Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Ştiri juridice » ASISTENTA EXTRAJUDICIARA in viziunea Proiectului de lege privind ajutorul public judiciar in materie civila

ASISTENTA EXTRAJUDICIARA in viziunea Proiectului de lege privind ajutorul public judiciar in materie civila

  Publicat: 31 Jan 2008       5793 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro  


Asistenta avocatiala poate fi si extrajudiciara si consta in acordarea de consultatii, formularea de cereri, petitii, sesizari, initierea altor asemenea demersuri legale, precum si reprezentarea in fata unor autoritati sau institutii publice, altele decat cele judiciare sau cu atributii jurisdictionale, in vederea realizarii unor drepturi sau interese legitime.

Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Persoana pusa sub interdictie judecatoreasca sau careia i s-a aplicat pedeapsa complementara a interzicerii unor drepturi prevazuta de legea penala.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale Ón interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
(in sensul legii contenciosului administrativ, legea 554/2004) Orice drept fundamental prevazut de Constitutie sau de lege, caruia i se aduce o atingere printr-un act administrative.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Plata efectuata din eroare de catre o persoana pentru o datorie inexistenta sau de care nu era tinuta sa raspunda, avand ca urmare obligatia beneficiarului de a restitui cee ce a primit in mod necuvenit.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Art. 87 TCE (versiunea consolidata) stipuleaza ca, exceptand situatiile expres prevazute in Tratat, orice fel de ajutor acordat de catre un stat membru, sau prin intermediul resurselor statului, este incompatibil cu Piata Interna comunitara daca distorsioneaza concurenta favorizand unele intreprinderi sau productia anumitor bunuri si afecteaza comertul intre statele membre.
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
Baroul este constituit din toti avocatii inscrisi pe Tabloul avocatilor, care au sediul profesional principal in localitatile de pe raza acestuia.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Act procesual prin care reclamantul pune in miscare actiunea civila, sesizand instanta judecatoreasca cu rezolvarea acesteia.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Posibilitatea de a pretinde o anumita conduita, in considerarea realizarii unui drept subiectiv viitor si previzibil, prefigurat.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Plata a serviciilor de asistenta juridica prestate de catre un avocat, pe care beneficiarul o face colectivului de asistenta juridica.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Este o procedura diplomatica de reglementare a diferendelor internationale, drept conferit puterilor straine conflictului de a media ostilitatile, chiar in decursul acestora. Mediatorul trebuie sa fie un tertstat, un grup de state, O.N.U. sau institutiile sale specializate, alte organizatii internationale cu vocatie mondiala sau regionala sau o personalitate de prestigiu - acceptat de comun acord, de catre partile aflate in conflict.
Cel dintai termen intr-un litigiu civil la care, partile fiind legal citate, pot pune concluzii.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
In acordarea asistentei extrajudiciare, avocatii au obligatia furnizarii unor informatii clare si accesibile solicitantului, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, referitoare la institutiile competente, si, daca este posibil, la conditiile, termenele si procedurile prevazute de lege pentru recunoasterea, acordarea sau realizarea dreptului ori interesului pretins de solicitant.

Avocatii au obligatia de a prezenta in mod obiectiv toate variantele legale de valorificare extrajudiciara a dreptului sau interesului pretins, de a-l informa pe solicitant, daca este cazul, despre posibilitatea si avantajele medierii situatiilor juridice litigioase si despre orice alta posibilitate de solutionare pe cale amiabila a unei astfel de situatii.
Avocatului ii este interzis sa incurajeze in mod nejustificat sau abuziv demersuri judiciare sau care sunt in mod evident in detrimentul intereselor solicitantului.

Persoanele al caror venit mediu net lunar pe membru de familie se situeaza sub nivelul de 400 lei in ultimele doua luni, beneficiaza, la cerere, de asistenta avocatiala extrajudiciara.
Asistenta avocatiala extrajudiciara se acorda sub forma serviciilor de consultanta, cu durata de o ora pentru o anumita problema de drept . Pentru aceeasi problema de drept, nu se poate formula o noua cerere in interval de 12 luni.
Cererea trebuie sa cuprinda urmatoarele: date privind obiectul si natura procesului pentru care se solicita ajutorul public, identitatea, codul numeric personal, domiciliul si starea materiala a solicitantului si a familiei sale, atasandu-se inscrisuri doveditoare ale veniturilor acestuia si ale familiei sale, precum si dovezi cu privire la obligatiile de intretinere sau de plata . Cererea va fi insotita si de o declaratie pe propria raspundere a solicitantului in sensul de a preciza daca in cursul ultimelor 12 luni a mai beneficiat de ajutor public judiciar, in ce forma, pentru ce cauza si cuantumul acestui ajutor .
Cererea se depune la baroul in raza caruia solicitantul isi are domiciliul sau resedinta.

Asistenta avocatiala extrajudiciara se acorda in cadrul unui serviciu anume organizat in cadrul fiecarui barou.
Decanul baroului programeaza zilnic un numar de 1-3 avocati, in functie de volumul de activitate, dintre cei inscrisi pe lista barourului, pentru a acorda asistenta avocatiala extrajudiciara.

Avocatul care a acordat asistenta extrajudiciara nu poate acorda asistenta avocatiala judiciara aceleiasi persoane, pentru valorificarea ori apararea aceluiasi drept sau interes, in cazul in care beneficiarul asistentei extrajudiciare formuleaza cerere de chemare in judecata pentru valorificarea ori apararea acelui drept sau interes .

Plata avocatilor pentru serviciile de asistenta avocatiala extrajudiciara se face pe ora. Nivelul remuneratiei se stabileste prin protocol incheiat intre Ministerul Justitiei si Uniunea Nationala a Barourilor din Romania.

In cazul in care persoana care indeplineste conditiile prevazute de lege face dovada ca, anterior inceperii procesului, a urmat procedura de mediere a litigiului, beneficiaza de decontarea sumei platite mediatorului, cu titlu de onorariu. De acelasi drept beneficiaza si persoana care indeplineste conditiile legale, care solicita medierea dupa inceperea procesului, dar inainte de prima zi de infatisare.

Ministerul justitiei poate face verificari, din oficiu sau la sesizarea oricarei persoane interesate, cu privire la realitatea situatiei materiale a celui care a beneficiat de asistenta extrajudiciara. Verificarile pot fi facute oricand timp de doi ani de la data acordarii acesteia.
In cazul in care constata ca beneficiarul ajutorului public judiciar sau al asistentei extrajudiciare a prezentat date false sau a ascuns date in legatura cu situatia sa materiala, Ministerul Justitiei va sesiza organele fiscale competente in vederea obligarii acestuia la restituirea sumelor de care a beneficiat in mod nejustificat.


Citeşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Ce sunt locurile de munca ecologice?
Sursa: EuroAvocatura.ro

Angajatorii au obligatia de a permite salariatilor verificarea sistemului de masurare a duratei timpului de lucru zilnic
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Timpul de lucru si perioada de repaus in cazul incheierii mai multor contracte individuale de munca
Sursa: Curtea de Justitie a Uniunii EuropeneJurisprudenţă

Dovada intervalului de timp lucrat. Neimplicarea salariatilor de catre angajator in atestarea nemijlocita a timpului de lucru
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 6084 din data de 23.12.2019

Sarcina probei incumba angajatorului. Responsabilitatea angajatorului pentru neintocmirea dispozitiilor de plata a salariului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iulia - Decizia civila nr. 458 din data de 03 Iunie 2020

Nedepunerea dovezilor privind plata drepturilor salariale face admisibila pierderea procesului de catre angajator. Sarcina probei
Pronuntaţă de: Tribunalul Tulcea - Sentinta civila nr. 65 din data de 23 Ianuarie 2019

Legislaţie

Legea nr. 58/2021. Legea kurzarbeit, de modificare a OUG 211/2020 si OUG 132/2020
Legea 58/2021 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 211/2020 privind prelungirea a ...

OUG nr. 11/2021 pentru aprobarea schemelor de plati si a unor instrumente de garantare care se aplica in agricultura in anii 2021 si 2022
Ordonanta de urgenta nr. 11/2021 pentru aprobarea schemelor de plati si a unor instrumente de garant ...

HG nr. 4/2021 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata in anul 2021
Hotararea nr. 4/2021 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata Mo ...