Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Materiale juridice despre Procedura (881)


    Articole   Judecatorul-sindic in procedura insolventei. Competenta teritoriala si Atributii
  Potrivit art. 5 din Legea 85/2006 organele care aplica procedura insolventei sunt: instantele judecatoresti, judecatorul sindic, administratorul judiciar si lichidatorul.
   Data aparitiei: 15 Iulie 2009

    Legislatie   Legea nr. 192/2006, privind medierea si organizarea profesiei de mediator
  Legea nr. 192/2006, privind medierea si organizarea profesiei de mediator Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 441 din 22/05/2006
   Data aparitiei: 17 Martie 2009

    Legislatie   Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei. Actualizata 2008
  Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei. Actualizata 2008. Modificata prin: - O.U.G. nr. 86/2006 publicata in MOF nr. 944 din 22/11/2006; - O.U.G. nr. 173/2008 publicata in MOF nr. 792 din 26/11/2008.
   Data aparitiei: 16 Martie 2009

    Articole   Infractiunea de abuz de incredere
  Infractiunea de abuz de incredere este prevazuta si pedepsita de art. 256. Cod Penal si este definita ca fiind , insusirea unui bun mobil al altuia , detinut cu orice titlu , sau dispune de acest bun pe nedrept , ori refuzul de a-l restitui , se pedepseste inchisoare de la 3ani sau cu zile amenda .
   Data aparitiei: 01 Ianuarie 2008

    Jurisprudenta   Magistrat. Neindeplinirea conditiilor de numire in functie. Conditia bunei reputatii. Hotararea C.S.M. de eliberare din functie. Caracterul nediscipli
  Legea 92/1992, art.46 lit.c),, art.124-131. Carta europeana privind Statutul judecatorilor, art.7
   Data aparitiei: 12 Iunie 2007

    Jurisprudenta   Procedura concilierii prealabile. Conditii de fond si forma
  Prevederile art.7201C.proc.civ. privind efectuarea concilierii prealabile, In litigiile comerciale evaluabile In bani, sunt obligatorii, In schimb termenele, conditiile, locul, mijloacele si modalitatile de manifestare a vointei partilor, cat si continutul concret al Inscrisurilor sunt recomandate In articolul mentionat Incepand cu alineatul 2 dar nu reprezinta conditii cerute imperios de lege,astfel ca nerespectarea unora dintre acestea nu atrage automat nulitatea concilierii prealabile ci numai daca partea dovedeste o vatamare.
   Data aparitiei: 25 Mai 2007

      
 
   Data aparitiei:

      
 
   Data aparitiei:

      
 
   Data aparitiei:

      
 
   Data aparitiei:

      
 
   Data aparitiei:

      
 
   Data aparitiei:

      
 
   Data aparitiei:

      
 
   Data aparitiei:

      
 
   Data aparitiei:

      
 
   Data aparitiei:

      
 
   Data aparitiei:

      
 
   Data aparitiei:

      
 
   Data aparitiei:

      
 
   Data aparitiei:

      
 
   Data aparitiei:

      
 
   Data aparitiei:

      
 
   Data aparitiei:

      
 
   Data aparitiei:

      
 
   Data aparitiei: