Coordonator: Av. Marius-Cătălin Preduţ


Materiale juridice despre orice masura trebuia sa fie adecvata necesara si corespunzatoare scopului urmarit (1)


    Jurisprudenta   Corealarea justa a sanctiunii cu gravitatea abaterii. Realizarea rolului educativ si preventiv al raspunderii disciplinare
  Prin cererea de chemare in judecata inregistrata pe rolul Tribunalului Suceava, sub nr. x, contestatorul S.I., in contradictoriu cu intimatul S.M.F., a solicitat desfiintarea Deciziei nr. 83 din 28 martie 2019, emisa de parat; dispunerea reintegrarii sale pe postul detinut anterior, cel de agent de paza; obligarea paratul la plata unei despagubiri egale cu salariile indexate, majorate si reactualizate si cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat de la data desfacerii contractului individual de munca si pana la data reintegrarii efective, precum si la plata contributiilor sociale aferente acelei despagubiri; obligarea paratului la plata cheltuielilor de judecata.
   Data aparitiei: 19 Mai 2021