Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Ştiri juridice » Administratorii de pensii vor publica informatii detaliate despre investitii de doua ori pe an

Administratorii de pensii vor publica informatii detaliate despre investitii de doua ori pe an

  Publicat: 25 Mar 2011       2800 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro  


Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Consiliul Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP) a aprobat modificarile si completarile normelor privind obligatiile de raportare si transparenta in sistemul pensiilor private care instituie, printre altele, obligativitatea publicarii portofoliilor detaliate de investitii ale fondurilor de pensii.

In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
Imobil asupra caruia greveaza o servitute.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
inseamna o persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau organism altul decat persoana vizata, operatorul,
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
Sume pastrate in conturile din banci sau in casieriile agentilor economici, persoane juridice si fizice, fara destinatie de moment, tinute la dispozitia acestora pentru acoperirea cheltuielilor legate de activitatea si afacerile pe care le intreprind.
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
Monitorul Oficial al Romāniei este publicaţia oficială a statului romān, īn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.

In scopul consolidarii unei relatii transparente intre societatile de pensii si participantii la fondurile de pensii private precum si pentru cresterea gradului de incredere in piata pensiilor private, atat administratorii din sistemul Pilonului II cat si cei din sistemul Pilonului III vor avea obligatia de a publica pe pagina proprie de internet, de doua ori pe an, pentru fiecare fond de pensii in parte, structura detaliata a portofoliului de investitii, dupa cum urmeaza:
* structura portofoliului de investitii detaliata, pentru fiecare instrument financiar si pentru fiecare emitent, cu date referitoare la valoarea actualizata in lei si ponderea detinuta in activul total al fondului de pensii private la data de 31 decembrie, va fi publicata odata cu situatiile financiare anuale;
* structura portofoliului de investitii detaliata, pentru fiecare instrument financiar si pentru fiecare emitent, cu date referitoare la valoarea actualizata in lei si ponderea detinuta in activul total al fondului de pensii private la data de 30 iunie, va fi publicata pana la data de 1 octombrie a fiecarui an.

Astfel, datorita ultimelor masuri adoptate de CSSPP, participantii la fondurile de pensii private vor putea afla in ce actiuni, obligatiuni, depozite bancare sau alte instrumente financiare permise, conform legislatiei in vigoare, le sunt investiti banii acumulati in conturile fondurilor de pensii private sub forma unitatilor de fond .

De asemenea, potrivit noilor acte normative adoptate astazi, administratorii fondurilor de pensii private vor trebui sa publice informatii suplimentare in cadrul raportului anual de informare a participantilor despre activitatea desfasurata in anul calendaristic precedent, si anume:
* principiile investitionale ale schemei de pensii administrate si rezultatele aplicarii lor;
* riscurile financiare, tehnice si de alta natura ale schemei de pensii si modul de gestionare al acestora;
* costurile de administrare totale si defalcate pe categorii;
* principiile relatiei dintre administrator si participantii fondului de pensii private si modul de derulare a acesteia pe parcursul anului;
* politica de investitii a administratorului si rezultatele aplicarii ei, pe fiecare componenta;
* prezentarea portofoliului de investitii pe tipuri de investitii si a detinerilor pe fiecare tip de investitie in parte .

Noile norme de modificare si completare a legislatiei mai prevad introducerea planului de audit intern anual. Totodata, administratorii vor trebui sa includa in raportul anual transmis catre CSSPP, in plus fata de obligatiile de raportare in vigoare si informatii privind cheltuielile de administrare suportate de administrator, cheltuielile de administrare suportate de fond, informatii cu privire la platile de disponibilitati banesti, analiza sesizarilor primite de la participanti si modul de solutionare a acestora respectiv analiza desfasurarii activitatii de audit intern si masurile intreprinse.

Mentionam ca toate aceste modificari si completari ale legislatiei privind obligatiile de raportare si transparenta in sistemul pensiilor private se aplica incepand cu raportarile aferente exercitiului financiar 2010.Reamintim ca, in aplicarea prevederilor legilor de baza ale sistemului de pensii private, administratorii fondurilor de pensii publica pe pagina proprie de internet, cel mai tarziu la data de 31 mai a fiecarui an, un raport anual de informare a participantilor cu informatii despre activitatea desfasurata in anul calendaristic precedent. Mai mult, administratorul intocmeste si transmite catre CSSPP, un raport anual care ofera o imagine reala, corecta si completa asupra activitatii de administrare a fondurilor de pensii private administrate.

Norma pentru modificarea si completarea Normei nr. 10/2010 privind obligatiile de raportare si transparenta in sistemul pensiilor administrate privat, elaborata in aplicarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si Norma pentru modificarea si completarea Normei nr. 11/2010 privind obligatiile de raportare si transparenta in sistemul pensiilor facultative elaborata in aplicarea Legii nr. 204/2006 privind fondurile de pensii facultative, cu modificarile si completarile ulterioare vor fi transmise spre publicare in Monitorul Oficial si vor fi disponibile si pe site-ul www.csspp.ro, la rubrica Legislatie Secundara, la data publicarii lor.Citeşte mai multe despre:    CSSPP    Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private    Pensii private    Pilonul II de pensii    Pilonul III de pansii    Legea 204/2006    Legea 411/2004

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte titluri

ASF: O noua etapa in procesul de evaluare a personalului rezultat prin comasarea fostelor CNVM, CSSPP si CSA
30 Sep 2013 | 1547

Monitorul Oficial al Romaniei nr. 502 din 08.08.2013
09 Aug 2013 | 976

Monitorul Oficial al Romaniei nr. 153 din 22.03.2013
22 Mar 2013 | 1511

Monitorul Oficial al Romaniei nr. 130 din 12.03.2013
13 Mar 2013 | 1579

Monitorul Oficial al Romaniei nr. 118 din 01.03.2013
04 Mar 2013 | 1092

Nota de fundamentare privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii de Supraveghere Financiara
11 Dec 2012 | 2658Jurisprudenţă

O instanta de judecata nu este un simplu receptor al unui Raport intocmit de catre Curtea de Conturi
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti Sectia a VII-a pentru cauzei privind C.M.A.S., Decizia civila nr. 488/2017, in sedinta pblica din 31 ianuarie 2017