Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Materiale juridice despre Legea 42/1990 (2)


    Jurisprudenta   Obligarea autoritatii locale la incheierea contractului de concesiune
  La data de 25 ianuarie 2011 reclamantul B. I.-G. a formulat cerere de chemare in judecata a paratei Primaria Mun. Craiova, pentru ca prin hotararea ce se va pronunta sa fie obligata parata la intocmirea contractului de concesionare asupra terenului ce i-a fost atribuit si pentru care s-a emis Certificatul de Urbanism nr. /29.09.200.
   Data aparitiei: 15 Aprilie 2013

    Jurisprudenta   Eroi martiri si luptatori revolutionari. Negare calitate revolutionar
  Prin sentinta civila nr. 3024/30.10.2009, pronuntata de Tribunalul Cluj s-a respins actiunea reclamantilor I.C. si I.S.M., impotriva paratilor Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca si Primarul municipiului Cluj-Napoca, avand ca obiect contencios administrativ.
   Data aparitiei: 09 Noiembrie 2012