Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Materiale juridice despre Prescriptia extinctiva (8)


    Jurisprudenta   Termenul de prescriptie aplicabil in raport cu natura conventiei
  Imprejurarea ca, prin contract, partile au stabilit doar regulile si conditiile generale pentru incheierea unor contracte de transport, care urmau sa fie intocmite cu respectarea dispozitiilor speciale in materie prevazute de Regulamentul de transport pe caile ferate, nu schimba natura conventiei si nu depaseste limitele unui contract-cadru, care da nastere unei obligatii de a contracta, respectiv de a incheia, in conformitate cu art. 37 din Regulament, contracte distincte de transport in conditiile stabilite prin contractul-cadru.
   Data aparitiei: 19 Mai 2015

    Jurisprudenta   Contract de transport international. Avarii produse in timpul transportului. Despagubiri
  La data de 08.03.2010 s-a inregistrat pe rolul Tribunalului Bucuresti Sectia a VI-a Comerciala, sub nr. 12016/3/2010, cererea de chemare in judecata formulata de catre reclamanta SC B. A. V. I. G. SA in contradictoriu cu parata SC V. D. V. I. T. & S. R. SRL, prin care se solicita obligarea paratei la plata sumei de 105.873,53 de lei cu titlu de despagubiri, dobanda legala de la data de 05.03.2007 si pana la data introducerii cererii de chemare in judecata (03.03.2010), in valoarea de 28146,04 lei, dobanda legala in continuare de la data introducerii cererii de chemare in judecata si pana la achitarea efectiva a debitului, cu cheltuieli de judecata.
   Data aparitiei: 22 Noiembrie 2012

    Jurisprudenta   Instrainare pachet de actiuni. Obligarea paratei la majorarea capitalului social
  Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului Olt - Sectia a II-a Civila, de Contencios Administrativ si Fiscal, , reclamanta Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a chemat in judecata pe parata SC CHPs SA Slatina, solicitand ca prin sentinta ce se va pronunta sa se dispuna obligarea paratei la majorarea capitalului social cu valoarea de 14.633,97 lei reprezentand diferenta dintre valoarea determinata conform HC 500/1994 si valoarea cu care s-a efectuat deja majorarea si la plata de daune cominatorii in suma de 100 lei pe zi de intarziere in executarea obligatiei de a face (astfel cum a fost solicitata la capatul de cerere nr.1), de la data pronuntarii hotararii pana la indeplinirea acesteia. In fapt, reclamanta a aratat ca prin contractul de vanzare-cumparare nr. 569/6.06.1996 , AVAS a instrainat un pachet de actiuni reprezentand un procent de 69,99% din capitalul social al SC CHPS SA Slatina. Ulterior privatizarii, SC CHPS SA Slatina a obtinut certificatul de atestare a dreptului de proprietate pentru o suprafata de 7.555 mp.
   Data aparitiei: 17 Septembrie 2012

    Articole   Noul Cod Civil: Prescriptia extinctiva (Art. 2.500-2.544)
  Institutie care a suferit unele modificari prin noul Codul Civil. Este reglementata in articolele 2.500-2.544, care constituie dreptul comun in materia prescriptiei extinctive.
   Data aparitiei: 13 Noiembrie 2011

    Articole   Noul Cod Civil: Cazurile generale de suspendare a prescriptiei
  Prescriptia nu incepe sa curga, iar, daca a inceput sa curga, ea se suspenda:
   Data aparitiei: 13 Noiembrie 2011

    Articole   Termenul prescriptiei extinctive (Art. 2.517 - 2.522 - Noul Cod Civil)
  CARTEA a VI-a. DESPRE PRESCRIPTIA EXTINCTIVA, DECADERE SI CALCULUL TERMENELOR Capitolul II. Termenul prescriptiei extinctive
   Data aparitiei: 24 Iunie 2011

    Articole   Prescriptia extinctiva. Dispozitii generale (Art. 2.500 - 2.516 - Noul Cod Civil)
  CARTEA a VI-a. DESPRE PRESCRIPTIA EXTINCTIVA, DECADERE SI CALCULUL TERMENELOR Titlul I. Prescriptia extinctiva Capitolul I. Dispozitii generale
   Data aparitiei: 24 Iunie 2011

    Articole   Prescriptia extinctiva (Art. 2.663 - Noul Cod Civil)
  CARTEA A VII-A. DISPOZITII DE DREPT INTERNATIONAL PRIVAT Titlul II. Conflicte de legi Capitolul IX. Prescriptia extinctiva
   Data aparitiei: 24 Iunie 2011