Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Ştiri juridice » Proiect de lege privind ajutorul public judiciar in materie civila – Expunere de motive si Principiile reglementarii

Proiect de lege privind ajutorul public judiciar in materie civila – Expunere de motive si Principiile reglementarii

  Publicat: 31 Jan 2008       10857 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro  


Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Prevazute in cap. I, t. VII, art.119, si urm. C, pen., partea generala,
Potrivit calendarului de adoptare a actelor normative de transpunere a directivelor comunitare in vigoare, Ministerului Justitiei ii revine obligatia transpunerii Directivei Consiliului Uniunii Europene 2003/8/EC privind imbunatatirea accesului la justitie in cazul litigiilor transfrontaliere, prin stabilirea de reguli minimale comune referitoare la asistenta judiciara acordata in cadrul acestor categorii de cauze .

In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Este o tranzactie sau o serie de tranzactii cu valori mobiliare conferind persoanei sau grupului de persoane implicate, prin titlurile astfel dobandite, singure ori impreuna cu cele deja detinute ori controlate, o pozitie de control sau majoritara in participare la capitalul emitentului.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Din punct de vedere lingvistic, constructie, de obicei concisa, care exprima, adesea figurat, o idee si constituie o unitate lexicala.
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Curtea Europeana a Drepturilor Omului reprezinta un tribunal international care are sediul la Strasbourg.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Depasire a legalitatii,
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Situatie care consta in indeplinirea, potrivit cerintelor legii, a actelor de chemare a persoanelor interesate in fata organului de jurisdictie ori a organelor de urmarire penala.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
Materialul de conceptie pregatitor reprezinta materializarea in limbaj natural a ideii si a activitatii de analiza, materializare ce poate contine:
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Depasire a legalitatii,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Costurile irecuperabile sunt costuri fixe care au fost, deja, angajate si nu pot fi recuperate. Aceste costuri sunt legate de activitati care cer active specializate, ce nu pot fi, cu usurinta, alocate altor utilizari.
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Cel dintai termen intr-un litigiu civil la care, partile fiind legal citate, pot pune concluzii.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Art. 87 TCE (versiunea consolidata) stipuleaza ca, exceptand situatiile expres prevazute in Tratat, orice fel de ajutor acordat de catre un stat membru, sau prin intermediul resurselor statului, este incompatibil cu Piata Interna comunitara daca distorsioneaza concurenta favorizand unele intreprinderi sau productia anumitor bunuri si afecteaza comertul intre statele membre.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Prevazut in cap. I, t. II, C. proc.en., partea speciala, colectiv de judecatori constituit pentru solutionarea cauzelor care i s-au repartizat.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Dorinta populatiei si a companiilor de a detine active care pot fi usor schimbate contra bunurilor si serviciilor.
Incorectitudine, atitudine a unei persoane care savarseste un fapt sau un act contrar legii sau celorlalte norme de convietuire sociala, pe deplin constienta de caracterul illicit al conduitei sale.
Concept utilizate de stiintele comportamentale (psihologie, sociologie, psihologie judiciara), prin el intelegandu-se ansamblul actelor, reactiilor (glandulare, motorii, afective, verbale) prin care o persoana raspunde intr-o imprejurare data la solicitarile mediului inconjurator.
Depasire a legalitatii,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Ansamblu de masuri prevazute de lege prin care creditorul realizeaza, cu ajutorul constrangerii de stat, drepturi patrimoniale recunoscute prin hotararea unui organ de jurisdictie sau prin alt titlu, daca debitorul nu-si indeplineste de buna voie obligatiile.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Directiva a carei transpunere trebuie asigurata prevede standarde minime pentru ca sistemul de asistenta judiciara sa fie considerat ca asigurand un acces efectiv la justitie cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene.

Preluarea acestor standarde in plan legislativ presupune crearea unor conditii cel putin identice in plan intern, pentru a nu conduce la aparitia unor discriminari intre propriii cetateni si cetatenii celorlalte state membre ori persoane care au domiciliul ori locuinta stabila pe teritoriul unui stat membru si care ar solicita asistenta judiciara in fata instantelor sau altor autoritati cu atributii jurisdictionale romane.

De aceea, proiectul propune consolidarea actualului sistem de asistenta judiciara care se acorda in alte materii decat cea penala.


Principiile reglementarii sunt urmatoarele:

1. Ajutorul public judiciar este un sprijin acordat de stat pentru persoanele care sunt sau care urmeaza sa devina parte intr-un litigiu aflat pe rolul instantelor romane sau al altor autoritati cu atributii jurisdictionale romane, ca un mijloc de a permite tuturor persoanelor un acces efectiv la justitie.
Ajutorul public are la baza ideea ca in nici o situatie costurile unei proceduri judiciare nu trebuie sa constituie o piedica in incercarea de a apela la justitie pentru realizarea sau apararea unui drept, iar accesul efectiv la justitie - expresie a principiilor democratice intr-un stat de drept si a suprematiei legii - este de interes public, justificand sustinere din partea statului, in anumite conditii si limite, din resurse financiare publice.

2. Sprijinul se acorda numai persoanelor aflate in dificultate materiala, si numai in acele situatii in care cheltuielile certe sau previzibile pericliteaza intretinerea solicitantului si a persoanelor aflate in intretinerea sa. Situatia materiala se apreciaza in raport cu sursele de venit ale solicitantului si ale membrilor familiei, precum si cu obligatiile periodice pe care acestia le au. Proiectul instituie doua prezumtii ale unei situatii materiale care reclama acordarea unui ajutor de la stat pe doua nivele de dificultate materiala (venit sub 500 lei, respectiv venit intre 500 si 800 lei), in functie de care asistenta sa se acorde integral sau partial.
In afara celor doua prezumtii, proiectul prevede si pastrarea unui criteriu flexibil, lasat la aprecierea judecatorului, pentru situatiile in care situatia concreta, fara a caracteriza in mod necesar o „situatie materiala precara”, justifica, totusi, sprijinirea demersului judiciar. (In cauza Weissman impotriva Romaniei, Curtea Europeana a Drepturilor Omului a decis sa nivelul exorbitant al taxei de timbru a impiedicat, in concret, accesul la justitie.)

3. Ajutorul public judiciar nu trebuie sa constituie o forma de incurajare a abuzului de drept procesual. Aceasta institutie trebuie sa permita doar apelul legitim, justificat la autoritatea jurisdictionala, cu atat mai mult cu cat este finantat din fonduri publice, eliminand incercarile de abuz si incurajand solutionarea litigiilor pe cai extrajudiciare. In acest scop – si in conformitate cu Directiva (CE)8/2003:
a) Proiectul prevede situatiile in care ajutorul public judiciar poate fi refuzat: cand costul sau este disproportionat fata de valoarea obiectului cauzei, cand acordarea ajutorului public nu se solicita pentru apararea unui interes legitim, ori se solicita pentru o cerere care contravine ordinii publice sau celei constitutionale. (In majoritatea sistemelor de drept studiate ca material comparativ, acordarea asistentei judiciare intr-un proces este conditionata de o evaluare prealabila a sanselor de castig a unui eventual proces, precum si a profitabilitatii acestuia prin raportul intre “cheltuielile” statului pentru punerea in miscare a mecanismului judiciar si castigul real al partii in cazul castigarii procesului, raport care sa fie in favoarea celui din urma).
Totodata, daca cererea pentru a carei solutionare se solicita ajutor public face parte din categoria celor care pot fi supuse medierii sau altor proceduri alternative de solutionare, ajutorul public judiciar poate fi refuzat daca se dovedeste ca solicitantul a refuzat in prealabil sa urmeze o asemenea procedura .
Proiectul mai prevede o situatie in care poate fi refuzat ajutorul public judiciar, prin valorificarea unui text al directivei, si anume in cazul in care solicitantul pretinde despagubiri pentru atingeri aduse imaginii, onoarei sau reputatiei sale, (daune morale), in conditiile in care acesta nu a suferit vreun prejudiciu material .
In vederea responsabilizarii partilor, proiectul prevede si posibilitatea ca instanta sa oblige ulterior pe beneficiarul ajutorului public judiciar la restituirea sumelor de care a beneficiat cu acest titlu, daca prin comportamentul nediligent in timpul procesului, a cauzat amanari sau pierderea procesului ori daca prin hotararea judecatoreasca irevocabila s-a constatat ca actiunea a fost rezultatul unui abuz de drept procesual.
b) Ajutorul public are la baza co-interesarea persoanei asistate prin suportarea in parte a propriilor costuri procesuale, dar si prin plata cheltuielilor de judecata celeilalte parti, cand partea asistata a pierdut procesul .
c) Este incurajata solutionarea litigiilor prin mediere, proiectul prevazand posibilitatea ca, pe de o parte, ajutorul public sa poata fi refuzat daca solicitantul a refuzat anterior sa raspunda incercarii de mediere si, pe de alta parte, sa poata fi decontat onorariul platit mediatorului in cazul in care, inainte de declansarea procesului sau cel mai tarziu pana la prima zi de infatisare partea a recurs la mediere.

4. In ceea ce priveste competenta si procedura de acordare a ajutorului public judiciar, proiectul mentine solutia actuala, in sensul ca instanta este cea care hotaraste, dupa administrarea probelor pe care le considera necesare, acordarea si formele de ajutor . In cazul in care cererea este respinsa, partea interesata poate face cerere de reexaminare, care se va solutiona de un alt complet de judecata .

Ca si in prezent, orice persoana interesata poate sesiza instanta, prezentand dovezi cu privire la situatia reala a celui caruia i s-a incuviintat cererea .

Proiectul prevede si un sistem de sanctiuni constand, de regula in restituirea sumelor de care partea a beneficiat cu titlu de ajutor public, dar si in amenzi: in cazul formularii cu rea-credinta a unei cereri de ajutor judiciar, prin prezentarea unor date false in legatura cu situatia materiala; pentru comportament nediligent in timpul procesului, care a dus la pierderea acestuia sau la intarzieri in solutionare; pentru abuz de drept procesual.

Formele ajutorului public judiciar

a) asistenta avocatiala;
b) plata expertului, traducatorului sau interpretului folosit in cursul procesului, cu incuviintarea instantei sau a autoritatii cu atributii jurisdictionale, daca aceasta plata revine, potrivit legii, celui ce solicita ajutorul public;
c) plata onorariului executorului judecatoresc
d) scutiri, reduceri, esalonari sau amanari la plata taxelor judiciare si/sau a cautiunilor prevazute de lege, inclusiv a taxelor si cautiunilor datorate in faza de executare silita.

Ajutorul public judiciar se finanteaza din resurse bugetare


Citeşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Transportatorii rutieri nu pot transfera unor terte persoane responsabilitatea de a respecta perioadele de conducere si perioadele de repaus ale condu
Sursa: MCP Cabinet avocati

Simpla incalcare a Regulamentului GDPR nu constituie temeiul unui drept la despagubiri
Sursa: MCP Cabinet avocati

Obtinerea unei copie a datelor cu caracter personal impune punerea la dispozitie a unei reproduceri fidele si inteligibila a tuturor acestor date
Sursa: MCP Cabinet avocatiJurisprudenţă

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Contestatie pentru depasirea termenului de redactare a unei decizii penale
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 549/2021

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Legislaţie

OUG 98/2023 pentru modificarea Legii nr. 296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe ter
Ordonanta de urgenta nr. 98/2023 pentru modificarea articolului LXIV din Legea nr. 296/2023 privind ...

Legea 296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe termen lung
Legea nr. 296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiar ...

HG nr. 970/2023 pentru aprobarea Metodologiei privind prevenirea si combaterea hartuirii pe criteriul de sex, precum si a hartuirii morale la locul de
HOTARAREA DE GUVERN nr. 970 din 12 octombrie 2023 pentru aprobarea Metodologiei privind prevenirea s ...