Coordonator: Av. Marius-Cătălin PreduţMateriale juridice despre Actiune pauliana (3)


    Jurisprudenta   Actiune pauliana. Momentul de la care incepe sa curga termenul de prescriptie
  Actiunea pauliana este o actiune patrimoniala prin care creditorul poate cere revocarea, pe cale judecatoreasca, a actelor juridice incheiate de debitor in vederea prejudicierii intereselor sale, termenul de prescriptie incepand sa curga, potrivit dispozitiilor art. 9 alin. (2) din Decretul nr. 167/1958, de la momentul in care creditorul a cunoscut cauza anularii.
   Data aparitiei: 27 Septembrie 2013

    Jurisprudenta   Acord de mediere intervenit intre persoane juridice si autoritati publice. Actiune pauliana
  Pe rol se afla solutionarea cauzei civile privind pe petenta Administratia Finantelor Publice Alba lulia in contradictoriu cu intimatii I.A.G., Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Alba, S.C. R. S.R.L., Oficiul Registrului Comertului Alba si intervenienta S.C. R.C. S.R.L., avand ca obiect actiune pauliana.
   Data aparitiei: 13 Martie 2013

    Jurisprudenta   Actiune revocatorie. Plata suma cu titlu de fructe industriale
  Prin actiunea inregistrata sub nr. 2734/29.03.2005 pe rolul Judecatoriei Suceava, reclamanta DE a solicitat in contradictoriu cu paratii SM si SED sa-i lase in deplina proprietate si pasnica folosinta suprafata de teren de 1700 m.p. situata in Mun. Suceava, sa-i plateasca in solidar suma de 3000 lei, cu titlu de fructe industriale pe care nu le-a putut percepe timp de trei ani anterior promovarii actiunii de pe terenul in discutie, suma de 3000 lei, cu titlu de echivalent valoric al materialelor rezultate din demolarea constructiei care-i apartinea, si obligarea paratilor sa curete terenul in litigiu de zgura si celelalte obiecte depozitate abuziv pe teren sau sa i se permita reclamantei sa curete ea acest teren, dar pe cheltuiala paratilor.
   Data aparitiei: 29 Octombrie 2012