Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Ştiri juridice » A intrat in vigoare MECANISMUL de feedback al pacientului in spitalele publice

A intrat in vigoare MECANISMUL de feedback al pacientului in spitalele publice

  Publicat: 10 Jan 2017       2089 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro  


Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
In Monitorul Oficial nr. 18 din 09 ianuarie 2017 a fost publicat Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 1501/2016 - aprobarea implementarii mecanismului de feedback al pacientului in spitalele publice

Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Mostra, model de referinta prezentat eventualilor cumparatori de catre o societate, in completarea ofertei, pentru a face dovada calitatii produsului oferit.
Intamplator; care depinde de un eveniment viitor si nesigur. Se are in vedere mai ales in cazul contractelor.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Modalitatea cea mai simpla de realizare a unei plati si reprezinta o dispozitie neconditionata data de emitentul acesteia unei banci receptoare de a plati unui beneficiar o anumita suma de bani, la o anumita data.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.

Mecanismul de feedback al pacientului reprezinta ansamblul de masuri si de proceduri care au drept obiectiv evaluarea satisfactiei pacientilor cu privire la serviciile medicale primite in cadrul spitalelor publice, prin analiza raspunsurilor oferite de pacienti cu privire la calitatea serviciilor, respectarea drepturilor pacientilor si conduita morala a cadrelor medico-sanitare. Mecanismul include, de asemenea, o componenta de gestionare a sesizarilor ce privesc incidente de etica si integritate ce au avut loc in spitalul public.


In vederea indeplinirii scopului prevazut, mecanismul de feedback al pacientului cuprinde urmatoarele masuri:


a) inregistrarea datelor de contact ale pacientilor externati de catre spitale in baza de date electronica a Casei Nationale de Asigurari de Sanatate a€” Sistemul informational unic integrat;


b) exportarea zilnica a datelor de contact anonimizate de catre Casa Nationala de Asigurari de Sanatate catre Platforma informatica securizata a mecanismului de feedback al pacientului, dezvoltata si intretinuta de Serviciul de Telecomunicatii Speciale (STS);


c) transmiterea de catre STS, prin SMS sau e-mail, a chestionarului de feedback al pacientului, conform modelului prevazut in anexa nr. 1 care face parte integranta din prezentul ordin, catre un esantion statistic relevant, selectat aleatoriu la nivelul fiecarui spital;


d) prelucrarea si inregistrarea anonima a opiniilor pacientilor externati cu privire la calitatea serviciilor oferite in cadrul spitalului, prin completarea directa a chestionarului de feedback al pacientului;


e) publicarea trimestriala a rezultatelor chestionarului de feedback al pacientului pe pagina web transparenta.ms.ro, administrata de Ministerul Sanatatii si dezvoltata si intretinuta de STS;


f) inregistrarea sesizarilor referitoare la integritatea personalului spitalului si transmiterea acestora catre autoritatile competente, daca este cazul;


g) analiza rapoartelor trimestriale si a sesizarilor primite de la pacienti de catre consiliile de etica din componenta spitalului;


h) evaluarea satisfactiei pacientilor cu privire la serviciile medicale primite in cadrul spitalelor publice, prin agregarea raspunsurilor oferite de pacienti cu privire la calitatea serviciilor, respectarea drepturilor pacientilor si conduita morala a cadrelor medico-sanitare, prin intermediul rapoartelor trimestriale generate de Platforma informatica securizata a mecanismului de feedback al pacientului.


In derularea activitatilor mecanismului de feedback al pacientului, Ministerul Sanatatii are urmatoarele obligatii:


a) suporta costurile de transmitere si receptionare prin SMS a feedbackului din partea pacientilor;


b) publica pe pagina web a Ministerului Sanatatii Nota de informare privind protectia datelor cu caracter personal in conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare, conform modelului prevazut in anexa nr. 2 care face parte integranta din prezentul ordin;


c) asigura confidentialitatea respondentilor conform prevederilor legale in vigoare;


d) publica trimestrial rezultatele chestionarului de feedback al pacientului pe pagina web transparenta.ms.ro;


e) prin intermediul Compartimentului de integritate informeaza anual opinia publica cu privire la functionarea mecanismului de feedback al pacientului, la nivel national;


f) inregistreaza sesizarile referitoare la integritatea personalului spitalului si le transmite catre autoritatile competente, conform pct. 10 din anexa nr. 1 la prezentul ordin .


Spitalele publice din sistemul de sanatate respecta urmatoarele proceduri:


a) obtin datele de contact ale pacientilor externati (telefon, e-mail) cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare;


b) introduc in platforma electronica a Casei Nationale de Asigurari de Sanatate a€” Sistemul informational unic integrat datele de contact ale pacientilor externati;


c) publica pe pagina web a spitalului si la avizierul public Nota de informare privind protectia datelor cu caracter personal, in conformitate cu Legea nr. 677/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, conform modelului prevazut in anexa nr. 2 la prezentul ordin;


d) prin intermediul managerului spitalului au obligatia de a promova mecanismul de feedback al pacientului in cadrul fiecarei


sectii din spital prin afise al caror continut este stabilit si comunicat spitalului de Compartimentul de integritate al Ministerului Sanatatii.


Raportarile generate de mecanismul de feedback al pacientului sunt utilizate pentru evaluarea satisfactiei pacientilor, a calitatii serviciilor oferite de spitale si pentru notificarea incidentelor de integritate


La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului sanatatii nr. 146/2015 privind aprobarea implementarii Mecanismului de feedback al pacientului in spitalele publice, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 122 din 17 februarie 2015.Citeşte mai multe despre:    Sesizare    Ministerul sanatatii    Pacient

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte titluri

CCR: Sanctionarea cu revocarea din functie a Avocatului Poporului trebuie sa aiba la baza criterii obiective
30 Jun 2021 | 889

Aplicarea unitara a prevederilor referitoare la acordarea zilelor libere pentru parintii din familiile monoparentale care isi supravegheaza copiii
15 Mar 2021 | 1050

Ministerul Finantelor Publice si institutiile din subordine au demarat o verificare a conditiilor in care mai multe persoane care au beneficiat de somaj tehnic
12 Jul 2020 | 1298

ICCJ: Actele procedurale depuse prin fax sau email dupa terminarea programului instantei sunt depuse in termen
24 Jun 2020 | 2491

ICCJ: Hotararea pronuntata in prima instanta in procesele si cererile care decurg din executarea contractelor administrative se ataca cu recurs
25 May 2020 | 1192

ICCJ: Titular unei intreprinderi individuale poate avea calitatea de functionar public
13 May 2020 | 2150Articole Juridice

Aspecte practice privind necorespunderea profesionala a salariatului
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Dreptul cetatenilor UE inactivi din punct de vedere economic de a fi afiliati la sistemul public de asigurari de sanatate al statului membru gazda
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Necesitate sau absurditate? Formularea plangerii prealabile la autoritatea emintenta a actului administrativ de sanctionare disciplinara, inainte de sesizarea instantei competente
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

Recunoasterea si aplicarea sporului pentru conditii de munca in domeniul sanatatii si asistentei sociale. Dispozitii legale incidente si paralizante
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Jurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Contestatie pentru depasirea termenului de redactare a unei decizii penale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 549/2021

Anulare Hotarare CNSSU privind instituirea carantinei si interzicerea de participare doar la evenimente religioase
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL SUCEAVA SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL Sedinta publica din 24 mai 2021 Dosar nr. 479/32/2020

Purtare abuziva. Agent de paza
Pronuntaţă de: Decizia penala nr. 841/18.09.2018 a Curtii de Apel Galati