din anul 2007, atuul tau de DREPT!


Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Stabilire linie hotar. Plata suma reprezentand lipsa de folosinta a terenului

Stabilire linie hotar. Plata suma reprezentand lipsa de folosinta a terenului

  Publicat: 24 Oct 2012       3274 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Prin sentinta civila nr.5624 din 13.10.2010 pronuntata de Judecatoria Braila in dosarul nr. 558/259/2008, a admis in parte actiunea formulata de reclamantul P.A. in contradictoriu cu paratele F.I., F.M. si S.O., a stabilit ca linia de hotar dintre imobilul proprietatea reclamantului situat in M., str. I. nr. 32, jud. Prahova si imobilul proprietatea paratelor situat in M., str. I. nr. 24, jud. Prahova se afla intre punctele 10-20-19-18-2-3, fiind trasat in Anexa I - plan de situatie a raportului de expertiza tehnica intocmit in cauza de expertul tehnic ing. P.I.; a obligat in solidar paratele sa plateasca reclamantului suma de 2.367,5 lei reprezentand cheltuieli privind granituirea imobilelor; a constatat ca reclamantul este proprietarul imobilelor - constructii situate in M., str. I. nr. 32, jud. Prahova si constand in garaj, polata, cotete, porumbar si WC; a obligat in solidar paratele sa plateasca reclamantului suma de 15.334,08 lei reprezentand contravaloarea lipsei de folosinta a terenului in suprafata real masurata de 600 mp situat in M., str. I., nr. 32, jud. Prahova pentru perioada 2006 � 2008; a respins capatul de cerere privind ridicarea portilor de acces la str. I. din orasul M., ca neintemeiata; a obligat paratele sa plateasca reclamantului suma de 4.103,04 lei cu titlu de cheltuieli de judecata .

1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Incaperi care deservesc suprafata locuibila si anume: vestibul, antreu, tinda, verenda, culoar, bucatarie, chichineta, oficiu, camara, debara, camera de baie, closet, uscatorie, pivnita, pod, boxa la subsol, magazie in zid, logie, terasa acoperita.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Legea 10 din 2001. Suprafata de teren afectata utilizarii constructiei retrocedabile, in limita imprejmuirilor existente;
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Act sau fapt juridic pe care se intemeiaza dreptul de proprietate al unei persoane asupra unui lucru,
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Grup de cuvinte prin care se individualizeaza si se identifica o persoana fizica in societate si familie.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
(Acting in concert) Atunci cand doi sau mai multi investitori actioneaza in baza unei intelegeri cu scopul atingerii unui obiectiv comun - de exemplu, obtinerea unei pozitii de control sau majoritare intr-o companie detinuta public prin cumpararea actiunilor companiei respective de pe piata secundara.
Sanctiune care consta in lipsirea actului juridic civil de efectele sale firesti intrucat acesta a fost incheiat cu nerespectarea dispozitiilor legale imperative sau cu incalcarea conditiilor de validitate ale actului respectiv.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Unul dintre modurile de sesizare a organelor de urmarire penala,
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Legea 10 din 2001. Suprafata de teren afectata utilizarii constructiei retrocedabile, in limita imprejmuirilor existente;
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
Convingere intima a unei persoane ca ceea ce face este bine,
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Mod de dobandire a proprietatii, derivat, intre vii, care consta in incorporarea unui lucru mai putin important intr-unul mai important.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
(Open-end lien) Clauza in contractul unei obli-gatiuni municipale bazate pe venituri care permite unui emitent sa vanda obligatiuni suplimentare
Drept real de garantie imperfect, conform caruia persoana detinatoare a unui bun (indiferent de natura lui) pe care trebuie sa-l restituie are dreptul sa-l retina
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.


Prin decizia civila nr. 72/24.03.2011 a Tribunalului Braila s-a respins ca nefondat apelul declarat de reclamant si s-a admis apelul declarat de parate, fiind schimbata solutia instantei de fond in ceea ce priveste capatul de cerere privind obligarea la contravaloarea lipsei de folosinta.


Prin decizia civila nr. 428/R din 19 septembrie 2011 a Curtii de Apel Galati s-a respins ca nefondat recursul declarat de reclamant si s-a admis recursul declarat de parate, modificandu-se in parte sentinta civila in sensul ca s-a respins ca nefondat si capatul de cerere privind constatarea dreptului de proprietate al reclamantului pe dependinte in virtutea accesiunii.


Pentru a decide astfel, instanta a retinut urmatoarele:


Inainte de examinarea propriu-zisa a motivelor de recurs, Curtea de Apel apreciaza ca este necesara o prezentare a situatiei de fapt retinuta de instantele de fond, precum si interpretarea dispozitiilor legale aplicabile in materie, cu specificarea aspectelor dezlegate cu putere de lucru judecat prin alte hotarari judecatoresti irevocabile.


Prin contractul de vanzare-cumparare 11354 din anul 1980 paratele S.O., F.I. si F.M. au devenit proprietarele casei de locuit, situata in M., str. I. nr. 32, terenul aferent a trecut in proprietatea statului, in baza actelor normative in vigoare din acea perioada, iar cumparatoarele au dobandit un drept de folosinta pentru 250 mp teren .


Cu aceeasi ocazie s-a incheiat si un inscris sub semnatura privata, din care rezulta ca vointa reala a partilor a fost de a instraina intreaga suprafata de 1583 mp, la pretul de 75.000 lei.


Paratele au folosit neintrerupt din anul 1980 casa de locuit si terenul in suprafata de 1583 mp.


In baza Legii 18/1991, descendentului vanzatoarei i s-a eliberat titlu de proprietate pentru suprafata de 603 mp, ce faceau parte din totalul de 1583.


Prin decizia civila 327/19.02.2003 a Curtii de Apel Ploiesti s-a admis actiunea formulata de cumparatoarele S.O., F.I. si F.M. si s-a constatat nulitatea absoluta partiala a titlului de proprietate nr. 61051 din 5.09.1996, pentru suprafata de 603 mp, titlu eliberat pe numele succesorului vanzatoarei.


Pentru a decide astfel, instanta a retinut ca din inscrisul sub semnatura privata rezulta ca vanzatoarea a inteles sa instraineze tot terenul aferent locuintei in suprafata de 1583 mp, teren care inca din anul 1980 a fost imprejmuit cu gard de catre cumparatoare, care l-au stapanit in continuare sub nume de proprietar, nefiind stingherite de nimeni.


Inainte ca instantele judecatoresti sa constate nulitatea absoluta a titlului de proprietate, proprietarul aparent - I.T. a instrainat, prin contractul de vanzare- cumparare autentificat sub nr. 416/20.06.2001, terenul in litigiu, reclamantului din prezenta actiune .


In aceste conditii, cumparatoarele S.O., F.I. si F.M. au promovat mai multe actiuni in nulitate absoluta a contractului de vanzare cumparare, autentificat sub nr. 416/20.06.2001, dar toate au fost respinse irevocabil (d.c. 1449/20.11.2006 a Curtii de Apel Ploiesti si s.c.1829/4.12.2008 a Judecatoriei Mizil).


Cumparatoarele au formulat si plangere penala impotriva partilor din contractul de vanzare cumparare, sustinand ca atat vanzatorul I.T., cat si cumparatorul P.A., ce era vecin, au cunoscut faptul ca terenul era deja vandut din anul 1980. Nu rezulta din actele dosarului solutiile date plangerii penale.


Intre parti s-au purtat si alte procese declansate de reclamantul din prezenta actiune - P.A.


Astfel, prin s.c.1890/2001 a Judecatoriei Mizil, definitiva prin d.c.1392/2004 a Curtii de Apel Ploiesti s-a admis actiunea in revendicare si au fost obligate paratele F.I., F.O. si F.M. sa lase in deplina proprietate si pasnica folosinta suprafata de 603 mp teren .


A fost respins insa capatul de cerere privind demolarea constructiilor ridicate pe teren, constructii ce fac si obiectul prezentului litigiu (dosar 558/259/18.03.2008 al Judecatoriei Mizil) retinandu-se ca paratele sunt constructori de buna credinta .


Ulterior, situatia conflictuala a escaladat si mai mult, iar reclamantul P.A. in executarea silita a unor cheltuieli de judecata a adjudecat si o alta suprafata de 253,3 mp din terenul aflat in proprietatea paratelor.


Prin prezenta actiune, reclamantul a solicitat :


- granituirea proprietatilor limitrofe;


- sa se constate ca este proprietar pe anexele gospodaresti situate pe terenul ce-i apartine, in virtutea accesiunii;


- obligarea la contravaloarea lipsei de folosinta pentru terenul in suprafata de 603 mp, pentru ultimii trei ani anteriori cererii de chemare in judecata;


- ridicarea portilor de acces.


Recursul declarat de parate ce vizeaza gresita aplicare a dispozitiilor legale in materie de accesiune imobiliara este fondat.


Asa cum am aratat intr-un paragraf anterior, problema edificarii cu buna-credinta a anexelor de pe suprafata de 603 mp teren si a imposibilitatii obligarii paratelor la demolate, a fost rezolvata irevocabil prin mai multe hotarari judecatoresti (d.c.1829/2.07.1998 a Curtii de Apel Ploiesti si d.c. 1392/26.11.2004 a Curtii de Apel Ploiesti).


In aceste conditii, sunt pe deplin aplicabile dispozitiile in materia accesiunii imobiliare ce vizeaza situatia constructorului de buna-credinta pe terenul altuia. Acestea sunt reglementate de disp. art. 494 alin. 3 c.pr.civ si confera proprietarului dreptul de a deveni si proprietar al constructiei, dar cu obligatia de a-l dezdauna pe constructorul de buna-credinta in una dintre urmatoarele variante;


- sa achite contravaloarea materialelor si a muncii;


- sa plateasca o suma egala cu cresterea valorii fondului ca urmare a efectuarii constructiei;


Pana la achitarea acestui drept de creanta, constructorul poate invoca un drept de retentie .


Prin urmare, pentru a putea deveni proprietar pe constructii, proprietarul terenului trebuie mai intai sa opteze pentru una dintre cele doua variante prev. de art. 494 alin. 3 c.civ. si sa-l dezdauneze pe constructor.


Din aceste considerente, capatul de cerere privind constatarea dobandirii dreptului de proprietate asupra constructiei de catre reclamant nu putea fi primit, atata timp cat acesta nu si-a asumat obligatia corelativa prev. de art. 494 alin. 3 c.civ., ci a inteles sa devina proprietar pe anexele gospodaresti in mod gratuit .

Pronuntata de: Curtea de Apel Galati - Decizie nr. 428 din data 19.09.2011


Citeşte mai multe despre:    Curtea de Apel Galati    Tribunalul Braila    Judecatoria Braila    Linia de hotar    Lipsa de folosinta    Judecatoria Mizil    Drept de retentie    Revendicare    Constructor de buna-credinta    Executare silita    Accesiune    Vanzator    Cumparator    Nulitate absoluta    Titlu de proprietate    Succesor    Succesiune    Inscris sub semnatura privata    Proprietar    Contract de vanzare-cumparare    Drept de folosinta    Legea 18/1991
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Conflict negativ de competenta intre sectiile civile ale aceluiasi tribunal
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 48 din 30 mai 2018 a Curtii de Apel Galati

Conflict negativ de competenta generat de obiectul actiunii in materia fondului funciar
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 56 din 18 iunie 2018 a Curtii de Apel Galati

Predare temporara in cazul in care predarea unei persoane in baza unui mandat european de arestare a fost amanata. Inoportunitatea predarii atunci cand persoana solicitata este arestata preventiv in cauza in care este judecata in Romania
Pronuntaţă de: Incheierea din 18 ianuarie 2018 a Curtii de Apel Galati

Revizuire. Inscrisurile descoperite in Arhivele Statului nu reprezinta �inscrisuri noi�
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 19/A din 02.02.2018 a Curtii de Apel Galati

Decizia nr. 30/2020 privind examinarea recursului in interesul legii privind cauza reala si serioasa a concedierii. Selectarea salariatilor ce ar urma a fi concediati
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Cerere de acordare a unor masuri reparatorii prin echivalent aferente unui imobil preluat abuziv in perioada comunista. Obligatia dovedirii calitatii de proprietar la momentul confiscarii
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 708 din 10 februarie 2020

ICCJ: Situatia masurilor asiguratorii infiintate in cadrul unui proces penal asupra bunurilor unei persoane juridice, anterior deschiderii procedurii insolventei, in vederea confiscarii speciale
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

ICCJ: Scutirea de la plata taxelor datorate Inspectoratului de Stat in Constructii vizeaza exclusiv lucrarile realizate in legatura cu o expropriere pentru cauza de utilitate publica
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJ

Pentru admiterea revizuirii faptele trebuie sa fie noi, iar nu mijloacele de proba in dovedirea unei fapte sau imprejurari cunoscute de instanta la solutionarea cauzei
Pronuntaţă de: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 40/A/2019

Scutirea de la plata taxelor datorate Inspectoratului de Stat in Constructii vizeaza exclusiv lucrarile realizate in legatura cu o expropriere pentru cauza de utilitate publica
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si JustitieArticole Juridice

Consideratii asupra constitutionalitatii competentei Curtilor de Apel de a judeca infractiunile savarsite de magistratii ce functioneaza in cadrul acestora
Sursa: Irina Maria Diculescu

Principiul controlului ierarhic al activitatii procurorului � masura benefica sau permisiva de abuz?
Sursa: Irina Maria Diculescu

Aplicarea in timp a legii 165/2013 privind finalizarea procesului de restituire a imobilelor preluate in mod abuziv � aspecte de constitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Faptele salariatului care pot constitui abateri disciplinare. Spete si doctrina relevante
Sursa: Irina Maria Diculescu

Clauza de neconcurenta in contractele de munca. Aplicabilitate practica. Solutii jurisprudentiale
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Actiunea pauliana in noul Cod Civil
Sursa: Lect. Univ. Dr. Florin CIUTACU / Av. Dr. Artin SARCHIZIAN