Coordonator: Av. Marius-Cătălin PreduţMateriale juridice despre contract individual de munca pe durata determinata.contract individual de munca pe durata determinata 2021 (4)


    Jurisprudenta   Actiune in constatare incheiere contract de munca cu program normal de 8 ore/zi
  Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului Iasi sub nr. X/25 septembrie 2018, astfel cum a fost precizata, reclamantul A_ C_ a chemat in judecata pe parata solicitand instantei sa constate ca a fost incheiat pentru un program de 8 ore/zi contractul individual de munca dintre parti, iar nu pentru un program de 2 ore/zi pe zi, asa cum se mentioneaza in acesta, sa fie obligata parata sa achite diferentele de drepturi salariale pentru programul intreg de 8 ore pe zi, inclusiv zilele de sambata, precum si daune morale in cuantum de 20.000 lei.
   Data aparitiei: 04 Ianuarie 2021

    Jurisprudenta   Data expirarii contractului individual de munca incheiat pe durata determinata. Determinarea imprejurarii daca s-a implinit ori nu termenul pentru care s-a incheiat contractul
  Pe rol fiind pronuntarea asupra apelului civil declarat de catre apelantul reclamant G_ T_, CNP X, domiciliat in S_ M_, _.218 B, judetul S_ M_, in contradictoriu cu intimatul parat S_ JUDEtEAN DE URGENta S_ M_, cu sediul in S_ M_, -3, judetul S_ M_, impotriva sentintei civile nr. 465/A din 06. 11.2019 pronuntata de Tribunalul S_ M_ in dosar nr. X, avand ca obiect: contestatie decizie de concediere.
   Data aparitiei: 02 Ianuarie 2021

    Jurisprudenta   Contract de munca incheiat pe durata determinata intr-o alta situatie decat cele prevazute limitativ de lege. Nulitate contract de munca si acte aditionale. Constatare incheiere contract pe perioada nedeterminata
  Pe rol se afla solutionarea cererii de chemare in judecat a formulata de catre reclamanta N C_ D in contradicto riu cu parata H E_ I_ S. R. L.
   Data aparitiei: 02 Ianuarie 2021

    Jurisprudenta   Continuarea raporturilor de munca pana la finalul mandatului de vicepresedinte al organizatiei sindicale. Incetarea de drept a contractului individual de munca
  S-a luat in examinare apelul civil formulat de apelantul reclamant B_ B_ B_, cu domiciliul procesual ales in mun. C, _. 97, _. B, _ (la avocat D D), impotriva sentintei civile nr. 666, pronuntata de Tribunalul C, Sectia I Civila la data de 27.03.2020, in dosarul nr. _, in contradictoriu cu intimata parata R. S. S. A. , cu sediul in mun. C, . 189, judetul C, avand ca obiect contestatie decizie concediere.
   Data aparitiei: 02 Ianuarie 2021