Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Materiale juridice despre Linia de hotar (5)


    Jurisprudenta   Granituire. Servitute de trecere. Obligatia de a face
  Reclamanta O. A. a chemat in judecata pe paratul M. T. pentru granituire, servitute de trecere si obligatie de a face.
   Data aparitiei: 31 Octombrie 2012

    Jurisprudenta   Stabilire linie hotar. Plata suma reprezentand lipsa de folosinta a terenului
  Prin sentinta civila nr.5624 din 13.10.2010 pronuntata de Judecatoria Braila in dosarul nr. 558/259/2008, a admis in parte actiunea formulata de reclamantul P.A. in contradictoriu cu paratele F.I., F.M. si S.O., a stabilit ca linia de hotar dintre imobilul proprietatea reclamantului situat in M., str. I. nr. 32, jud. Prahova si imobilul proprietatea paratelor situat in M., str. I. nr. 24, jud. Prahova se afla intre punctele 10-20-19-18-2-3, fiind trasat in Anexa I - plan de situatie a raportului de expertiza tehnica intocmit in cauza de expertul tehnic ing. P.I.; a obligat in solidar paratele sa plateasca reclamantului suma de 2.367,5 lei reprezentand cheltuieli privind granituirea imobilelor; a constatat ca reclamantul este proprietarul imobilelor - constructii situate in M., str. I. nr. 32, jud. Prahova si constand in garaj, polata, cotete, porumbar si WC; a obligat in solidar paratele sa plateasca reclamantului suma de 15.334,08 lei reprezentand contravaloarea lipsei de folosinta a terenului in suprafata real masurata de 600 mp situat in M., str. I., nr. 32, jud. Prahova pentru perioada 2006 2008; a respins capatul de cerere privind ridicarea portilor de acces la str. I. din orasul M., ca neintemeiata; a obligat paratele sa plateasca reclamantului suma de 4.103,04 lei cu titlu de cheltuieli de judecata.
   Data aparitiei: 24 Octombrie 2012

    Jurisprudenta   Servitute de vedere
  Prin sentinta civila nr. 3963/16.03.2010 pronuntata de Judecatoria Ploiesti in dosarul nr.1238/281/2009, instanta a respins cererea formulata de catre reclamantii GPR si GM in contradictoriu cu paratul CN, ca neintemeiata.
   Data aparitiei: 04 Octombrie 2012

    Jurisprudenta   Ocupatiune. Determinarea obiectului cererii
  Prin sentinta civila nr. 7024 din 27.10.2010 pronuntata de Judecatoria Tg-Jiu in dosarul nr. 4412/318/2010, a fost declarata nula actiunea formulata de reclamanta V A, in contradictoriu cu paratii D.C si D V. A fost obligata reclamanta la plata catre parati a sumei de 250 lei cu titlul de cheltuieli de judecata.
   Data aparitiei: 28 Septembrie 2012

    Jurisprudenta   Stabilirea liniei de hotar. Principiul disponibilitatii
  Prin sentinta civila nr. 9358 din 15.10.2010, pronuntata de Judecatoria Baia-Mare in dosarul nr. 2446/182/2008 s-a luat act de renuntarea reclamantului B. I. V. la judecarea cererii formulata in contradictoriu cu paratii B. S., B. D., P. S. si B. G., a fost obligat reclamantul sa-i plateasca paratului B. G. suma de 1200 lei cu titlu de cheltuieli de judecata. Pentru a pronunta aceasta hotarare, judecatoria a retinut ca prin cererea formulata si inregistrata initial la data de 8 aprilie 2004 pe rolul Judecatoriei Baia Mare sub nr. 58/182/2004, reclamantul B. I. V. a solicitat instantei ca in contradictoriu cu paratii B. G., S. N. I. si B. A. sa se stabileasca linia de hotar dintre terenurile proprietatea partilor si obligarea paratului S.N. sa lase in deplina proprietate si folosinta reclamantului suprafata de 300 mp teren, cerere admisa prin sentinta civila nr. 3099/14.06.2007.
   Data aparitiei: 20 Septembrie 2012