Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Materiale juridice despre Sector cazangerie grupa munca (1)


    Jurisprudenta   Conceptul factorilor de risc profesional care impun pensionarea anticipata este recunoscut de peste 50 de ani in reglementarile romanesti
  Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului Prahova sub nr. x reclamantul C_ M__ a solicitat ca prin hotararea ce se va pronunta in contradictoriu cu paratele _ cu sediul in Ploiesti, _, J__ Prahova, __ cu sediul in Ploiesti, __. 243, J__ Prahova si _. SA cu sediul in M__, __. 187, J__ Prahova sa se constate ca in perioadele indicate de acesta in anexa la cererea introductiva a fost salariat al paratelor cu contract de munca pe perioada nedeterminata, iar activitatile desfasurate in cadrul societatilor parate au fost activitati specifice grupelor I ssau a II a de munca in conformitate cu dispozitiile punctelor 95 si respectiv 107 din Anexa nr. I la Ordinul nr. 50/1990 si pozitiei nr. 4 din Anexa I la Ordinul nr. 125/1990.
   Data aparitiei: 20 Ianuarie 2019