din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2013 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Obligarea autoritatii locale la incheierea contractului de concesiune

Obligarea autoritatii locale la incheierea contractului de concesiune

  Publicat: 15 Apr 2013       11599 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Act procesual prin care reclamantul pune in miscare actiunea civila, sesizand instanta judecatoreasca cu rezolvarea acesteia.
La data de 25 ianuarie 2011 reclamantul B. I.-G. a formulat cerere de chemare in judecata a paratei Primaria Mun. Craiova, pentru ca prin hotararea ce se va pronunta sa fie obligata parata la intocmirea contractului de concesionare asupra terenului ce i-a fost atribuit si pentru care s-a emis Certificatul de Urbanism nr. /29.09.200.

Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.
Compartiment de munca in structura de productie a unei unitati economice, constituit dintr-un ansamblu de locuri de munca amplasate in acelasi spatiu,
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Desemneaza o invitatie publica adresata de catre AM/OI unei categorii clar identificate de solicitanti, in vederea depunerii cererilor de finantare pentru proiecte, in cadrul unui domeniu de interventie al axelor prioritare din Programul Operational Regional 2007-2013 sau din Programele Operationale Sectoriale.
Contract �ntre o persoana, denumita concedent si o alta persoana, denumita concesionar, prin care concedentul se obliga sa puna la dispozitia concesionarului un anumit teritoriu, pe timp determinat,
(Concession) (1) In general: drept legal de folosire a unei proprietati in anumite scopuri.
Participant la savarsirea unei infractiuni,
Actiune prin care autoritatea vamala lasa la dispozitia titularului declaratiei vamale
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Unitate productiva din cadrul industriei prelucratoare, indeosebi din industria textila, alimentara, a materialelor de constructii etc.
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Totalitatea activitatilor desfasurate, in regim de putere publica,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
In cazul in care legislatia unei anumite ramuri de drept nu acopera toate situatiile posibile din practica, acestora din urma li se aplica legislatia dreptului comun.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Este dreptul subiectiv ce apartine statului sau unitatilor administrativ-teritoriale si are ca obiect bunurile care, fie prin natura lor, fie printr-o dispozitie a legii sunt de uz sau de utilitate publica.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Ansamblul drepturilor si obligatiilor avand valoare economica, apartinand unei persoane fizice sau unei persoane juridice.
Potrivit Legii 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, totalitatea bunurilor care formeaza obiectul dreptului de proprietate publica.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Situat in afara terenului construit al unei localitati. In afara planului general de situatie al unei localitati.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Activitate de lamurire, de stabilire a adevaratului inteles al unei opere spirituale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Situat in afara terenului construit al unei localitati. In afara planului general de situatie al unei localitati.
Act adoptat de organele de stat,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Subiect de drept ce, in calitate de titular al unui drept real (de proprietate sau de folosinta)
(Concession) (1) In general: drept legal de folosire a unei proprietati in anumite scopuri.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.

In fapt, in calitate de beneficiar al Legii nr. 341/2004, in baza art. 5 lit. e reclamantul a solicitat paratei Primaria mun. Craiova, concesionarea sau inchirierea cu prioritate, fara licitatie, a unei suprafete de teren de 100 mp, pentru construirea unui atelier de reparatii auto, iar la data de 03.06.2005, Primaria Craiova, prin adresa nr. a raspuns reclamantului ca terenurile ce apartin domeniului public sau privat al Primariei se acorda numai prin licitatie publica.
Ulterior, la data de 29.09.200, s-a eliberat reclamantului certificatul de urbanism nr. /29.09.200, referitor la o suprafata de 100 mp situata in zona ``Fabrica de paine`` din Craiovita Noua, insotit de PUZ si plan de amplasament in zona, unde este marcat acest spatiu, fiindu-i promis reclamantului ca in cel mai scurt i se va intocmi si un contract de concesiune .
La scurt timp dupa aceasta localizare, vecinul din partea dreapta a terenului, respectiv Sc Srl, care detine o spalatorie autor pe terenul limitrof, s-a extins cu o platforma betonata exact pe terenul ce-i fusese indicat reclamantului, iar ca urmare a cererii formulata de reclamant cu privire la acest aspect, Primaria Mun. Craiova i-a sugerat sa-si deplaseze amplasamentul pe terenul ramas liber .
Arata reclamantul ca pentru demararea lucrarilor de constructie si dotarea atelierului auto pe care intentioneaza sa-l ridice pe amplasamentul indicat, reclamantul a contractat un credit, iar pentru obtinerea tuturor avizelor, proiectelor si autorizatiilor a facut cheltuieli substantiale, care, prin trecerea timpului, tind sa se piarda prin depasirea termenelor de valabilitate a acestora, insa pentru obtinerea autorizatiei de construire ii este necesara dovada titlului asupra terenului, respectiv contract de inchiriere sau de concesiune, contract pe care Primaria Mun. Craiova refuza sa-l intocmeasca..
In drept cererea se intemeiaza pe dispozitiile art. 1 alin. 1, art. 8, art. 10 din Legea nr. 554/2004.
Instanta a incuviintat pentru reclamant proba cu inscrisurile depuse la dosar si a emis adresa catre parata Primaria Mun. Craiova pentru a comunica care este regimul juridic al terenului ce face obiectul litigiului, respectiv pentru terenul in suprafata de 100 mp, situat in Craiova, zona Fabrica de Paine, din Craiovita Noua, pentru care s-a emis certificat de urbanism nr. si de a depune dovezi privind regimul juridic.
La termenul de judecata din data de 04 mai 2011 parata a depus la dosar adresa nr. din care rezulta ca terenul ce face obiectul litigiului apartine domeniului privat al mun. Craiova, asa cum rezulta din certificatul de urbanism nr. /29.09.200.
Instanta, din oficiu, a invocat exceptia necompetentei materiale a Tribunalului Dolj in solutionarea cauzei.
Prin sentinta nr.972 din 04.05.2011 pronuntata de Tribunalul Dolj-Sectia Contencios Administrativ si Fiscal, a fost admisa exceptia necompetentei materiale a Tribunalului Dolj.
S-a declinat competenta de solutionare a cauzei privind pe reclamantul BALOTESCU IOAN-GUSTI, in contradictoriu cu parata PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA - PRIN PRIMAR in favoarea Judecatoriei Craiova.
Pentru a se pronunta astfel, instanta a retinut urmatoarele:
Analizand cu precadere exceptia necompetentei materiale a instantei, ce face de prisos judecata in fond a pricinii in conformitate cu art. 137 alin. 1 C pr. Civ., se retine ca exceptia invocata este intemeiata, dat fiind ca prin actiunea formulata reclamantul a solicitat obligarea paratei Primaria municipiului Bucuresti la intocmirea contractului de concesionare asupra unui teren apartinand domeniului privat al municipiului Craiova.
Astfel, potrivit disp. art. 1845 C civ ,,Statul, stabilimentele publice si comunale, in ceea ce priveste domeniul lor privat sunt supuse la aceleasi prescriptii ca si particularii, si, ca acestia, le pot opune".
In temeiul art. 4 din Legea nr. 213/1998 ,,domeniul privat al statutului sau al unitatilor administrativ teritoriale este alcatuit din toate bunurile aflate in proprietatea lor si care nu fac parte din domeniul public . Asupra acestora institutiile au un drept de proprietate privata". In continuarea aceluiasi rationament, conform art. 123 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala ,,Bunurile ce fac parte din domeniul privat sunt supuse dispozitiilor de drept comun, daca prin lege nu se prevede astfel".
Din interpretarea dispozitiilor legale sus enuntate a rezultat ca in speta nu este vorba de un litigiu derivat dintr-un contract administrativ in sensul art. 2 din Legea nr. 554/2004, ci un litigiu derivat dintr-un contract de drept comun ce se va solutiona de catre instantele judecatoresti conform dispozitiilor art. 1 C pr. civ.
Normele de competenta materiala sunt de stricta interpretare, astfel incat rezulta ca, in masura in care codul de procedura civila sau legile speciale nu prevad in mod expres competenta materiala a altei instante pentru solutionarea in fond a unei anumite cereri, competenta revine judecatoriei.
Instanta de contencios administrativ este competenta potrivit art. 8 alin. 2 si art. 2 alin. 1 lit. c din Legea nr. 554/2004, sa solutioneze numai acele litigii legate de contractele administrative, respectiv a acelor contracte care au ca obiect punerea in valoare a bunurilor proprietate publica sau a altor categorii de contracte administrative reglementate expres prin legi speciale.
In speta, cererea avand ca obiect incheierea unui contract de concesiune, vizeaza cu un spatiu care apartine domeniului privat al Municipiului Craiova, asa cum rezulta atat din cuprinsul certificatului de urbanism nr. 2377/29.09.2009, emis de catre parata, astfel incat nu se incadreaza in sfera de reglementare a art. 2 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 554/2004.
In raport de situatia de fapt existenta in cauza si prevederile legale aplicabile, solutionarea litigiului apartine Judecatoriei, ca instanta cu plenitudine de competenta in materie civila, si nu instantei de contencios administrativ, care judeca numai acele cauze date de legiuitor expres in competenta acesteia.
Pentru aceste considerente, in conformitate cu dispozitiile art. 159 C pr. Civ., instanta a admis exceptia necompetentei materiale a Tribunalului Dolj si a declinat cauza spre competenta solutionare in favoarea Judecatoriei Craiova.
La Judecatoria Craiova cauza a fost inregistrata la data de 10.05.2011 sub nr. 13785/215/2011.
S-a depus la dosar adresa nr. emisa de Primaria Municipiului Craiova privind regimul juridic al terenului in cauza, si Certificat de Urbanism nr. /29.09.200.
Prin sentinta civila nr.10298/08.06.2011 pronuntata de Judecatoria Craiova a fost respinsa actiunea formulata de reclamantul Balotescu Ioan Gusti in contradictoriu cu parata Primaria Municipiului Craiova prin Primar.
Pentru a se pronunta astfel, instanta a retinut ca potrivit certificatului seria eliberat de Comisia Parlamentara a Revolutionarilor din Decembrie 1989, reclamantul a fost confirmat cu titlul de luptator pentru victoria revolutiei romane din decembrie 1989.
Instanta retine ca potrivit dispoz. Art. 5 alin. 1 lit. c din Legea 341/12.07.2004, reclamantul, ca luptator pentru victoria revolutiei romane din decembrie, ar putea beneficia de concesionarea cu prioritate, fara licitatie, a unei suprafete de teren de pana la 100 mp din domeniul public, pentru construirea unui spatiu comercial sau de prestari servicii cu o clauza de neinstrainare timp de 10 ani de la data dobandirii.
Insa, din adresa nr. emisa de Primaria Municipiului Craiova - directia Patrimoniu ``Serviciul Administrare Domeniu Public si privat``, instanta a retinut ca reclamantul nu mai poate beneficia de aceasta concesionare deoarece a primit o suprafata de teren in conditiile Legii 18/1991, astfel: potrivit Hotararii nr. a Comisiei Judetene pentru stabilirea Dreptului de Proprietate privata asupra terenurilor (legea nr. 1/2000) reclamantul a fost validat cu 10.000 mp teren pentru construirea de locuinte.
Astfel, reclamantul, potrivit dispoz. art. 13 alin. 13 din Legea 341/2004 nu mai poate beneficia de prevederile invocate, respectiv art. 5 alin. 1 lit. c din Legea nr. 341/2004.
Reclamantul a motivat ca nu are in posesie acest teren, dar atata timp cat, potrivit adresei mentionate anterior reclamantul a fost validat cu suprafata de 10.000 mp teren pentru construirea de locuinte (HCJ nr.), adresa care nu a fost revocata pana la acest moment, instanta nu a putut retine intemeiate sustinerile reclamantului.
Impotriva acestei sentinte a declarat apel reclamantul B. I.-G., care a aratat, in esenta, ca instanta a interpretat in mod eronat prevederile Legii nr.341/2004; astfel, apelantul nu a fost pus in posesie niciodata pe terenul solicitat in baza Legii nr.42/1990, iar in alta ordine de idei, indiferent de situatia validarii sau a punerii in posesie asupra suprafetei de 10.000 mp., aceasta nu are nicio legatura cu solicitarea de atribuire prin concesionare a unei suprafete de 100 mp, fata de prevederile art.13, alin.3 din Legea nr.341/2004, din care reiese ca beneficiarii acestui act normativ nu vor mai beneficia ``de aceleasi drepturi`` precum cele prevazute de Legea nr.42/1990.
Apelul este fondat.
Potrivit art.13, alin.3 din Legea nr.341/2004, ``persoanele beneficiare ale prezentei legi, care au detinut drepturi prin atribuire de proprietate, concesionare sau inchiriere in conformitate cu prevederile Legii nr.42/1990, nu vor mai beneficia de aceleasi drepturi conform prezentei legi``.
Din reglementarea legala citata rezulta ca este vorba despre ipoteze diferite, de drepturi distincte cuvenite beneficiarilor acestui act normativ, si anume: ``atribuire de proprietate`` (ceea ce echivaleaza cu constituirea dreptului de proprietate funciara), concesionarea unui bun sau inchirierea unui bun.
Beneficiul legal al constituirii dreptului de proprietate funciara este reglementat de art.5, alin.1, lit.g din lege, care face vorbire despre ``atribuirea, in limita posibilitatilor, in proprietate a 10.000 mp de teren in extravilan si 500 mp de teren in intravilan - acesta din urma pentru destinatia de locuinta, daca nu a avut sau nu are in proprietate un alt spatiu locativ``.
Inchirierea sau concesionarea unui bun sunt beneficii reglementate de art.5, alin.1, lit.c din aceeasi lege, care le mentioneaza in modul urmator: `` cumpararea sau inchirierea cu prioritate, fara licitatie, din fondul de stat, a unui spatiu comercial sau de prestari de servicii corespunzator, cu o suprafata utila de pana la 100 mp, inclusiv in indiviziune, sau concesionarea ori inchirierea cu prioritate, fara licitatie, a unei suprafete de teren de pana la 100 mp din domeniul public pentru construirea unui spatiu comercial sau de prestari de servicii``.
Totodata, art.5 alin.1 din lege statueaza ca persoanele prevazute la art.3, alin.1, lit.b (persoanele care au calitate de ``luptator pentru Victoria Revolutiei din Decembrie 1989``), precum si la art.4, alin.1(urmasi ai eroilor martiri) beneficiaza, pe langa indemnizatia calculata conform prevederilor art.4, si de drepturile reglementate de acest articol, la alin.1, literele a - n``.
Din modul de formulare a acestor texte de lege rezulta ca, drepturile reglementate prin fiecare din ipotezele prevazute de literele a - n ale art.5, alin.1 sunt cumulative cu indemnizatia reparatorie lunara prevazuta de art.4 din lege, insiruirea lor evidentiind, totodata, caracterul lor cumulativ in cadrul aceluiasi articol si al aceluiasi alineat.
In ceea ce priveste drepturile enuntate de litera c), instanta constata ca acestea au caracter alternativ, si nu cumulativ, fapt ce rezulta din folosirea conjunctiei ``sau`` in corpul textului de lege citat; cu alte cuvinte, persoana care are calitatea impusa de lege va putea fie sa cumpere, fie sa inchirieze cu prioritate un spatiu comercial sau de prestari servicii, fie sa concesioneze, fie sa inchirieze cu prioritate un teren de pana la 100 mp din domeniul public pentru construirea unui astfel de spatiu, cumulativ cu celelalte drepturi prevazute de celelalte ipoteze legale, printre care si dreptul la constituirea dreptului de proprietate funciara prevazut de litera g.
In speta se impune, pentru o justa rezolvare a pretentiei deduse judecatii, o astfel de interpretare sistematica a dispozitiilor legale incidente, prin raportarea dispozitiilor art.13, alin.3 din actul normativ analizat la continutul art.5 din aceeasi lege.
Se mai retine ca art.13, alin.3 din Legea nr.341/2004 face trimitere la Legea nr.42/1990, care a fost abrogata prin actul normativ analizat; Legea nr.42/1990 reglementa anumite beneficii legale prin art.10, literele a - t, la litera ``t`` fiind prevazuta ``acordarea unei suprafete de teren in conditiile Legii fondului funciar nr.18/1991``, drepturile respective avand, de asemenea, caracter cumulativ, fara ca actul normativ respectiv sa prevada vreun drept de concesionare a unui teren din domeniul public, drept ce a fost prevazut de abia in legea ulterioara (341/2004).
Prin urmare, fata de aceasta raportare a art.13, alin.3 din Legea nr.341/2004 la dispozitiile aceluiasi act normativ si la dispozitiile actului normativ anterior, se retine ca dreptul la constituire al beneficiarului legii are caracter cumulativ fata de dreptul de concesionare sau de inchiriere, acestea doua din urma avand caracter alternativ (unul in raport cu celalalt).
Asa fiind, faptul ca apelantul-reclamant fost validat cu suprafata de teren extravilan de 10.000 mp printr-o hotarare a comisiei judetene nu constituie un impediment la realizarea unui drept prevazut in mod distinct de lege, dreptul la concesionarea unui teren in vederea edificarii pe acesta a unui spatiu comercial.
Totodata, se constata ca, fata de probele administrate, in cauza s-a derulat prima etapa a formarii acordului de vointa intre concedent si concesionar, fiind individualizat bunul ce va face obiectul concesiunii, prin emiterea catre apelantul-reclamant a certificatului de urbanism nr. /29.09.200, in baza Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii.
In acest context al starii de fapt si de drept, apare ca nejustificat refuzul intimatei-parate de a incheia contractul de concesiune cu privire la terenul respectiv, actiunea reclamantului fiind intemeiata.
In temeiul art.296 C.pr.civ, Tribunalul va admite apelul, va schimba in totalitate sentinta Judecatoriei si va obliga parata sa-i intocmeasca reclamantului contract de concesiune pentru suprafata de teren de 100 mp pentru care a fost emis certificatul de urbanism nr. /29.09.200.
Pronuntata de: Tribunalul Dolj, Decizia nr. 190 din 11.04.2012


Citeşte mai multe despre:    Tribunalul Dolj    Legea 341/2004    Licitatia publica    Domeniu public    Concesiune    Legea 554/2004    Legea 213/1998    Legea 215/2001    Legea 18/1991    Legea 42/1990    Legea 50/1991
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Venituri care nu intra in categoria �veniturilor din alte surse� si care sunt supuse platii contributiei de asigurari sociale de sanatate
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 506/20.09.2018 a Curtii de Apel Galati

Pensionarii militari decorati cu ordinul �Meritul Militar�. Beneficiul semnului onorific se acorda in favoarea beneficiarului pensionar militar sub forma unui spor adaugat la cuantumul pensiei brute
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 304/16.07.2020

Hotarare penala prin care s-a solutionat si actiunea civila. Efecte asupra actiunii in regres formulata ulterior de prepusul - debitor solidar
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 45 din 16 ianuarie 2020

Drept de proprietate dobandit ope legis. Actiune in constatare interogatorie. Interes actual
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 956 din 27 mai 2020

Decizia nr. 30/2020 privind examinarea recursului in interesul legii privind cauza reala si serioasa a concedierii. Selectarea salariatilor ce ar urma a fi concediati
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Rezolutiunea contractului intervine pentru neexecutarea contractului, cu daune-interese in favoarea creditorului, daca acestea i se cuvin
Pronuntaţă de: ICCJ, Sectia a II-a civila, Decizia nr. 1936 din 29 octombrie 2019

ICCJ - Decizia 16/2019: in cadrul procedurii de revocare a suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere, serviciul de probatiune este un subiect procesual la care hotararea atacata se refera
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

ICCJ - Decizia nr. 14/2019 dispozitiile art. 43 alin. (2) din Codul penal presupun ca toate infractiunile concurente sa fie savarsite dupa condamnarea definitiva neexecutata sau executata partial
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia ICCJ nr. 12/2019: regimul suspendarii conditionate a pedepsei ca efect al aplicarii legii penale mai favorabile sub vechiul Cod Penal se mentine si dupa intrarea in vigoare a Codului Penal actual
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia ICCJ nr. 13/2019: Lipsa autorizatiei de construire sau nerespectarea prevederilor acesteia - impedimente pentru recunoasterea dreptului de proprietate
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si JustitieArticole Juridice

Constitutionalitatea incetarii de drept a contractelor de munca ale unor cadre universitare care nu sunt studenti-doctoranzi sau nu au obtinut diploma de doctor
Sursa: Irina Maria Diculescu

Modul de stabilire a nivelului maxim al salariului de baza pentru personalul incadrat in directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului
Sursa:

Art. 222 alin. 10 CPP referitor la durata maxima a arestarii preventive declarat neconstitutional
Sursa: Euroavocatura.ro