltarea unui mediu concurential normal.


Tabloul onorariilor minimale are ca scop evitarea restrictionarii concurentei profesionale, aceste limite minime neafectand in niciun fel dreptul avocatilor la onorariu stabilit liber intre avocat si client in limitele legii si ale Statutului profesiei de avocat, in raport de criteriile prevazute de Statutul profesiei de avocat si cu observarea interesului beneficiarilor serviciilor profesionale de a obtine servicii profesionale de calitate, realizate cu respectarea standardelor in materie.


Hotararea adoptata prevede in mod expres ca stabilirea unui onorariu de succes prin contractul de asistenta juridica, pe langa onorariul fix (orar), nu modifica in niciun fel dispozitiile si limitele minime obligatorii stabilite prin Tabloul onorariilor minimale.


Nu este de neglijat faptul ca stabilirea onorariilor minimale va avea un impact considerabil in aprecierea si cenzurarea cheltuielilor de judecata de catre instanta de judecata in cursul procesului, cuantumul onorariilor stabilite in "Tabloul onorariilor minimale" constituind un punct de reper in acest sens. Cu toate acestea, instanta de judecata va trebui sa aiba in continuare in vedere si sa aprecieze proportionalitatea si justificarea cheltuielilor de judecata efectuate de parte prin raportare la valoarea sau complexitatea cauzei, activitatea desfasurata de avocat, precum si de circumstantele cauzei.


1. Reguli generale pentru onorariile minimale


Onorariile minimale prevazute in Tabloul onorariilor minimale redat mai jos au in vedere situatia contractelor de asistenta juridica incheiate cu persoane fizice.


In cazul contractelor de asistenta juridica solicitate de persoane juridice, societati fara personalitate juridica ori de persoane fizice autorizate, onorariile minime prevazute in Tabloul onorariilor minimale se majoreaza cu un procent de 50%.


In toate cazurile, nivelul onorariilor minimale stabilite in Tabloul onorariilor minimale nu contin TVA.


Onorariile minimale prevazute pentru cererile principale (introductive de instanta) se aplica si in situatia in care serviciul profesional se limiteaza la redactarea intampinarii, a cererilor incidentale sau formularea in scris a altor acte de procedura ce revin partilor in procesul civil, in conditiile legii.


Daca in executarea contractului de asistenta juridica se constata modificarea complexitatii serviciului profesional avut in vedere la incheierea contractului prin diversificarea sa ori prin efectuarea de activitati profesionale fata de alte autoritati/institutii publice, care survin si nu au putut fi prevazute in mod rezonabil, onorariul minimal se majoreaza cu 50% (cand se formuleaza in aceeasi cauza cereri incidentale, aditionale sau accesorii, sunt necesare prestatii profesionale suplimentare privind luarea masurilor preventive sau de siguranta, etc).


In ipoteza in care serviciul profesional angajat nu diferentiaza prestatiile profesionale avute in vedere la incheierea contractului de asistenta juridica, onorariile aferente activitatilor exercitate in caile ordinare sau extraordinare de atac se majoreaza cu 50%.


Onorariile orare stabilite potrivit regulilor aplicabile onorariilor minimale reprezinta o suma fixa de unitati monetare cuvenita avocatului pentru fiecare 15 minute de serviciu profesional prestat efectiv in favoarea clientului in care se includ perioadele de timp necesare pentru investigarea, documentarea, elaborarea si comunicarea rezultatului serviciului profesional.


Onorariile minimale pentru activitatile care nu sunt cuprinse in Tabloul onorariilor minimale se vor fixa luand-se ca baza onorariile prevazute pentru prestatii avocatiale similare.


2. Esalonarea platii onorariului minimal


Dispozitiile Hotararii nr. 272/26.08.2017 stabilesc in mod ferm ca plata onorariilor minimale poate fi esalonata pe o perioada de cel mult un an.


Nici onorariile stabilite intr-un cuantum mai mare decat onorariile minimale nu pot fi esalonate la plata pe o perioada mai mare de un an, cand o asemenea esalonare ar permite perceperea unor onorarii inferioare celor minimale, pe perioada unui an.


3. Raspunderea avocatului pentru nerespectarea onorariilor minimale


Omisiunea avocatului de a urmari incasarea si/sau executarea contractelor de asistenta juridica cel putin in limita onorariilor minimale prevazute in Anexa la prezenta Hotarare constituie abatere disciplinara. Daca inspectorii Casei de Asigurari a Avocatilor constata savarsirea aceste abateri vor sesiza obligatoriu consiliul baroului din care face parte avocatul .


Pentru indeplinirea obligatiilor si fata de sistemul Casei de Asigurari a Avocatilor, avocatul va fi obligat sa declare pe propria raspundere in declaratia cu veniturile realizate depuse la Barou ca s-au respectat reglementarile incluse in ``Tabloul onorariilor minimale".


4. Cazurile in care onorariul poate fi stabilit sub nivelul onorariilor minimale


In mod exceptional, avocatul poate percepe onorarii sub nivelul celor stabilite in Tabloul onorariilor minimale in urmatoarele situatii:


a) reducerea cu 50 % a onorariilor aferente activitatilor exercitate in favoarea clientilor minori sau clientilor din categoriile pentru care legile speciale prevad facilitati;


b) reducerea cu maxim 30% din cuantumul onorariilor minimale in cazul in care avocatul constata ca perceperea onorariilor minimale poate afecta accesul la justitie. In aceasta situatie, avocatul va sesiza pe calea unui referat decanul baroului care poate incuviinta atat perceperea unui onorariu redus, propus in cuprinsul referatului, cat si perceperea unui onorariu superior celui propus de avocat, dar inferior onorariului prevazut in ``Tabloul onorariilor minimale". Regula aratata se aplica si in cazul in care sesizarea decanului baroului se face in considerarea continuarii mandatului de avocat in fazele (etapele) ulterioare ale procesului.


Potrivit Legii nr. 51/1995, contestatiile si reclamatiile privind onorariile se solutioneaza de decanul baroului. Decizia decanului poate fi atacata la consiliul baroului, a carui hotarare este definitiva.


5. Tabloul onorariilor minimale


"Art. I. Onorariile minimale sunt urmatoarele:


A. IN MATERIE CIVILA/CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL


1. Activitati si cereri cu caracter necontencios


1.1. Notificari - onorariu orar, dar nu mai putin de 225 lei;


1.2. Activitati profesionale de obtinere a apostilarii actelor / de traducere legalizata a actelor - 225 lei;


1.3. Asistare sau reprezentarea partii la mediere/conciliere/negociere - 240 lei sedinta;


1.4. Asistare sau reprezentarea partii in fata institutiilor publice, altele decat instante/parchete/politie - 240 lei;


1.5. Asistare sau reprezentarea partii in fata tertilor - 120 lei


1.6. Cereri de stramutare - 240 lei;


1.7. Cereri de recuzare - 240 lei ;


1.8. Consultatii juridice, redactarea de acte juridice tranzactii/contracte civile/acte aditionale/statute si acte constitutive pentru infiintarea unor persoane juridice - 120 lei /ora;


1.9. Activitatile de atestare prevazute la art.3 lit. c) si d) din Legea 51/1995 - 120 lei;


1.10. Activitatile prevazute la art.3 lit. g) si h) din Legea 51/1995 - 1 % din valoare, dar nu mai putin de 120 lei;


1.11. Activitatile prevazute la art.3 lit.i1 ) din Legea 51/1995 - 240 lei.


2. Activitati profesionale in procedura contencioasa


2.1. Actiuni /cereri cu caracter special


2.1.1. cererile de valoare redusa, solutionate potrivit procedurii speciale prevazute de titlul X al cartii a VI-a din just .ro/Public/DetaliiDocumentAfis/140265">Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Cod de procedura civila - 360 lei;


2.1.2. cererile privind ordonanta de plata, prevazuta de titlul IX al cartii a VI-a din Codul de procedura civila - 50 % din onorariul prevazut la pct.2.2, nu mai putin de 360 lei;


2.1.3. cererile de evacuare din imobilele folosite sau ocupate fara drept, solutionate potrivit procedurii speciale prevazute de titlul XI al cartii a VI-a din Codul de procedura civila - 840 lei;


2.1.4. cererile formulate pe cale de ordonanta presedintiala - 840 lei;


2.1.5. cereri de reexaminare; cereri de scutire de la plata taxei judiciare de timbru - 240 lei.


2.2. Actiuni si cereri evaluabile in bani:


2.2.1. pana la valoarea de 5.000 lei - 450 lei;


2.2.2. intre 5.001 lei si 25.000 lei - 5 % din valoarea litigiului, insa nu mai putin de 700 lei;


2.2.3. intre 25.001 lei si 100.000 lei - 4 % din valoarea litigiului nu mai putin de 1250 lei ;


2.2.4. intre 100.001 lei si 250.000 lei -3 % din valoarea litigiului insa nu mai putin de 4000 lei;


2.2.5. peste 250.000 lei - 2 % din valoarea litigiului insa nu mai putin de 7500 lei;


2.2.6. peste 1 000 000 1 % din valoarea litigiului dar nu mai putin de 12500 lei.


Sunt actiuni evaluabile in bani si se vor aplica onorariile stabilite mai sus urmatoarelor categorii de cereri:


a) in constatarea nulitatii, anularea, rezolutiunea sau rezilierea unui act juridic civil patrimonial;


b) privind constatarea existentei sau inexistentei unui drept patrimonial;


c) prin care se solicita pronuntarea unei hotarari judecatoresti care tine loc de act autentic de instrainare a unor bunuri imobile sau de constituire a unor drepturi reale asupra acestora;


d) actiunile posesorii;


e) actiuni petitorii - actiunile care au ca obiect un dezmembramant al dreptului de proprietate;


f) in revendicare;


g) privitoare la servituti;


h) in materia partajului judiciar;


i) avand ca temei plata nedatorata/imbogatire fara just temei;


j) in declararea simulatiei unui act juridic;


k) reglementate de legislatia privind reparatiile cuvenite celor care sunt victime ale regimului comunist (Legea 10/2001; Legea 290/2003, etc).


2.3. Actiunile/cererile cu caracter nepatrimonial:


2.3.1. cereri pentru constatarea existentei sau inexistentei unui drept nepatrimonial - 960 lei;


2.3.2. cereri in anularea sau in constatarea nulitatii unui act juridic nepatrimonial - 960 lei ;


2.3.3. cereri care privesc dreptul de folosinta a bunului inchiriat sau arendat, daca acestea nu privesc si plata anumitor sume de bani - 960 lei;


2.3.4. actiunile in granituire - 1200 lei.


2.4. In materia executarii silite:


2.4.1. asistenta/ reprezentare in procedura executarii silite cu caracter patrimonial - se aplica onorariul de la pct.2.2;


2.4.2. asistenta/ reprezentare in procedura executarii silite cu caracter nepatrimonial - 960 lei;


2.4.3. contestatie la executarea impotriva executarii silite avand caracter patrimonial - se aplica prevederile pct.3;


2.4.4. contestatia la executare impotriva executarii silite avand caracter nepatrimonial - 1200 lei;


2.4.5. cereri de suspendare a executarii silite, respectiv a executarii provizorii - 480 lei;


2.4.6. cererile de intoarcere a executarii silite - 1200 lei.


2.5. Actiuni si cereri referitoare la raporturile de familie :


2.5.1. pentru cererea de divort fara minori - 960 lei;


2.5.2. pentru cererea de divort cu minori - 1680 lei;


2.5.3. pentru cererile care nu sunt accesorii cererii de divort si care au ca obiect: stabilirea locuintei copilului, exercitarea autoritatii parintesti, stabilirea contributiei parintilor la cheltuielile de crestere si educare a copiilor, dreptul parintelui sau al altor persoane decat parintii de a avea legaturi personale cu copilul, locuinta familiei - 840 lei;


2.5.4. tutela, curatela - 840 lei ;


2.5.5. punere sub interdictie - 840 lei;


2.5.6. tagada paternitatii - 1200 lei ;


2.5.7. asistare /reprezentare adoptie - 1440 lei.


2.6. In materia contenciosului administrativ


2.6.1. redactare plangere prealabila administrativa - 840 lei;


2.6.2. actiune contencios administrativ - 1200 lei;


2.6.3. suspendare act administrativ, in conditiile art.14 din Legea 554/2014 - 960 lei;


2.6.4. redactare contestatie executare act administrativ fiscal - 960 lei;


2.6.5. actiune contestatie act administrativ fiscal - 1680lei;


2.6.6. suspendare act administrativ fiscal - 1200 lei;


2.6.7. cereri/contestatii privind achizitiile publice in fata Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor (in continuare CNSC) - 1200 lei;


2.6.8. plangere impotriva deciziilor CNSC - 1680 lei .


2.7 . Actiunile, cererile, obiectiunile, contestatiile introduse la instantele judecatoresti in temeiul Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare


2.7.1. cereri de deschidere a procedurii de insolventa - 480 lei;


2.7.2. asistenta/reprezentare procedura insolventei la fond - 120 lei termen;


2.7.3. contestatii si cereri in procedura insolventei - 960 lei.


2.8. In materie contraventionala


2.8.1. plangerea impotriva procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei - 600 lei.


2.9. Actiunile si cererile in materie de carte funciara - 840 lei;


2.10. a) cereri de interventie inregistrare acte/mentiuni la Oficiul National al Registrului Comertului (in continuare, ONRC) - 840 lei;


b) plangere impotriva rezolutiei Directorului ONRC - 840 lei .


2.11. Cererile privind litigiile de munca si drepturi si obligatii cu caracter social:


2.11.1. contestatii impotriva deciziilor emise cu privire la incheierea, executarea, modificarea si incetarea CIM - 1200 lei;


2.11.2. stabilirea si plata pensiilor, precum si alte drepturi prevazute prin sistemele de asigurari sociale - 960 lei;


2.11.3. stabilirea si plata ajutorului de somaj, a ajutorului de integrare profesionala si a alocatiei de sprijin, a ajutorului social, a alocatiei de stat pentru copii, a drepturilor persoanelor cu dizabilitati si a altor forme de protectie sociala prevazute de lege - 960 lei.


2.12. Activitatile de curatela care presupun servicii de asistenta si reprezentare avocatiala


2.12.1. Remuneratia minima a curatorului special numit de instanta in conditiile art.80 alin. (4) si art.167 din Codul de procedura civila - 360 lei.


B. IN MATERIE PENALA


1. Consultatii juridice, prestatii ocazionale si/sau redactarea unor acte


1.1. Consultatie juridica initiala in materie penala - 240 lei;


1.2. Consultatie juridica incidentala (ocazionata de formularea unor cereri, exceptii, concluzii etc. sau de instrumentarea unui act procesual) in materie penala - 120 lei;


1.3. Contactul direct dintre avocat si cel aflat in stare de retinere / arest / internat medical pentru pregatirea apararii (grefa initiala) - 360 lei;


1.4. Contactul direct dintre avocat si cel aflat in stare de retinere / arest / internat medical pentru documentarea in vederea pregatirii apararii, subsecvent grefei initiale sau pentru redactarea unei cereri / memoriu, formularea unei exceptii, etc. (grefa incidentala) - 240 lei;


1.5. Studierea dosarului - 120 lei in cursul urmaririi penale in personam, la care se adauga cate 120 lei pentru fiecare faza sau etapa procesuala ulterioara studiata in plus;


1.6. Formularea unui act de sesizare a organelor de urmarire penala, exclusiv in calitate de persoana vatamata - 360 lei;


1.7. Formularea constituirii de parte civila - 2% din valoarea pretinsa, dar nu mai putin de 840 lei (respectiv conform dispozitiilor art. I lit. B pct. 2.2. supra);


1.8. Formularea ocazionala a unor sesizari, contestatii sau cereri - 360 lei;


1.9. Asistenta juridica si reprezentare in contestatii privind masurile asiguratorii pentru alti subiecti procesuali - 2% din valoarea bunului indisponibilizat, dar nu mai putin de 1680 lei.


2. Urmarirea penala


2.1. Asistenta/reprezentarea juridica generala (include activitatile prevazute la art. I lit. B, pct. 2.3., 2.4. infra) in fata organelor de urmarire penala - 1440 lei/pentru fiecare subiect procesual;


2.2. Asistenta/reprezentarea juridica generala (include activitatile prevazute la art. I lit. B, pct. 2.3., 2.4. infra) in fata organelor de urmarire penala - 1680 lei/pentru fiecare parte;


2.3. Formularea unei cereri, exceptii, plangeri, a unui memoriu sau a oricarui alt act - 240 lei;


2.4. Participarea la efectuarea actelor de urmarire penala - 120 lei / convocare;


2.5. Asistenta/reprezentarea subiectilor procesuali/partilor in cursul medierii sau in procedura desfasurata in vederea impacarii sau pentru finalizarea unei proceduri prevazuta de lege care atrage stingerea actiunii penale - 360 lei;


2.6. Formularea unei cereri de initiere a acordului de recunoastere a vinovatiei - 240 lei;


2.7. Asistenta/reprezentarea juridica a inculpatului in fata procurorului in cursul acordului de recunoastere a vinovatiei - 360 lei;


2.8. Asistenta in fata judecatorului de drepturi si libertati - 360 lei pentru fiecare sesizare;


2.9. Formularea plangerilor impotriva ordonantei de clasare - 360 lei pentru fiecare plangere;


2.10. Asistenta/reprezentarea juridica in fata judecatorului de camera preliminara in plangerea impotriva solutiei - 360 lei;


2.11. Asistenta/reprezentarea juridica in fata judecatorului de camera preliminara in procedura confirmarii la renuntarea la urmarirea penala - 360 lei;


2.12. Asistenta/reprezentarea juridica in fata judecatorului de camera preliminara in alte proceduri (Titlul IV Capitolele V, VII - IX) - 360 lei;


2.13. Formularea contestatiei privind durata procedurii - 240 lei;


2.14. Asistenta/reprezentarea juridica in fata judecatorului de drepturi si libertati in contestatia privind durata procedurii - 360 lei;


2.15. Asistare/reprezentarea juridica a inculpatului in fata instantei in procedura acordului de recunoastere a vinovatiei - 360 lei;


*


In cazul redeschiderii urmaririi penale, onorariile mai sus indicate, se percep din nou.


3. Camera preliminara


3.1. Formularea cererilor si/sau exceptiilor - 360 lei;


3.2. Asistenta juridica in procedura verificarilor privind legalitatea masurilor preventive - 360 lei pentru fiecare verificare;


3.3. Asistenta sau reprezentarea juridica in dezbateri - 360 lei;


3.4. Declararea contestatiilor - 120 lei fiecare;


3.5. Motivarea contestatiei impotriva solutiei date in camera preliminara - 480 lei


3.6. Asistenta/reprezentarea juridica in dezbaterile privind judecarea contestatiei formulate impotriva solutiei date in camera preliminara - 480 lei


4. Judecata in prima instanta


4.1. Formularea in scris a unei cereri, exceptii, plangeri sau a unui memoriu (altele decat cele vizand aplicarea procedurii simplificate) - 240 lei;


4.2. Declararea contestatiilor impotriva incheierilor privind masurile preventive si asiguratorii - 120 lei fiecare;


4.3. Asistenta/reprezentarea juridica a partilor in procedura recunoasterii invinuirii, fara schimbarea incadrarii sau repunerea cauzei pe rol - 360 lei;


4.4. Formularea concluziilor scrise in procedura recunoasterii invinuirii, vizand latura penala a cauzei - 240 lei;


4.5. Formularea concluziilor scrise in procedura recunoasterii invinuirii, vizand ambele laturi ale cauzei - 360 lei;


4.6. Formularea concluziilor scrise in procedura recunoasterii invinuirii, in contextul schimbarii incadrarii sau al repunerii pe rol - onorariile de mai sus, majorate cu 120 lei;


4.7. Asistenta/reprezentarea juridica a partilor in procedura recunoasterii invinuirii, in contextul schimbarii incadrarii sau al repunerii cauzei pe rol - 600 lei;


4.8. Asistenta/reprezentarea juridica a partii in procedura judecarii cauzei prin administrarea probelor, fara constituire de parte civila - 840 lei, dar nu mai putin de 240 lei/termen;


4.9. Formularea concluziilor scrise in procedura judecarii cauzelor prin administrarea probelor, fara examinarea laturii civile - 360 lei;


4.10. Asistenta/reprezentarea juridica a partii in procedura judecarii cauzelor prin administrarea probelor, inclusiv prin examinarea laturii civile - 1200 lei, dar nu mai putin de 360 lei/termen;


4.11. Formularea concluziilor scrise in procedura judecarii cauzelor prin administrarea probelor - 600 lei;


4.12. Apararea subiectilor procesuali prevazuti la art. 34 C.pr.civ. - jumatate din onorariul perceput partilor.


5. Judecata in apel


5.1. Motivarea apelului, incluzand studierea dosarului - onorariul egal cu cel aferent formularii concluziilor scrise pentru cei care isi continua mandatul sau egal cu suma dintre onorariul aferent formularii concluziilor scrise si onorariul aferent studierii dosarului, daca nu a fost perceput anterior;


5.2. Formularea in scris a unei cereri, exceptii, plangeri sau a unui memoriu (altele decat motivele de apel) - 360 lei;


5.3. Asistenta/reprezentarea juridica a partilor in procedura recunoasterii invinuirii, fara schimbarea incadrarii sau repunerea cauzei pe rol - 540 lei;


5.4. Asistenta/reprezentarea juridica a partilor in procedura recunoasterii invinuirii, pentru schimbarea incadrarii sau in caz de repunere a cauzei pe rol - 960 lei;


5.5. Asistenta/reprezentarea juridica a partilor in procedura judecarii cauzei prin administrarea probelor, fara constituire de parte civila - 960 lei, dar nu mai putin de 360 lei/ termen;


5.6. Asistenta/reprezentarea juridica a partii in procedura judecarii cauzei prin administrarea probelor, vizand ambele laturi ale cauzei - 1440 lei, dar nu mai putin de 360 lei/termen;


*


Pentru formularea concluziilor scrise se percep onorariile stabilite pentru fiecare ipoteza prevazuta la art. I lit. B, pct. 4.4 - 4.6, 4.9 si 4.11, majorate cu cate 120 lei fiecare;


Pentru ipoteza in care onorariul nu se stabileste pentru prestatii diferentiate in fiecare cauza, se aplica onorariile minimale corespunzatoare judecatii in fond la prima instanta, majorate cu 50%.


6. Caile extraordinare de atac


6.1. Motivarea caii extraordinare de atac, incluzand studierea dosarului - un onorariu egal cu onorariul aferent formularii motivelor de apel pentru cazul in care se continua activitatea profesionala de acelasi avocat sau egal cu suma dintre onorariul aferent activitatii de formulare a motivelor de apel si onorariul aferent studierii dosarului, daca avocatul nu a perceput un onorariu anterior in legatura cu cauza;


6.2. Asistenta/reprezentarea juridica a partii la judecarea caii de atac - jumatate din onorariul aferent activitatii de motivare a caii de atac, dar nu mai putin de 480 lei/termen.


7. Executarea hotararilor penale si legile speciale de executare


7.1. Formularea contestatiei la executare - 360 lei;


7.2. Asistenta/reprezentarea juridica a partii in contestatia la executare - 480 lei;


7.3. Formularea cererii de liberare conditionata - 360 lei;


7.4. Asistenta/reprezentarea juridica a partii in cererile de liberare conditionata - 360 lei;


7.5. Formularea cererilor privind regimul de executare, plangerilor impotriva masurilor si altele asemanatoare - 240 lei;


7.6. Asistenta/reprezentarea juridica a partii in cererile privind regimul de executare, plangerile impotriva masurilor si altele asemanatoare - 360 lei;


7.7. Formularea cererilor privind obligatiile din continutul supravegherii - 240 lei;


7.8. Asistenta/reprezentarea juridica a partii in cererile privind obligatiile din continutul supravegherii - 360 lei;


7.9. Asistenta/reprezentarea juridica a partii in cererile privind revocarea suspendarii sub supraveghere - 360 lei;


7.10. Asistenta/reprezentarea juridica a partii in executarea cheltuielilor judiciare sau a altor dispozitii - 240 lei;


7.11. Declararea cailor de atac - 120 lei.


8. Reabilitarea


8.1. Formularea cererii de reabilitare - 360 lei;


8.2. Asistenta/reprezentarea juridica a partii in cereri de reabilitare - 480 lei;


8.3. Declararea contestatiei - 120 lei.


9. Asistenta judiciara internationala in materie penala


9.1. Consultatia juridica - 360 lei


9.2. Asistenta si/sau reprezentarea partilor - 720 lei".Hotararea U.N.B.R. poate fi consultata la urmatorul link.

Citeşte mai multe despre:    onorarii minimale avocati    tabloul onorariilor minimale    onorarii obligatorii avocati    UNBR a stabilit onorarii minimale    concurenta neloiala    sanctiuni pentru nerespectarea onorariilor minimale

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte titluri


Articole Juridice

Onorariile minime ale avocatilor. Si despre concurenta ...
Sursa: Avocat drd. Janos Szekely - Baroul Satu-Mare