din anul 2007, atuul tau de DREPT!


Prima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Muncii » Conceptul factorilor de risc profesional care impun pensionarea anticipata este recunoscut de peste 50 de ani in reglementarile romanesti

Conceptul factorilor de risc profesional care impun pensionarea anticipata este recunoscut de peste 50 de ani in reglementarile romanesti

  Publicat: 20 Jan 2019       767 citiri        Secţiunea: Dreptul Muncii  


Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Contract incheiat intre un salariat si o unitate economica sau institutie prin care cel dintai se obliga sa presteze in favoarea celui din urma o anumita munca, in schimbul unui salariu.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului Prahova sub nr. x reclamantul C_ M__ a solicitat ca prin hotararea ce se va pronunta in contradictoriu cu paratele _ cu sediul in Ploiesti, _, J__ Prahova, __ cu sediul in Ploiesti, __. 243, J__ Prahova si _. SA cu sediul in M__, __. 187, J__ Prahova sa se constate ca in perioadele indicate de acesta in anexa la cererea introductiva a fost salariat al paratelor cu contract de munca pe perioada nedeterminata, iar activitatile desfasurate in cadrul societatilor parate au fost activitati specifice grupelor I ssau a II a de munca in conformitate cu dispozitiile punctelor 95 si respectiv 107 din Anexa nr. I la Ordinul nr. 50/1990 si pozitiei nr. 4 din Anexa I la Ordinul nr. 125/1990.

Concept utilizate de stiintele comportamentale (psihologie, sociologie, psihologie judiciara), prin el intelegandu-se ansamblul actelor, reactiilor (glandulare, motorii, afective, verbale) prin care o persoana raspunde intr-o imprejurare data la solicitarile mediului inconjurator.
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Specialist cu o competenta profesionala deosebita care poate fi desemnat de catre organul de urmarire penala ori de catre organul de jurisdictie pentru a efectua lucrari sau a da lamuririle necesare asupra unor situatii de fapt, in vederea rezolvarii unui proces. In activitatea sa expertul nu transeaza conflicte si nici nu arbitreaza interese, ci executa analize, investigatii, calcule, formuland evaluari, precieri si concluzii in legatura cu situatia respectiva.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
(Haircut) In Statele Unite, termen utilizat in industria instrumentelor financiare care se refera la formulele folosite in evaluarea instrumentelor financiare pentru a calcula capitalul net al unui broker/dealer.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale �n interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
(Haircut) In Statele Unite, termen utilizat in industria instrumentelor financiare care se refera la formulele folosite in evaluarea instrumentelor financiare pentru a calcula capitalul net al unui broker/dealer.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Specialist cu o competenta profesionala deosebita care poate fi desemnat de catre organul de urmarire penala ori de catre organul de jurisdictie pentru a efectua lucrari sau a da lamuririle necesare asupra unor situatii de fapt, in vederea rezolvarii unui proces. In activitatea sa expertul nu transeaza conflicte si nici nu arbitreaza interese, ci executa analize, investigatii, calcule, formuland evaluari, precieri si concluzii in legatura cu situatia respectiva.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Prevazuta in sectiunea II, cap. II, t. I, art. 10 , C.pen., partea generala , principiu de aplicare a legii penale active,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Prevazuta in sectiunea II, cap. II, t. I, art. 10 , C.pen., partea generala , principiu de aplicare a legii penale active,
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Orice forma de comunicare destinata sa promoveze, direct sau indirect, produsele, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema unui comerciant ori membru al unei profesii liberale;

In motivarea cererii reclamantul a aratat ca in perioada 19.08.1977 - 05.08.1980 a lucrat in cadrul _ cadrul sectiei cazangerie grea unde se executau operatiuni la repere cu dimensiuni si greutati mari si foarte mari, se executa un numar mare de operatii cu dispozitive specifice, _ productie fara ventilatie corespunzatoare care sa faca posibila evacuarea fumului de la suduri. A mai aratat reclamantul ca cel mai greu de suportat in sectorul cazangerie grea erau doi factori respectiv fumul provenit de la aparatele de sudura si nivelul de zgomot care atingea peste 7 bari si 200 de decibeli.

A mai aratat reclamantul ca in perioada 06.04.1983 - 04.12.1985 a lucrat pe postul de lacatus constructii metalice, iar locul sau de munca era situat in hala industriala - constructie metalica in suprafata de aproximativ 2000 - 3000 mp avand o inaltime de circa 12 m. Conditiile de munca erau dificile, fara ventilatie, fara incalzire, activitatea desfasuradu-se in spatii inchise, atmosfera fiind viciata datorita fumului si noxelor provenite de la aparate de sudura si vopsit, lucru in spatii inguste.

A mai solicitat reclamantul sa se constate ca in perioadele 04.12.1985 - 01.07.1995 si respectiv 01.08.1995 - 23.12.1997 a lucrat in cadrul unitatii angajatoare M__ M__ pe postul de lacatus armurier in poligoane speciale pentru testarea blindatelor. A aratat acesta ca facea parte din echipe speciale de verificare a parametrilor de functionare, rezistenta si comportament al masinii de lupta, in timpul tragerii cu muni?ie de manevra.

In Sustinerea cererii s-au depus la dosarul cauzei inscrisuri respectiv carte de munca, carte de identitate, file 15 - 31.

In drept cererea a fost intemeiata pe dispozitiilor Ordinului nr. 50/1990 si respectiv Ordinului nr. 125/1990.

In cauza paratele nu au formulat intampinare.

A fost administrata in cauza proba cu expertiza tehnica de specialitate salarizare, normare a muncii prin expert A__ C_, file 50 - 58.

Concluziile expertizei administrate pe baza examinarii nemijlocite a actelor dosarului prin raportare la locurile muncii, conditiile de munca, functiile indeplinite in cadrul unitatilor parate au fost in sensul ca reclamantul beneficiaza de

- grupa a II a de munca in procent de 100% pentru activitatile desfasurate in cadrul unitatii angajatoare U_ SA, pentru perioada19.08.1977 - 05.08.1980

- grupa a II a de munca in procent de 100% pentru activitatile desfasurate in cadrul unitatii angajatoare U__ SA, pentru perioada 06.04.1983 - 04.12.1985

- grupa a II a de munca in procent de 100% pentru activitatile desfasurate in cadrul unitatii angajatoare M__ M__, pentru perioadele 04.12.1985 - 01.07.1995 si respectiv 01.08.1995 - 23.12.1997

Examinand actele si lucrarile dosarului instanta retine in fapt urmatoarele,

Reclamantul C_ M__ a lucrat in perioada19.08.1977 - 05.08.1980 in cadrul _ si cazangiu in cadrul sectiei cazangerie grea unde se executau opera?iuni la repere cu dimensiuni si greutati mari si foarte mari, se executa un numar mare de operatii cu dispozitive specifice, acesta executa trasarea laminatelor si debitarea acestora, confectionarea elementelor principale ale corpului cazanului sau recipientului, lucrari de reparatii la cazane si recipienti, repararea pieselor sau subansamblelor defecte, asamblarea partilor componente, executarea probelor.

Reclamantul a mai lucrat in perioada 06.04.1983 - 04.12.1985 pe postul de lacatus constructii metalice in cadrul _ opera?iuni de trasare manuala sau dupa sablon a formelor, debitare manuala sau mecanica a semifabricatelor, curatare, polizare si ajustare a pieselor executate, executare opera?ii de ajustaj, pasuire, presare, degresare, rodare si reglare de piese, executare montare si rodare la banc a utilajelor si agregatelor.

A mai lucrat acesta in perioadele 04.12.1985 - 01.07.1995 si respectiv 01.08.1995 - 23.12.1997 in cadrul unitatii angajatoare M__ M__ pe postul de lacatus armurier in poligoane speciale pentru testarea blindatelor asigurand acesta mentenanta pentru intretinere si reparatii in sectiile de productie in cadrul unitatii parate. Acesta a lucrat in mediu toxic cu vapori de gaze esapament emanate de tancuri cand se faceau probe, cu vapori de motorina folosita la decaparea componentelor de tanc si a carcaselor cu vapori de soda caustica folosita la curatarea tancurilor si a sculelor folosite. Acesta a executat operatii de polizare, sudura, chituire, grunduire, ajustare bavuri din turnare, activitatea de testare a masinilor de lupta era o activitate permanenta, unitatea de la M__ fiind singura din tara specializata in produc?ia de blindate si repararea acestora.

Potrivit Ordinului nr.125/05.05.1990, metodologia pe baza careia unitatile efectueaza incadrarea in grupele I si II de munca, este cea prevazuta in Ordinul nr.50/05.03.1990 al Ministerului Muncii si Ocrotirilor Sociale, Ministerului Sanatatii si Comisiei nationale pentru protectia Muncii cu completarile facute prin Ordinul nr.100/1990 si Ordinul nr.125/1990.

Potrivit alin.l pct.l din Ordinul nr.50/1990 in grupa I de munca se incadreaza locurile de munca, activitatile si categoriile profesionale cuprinse in anexa 1", iar potrivit pct.2 al aceluiasi ordin in grupa a II-a de munca se incadreaza locurile de munca, activitatile si categoriile profesionale cuprinse in anexa 2,,.

Tinand cont de faptul ca in aceste locuri de munca isi desfasoara activitatea diferite categorii de personal, ordinul sus-mentionat prevede la art.3 urmatoarele:

``Beneficiaza de incadrarea in grupele I si a II-a de munca, fara limitarea numarului, personalul care este in activitate: muncitori, ingineri, subingineri, mai?tri, tehnicieni, personalul de intretinere si reparatii, CTC, precum si alte categorii de personal care lucreaza efectiv in locurile de munca si activitati prevazute in anexele 1 si 2".

In art.6 se stabileste ca nominalizarea personalului care se incadreaza in grupa I si a II-a de munca, se face de catre conducerea unitatilor impreuna cu sindicatele libere, tinand seama de conditiile deosebite de munca, concrete, in care isi desfasoara activitatea persoana respectiva (nivelul noxelor existente, conditii nefavorabile de microclimat, suprasolicitare fizica si nervoasa, risc deosebit de explozii, incendii etc).

Art. 7 prevede ca incadrarea in grupa I si a II-a se face proportional cu timpul efectiv lucrat la locurile de munca incluse in aceste grupe, cu conditia ca, pentru grupa I, personalul sa lucreze in aceste locuri cel putin 50% din programul de lucru, iar pentru grupa a II a, cel putin 70% din programul de lucru.

Conform raportului de expertiza judiciara efectuat de expert A__ C_, carnetului de munca existent la dosar, inscrisurilor anexate, reclamantul a fost beneficiarul unui contract individual de munca, incheiat cu unitatile angajatoare si beneficiaza de,

- grupa a II a de munca in procent de 100% pentru activitatile desfasurate in cadrul unitatii angajatoare U_ SA, pentru perioada19.08.1977 - 05.08.1980

- grupa a II a de munca in procent de 100% pentru activitatile desfasurate in cadrul unitatii angajatoare U__ SA, pentru perioada 06.04.1983 - 04.12.1985

- grupa a II a de munca in procent de 100% pentru activitatile desfasurate in cadrul unitatii angajatoare M__ M__, pentru perioadele 04.12.1985 - 01.07.1995 si respectiv 01.08.1995 - 23.12.1997

Notiunea de grupa de munca exista in reglementarile romanesti din domeniul pensiilor de peste 50 de ani, aceasta reprezentand o recunoastere din partea statului ca in procesul muncii desfasurat in conditii vatamatoare, grele sau periculoase, organismul uman este prematur degradat ca urmare a actiunii combinate si de durata a noxelor profesionale si a altor factori de risc profesional, impunandu-se astfel pensionarea celor in cauza, la varste si durate minime de vechime profesionala, inferioare in raport cu cele ale persoanelor care si-au desfasurat activitatea profesionala in conditii normale de munca .


Actele expertizate atesta faptul ca activitatea zilnica s-a desfasurat efectiv si permanent intr-un loc de munca in care nivelul de noxe si respectiv zgomot erau ridicate iar conditiile efective de munca erau astfel cum au fost anterior descrise, in cadrul fiecareia dintre unitatile angajatoare.

Prin urmare, tribunalul, in raport de aceste considerente si de textele de lege mai sus aratate, va admite actiunea si va constata ca reclamantul beneficiaza de

- grupa a II a de munca in procent de 100% pentru activitatile desfasurate in cadrul unitatii angajatoare U_ SA, pentru perioada19.08.1977 - 05.08.1980

- grupa a II a de munca in procent de 100% pentru activitatile desfasurate in cadrul unitatii angajatoare U__ SA, pentru perioada 06.04.1983 - 04.12.1985

- grupa a II a de munca in procent de 100% pentru activitatile desfasurate in cadrul unitatii angajatoare M__ M__, pentru perioadele 04.12.1985 - 01.07.1995 si respectiv 01.08.1995 - 23.12.1997

In baza disp.art.34 alin.5 din Codul muncii vor fi obligate paratele sa elibereze reclamantului adeverinte din care sa rezulte perioada, grupa de munca si procentul in care aceasta si-a desfasurat activitatea .

In temeiul disp.art. 453 alin.1 din Cod. proc. civ., instanta va lua act ca nu s-au solicitat cheltuieli de judecata .

PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE:

Admite cererea formulata de reclamantul C_ M__, cu domiciliul in comuna B_-A__, __, J__ Prahova in contradictoriu cu paratele _ cu sediul in Ploie?ti, _, J__ Prahova, __ cu sediul in Ploiesti, __. 243, J__ Prahova si _. SA cu sediul in M__, __. 187, J__ Prahova.

Constata ca reclamantul beneficiaza de

- grupa a II a de munca in procent de 100% pentru activitatile desfasurate in cadrul unitatii angajatoare U_ SA, pentru perioada19.08.1977 - 05.08.1980

- grupa a II a de munca in procent de 100% pentru activitatile desfasurate in cadrul unitatii angajatoare U__ SA, pentru perioada 06.04.1983 - 04.12.1985

- grupa a II a de munca in procent de 100% pentru activitatile desfasurate in cadrul unitatii angajatoare M__ M__, pentru perioadele 04.12.1985 - 01.07.1995 si respectiv 01.08.1995 - 23.12.1997

Obliga paratele sa elibereze reclamantului adeverinte din care sa rezulte perioada, grupa si procentul in care acesta si-a desfasurat activitatea .

Ia act ca nu s-au solicitat cheltuieli de judecata .

Cu drept de apel in termen de 10 zile de la comunicare .
Pronuntata de: Tribunalul Prahova Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 405/2017, in sedinta publica din 03 februarie 2017


Citeşte mai multe despre:    Sector cazangerie grupa munca    Cazangiu grupa munca    Lacatus armurier grupa    Ordin 50/1990 Ordin 125/1990
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe