din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1757 de useri onlinePrima pagină » Articole juridice » Noul Cod Civil » Alegerea regimului matrimonial (Art. 329 - 338 - Noul Cod Civil)

Alegerea regimului matrimonial (Art. 329 - 338 - Noul Cod Civil)

  Publicat: 28 Jun 2011       10573 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro        Secţiunea: Noul Cod Civil  


Cartea a II-a. Despre familie

Titlul II. Casatoria

Capitolul VI. Drepturile si obligatiile patrimoniale ale sotilor

Sectiunea 1. Dispozitii comune

´┐Ż4. Alegerea regimului matrimonial

Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Inscris constatator al contractului de mandat care da posibilitatea ca mandatarul sa lucreze in numele si pe socoteala mandatului.
Ansamblul de reglementari privind relatiile patrimoniala dintre soti in timpul casatoriei,
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie ´┐Żn baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, ´┐Żn schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept
Drept de proprietate pe care il au doua sau mai multe persoane, simultan si concurent, a caror proprietate este divizata intre ele in cote-parti, fara ca bunul respectiv sa fie fractionat in materialitatea sa.
Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept
Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept
Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept
Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept
Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.
Prevazut in cap. II, t. I, C.proc. pen.,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
1. Totalitatea atributelor si calitatilor unor persoane, izvorate din apartenenta acesteia la o familie, cum sunt calitatea de copil, de sot, de divortat etc.,
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie ´┐Żn baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, ´┐Żn schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie ´┐Żn baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, ´┐Żn schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie ´┐Żn baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, ´┐Żn schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Este sanctiunea ce intervine in cazul nesocotirii unor cerinte de publicitate fata de terti, prevazute de lege pentru anumite acte juridice.
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie ´┐Żn baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, ´┐Żn schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Sunt persoanele complet straine de actul juridic, adica persoanele carora actul juridic nu le poate profita in nici un fel ori nu le poate indatora in nici un fel.
Mijloc juridic procesual pus la dispozitia partii interesate, procurorului etc.,
Persoana fizica in virsta de pana la 18 ani.
Este institutia de ocrotire a minorului care este lipsit de ingrijire parinteasca, precum si a alienatului si debilului mintal, dar mai ales a persoanei care, din cauza varstei nu se poate apara singura.
Persoana fizica in virsta de pana la 18 ani.
Sunt persoanele complet straine de actul juridic, adica persoanele carora actul juridic nu le poate profita in nici un fel ori nu le poate indatora in nici un fel.
Act normativ care cuprinde principiile si cele mai importante reglementari referitoare la relatiile sociale ce formeaza obiectul specific al dreptului civil:
Act normativ care cuprinde principiile si cele mai importante reglementari referitoare la relatiile sociale ce formeaza obiectul specific al dreptului civil:
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Ansamblu de solutii pronuntate de catre organele de jurisdictie in legatura cu probleme de drept sau institutiile juridice examinate cu prilejul desfasurarii litigiilor din competenta lor.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Ansamblul de reglementari privind relatiile patrimoniala dintre soti in timpul casatoriei,
Ansamblul de reglementari privind relatiile patrimoniala dintre soti in timpul casatoriei,
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Ansamblul de reglementari privind relatiile patrimoniala dintre soti in timpul casatoriei,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.

Art. 329. Conventia matrimoniala. Alegerea unui alt regim matriAmonial decat cel al comunitatii legale se face prin incheierea unei conAventii matrimoniale.
Art. 330. Incheierea conventiei matrimoniale. (1) Sub sanctiuAnea nulitatii absolute, conventia matrimoniala se incheie prin inscris autenAtificat de notarul public, cu consimtamantul tuturor partilor, exprimat personal sau prin mandatar cu procura autentica, speciala si avand conAtinut predeterminat.
(2) Conventia matrimoniala incheiata inainte de casatorie produce efecte numai de la data incheierii casatoriei.
(3) Conventia incheiata in timpul casatoriei produce efecte de la data prevazuta de parti sau, in lipsa, de la data incheierii ei.
Art. 331. Simulatia conventiei matrimoniale. Actul secret prin care se alege un alt regim matrimonial sau se modifica regimul matrimonial penAtru care sunt indeplinite formalitatile de publicitate prevazute de lege proAduce efecte numai intre soti si nu poate fi opus tertilor de buna-credinta.
Art. 332. Obiectul conventiei matrimoniale. (1) Prin conventia matrimoniala nu se poate deroga, sub sanctiunea nulitatii absolute, de la dispozitiile legale privind regimul matrimonial ales decat in cazurile anume prevazute de lege.
(2) De asemenea, conventia matrimoniala nu poate aduce atingere egaAlitatii dintre soti, autoritatii parintesti sau devolutiunii succesorale legale.
Art. 333. Clauza de preciput. (1) Prin conventie matrimoniala se poate stipula ca sotul supravietuitor sa preia fara plata, inainte de partajul mostenirii, unul sau mai multe dintre bunurile comune, detinute in devalAmasie sau in coproprietate. Clauza de preciput poate fi stipulata in beneAficiul fiecaruia dintre soti sau numai in favoarea unuia dintre ei.
(2) Clauza de preciput nu este supusa raportului donatiilor, ci numai reductiunii, in conditiile art. 1.096 alin. (1) si (2).
(3) Clauza de preciput nu aduce nicio atingere dreptului creditoArilor comuni de a urmari, chiar inainte de incetarea comunitatii, bunurile ce fac obiectul clauzei.
(4) Clauza de preciput devine caduca atunci cand comunitatea inceAteaza in timpul vietii sotilor, cand sotul beneficiar a decedat inaintea sotuAlui dispunator ori cand acestia au decedat in acelasi timp sau cand bunurile care au facut obiectul ei au fost vandute la cererea creditorilor comuni.
(5) Executarea clauzei de preciput se face in natura sau, daca acest lucru nu este posibil, prin echivalent .
Art. 334. Publicitatea conventiei matrimoniale. (1) Pentru a fi opozabile tertilor, conventiile matrimoniale se inscriu in Registrul national notarial al regimurilor matrimoniale, organizat potrivit legii.
(2) Dupa autentificarea conventiei matrimoniale in timpul casatoriei sau dupa primirea copiei de pe actul casatoriei, potrivit art. 291, notarul public expediaza, din oficiu, un exemplar al conventiei la serviciul de stare civila unde a avut loc celebrarea casatoriei, pentru a se face mentiune pe actul de casatorie, la registrul mentionat la alin. (1), precum si la celelalte registre de publicitate, in conditiile alin. (4).
(3) Dispozitiile alin. (2) nu exclud dreptul oricaruia dintre soti de a solicita indeplinirea formalitatilor de publicitate.
(4) Tinand seama de natura bunurilor, conventiile matrimoniale se vor nota in cartea funciara, se vor inscrie in registrul comertului, precum si in alte registre de publicitate prevazute de lege. In toate aceste cazuri, neinAdeplinirea formalitatilor de publicitate speciale nu poate fi acoperita prin inscrierea facuta in registrul mentionat la alin. (1).
(5) Orice persoana, fara a fi tinuta sa justifice vreun interes, poate cerceta registrul mentionat la alin. (1) si poate solicita, in conditiile legii, eliberarea de extrase certificate.
Art. 335. Inopozabilitatea conventiei matrimoniale. (1) ConAvenAtia matrimoniala nu poate fi opusa tertilor cu privire la actele incheiate de acestia cu unul dintre soti decat daca au fost indeplinite formalitatile de publicitate prevazute la art. 334 sau daca tertii au cunoscut-o pe alta cale .
(2) De asemenea, conventia matrimoniala nu poate fi opusa tertilor cu privire la actele incheiate de acestia cu oricare dintre soti inainte de incheierea casatoriei.
Art. 336. Modificarea conventiei matrimoniale. Conventia matriAmoAniala poate fi modificata inainte de incheierea casatoriei, cu respectarea conditiilor prevazute la art. 330 si 332. Dispozitiile art. 334 si 335 sunt aplicabile.
Art. 337. Incheierea conventiei matrimoniale de catre minor. (1) Minorul care a implinit varsta matrimoniala poate incheia sau modifica o conventie matrimoniala numai cu incuviintarea ocrotitoArului sau legal si cu autorizarea instantei de tutela.
(2) In lipsa incuviintarii sau a autorizarii prevazute la alin. (1), conAventia incheiata de minor poate fi anulata in conditiile art. 46, care se aplica in mod corespunzator.
(3) Actiunea in anulare nu poate fi formulata daca a trecut un an de la incheierea casatoriei.
Art. 338. Nulitatea conventiei matrimoniale. In cazul in care conAventia matrimoniala este nula sau anulata, intre soti se aplica regimul comuAnitatii legale, fara a fi afectate drepturile dobandite de tertii de buna-credinta.


Note si Comentarii!


Articol actualizat prin Legea 71/2011

Conventia de mariaj este consacrata in articolele 329 si urmatoarele din noul Cod, pornind de la aceleasi principii existente si in Codul civil din Quebec, cu exceptia ``clauzei de preciput`` consacrata prin articolul 333 care nu exista in legislatia provinciei canadiene, fiind preluata de legiuitorul roman din Codul civil francez.
In principiu, apreciem ca puterea de lege si libertatea conventiei partilor vor crea bogata jurisprudenta in Romania, asa cum exista in toate tarile in care exista conventie de mariaj, printre care se numara si provincia Quebec.

Iolanda Boti
Prin legea nr. 287/2009 privind Codul civil, a fost adoptata conventia matrimoniala, al carei continut difera functie de regimul matrimonial ales.

Conventia matrimoniala este pentru prima oara reglementata, sub aceasta titulatura, in legislatia civila este un contract numit, cu titlu oneros, intuitu personae, cu executare imediata. Posibilitatea sotilor de a-si alege regimul matrimonial a fost ceea ce se poate spune astazi, la o jumatate de secol de la extinctia sa juridica, este ca regimul dotal a reflectat o epoca istorica apusa si ea, si oricum viitorii soti aveau libertatea - pe care nu o mai au astazi, sa aleaga orice fel sau tip de regim matrimonial pe care il considerau cel mai adecvat lor. Pe de alta parte, cum deja am putut observa, nu exista regim matrimonial perfect, iar - cel putin din acest motiv, ar trebui respectata libertatea de alegere a regimului matrimonial al viitorilor soti, care isi cunosc cel mai bine interesele.


Noul Cod civil stabileste un nou tip de contract civil si anume contractul incheiat in ceea ce priveste alegerea regimului matrimonial de catre viitori soti. Potrivit dispozitiilor art. 329 din Noul Cod civil, care consacra regula in materia proprietatii devalmase si anume comunitatea legala, implicit este reglementata si modalitatea de alegere a unui alt regim matrimonial, permis de lege dar care deroga de la aceasta norma juridica, ``alegerea unui alt regim matrimonial decat cel al comunitatii legale se face prin incheierea unei conventii matrimoniale``.


Legiuitorul nu defineste expresis verbis notiunea de conventie matrimoniala, lasand semnificatia, cuprinsul, efectele si incarcatura acesteia sa derive din normele juridice adoptate. Cat priveste definirea acestei noi institutii, consideram de lege lata ca aceasta sa stabileasca in mod clar termenul juridic nou aparut. Daca vom lua ca si definitie generica definitia data de catre diversele state, in care este legiferat si se aplica contractul prenuptial, atunci vom aplica definitiile existente in plan juridic cu privire la conventia matrimoniala si anume, ca reprezinta modalitatea in care sotii inteleg sa-si imparta bunurile in caz de desfacere a casatoriei, cu precizarea ca aceasta modalitate de impartire se face inainte de incheierea casatoriei, asa cum prevad dispozitiile art. 330 alin. 2 din Noul Cod civil. Desi textul de lege face referire si la ``conventia incheiata in timpul casatoriei``, conventie care produce ``efecte de la data prevazuta de parti sau, in lipsa, de la data incheierii ei``, considera, ca aceste ultime dispozitii cuprinse in art. 320 alin. 3 din Noul Cod civil nu fac referire la o conventie matrimoniala, intrucat conventia matrimoniala este incheiata in consideratia incheierii casatoriei, ci o conventie de administrare, conservare si partajare a bunurilor, in eventualitatea desfacerii casatoriei. Conventia matrimoniala nu este identica cu conventia prevazuta de art. 320 alin. 3, pornind de la elemente de ordin terminologic si pana la elemente de odin cantitativ, desi scopul este acelasi, protejarea sotilor de oneroasele si infinitele litigii de impartire a bunurilor apartinand proprietatii devalmase.


Iustina NICULESCUCiteşte mai multe despre:    Conventii matrimoniale    Comunitatea conventionala    Simulatia    Clauza de preciput    Clauza de preciput    Codul civil francez    Codul civil din Quebec    Registrul national notarial al regimurilor matrimoniale

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Titluri

Logodna. Evolutie. Conditii de valabilitate. Efecte juridice. Exemple practice
Sursa: Liliana Gologan

Despre regimul matrimonial, in general
Sursa: avocat STOICA IOANA

Conventia matimoniala. Privire aprofundata
Sursa: EuroAvocatura.ro

Noul Cod Civil: Conventia matrimoniala
Sursa: EuroAvocatura.ro

Despre regimul matrimonial in general (Art. 312 - 320 - Noul Cod Civil)
Sursa: EuroAvocatura.ro

Regimul separatiei de bunuri (Art. 360 - 365 - Noul Cod Civil)
Sursa: EuroAvocatura.ro