Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Ştiri juridice » Proiectele de acte normative aprobate sau de care Guvernul a luat act in sedinta din 24 iulie 2019

Proiectele de acte normative aprobate sau de care Guvernul a luat act in sedinta din 24 iulie 2019

  Publicat: 24 Jul 2019       788 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro  


In sedinta din data de 24 iulie 2019, Guvernul a aprobat sau a luat act de urmatoarele acte normative:

Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Linie reala sau conventionala care desparte teritoriul a doua stste;
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Este extinderea competentei unui organ judiciar prin posibilitatea acordata de lege, de a solutiona anumite cauze, care in mod obisnuit nu intra in competenta sa.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act adoptat de organele de stat,
Trecerea in proprietatea de stat a unor bunuri apartinand altor titulari.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Trecerea in proprietatea de stat a unor bunuri apartinand altor titulari.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Act adoptat de organele de stat,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act adoptat de organele de stat,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Act adoptat de organele de stat,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act adoptat de organele de stat,
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Act adoptat de organele de stat,
Trecerea in proprietatea de stat a unor bunuri apartinand altor titulari.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Trecerea in proprietatea de stat a unor bunuri apartinand altor titulari.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Act adoptat de organele de stat,
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Act adoptat de organele de stat,
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Latura a capacitatii juridice, care consta in aptitudinea persoanei de a-si exercita singura drepturile
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act adoptat de organele de stat,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act adoptat de organele de stat,
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Act adoptat de organele de stat,
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act adoptat de organele de stat,
Document care cuprinde enumerarea si descrierea existentei cantitative si valorice a mijloacelor pe care le poseda, le are in gestiune, in folosinta ori in raspundere al un moment dat, o persoana fizica sau juridica.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica
Act adoptat de organele de stat,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie Ón baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, Ón schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Document care cuprinde enumerarea si descrierea existentei cantitative si valorice a mijloacelor pe care le poseda, le are in gestiune, in folosinta ori in raspundere al un moment dat, o persoana fizica sau juridica.
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act adoptat de organele de stat,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Este extinderea competentei unui organ judiciar prin posibilitatea acordata de lege, de a solutiona anumite cauze, care in mod obisnuit nu intra in competenta sa.
Act adoptat de organele de stat,
Moneda nationala a unei tari, in numerar sau disponibil in cont, ce indeplineste functia de instrument de plata si de rezerva de plata pe plan international.
Moneda nationala a unei tari, in numerar sau disponibil in cont, ce indeplineste functia de instrument de plata si de rezerva de plata pe plan international.
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Forma a demersului diplomatic in care este prezentata situatia relatiilor dintre state, solutii juridice relative la rezolvarea diferendelor existente intre acestea.
Art. 87 TCE (versiunea consolidata) stipuleaza ca, exceptand situatiile expres prevazute in Tratat, orice fel de ajutor acordat de catre un stat membru, sau prin intermediul resurselor statului, este incompatibil cu Piata Interna comunitara daca distorsioneaza concurenta favorizand unele intreprinderi sau productia anumitor bunuri si afecteaza comertul intre statele membre.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.

I. PROIECTE DE LEGI
1. PROIECT DE LEGE pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 104/2001 privind organizarea si functionarea Politiei de Frontiera Romane


II. ORDONANTE
1. ORDONANTA privind prorogarea unui termen prevazut in Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 18/2015 privind stabilirea unor masuri necesare pentru asigurarea tranzitiei de la televiziunea analogica terestra la televiziunea digitala terestra si implementarea serviciilor multimedia la nivel national, cu modificarile si completarile ulterioare


III. HOTARARI
1. HOTARARE privind aprobarea amplasamentului si a declansarii procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privata care constituie coridorul de expropriere aflat pe amplasamentul lucrarii de utilitate publica de interes national "Reabilitarea liniei de cale ferata Brasov - Simeria, componenta a Coridorului Rin - Dunare, pentru circulatia trenurilor cu viteza maxima de 160 km/h, tronsonul Brasov- Sighisoara, subsectiunile: 1. Brasov-Apata si 3. Cata-Sighisoara", de pe raza unitatilor administrativ-teritoriale: Brasov, Bod, Feldioara, Maierus, Apata si Cata - Judetul Brasov, de pe raza unitatilor administrativ-teritoriale Saschiz, Vanatori, Albesti si Sighisoara - judetul Mures si de pe raza unitatii administrativ - teritoriala Belin - judetul Covasna;
2. HOTARARE pentru modificarea Hotararii Guvernului nr.920/2016 privind transmiterea unei parti din imobilul 888 Mihail Kogalniceanu, judetul Constanta, aflat in domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apararii Nationale in administrarea Ministerului Transporturilor si in concesiunea Societatii Nationale ``Aeroportul International Mihail Kogalniceanu-Constanta``-S.A, pe o perioada de 3 ani, si pentru actualizarea anexelor nr.4 si 16 la Hotararea Guvernului nr.1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;
3. HOTARARE privind inscrierea in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului-anexa nr.16 la Hotararea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, a unui imobil si darea acestuia in administrarea Spitalului General Cai Ferate Galati, unitate in subordinea Ministerului Transporturilor;
4. HOTARARE pentru modificarea si completarea Anexei nr.16 la Hotararea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;
5. HOTARARE privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Autostrada Sebes-Turda" ;
6. HOTARARE pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr.217/2019 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata care constituie coridorul de expropriere al lucrarii de utilitate publica de interes national "Drum expres Craiova-Pitesti si legaturile la drumurile existente", tronsonul 2, aflate pe raza localitatilor Barza, Piatra-Olt, Slatioara si Valea Mare din judetul Olt;
7. HOTARARE pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii ``Centru regional de cercetari avansate pentru boli emergente, zoonoze si siguranta alimentara-ROVETEMERG`` la Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara`` Ion Ionescu de la Brad`` din Iasi;
8. HOTARARE privind aprobarea inscrierii coridorului de expropiere al lucrarii de utilitate publica de interes national ``Deschiderea si punerea in exploatare a Carierei Rosia de Jiu, judetul Gorj, la o capacitate de 8,0 milioane tone/an`` aflat in administrarea Ministerului Energiei, in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;
9. HOTARARE privind actualizarea anexei nr.30 la Hotararea Guvernului nr.1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, prin scaderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si din administrarea unitatilor subordonate Ministerului Tineretului si Sportului a unor imobile restituite persoanelor indreptatite, in baza unor decizii ale unitatii detinatoare si a unor hotarari judecatoresti;
10. HOTARARE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea Nationala a Sarii S.A, aflata sub autoritatea Ministerului Economiei;
11. HOTARARE privind modificarea valorilor de inventar, comasarea unor bunuri imobile si modificarea descrierii tehnice a imobilului rezultat ca urmare a comasarii, bun imobil aflat in domeniul public al statului si in administrarea Autoritatii pentru Administrarea Activelor Statului;
12. HOTARARE privind modificarea codului de clasificare, denumirii, datelor de identificare si a valorilor de inventar ale unor bunuri imobile apartinand domeniului public al statului, aflate in administrarea Ministerului Mediului - Administratia Nationala de Meteorologie, prevazute in anexa nr.12 la Hotararea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a actualizarii legislatiei in domeniu, a lucrarilor de cadastru si a reevaluarii;
13. HOTARARE privind inscrierea in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei constructii si darea acesteia in administrarea Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Maramures;
14. HOTARARE privind stabilirea nivelului stocurilor minime si aprobarea modului de calcul al stocurilor de urgenta pentru titei si/sau produse petroliere a caror constituire revine titularilor obligatiilor de stocare in vederea mentinerii acestora in anul 2020;
15. HOTARARE privind actualizarea valorii de inventar si a datelor de identificare ale unui imobil aflat in domeniul public al statului si in administrarea Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura - Centrul Judetean Ilfov;
16. HOTARARE pentru aprobarea metodologiei privind determinarea cotei de piata, marjei de dobanda, activelor financiare nete si a celor care scad din baza impozabila, precum si raportarea indicatorilor necesari calcularii taxei pe active, prevazute la art. 86-88 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene;
17. HOTARARE pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 837/1995 cu privire la criteriile de salarizare in valuta si celelalte drepturi in valuta si in lei ale personalului trimis in misiune permanenta in strainatate;
18. HOTARARE privind constatarea incetarii, prin efectul legii, a mandatului membrilor Plenului Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor;
19. HOTARARE privind modificarea Hotararii Guvernului nr.700/2012 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor;
20. HOTARARE pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr.27/2017 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei, precum si pentru abrogarea Hotararii Guvernului nr.815/2015 privind organizarea si functionarea Departamentului pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului;
21. HOTARARE pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr.500/2017 privind aprobarea schemei ``Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de sustinere a crescatorilor de ovine pentru comercializarea lanii``.


IV. MEMORANDUMURI
1. MEMORANDUM cu tema: Incadrarea schemei de ajutor de stat reprezentand diferenta dintre nivelul standard al accizelor si nivelul accizelor diferentiat pentru motorina utilizata drept combustibil pentru motor in baza alin. (9) si (10) ale art.342 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, in politicile economico-bugetare si financiare ale statului roman


V. RAPOARTE
1. RAPORT privind creantele Romaniei la 31 decembrie 2018 provenite din activitatea de export, cooperare economica internationala si alte actiuni externe, derulate inainte de 31 decembrie 1989


VI. INFORMARI
1. INFORMARE privind situatia asigurarii manualelor scolare pentru anul scolar 2019-2020


VII. PUNCTE DE VEDERE
1. PUNCT DE VEDERE referitor la proiect de lege pentru completarea Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice si a Legii nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale in scopul armonizarii prevederilor acestor legi cu reglementarile legislative interne si internationale in domeniul nuclear
2. PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativa pentru constituirea si utilizarea Fondului special al autostrazilor
3. PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.165/2018 privind acordarea biletelor de valoare
4. PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativa pentru modificarea si completarea art.4 si art.5 din Decretul-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri
5. PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii
6. PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativa pentru modificarea si completarea Legii locuintei nr. 114/1996
7. PUNCT DE VEDERE referitor la proiect de lege pentru modificarea Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice si a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului
8. PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativa privind statutul cetatenilor Republicii Moldova pe teritoriul Romaniei
9. PUNCT DE VEDERE referitor la proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 446/2006 privind pregatirea populatiei pentru aparare si pentru modificarea anexei nr. 2 la Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, provenit dintr-o propunere legislativa
10. PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativa pentru completarea art. 65 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011
11. PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativa pentru modificarea articolului 71 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011Citeşte mai multe despre:    Hotarari de Guvern    Sedinta de Guvern    Proiect de lege    OUG 104/2001    Guvernul Romaniei

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte titluri

Legea 19/2020: Guvernul a stabilit modul de acordare si de plata a zilelor libere pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant
19 Mar 2020 | 1538

30 iunie 2020: termen de plata a impozitului pe cladiri, a impozitului pe teren si pe mijloacele de transport
14 Mar 2020 | 654

Proiectele de acte normative adoptate in cadrul sedintei din 6 noiembrie 2019
06 Nov 2019 | 1855

Proiectele de acte normative adoptate sau de care Guvernul a luat act in cadrul sedintei din 4 noiembrie 2019
04 Nov 2019 | 1857

Proiectele de acte normative adoptate sau de care Guvernul a luat act in cadrul sedintei din 28 octombrie 2019
29 Oct 2019 | 1506

Proiectele de acte normative adoptate sau de care Guvernul a luat act in cadrul sedintei din 21 octombrie 2019
26 Oct 2019 | 1044Articole Juridice

Controverse jurisprudentiale in aplicarea Deciziei CCR nr. 405/2016 privind abuzul in serviciu
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Delegarea
Sursa: EuroAvocatura

Jurisprudenţă

Dovada intervalului de timp lucrat. Neimplicarea salariatilor de catre angajator in atestarea nemijlocita a timpului de lucru
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 6084 din data de 23.12.2019

Actiunea in angajarea raspunderii delictuale a unor autoritati publice, ca urmare a refuzului acestora de emite o hotarare de Guvern
Pronuntaţă de: ICCJ, Sectia a II-a civila, Decizia nr. 2204 din 26 noiembrie 2019

Decizia ICCJ 41/2019: In calculul drepturilor salariale pentru plata cu ora nu se include si gradatia de merit
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 41/2019

Sentinta civila nr. 2.682/2016 privind solutionarea actiunii promovate de reclamantul V.A. in contradictoriu cu paratul Guvernul Romaniei, avand ca obiect "anulare act administrativ"
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti