Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Materiale juridice despre impreviziune (7)


    Articole   Prescriptibilitatea dreptului de a invoca impreviziunea in contractul civil
  Teoria impreviziunii si aplicabilitatea acesteia in sistemul de drept romanesc au facut in mod constant obiectul a numeroase dezbateri in literatura de specialitate, generand, in acelasi timp, o jurisprudenta neunitara.
   Data aparitiei: 02 Februarie 2020

    Articole   Legea darii in plata: plafonul sumei imprumutate mijloc de protectie sau element discriminatoriu
  1.Notiuni introductive
   Data aparitiei: 25 Aprilie 2019

    Articole   Constitutionalitatea Legii darii in plata
  1.Notiuni introductive
   Data aparitiei: 21 Aprilie 2019

    Articole   Noul Cod Civil: Impreviziunea (Art. 1271)
  Institutie nou introdusa prin Codul Civil (articolul 1271): textul din Noul Cod Civil consacra o regula si o exceptie in domeniul executarii contractului atunci cand imprejurarile pe care partile le-au luat in considerare la incheierea contractului s-au modificat si contractul a dobandit valenta de sarcina excesiva pentru una dintre parti.
   Data aparitiei: 13 Octombrie 2011

    Articole   Efectele intre parti (Art. 1.270 - 1.279 - Noul Cod Civil)
  Titlul II. Izvoarele obligatiilor Capitolul I. Contractul Sectiunea a 6-a. Efectele contractului 1. Efectele intre parti
   Data aparitiei: 27 Iunie 2011

    Jurisprudenta   Contract de inchiriere. Clauza de impreviziune. Majorare a chiriei
  Cand partile au convenit asupra indexarii trimestriale a locatiei, in raport de rata medie lunara a inflatiei, nu are relevanta nesemnarea de catre parata-locatar a actelor aditionale privind reevaluarea, daca a continuat sa utilizeze spatiul comercial inchiriat, in termenul de valabilitate al contractului.
   Data aparitiei: 31 Ianuarie 2010

    Jurisprudenta   Contract comercial. Daune. Clauza de impreviziune
  Potrivit prevederilor pct. 3 din anexa 1 la contract "nerespectarea prevederilor din contract de catre una din parti indreptateste cealalta parte sa fie despagubita prin plata de daune".
   Data aparitiei: 31 Ianuarie 2010