Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ

Conferintele UpDate Work - Avocat Predut


Materiale juridice despre Decizie de impunere (11)


    Articole   Contestatia. Conditie de admisibilitate cererii de chemare in judecata in contenciosul administrativ fiscal
  In vederea inceperii procesului de contencios adminsitrativ-fiscal, nu este indeajuns ca petentul sa introduca o cerere de chemare in judecata precum in procedura comuna reglementata de Codul de procedura civila[1], ci trebuie ca mai intai sa se parcurga etapa prevazuta de art 193 Codul de proc.fisc, adica dupa indeplinirea procedurii prealabile expres prevazute de lege, respectiv formularea unei contestatii in conditiile legii, si a respectarii unor termene.
   Data aparitiei: 07 Noiembrie 2018

    Jurisprudenta   Momentul in care factura dobandeste calitatea de document justificativ de inregistrare in contabilitate
  Din examinarea lucrarilor din dosar a constatat urmatoarele:
   Data aparitiei: 07 Aprilie 2013

    Jurisprudenta   Cerere anulare decizie de impunere
  Pe rol judecarea cauzei privind reclamanta . si pe paratii ..., .. avand ca obiect anularea deciziei nr.106/29.07.2011 emisa de parata .., a deciziei de impunere privind obligatiile fiscale suplimentare nr.F-GJ nr.1574/21.06.2011, emisa de . si obligarea .... sa emita o noua decizie de impunere.
   Data aparitiei: 01 Martie 2013

    Jurisprudenta   Impunerea restituirii sumelor incasate necuvenit de catre angajat. Contestatie impotriva deciziei de impunere
  Constata ca prin contestatia formulata la 21 martie 2012 si inregistrata la aceasta instanta, initial sub nr. 22/85/2012, iar ulterior, in urma disjungerii, sub nr. 29/85/2012, contestatorul M. I. in contradictoriu cu intimatii PRIMARUL MUNICIPIULUI MEDIAS, DIRECTIA MUNICIPALA PENTRU CULTURA,SPORT,TURISM SI TINERET MEDIAS a solicitat anularea dispozitiei nr. 25 emise de catre intimata nr. 2 la 22.02.2012 ca nelegala si netemeinica.
   Data aparitiei: 15 Februarie 2013

    Jurisprudenta   Eroare materiala. Comunicarea actului administrativ fiscal
  Prin sentinta civila nr.1413/30.04.2010, Tribunalul Bucuresti a admis in parte cererea formulata de reclamanta S.C. P S.R.L. in contradictoriu cu paratii M.F.P. - DIRECTIA JUDETEANA PENTRU ACCIZE SI OPERATIUNI VAMALE CALARASI - BIROUL DE INSPECTIE FISCALA SI CONTROL ULTERIOR si DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE A MUNICIPIULUI BUCURESTI, a admis exceptia inadmisibilitati capatului de cerere avand ca obiect anularea deciziei nr.3264/A/19.06.2009 si a respins acest capat de cerere ca inadmisibil, a admis exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a paratei D.G.F.P.M.B. cu privire la capetele de cerere avand ca obiect obligarea paratei la rectificarea rolului fiscal si la restituirea sumei de 46.137 lei, a respins aceste capete de cerere formulate in contradictoriu cu parata D.G.F.P.M.B. pentru lipsa calitatii procesuale pasive, a admis exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a paratei Societatea Nationala de Transport Feroviar de Marfa "CFR Marfa" S.A. si a respins actiunea formulata in contradictoriu cu aceasta parata pe temeiul exceptiei amintite, a anulat Decizia nr.256/16.09.2009 a D.G.F.P.M.B. si a obligat-o pe aceasta parata la solutionarea pe fond a contestatiei reclamantei.
   Data aparitiei: 21 Noiembrie 2012

    Jurisprudenta   Nulitate act administrativ fiscal
  Prin sentinta civila nr.6558 din 19.12.2011 pronuntata a Tribunalului Cluj s-a admis in parte actiunea formulata de reclamantii M.S.A. si R.D. in contradictoriu cu paratii MUNICIPIUL TURDA si PRIMARUL MUNICIPIULUI TURDA si in consecinta s-a anulat in parte dispozitia 1234/2010 a Primarului mun.Turda, cu privire la cuantumul impozitului raportat la cota de din imobil.
   Data aparitiei: 06 Noiembrie 2012

    Jurisprudenta   Restituire imobil. Anulare decizie de impunere la plata impozitului
  Prin dispozitia nr. 387/23.12.2003 emisa de Primaria Galati s-a dispus restituirea in natura a imobilului si totodata a fost calculat impozit asupra imobilului de la data emiterii dispozitiei, in sarcina numitului C.F. Prin actiune C.F. a solicitat anularea deciziei de impunere la plata impozitului incepand cu data de 23.12.2003, sustinand ca intrarea sa in posesia imobilului s-a facut prin procesul verbal de predare primire nr. 3424/21.08.2008, momentul de la care urma a fi calculat si impozitul aferent.
   Data aparitiei: 26 Octombrie 2012

    Jurisprudenta   Consecintele nerespectarii termenului de comunicare a deciziei de impunere fiscala
  Din prevederile art.109 Cod procedura fiscala rezulta ca organul fiscal competent trebuie sa consemneze rezultatul inspectiei fiscale intr-un raport de inspectie care va sta la baza emiterii deciziei de impunere fiscala, care se comunica in termen de 7 zile de la data finalizarii raportului de inspectie fiscala.
   Data aparitiei: 12 Octombrie 2012

    Jurisprudenta   Cerere de suspendare a executarii procesului-verbal, a raportului de inspectie fiscala si a deciziei de impunere
  Constata ca s-a inregistrat la aceasta instanta cererea de suspendare a executarii procesului-verbal nr. XXX/.2010 si a raportului de inspectie fiscala nr. ZZZ/.2010 incheiat la persoana fizica B G si B C si a deciziei de impunere , pentru contribuabilul BG, incheiate de Inspectia Fiscala persoane fizice.
   Data aparitiei: 17 Septembrie 2012

    Jurisprudenta   Contestatie impotriva deciziei de impunere. Impozit pe mijloacele de transport. Taxa auto pentru vehicule cu masa mai mare de 12 tone
  Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului Olt , petenta SC AAT SRL cu sediul in Slatina a formulat contestatie impotriva deciziei fara data, emisa de Primaria Municipiului Slatina Directia Generala de Venituri si Cheltuieli , data in solutionarea contestatiei formulate de societate impotriva deciziei de impunere , in contradictoriu cu Primaria municipiului Slatina Directia Generala de Venituri si Cheltuieli .
   Data aparitiei: 13 Septembrie 2012

    Jurisprudenta   Leasing. Decizie de impunere fiscala. Persoana impozabila in Romania
  Atata timp cat finantatorul contractului de leasing financiar extern isi desfasoara activitatea in Romania, beneficiarul contractului nu are obligatia de plata a taxei pe valoarea adaugata.
   Data aparitiei: 23 Ianuarie 2010