Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Prima pagină » Ştiri juridice » Proiectul de lege privind stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor apartinand intreprinzatorilor tineri

Proiectul de lege privind stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor apartinand intreprinzatorilor tineri

  Publicat: 12 Oct 2010       3351 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro  


Persoana fizica sau juridica ce isi asuma riscul de a organiza, desfasura si dezvolta o afacere, o activitate profitabila.
In cadrul prezentului proiect de act normativ se definesc si se limiteaza in timp termenii de intreprinzator tanar, debutant in afaceri si, respectiv, microintreprindere apartinand acestuia/firma starter.

Data la care este platibil (incasat, rascumparat, rambursat) un instrument financiar (depozit, certificat de depozit, obligatiune, bon de trezorerie, credit si altele).
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Clasificarea activitatilor din economia nationala.
Instalatii sau infrastructura necesare pentru a ajunge la clienti si / sau pentru a permite concurentilor sa-si exercite activitatile.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
(Near money) (1) Instrumente financiare echivalente cu numerarul sau alte active care pot fi convertite cu usurinta in numerar fara a inregistra nici o pierdere, cum ar fi instrumentele financiare de credit guvernamentale si titlurile de participare la fondurile de piata monetara.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Persoana fizica sau juridica ce isi asuma riscul de a organiza, desfasura si dezvolta o afacere, o activitate profitabila.
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Persoana fizica sau juridica ce isi asuma riscul de a organiza, desfasura si dezvolta o afacere, o activitate profitabila.
1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,
Persoana fizica sau juridica ce isi asuma riscul de a organiza, desfasura si dezvolta o afacere, o activitate profitabila.
1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,
Clasificarea activitatilor din economia nationala.
Societate care detine cea mai mare parte de actiuni a mai multor firme (filiale). Fiecare firma din holding isi pastreaza identitatea si forma de organizare, precum si pietele de aprovizionare si desfacere.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Organ de stat sau al unitatii administrativ-teritoriale care actioneaza in regim de putere publica pentru satisfacerea unui interes public.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Indicator care masoara rezultatele la nivel microeconomic, reprezentand volumul incasarilor din activitatea proprie intr-o perioada de timp, incasari efectuate la pretul pietei.
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Reprezentant al unei institutii, regii autonome, societati comerciale, care are anumite insarcinari.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Specialist cu o competenta profesionala deosebita care poate fi desemnat de catre organul de urmarire penala ori de catre organul de jurisdictie pentru a efectua lucrari sau a da lamuririle necesare asupra unor situatii de fapt, in vederea rezolvarii unui proces. In activitatea sa expertul nu transeaza conflicte si nici nu arbitreaza interese, ci executa analize, investigatii, calcule, formuland evaluari, precieri si concluzii in legatura cu situatia respectiva.
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
(BNR)Este banca centrala a statului roman si are drept obiectiv principal asigurarea stabilitatii monedei nationale, pentru a contribui la stabilitatea preturilor.
Plata efectuata din eroare de catre o persoana pentru o datorie inexistenta sau de care nu era tinuta sa raspunda, avand ca urmare obligatia beneficiarului de a restitui cee ce a primit in mod necuvenit.
Interval de timp convenit intre imprumutator si imprumutat si cuprins intre momentul utilizarii creditului obtinut si data inceperii rambursarii acestuia.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic;
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Inscris intocmit de organul competent si in conditiile prevazute de lege, in baza caruia se poate efectua executarea silita.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Monitorul Oficial al Romniei este publicaţia oficială a statului romn, n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.

In vederea stimularii interesului persoanelor debutante in afaceri, al cresterii numarului de intreprinzatori din randul tinerilor si al somerilor, precum si a persoanelor carora li se acorda astfel, o a doua sansa de afirmare in business, sunt prevazute o serie de facilitati special acordate firmelor starter, ca si un numar de obligatii specifice pe care acestea trebuie sa le indeplineasca pentru a beneficia de aceste facilitati, toate acestea pentru o durata limitata de timp (3 aaa 5 ani), dupa care, firma starter ajungand la maturitate si la o consolidare economico-financiara se poate descurca usor pe piata, fara niciun sprijin din partea statului.
Proiectul de Lege prevede, pentru firmele tip starter, un obiect de activitate restrans la cel mult 5 dintre domeniile continute de CAEN Rev. 2, pornindu-se de la premisa ca intreprinzatorii care vor opta pentru acest tip de firma (cel mult 5 asociati!) au o idee clara de afacere intr-un anumit domeniu (fiecare dintre cei 5 asociati putandu-se concentra si putand coordona afacerile firmei pe un singur domeniu de activitate!), astfel incat firma va avea sanse mai mari sa fie profitabila, sa se dezvolte rapid si sa se consolideze economic si financiar in cei 3-5 ani in care, potrivit prezentei legi, poate beneficia de anumite facilitati .

Prin aplicarea prevederilor acestui Proiect de Lege se urmareste, totodata, ca, valorificand oportunitatile aparute pe piata, firmele nou infiintate sa poata evolua sanatos, astfel incat sa creasca durata vietii lor active .
Nu in ultimul rand, prin conditiile impuse, dar si prin facilitarea accesului la orice forma de formare si de perfectionare a pregatirii profesionale si manageriale a personalului firmelor starter, in deplin acord cu liniile directoare ale Strategiei Europene pentru Ocupare, se urmareste crearea, in cadrul mediului de afaceri autohton, a unei noi generatii de oameni de afaceri, capabili sa actioneze la nivelul cerintelor Pietei Unice.


Textul integral al proiectului:


Art. 1. aaa In vederea incurajarii si sustinerii dezvoltarii spiritului antreprenorial, prin prezenta lege se stabileste regimul juridic si fiscal al microintreprinderilor infiintate si conduse de intreprinzatori tineri, debutanti in afaceri.
Art. 2. aaa (1) In intelesul prezentei legi, urmatorii termeni se definesc astfel:
a) intreprinzator tanar, debutant in afaceri, denumit in continuare intreprinzator debutant - persoana fizica majora, de regula in varsta de pana la 35 ani, care declara pe propria raspundere, la oficiul registrului comertului, ca nu a mai intreprins o afacere legal constituita intr-un stat membru al Uniunii Europene, si care se angajeaza ca, in urmatoarele 30 de zile calendaristice, sa se lanseze in derularea unei afaceri legale, prin infiintarea, in conditiile prezentei legi, a unei intreprinderi cu scop lucrativ. Intreprinzatorul debutant poate fi angajat al propriei societati, cu respectarea prevederilor legislatiei muncii.
b) microintreprindere apartinand intreprinzatorului debutant, denumita in continuare firma starter aaa persoana juridica romana care indeplineste cumulativ urmatoarele cerinte:
1. este societate comerciala cu raspundere limitata, care functioneaza pe durata nedeterminata, in conditiile prevazute de Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si de prezenta lege;
2. la momentul infiintarii, este societate de tip microintreprindere, in conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare;
3. este infiintata si efectiv condusa de un intreprinzator debutant, ca asociat unic, sau de un grup format din cel mult 5 (cinci) intreprinzatori asociati, dintre care cel mult unul nu este intreprinzator debutant si nu a fost fondator sau asociat decat intr-o singura firma anterioara, infiintata pe teritoriul actual al Uniunii Europene, si care si-a incetat activitatea in mod legal. Indeplinirea acestei conditii se constata din declaratiile, pe proprie raspundere, date la oficiul registrului comertului, cu ocazia infiintarii firmei starter.
4. are obiect de activitate restrans la cel mult 5 (cinci) domenii prevazute de CAEN Rev. 2, si nu desfasoara activitati de genul jocurilor de noroc, tranzactii imobiliare, servicii financiare, consultanta, productie si/sau comercializare de armament, explozibili, droguri si precursori;
5. desfasoara afaceri in tara si/sau in strainatate, in mod independent sau in colaborare cu orice firma comerciala si/sau organizatie nonprofit, inregistrata legal, dar nu este asociata cu o alta societate comerciala si nu face parte dintr-un grup de firme de tip holding sau grupare de interese economice.
(2) Pentru ca firmele starter sa se deosebeasca de celelalte firme, in conformitate cu prevederile art. 38. aaa (2) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa denumirea acestora, stabilita potrivit art. 36 din Lege, se va adauga mentiunea scrisa in intregime aaAsocietate cu raspundere limitata starteraa sau aaAS.R.L. aaa Saa.
(3) In termen de cel mult 30 de zile de la pierderea calitatii de firma starter, societatea respectiva are obligatia sa revina la denumirea prevazuta de art. 36 din Legea nr. 26/1990.
Art. 3. aaa (1) Calitatea de firma starter se obtine la data inregistrarii acesteia la oficiul registrului comertului in a carui raza teritoriala se afla sediul sau social si respectiv, se pierde, prin efectul legii, la data de 31 decembrie a anului in care se implinesc trei ani de la data inregistrarii, cu conditiile ca, in tot acest timp, societatea sa indeplineasca cumulativ toate cerintele prevazute de prezenta lege, sa fie activa din punct de vedere economic si sa-si indeplineasca obligatiile legale, de plata si respectiv, de raportare ori declarare, fata de organele abilitate ale statului.
(2) Calitatea de firma starter se pierde, prin efectul legii:
a) la implinirea a 45 de zile lucratoare de la data scadentei unei obligatii de plata sau de raportare ori declarare catre organele statului, neindeplinita. Autoritatea publica beneficiara a platii, a raportarii ori declararii neefectuata de firma starter, are obligatia ca, la implinirea acestui termen, sa anunte in scris, despre aceasta, oficiul registrului comertului la care a fost inregistrata societatea in cauza;
b) la data de 1 a lunii urmatoare aceleia in care cifra de afaceri a firmei starter pe anul in curs a atins suma de 200.000 euro, echivalenta in lei la cursul Bancii Nationale a Romaniei. La atingerea acestui prag societatea va notifica in scris, cel mai tarziu pana la sfarsitul lunii urmatoare, oficiul registrului comertului in a carui raza teritoriala se afla sediul sau social.
Art. 4. aaa In afara obligatiilor stabilite prin actele normative in vigoare, aplicabile oricarui agent economic, firma starter are si urmatoarele obligatii specifice:
a) sa notifice in scris, Oficiul Teritorial pentru IMM si Cooperatie (OTIMMC) al Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru IMM (AIPPIMM) in a carui raza de competenta isi are sediul, in termen de cel mult 10 zile lucratoare de la infiintare, in vederea luarii in evidenta si acordarii, potrivit legii, de asistenta, consiliere primara, instruire si sprijin;
b) sa prezinte OTIMMC, in termen de cel mult 30 de zile lucratoare de la infiintare, un plan financiar pe termen de cel putin trei ani, intocmit de un expert financiar certificat, agreat de o entitate care poate sa asigure finantarea sau garantarea finantarii afacerilor firmei respective (banca, institutie financiara nebancara, fond de investitii).
c) sa reinvesteasca integral profitul realizat in anul fiscal precedent si totodata, sa capitalizeze profitul astfel incat, la data de 31 decembrie a anului in care se implinesc trei ani de la data inregistrarii, capitalul social al societatii sa fie de cel putin 5.000 euro, echivalent in lei la cursul Bancii Nationale a Romaniei.
Art. 5. aaa In vederea stimularii micilor afaceri nou lansate de intreprinzatorii debutanti, firma starter beneficiaza de urmatoarele facilitati:
a) inregistrarea societatii pe cale electronica, la ghiseul unic de la oficiul registrului comertului;
b) accesul prioritar la inchirierea spatiilor pentru desfasurarea activitatii in cadrul structurilor de sprijinire a afacerilor (incubatoare de afaceri, parcuri tehnologice si de software);
c) accesul prioritar al salariatilor si asociatilor societatii, la orice forma de instruire, informare si documentare in domeniul afacerilor, organizata de Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri si de unitatile din subordinea sau in coordonarea acestuia;
d) scutirea de la plata impozitului pe profit pe durata in care societatea are calitatea de firma starter;
e) scutirea de la plata impozitului pe profit, in mod exceptional, pentru o perioada de inca doi ani calendaristici, dupa expirarea perioadei prevazuta la lit. d), in oricare dintre urmatoarele situatii:
1. cand profitul obtinut se reinvesteste integral in modernizarea propriilor mijloace fixe amortizabile si/sau in calificarea/recalificarea/perfectionarea profesionala/manageriala, potrivit legii, a personalului necesar activitatilor desfasurate;
2. cand se obtin profituri suplimentare prin deschiderea de noi puncte de lucru sau filiale, precum si prin cresterea capacitatii de productie existenta la data de 31 decembrie a anului in care se implinesc trei ani de la data inregistrarii societatii;
3. cand se efectueaza investitii destinate protejarii mediului inconjurator, avizate de catre autoritatea competenta;
4. cand au fost angajate, pe durata nedeterminata, pe posturi nou create, si mentinute in activitate timp de minim 12 luni, cel putin 7 (sapte) persoane, inclusiv someri, cu respectarea prevederilor legislatiei muncii;
f) scutirea de la plata impozitului pe salariu pentru 5 (cinci) salariati, angajati pe durata nedeterminata, pentru un venit impozabil nominal echivalent cu 500 euro, la cursul comunicat de Banca Nationala a Romaniei pentru ultima zi lucratoare din luna anterioara aceleia pentru care se face plata . Pentru veniturile individuale care depasesc pragul mentionat, diferenta se impoziteaza potrivit legii.
g) scutirea angajatorului de la plata CAS pentru veniturile aferente timpului lucrat de 5 (cinci) salariati, angajati pe durata nedeterminata;
h) scutirea de la plata taxelor pentru operatiunile efectuate de Oficiul National al Registrului Comertului si, respectiv, de oficiile registrului comertului de pe langa tribunale, potrivit Anexei 1 la H.G. nr. 684/2009 privind aprobarea taxelor si tarifelor pentru operatiunile efectuate de Oficiul National al Registrului Comertului si oficiile registrului comertului de pe langa tribunale;
i) primirea de consultanta, generala si/sau de specialitate, pe baza co-finantarii cheluielilor aferente, din fonduri proprii si atrase;
j) obtinerea de credite cu perioada de gratie sau de alte forme de finantare, in conditiile legii si cu respectarea prevederilor art. 4. lit. c), pe baza accesului la garantii acordate de Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii S.A. - IFN, pana la cel mult 90% din valoarea creditului solicitat, pentru imprumuturi destinate exclusiv realizarii de investitii proprii.
Art. 6. aaa (1) Firma starter este obligata sa restituie deindata si cu precadere, contravaloarea integrala a facilitatilor acordate in temeiul prezentei legi, plus dobanda legala calculata de la data obtinerii si pana la data restituirii integrale a contravalorii acestora, in urmatoarele situatii:
a) cand, prin incalcarea prevederilor legii, firma starter si/sau salariatii acesteia au beneficiat in mod necuvenit de respectivele facilitati;
b) cand activitatea firmei starter a fost suspendata sau a incetat voluntar;
c) cand firma starter sau active ale acesteia au fost vandute ori transferate unei terte persoane fizice sau juridice.
(2) Calculul sumelor datorate de firma starter potrivit prevederilor alin. (1) se efectueaza de catre organul financiar competent, in termen de cel mult 30 de zile lucratoare de la constatare.
(3) Nota de calcul are valoare de titlu executoriu definitiv si se pune in executare potrivit legii.
Art. 7. aaa Prevederile prezentei legi se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 26/1990, ale Legii nr. 31/1990, precum si cu cele ale Legii nr. 346/2004.
Art. 8. aaa Prezenta lege intra in vigoare in termen de 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


(P) Librarie Juridica - Carti economiceCiteşte mai multe despre:    Intreprinzator tanar    Debutant in afaceri    Firma starter    Intreprinzator debutant    S.R.L. S   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte titluri