din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2288 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Actiune revocatorie. Plata suma cu titlu de fructe industriale

Actiune revocatorie. Plata suma cu titlu de fructe industriale

  Publicat: 29 Oct 2012       2714 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Tot ceea ce un lucru produce in mod periodic, fara ca substanta sa sa scada.
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
Prin actiunea inregistrata sub nr. 2734/29.03.2005 pe rolul Judecatoriei Suceava, reclamanta DE a solicitat in contradictoriu cu paratii SM si SED sa-i lase in deplina proprietate si pasnica folosinta suprafata de teren de 1700 m.p. situata in Mun. Suceava, sa-i plateasca in solidar suma de 3000 lei, cu titlu de fructe industriale pe care nu le-a putut percepe timp de trei ani anterior promovarii actiunii de pe terenul in discutie, suma de 3000 lei, cu titlu de echivalent valoric al materialelor rezultate din demolarea constructiei care-i apartinea, si obligarea paratilor sa curete terenul in litigiu de zgura si celelalte obiecte depozitate abuziv pe teren sau sa i se permita reclamantei sa curete ea acest teren, dar pe cheltuiala paratilor.

Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Specialist cu o competenta profesionala deosebita care poate fi desemnat de catre organul de urmarire penala ori de catre organul de jurisdictie pentru a efectua lucrari sau a da lamuririle necesare asupra unor situatii de fapt, in vederea rezolvarii unui proces. In activitatea sa expertul nu transeaza conflicte si nici nu arbitreaza interese, ci executa analize, investigatii, calcule, formuland evaluari, precieri si concluzii in legatura cu situatia respectiva.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Inscris oficial reprezentand unitatea de baza in sistemul de publicitate imobiliara
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
(Near money) (1) Instrumente financiare echivalente cu numerarul sau alte active care pot fi convertite cu usurinta in numerar fara a inregistra nici o pierdere, cum ar fi instrumentele financiare de credit guvernamentale si titlurile de participare la fondurile de piata monetara.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Indatorire a debitorului intr-un raport de obligatie,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Persoana care dobandeste, in temeiul legii sau a unui act juridic, drepturi si obligatii de la o alta persoana, denumita autor. Succesorul poate fi:
Persoana care accepta oferta facuta de o alta persoana numita ofertant de a incheia cu acesta un contract
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este puterea materiala pe care o exercita o persoana asupra bunului dandu-i posibilitatea de a se comporta ca si cum ar fi adevaratul proprietar al bunului.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Inscris oficial reprezentand unitatea de baza in sistemul de publicitate imobiliara
Datorii aparute ca urmare a desfasurarii ciclului de exploatare.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Una din conditiile pentru a fi parte in procesul civil sau pentru exercitarea actiunii civile,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Una din conditiile pentru a fi parte in procesul civil sau pentru exercitarea actiunii civile,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Legea 10 din 2001. Suprafata de teren afectata utilizarii constructiei retrocedabile, in limita imprejmuirilor existente;
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Legea 10 din 2001. Suprafata de teren afectata utilizarii constructiei retrocedabile, in limita imprejmuirilor existente;
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Inscris oficial reprezentand unitatea de baza in sistemul de publicitate imobiliara
Una din conditiile pentru a fi parte in procesul civil sau pentru exercitarea actiunii civile,
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Despagubiri ce se acorda partii vatamate
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
(lat. fraus, fraudis). Inducere in eroare, inselaciune, act de rea-credinta savarsit sprea a realiza un profit material prin atingere adusa drepturilor altei persoane
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Care nu poate fi invocat fata de alte persoane si in alte cazuri decat cele determinate de lege.
Sintagma ce desemneaza creanta cu scadenta implinita, deci a carei executare, la nevoie chiar silita, poate fi ceruta de catre creditor.
Totalitatea regulilor obligatorii privind executarea hotararilor.
Ansamblu de masuri prevazute de lege prin care creditorul realizeaza, cu ajutorul constrangerii de stat, drepturi patrimoniale recunoscute prin hotararea unui organ de jurisdictie sau prin alt titlu, daca debitorul nu-si indeplineste de buna voie obligatiile.
Una din conditiile pentru a fi parte in procesul civil sau pentru exercitarea actiunii civile,
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.


Prin sentinta civila nr. 9935/28.12.2007 pronuntata de Judecatoria Galati in dosar nr. 194/233/2005 (nr. vechi 11076/C/2005) a fost admisa in parte actiunea, paratii fiind obligati sa-i lase reclamantei in deplina proprietate si pasnica folosinta suprafata de 1700 m.p. prevazuti in titlul de proprietate nr. 162/1993 ( de 1864 m.p. teren real masurat) situata in Mun. Suceava, conform raportului de expertiza topometrica intocmit de ing. expert IR, sa curete terenul de zgura si celelalte obiecte ce se afla pe acesta si sa-i plateasca suma de 1833,01 lei, cu titlu de cheltuieli de judecata .


Impotriva acestei hotarari in termen legal au declarat si motivat apel atat reclamanta DE cat si paratii SED si SM care au criticat sentinta primei instante sub aspectele nelegalitatii si netemeiniciei.


La termenul de judecata din data de 25.09.2008 Tribunalul, din oficiu, a pus in discutia partilor, exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantei DE, avand in vedere copia extrasului de carte funciara eliberat de O.C.P.I. Suceava la data de 11.08.2008, contractul de vanzare-cumparare nr.4724/15.09.2000 si decizia civila nr. 21/A/2004 a Tribunalului Bacau.


Prin decizia civila nr.416/30.09.2008 a Tribunalul Galati s-a respins ca nefondat apelul declarat de reclamanta si au fost admise apelurile declarate de paratii SM si SED, iar in rejudecare s-a admis exceptia lipsei calitatii procesuale active . Instanta a luat act ca paratii nu au solicitat cheltuieli de judecata .


Pentru a decide astfel, instanta a retinut urmatoarele:


Actiunea civila de revendicare imobiliara, pretentii si obligatie de a face a fost intemeiata in fapt si drept de reclamanta pe dreptul de proprietate izvorat din titlul de proprietate nr-162/12.07.1993 eliberat de Comisia Judeteana pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privata asupra Terenurilor de pe langa Prefectura Jud. Suceava defunctului ei sot si pe calitatea ei de sot supravietuitor succesor acceptant al mostenirii, precum si pe Hotararea nr. 87/1997 eliberata Comisia Judeteana pentru aplicarea Legii nr. 112/1995 de pe langa Consiliul Judetean Suceava.


Totodata, cei doi parati SM si SED au fost chemati in judecata ca posesori-neproprietari ai imobilului in discutie si ca persoane care i-au stanjenit reclamantei DE exercitarea atributele drepturilor de proprietate, usus si fructus, si care i-au cauzat prejudicii fie prin deposedarea fara drept a unor bunuri mobile, fie prin degradarea bunului prin acoperirea lui cu balastru etc.


Pentru ca o actiune in revendicare sa poata fi primita reclamanta trebuie sa isi dovedeasca propriul sau drept, acela ca este proprietarul bunului revendicat, apoi instanta urmand sa analizeze aspectele privind posesia si actele care perturba exercitarea atributelor dreptului de proprietate .


Din copiile extraselor de carte funciara pentru informare eliberate de O.C.P.I. Suceava la dalele de 20.12.2006 si 11.08.2008 rezulta ca imobilul in suprafata de 1700 m.p. situat in Suceava, figureaza in cartea funciara nr. 1478 ca fiind proprietatea numitei MP, proprietatea fiind transmisa in baza contractului de vanzare-cumparare aut. Sub nr. 4724/15.09.2000 de B.N.P.`` PA``.


Din copia deciziei civile nr. 21/A/28.01.2004 a Tribunalului Bacau Sectia Civila, ramasa irevocabila, rezulta ca proprietatea a fost stramutata prin vanzare-cumparare numitei MP chiar de catre reclamanta -apelanta DE, contractul fiind revocat la solicitarea apelantei-parate SED pentru achitarea unei datorii .


In aceasta situatie, Tribunalul a constatat ca reclamanta-apelanta DE nu a dovedit existenta in patrimoniul sau a dreptului de proprietate asupra imobilului in suprafata de 1700 m.p. situat in Suceava, cu nr. cadastral 2148, motiv pentru care nu are calitatea procesuala activa de a formula actiunea in revendicare imobiliara si a fructelor/contravalorii fructelor produse de imobil si neculese de aceasta sau de a solicita obligarea paratilor de a aduce in starea initiala imobilul proprietatea tertului MP.


Impotriva acestei decizii a declarat recurs reclamanta DE, criticand decizia Tribunalului sub urmatoarele aspecte:


- Reclamanta are calitate procesuala activa deoarece contractul de vanzare cumparare a fost revocat irevocabil prin decizia 21/A/28.01.2004 a Tribunalului Bacau, astfel ca la acest moment, fata de parati are calitatea de mostenitoare a vanzatorului DC.


- Solutia de respingere a actiunii pe exceptie este in contradictie cu respingere apelului declarat de ea ca nefondat.


Prin decizia civila nr. 115/R/2009 a Curtii de Apel Galati instanta a retinut ca recursul este nefondat din considerentele ce se vor arata in continuare:


Pentru a analiza daca reclamanta are calitate procesuala activa in cauza e necesara o scurta prezentare a situatiei de fapt:


DC, sotul reclamantei, doneaza copiilor sai (DR, in prezent MP si DI) in anul 1976, cate 1 din casa de locuit, situata in Municipiul Suceava. Terenul aferent acestor constructii a trecut in proprietatea statului, conform Legii 58/1974.


Ulterior, sotii DI si DV, prin mandatar DC vand cota lor indiviza de 1 paratei SED.


Prin decizia 552/1985 Consiliului Popular Suceava a fost trecuta in proprietatea statului cealalta cota de 1 din imobil ce apartinea PM, specificandu-se ca terenul aferent de 125 m.p. este proprietatea statului.


Prin Hotararea 87/14.05.1997 a Comisiei Judetene pentru aplicarea L112/1995 Suceava, se restituie in natura reclamantei (care este mama PM) cota de 1 din imobil. In acelasi an se elibereaza titluri pentru cate 125 mp. teren aferent constructiilor, atat pentru parata SED, cat si pentru MP. (titlul de proprietate 2212/1997 si Ordinul Prefectului 118/1997).


De remarcat, asa cum rezulta din concluziile raportului de expertiza topometrica efectuat la fond, ca suprafetele de 125 m.p. nu se suprapun cu suprafata de 1700 m.p. ce face obiectul prezentului dosar. Distinct de aceste suprafete aferente constructiilor, autorului DC i s-a emis titlul de proprietate nr.162/1993 pentru suprafata de 1700m.p. situati in strada Popeia nr.8. Ulterior, in anul 1999, se elibereaza si paratei titlul de proprietate nr.2409 pentru aceeasi suprafata de teren .


Din acest moment, incepe un lung sir de procese promovate de cele doua parti, prin care fiecare incearca anularea titlului celeilalte.


La acest moment a ramas valabil titlul de proprietate 162/12.07.1993, eliberat pe numele DC. Reclamanta este mostenitoarea defunctului DC, in calitate de sotie supravietuitoare.


Tribunalul Galati a apreciat ca reclamanta nu are calitate procesuala, deoarece la data de 15 septembrie 2000, autorul, prin mandatar DE, a instrainat imobilul fiicei sale MP, ce figureaza ca proprietar si in extrasele de carte funciara .


Recurenta sustine ca urmare a deciziei civile nr.21/A/2004 a Tribunalului Bacau prin care s-a revocat contractul de vanzare cumparare a redevenit proprietara imobilului si are calitate procesuala activa pentru a promova o actiune in revendicare.


Desi, la o prima vedere, reclamanta pare sa aiba dreptate, in realitate, o analiza minutioasa a efectelor actiunii pauliene sau revocatorii duce la concluzia contrara.


Parata avea de recuperat o creanta ce rezulta dintr-o sentinta penala prin care sotii D au fost condamnati pentru distrugere si obligati in solidar la plata de despagubiri civile. Intrucat DC a instrainat fiicei sale suprafata de 1700 m.p., creandu-si astfel o stare de insolvabilitate, parata a promovat o actiune pauliana, apreciind ca actul a fost incheiat in frauda intereselor sale, cu complicitatea fiicei.


Prin decizia civila nr.21/A/2004 a Tribunalului Bacau s-a dispus revocarea contractului de vanzare cumparare.


Spre deosebire de actiunea in anulare, nulitate, rezolutiune, actiunea revocatorie nu are ca efect desfiintarea actului, ci acesta ramane perfect valabil, doar ca devine inopozabil creditorului care il poate urmari pentru a-si recupera creanta .


Prin urmare aceasta produce efecte relative, numai pentru creditorul care a promovat-o si doar pentru procedura de executare silita in vederea acoperirii debitului.


Insa cumparatoarea imobilului, MP, ramane in continuare proprietara terenului si doar ea are calitate procesuala activa pentru a promova o actiune in revendicare, chiar in situatia in care parat este creditorul din actiunea revocatorie.

Pronuntata de: Curtea de Apel Galati - Decizie nr.115 din data 13.02.2009


Citeşte mai multe despre:    Curtea de Apel Galati    Judecatoria Galati    Fruct industrial    Actiune pauliana    Distrugere    Despagubiri civile    Creditor    Debitor    Actiune revocatorie    Titlu de proprietate    Drept de proprietate    Judecatoria Suceava    Proprietar    Expertiza topometrica    Exceptia lipsei calitatii procesual pasive    Contract de vanzare-cumparare    Tribunalul Bacau    Legea 112/1995    Posesor neproprietar    Usus    Fructus    Succesor    Succesiune    Mostenitor    Mostenire
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Conflict negativ de competenta intre sectiile civile ale aceluiasi tribunal
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 48 din 30 mai 2018 a Curtii de Apel Galati

Conflict negativ de competenta generat de obiectul actiunii in materia fondului funciar
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 56 din 18 iunie 2018 a Curtii de Apel Galati

Predare temporara in cazul in care predarea unei persoane in baza unui mandat european de arestare a fost amanata. Inoportunitatea predarii atunci cand persoana solicitata este arestata preventiv in cauza in care este judecata in Romania
Pronuntaţă de: Incheierea din 18 ianuarie 2018 a Curtii de Apel Galati

Revizuire. Inscrisurile descoperite in Arhivele Statului nu reprezinta ´┐Żinscrisuri noi´┐Ż
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 19/A din 02.02.2018 a Curtii de Apel Galati

Decizia nr. 30/2020 privind examinarea recursului in interesul legii privind cauza reala si serioasa a concedierii. Selectarea salariatilor ce ar urma a fi concediati
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Cerere de acordare a unor masuri reparatorii prin echivalent aferente unui imobil preluat abuziv in perioada comunista. Obligatia dovedirii calitatii de proprietar la momentul confiscarii
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 708 din 10 februarie 2020

ICCJ: Situatia masurilor asiguratorii infiintate in cadrul unui proces penal asupra bunurilor unei persoane juridice, anterior deschiderii procedurii insolventei, in vederea confiscarii speciale
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ: Scutirea de la plata taxelor datorate Inspectoratului de Stat in Constructii vizeaza exclusiv lucrarile realizate in legatura cu o expropriere pentru cauza de utilitate publica
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

Pentru admiterea revizuirii faptele trebuie sa fie noi, iar nu mijloacele de proba in dovedirea unei fapte sau imprejurari cunoscute de instanta la solutionarea cauzei
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 40/A/2019

Scutirea de la plata taxelor datorate Inspectoratului de Stat in Constructii vizeaza exclusiv lucrarile realizate in legatura cu o expropriere pentru cauza de utilitate publica
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si JustitieArticole Juridice

Emiterea ordinului de protectie. Conditii si Solutii jurisprudentiale
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Consideratii asupra constitutionalitatii competentei Curtilor de Apel de a judeca infractiunile savarsite de magistratii ce functioneaza in cadrul acestora
Sursa: Irina Maria Diculescu

Principiul controlului ierarhic al activitatii procurorului ´┐Ż masura benefica sau permisiva de abuz?
Sursa: Irina Maria Diculescu

Aplicarea in timp a legii 165/2013 privind finalizarea procesului de restituire a imobilelor preluate in mod abuziv ´┐Ż aspecte de constitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Faptele salariatului care pot constitui abateri disciplinare. Spete si doctrina relevante
Sursa: Irina Maria Diculescu

Clauza de neconcurenta in contractele de munca. Aplicabilitate practica. Solutii jurisprudentiale
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Actiunea pauliana in noul Cod Civil
Sursa: Lect. Univ. Dr. Florin CIUTACU / Av. Dr. Artin SARCHIZIAN