Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Materiale juridice despre Raspunderea delictuala (7)


    Jurisprudenta   Depasirea termenului contractual de predare a bunului imobil. Actiune in raspundere civila contractuala
  Potrivit dispozitiilor art. 1021 C.civ., partea in privinta careia contractul nu s-a executat poate sa ceara fie executarea conventiei, daca aceasta mai este posibila, fie desfiintarea sa, cu daune interese, iar potrivit art. 1082 C.civ., debitorul obligat contractual este tinut de plata daunelor-interese pentru executarea necorespunzatoare sau cu intarziere a obligatiei asumate.
   Data aparitiei: 18 August 2019

    Articole   Noul Cod Civil: Raspunderea pentru fapta altuia
  Institutia se regaseste si in Codul Civil actual, dar este reglementata mai clar in noul Codul Civil, la articolele 1372-1374;
   Data aparitiei: 23 Septembrie 2011

    Stiri   RIL promovat ref. masura de siguranta a confiscarii speciale in cazul infractiunilor prevazute de Codul Vamal
  Examenul jurisprudentei actuale evidentiaza doua orientari cu privire la acest aspect si, prin urmare, caracterul neunitar al practicii judiciare, astfel:
   Data aparitiei: 19 Iulie 2011

    Jurisprudenta   Latura civila. Calitatea de parte civila a mamei victimei unei infractiuni
  Imprejurarea ca mama victimei nu are calitatea de mostenitor legal, nu este de natura a-l exonera pe inculpat de la plata catre aceasta a despagubirilor civile si a daunelor morale solicitate cu ocazia constituirii ca parte civila in termenul prevazut de art.15 alin.2 din Codul de procedura penala, in conditiile in care s-a facut dovada ca si ea a suferit un prejudiciu ca urmare a faptei culpabile a inculpatului.
   Data aparitiei: 19 Iulie 2011

    Articole   Repararea prejudiciului in cazul raspunderii delictuale (Art. 1.381 - 1.395 - Noul Cod Civil)
  Cartea V. Despre obligatii Titlul II. Izvoarele obligatiilor Capitolul IV. Raspunderea civila Sectiunea a 6-a. Repararea prejudiciului in cazul raspunderii delictuale
   Data aparitiei: 27 Iunie 2011

    Articole   Raspunderea civila. Dispozitii generale (Art. 1.349 - 1.350 - Noul Cod Civil)
  Cartea V. Despre obligatii Titlul II. Izvoarele obligatiilor Capitolul IV. Raspunderea civila Sectiunea 1. Dispozitii generale
   Data aparitiei: 27 Iunie 2011

    Articole   Deosebirile intre Raspunderea contractuala si Raspunderea Delictuala
  Cu privire la domeniul de aplicare: raspunderea delictuala intevine in toate situatiile cand un prejudiciu este cauzat unei persoane prin incalcarea unei obligatii legale cu caracter general, care incumba tuturor,
   Data aparitiei: 12 Martie 2010