Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Prima pagină » Ştiri juridice » 26 august 2012, data la care se va desfasura Concursul de admitere la INM 2012

26 august 2012, data la care se va desfasura Concursul de admitere la INM 2012

  Publicat: 08 Jun 2012       3688 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro  


Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Este extinderea competentei unui organ judiciar prin posibilitatea acordata de lege, de a solutiona anumite cauze, care in mod obisnuit nu intra in competenta sa.
In Monitorul Oficial 383/2012 a fost publicata OUG 23/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, precum si pentru prorogarea termenului prevazut la art. III din titlul XVI al Legii nr. 247/2005 privind reforma in domeniul proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente.

Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Legatura juridico-politica permanenta ce exista intre stat si cetatean se numeste cetatenie.In societatea noastra se discuta pe larg problema cetateniei.
Latura a capacitatii juridice, care consta in aptitudinea persoanei de a-si exercita singura drepturile
Condamnari anterioare suferite de o persoana,
Expresie numerica rezultata din compararea a doua niveluri ale aceluiasi indicator, proces, fenomen etc. aflat in situatii diferite (perioade sau locuri diferite).
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.

Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 826 din 13 septembrie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

La articolul 14, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

``(2) Poate fi admisa la Institutul National al Magistraturii persoana care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

a) are cetatenia romana, domiciliul in Romania si capacitate deplina de exercitiu;
b) este licentiata in drept;
c) nu are antecedente penale sau cazier fiscal si se bucura
de o buna reputatie;
d) cunoaste limba romana;
e) este apta, din punct de vedere medical si psihologic, pentru exercitarea functiei. Comisia medicala se numeste prin ordin comun al ministrului justitiei si al ministrului sanatatii.

Taxele examenului medical se suporta din bugetul Institutului National al Magistraturii.``

f) Verificarea indeplinirii conditiei bunei reputatii si a
g) conditiei de a fi apt din punct de vedere medical si psihologic pentru exercitarea functiei se realizeaza dupa afisarea rezultatelor definitive ale concursului.``

La articolul 33 dupa alineatul, 2) se introduce un nou alineat, alineatul (2 indice 1), cu urmatorul cuprins:

Dispozitiile art. 15 alin. (8) se aplica in mod corespunzator,``

La articolul 521 alineatul (4), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

,,b) cate un cadru didactic universitar de la o facultate de drept din cadrul unei universitati de cercetare avansata si educatie, astfel cum aceasta este clasificata potrivit art. 193 alin. (4) lit. c) din Legea educatiei nationale nr, 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, propus de Institutul National al Magistraturii;``.

Termenul prevazut la art. III din titlul XVI al Legii nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 653 din 22 iulie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, de la care se aplica dispozitiile art. 13 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, referitoare la inregistrarea sedintelor de judecata, se proroga pana la data de1 iulie 2013.a€™


Teste Grila INM >>>>Citeşte mai multe despre:    Cristi Danilet    Admitere INM    INM    INM 2012    Teste grila    Teste grila INM    Aplicarea legii in timp

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte titluri

S-a dat startul la Admiterea in magistratura 2014
02 Jul 2014 | 1556

Tematica si blibliografia pentru admiterea in INM si Magistratura - sesiunea august - octombrie 2014
19 Jun 2014 | 2033

Grilele si baremul de la Concursul de admitere la INM si in Magistratura, sesiunea 25 iunie-2 oct. 2013
26 Aug 2013 | 2498

[APARITIE EDITORIALA] Ghid de admitere la INM si Magistratura 2013. Proba 2 si 3
21 Aug 2013 | 2319

AMR este surprinsa de rapiditatea solutionarii de CAB a litigiului lui Cristi Danilet
05 Jun 2013 | 1522

August-octombrie 2013: Concursurile de admitere la INM si de admitere direct in magistratura
05 Jun 2013 | 2766Articole Juridice

Controlul de legalitate al acordului de mediere efectuat de notarul public
Sursa: EuroAvocatura.ro

Jurisprudenţă

Hotarare Judecatoreasca privind taxa auto
Pronuntaţă de: Tribunalul Cluj, SENTINŢA CIVILĂ Nr. 165/2008