din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1940 de useri onlinePrima pagină » Articole juridice » Drept Civil » Noul Cod Civil: Conventia matrimoniala

Noul Cod Civil: Conventia matrimoniala

  Publicat: 16 Sep 2011       11939 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro        Secţiunea: Drept Civil  


Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
In limbajul obisnuit se foloseste sintagma contract prenuptial (care, insa, nu se suprapune identic peste reglementarea conventiei matrimoniale).

Ansamblul unitar de reglementari avand ca obiect o anumita activitate, drepturile si obligatiile
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Inscris constatator al contractului de mandat care da posibilitatea ca mandatarul sa lucreze in numele si pe socoteala mandatului.
(comunitate de bunuri) Regim stabilit de lege sau prin invoiala partilor cu privire la bunurile lor.
Drept de proprietate
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Contract prin care o persoana, donator, transmite, de regula in mod gratuit si irevocabil, dreptul de proprietate asupra unui bun catre o alta persoana, donatar, care il accepta.
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Parte a mostenirii, indisponibilizata de lege in favoarea unor anumite categorii de mostenitori, rezervatori, in sensul ca nu poate fi micsorata nici prin acte intre vii cu titlu gratuit, donatii, nici prin testament.
Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept
Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.
Prevazut in cap. II, t. I, C.proc. pen.,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
1. Totalitatea atributelor si calitatilor unor persoane, izvorate din apartenenta acesteia la o familie, cum sunt calitatea de copil, de sot, de divortat etc.,
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie �n baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, �n schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie �n baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, �n schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie �n baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, �n schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie �n baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, �n schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Sunt persoanele complet straine de actul juridic, adica persoanele carora actul juridic nu le poate profita in nici un fel ori nu le poate indatora in nici un fel.
Mijloc juridic procesual pus la dispozitia partii interesate, procurorului etc.,
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie �n baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, �n schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Este sanctiunea ce intervine in cazul nesocotirii unor cerinte de publicitate fata de terti, prevazute de lege pentru anumite acte juridice.
Persoana fizica in virsta de pana la 18 ani.
Sunt persoanele complet straine de actul juridic, adica persoanele carora actul juridic nu le poate profita in nici un fel ori nu le poate indatora in nici un fel.

Noul cod civil prevede trei tipuri de regimuri matrimoniale:
1. regimul comunitatii legale,
2. regimul separatiei de bunuri,
3. regimul comunitatii conventionale
Alegerea unui alt regim juridic decat cel al comunitatii legale (care era singurul permis de lege pana la intrarea in vigoarea a noului Cod civil), se face prin incheierea unei conventii matrimoniale: practic partile trec de la regimul comunitatii legale la regimul comunitatii conventionale de bunuri sau stabilesc sa aleaga regimul separatiei de bunuri;
Conventia matrimoniala se incheie prin inscris autentificat de notarul public, cu consimtamantul tuturor partilor, exprimat personal sau prin mandatar cu procura autentica, speciala si avand continut stabilit dinainte. Nerespectarea acestor dispozitii se sanctioneaza cu nulitatea absoluta a actului.Se poate incheia :


- inainte de casatorie (si atunci va produce efecte numai de la data incheierii casatoriei);
- in timpul casatoriei (si atunci va produce efecte de la data prevazuta de parti sau, in lipsa, de la data incheierii ei);

Obiectul conventiei matrimoniale
- obiectul conventiei matrimoniale il constituie regimul matrimonial pe care sotii il aleg ca alternativa la regimul matrimonial legal
- conventia matrimoniala se supune dispozitiilor legale privind regimul matrimonial ales, cu exceptia cazurilor speciale prevazute de lege; in caz contrar, conventia devine nula in mod absolut;
- prin conventie matrimoniala nu pot fi incalcate regulile imperative comune tuturor regimurilor matrimoniale
- nu poate aduce atingere egalitatii dintre soti, autoritatii parintesti sau transmiterii mostenirii legale.

Clauza de preciput (dreptul de a lua unul sau mai multe bunuri comune inainte de partaj)
- prin conventie matrimoniala se poate conveni ca sotul supravietuitor sa preia fara plata, inainte de partajul mostenirii, unul sau mai multe dintre bunurile comune, detinute in devalmasie (drept de proprietate asupra unui bun nedivizat in cota parte) sau in coproprietate;
- poate fi stipulata in beneficiul fiecaruia dintre soti sau numai in favoarea unuia dintre ei;
nu este supusa raportului donatiilor (obligatie pe care o au descendentii si sotul supravietuitor de a aduce la masa succesorala bunurile primite ca donatie de la defunct) ci numai reductiunii liberalitatilor (restrangere prin hotarare judecatoreasca a deciziei unei persoane decedate de a-si dona bunurile daca prin aceasta s-a afectat rezerva succesorala a anumitor mostenitori);
- clauza de preciput nu aduce nicio atingere dreptului creditorilor comuni de a urmari, chiar inainte de incetarea conventiei matrimoniale, bunurile ce fac obiectul clauzei;
- devine inaplicabila atunci cand comunitatea inceteaza in timpul vietii sotilor, cand sotul beneficiar a decedat inaintea sotului dispunator ori cand acestia au decedat in acelasi timp sau cand bunurile care au facut obiectul ei au fost vandute la cererea creditorilor comuni;
- executarea clauzei de preciput se face in natura sau, daca acest lucru nu este posibil, prin echivalent .

Publicitatea conventiei matrimoniale
- pentru a fi opozabile tertilor, conventiile matrimoniale se inscriu in Registrul national notarial al regimurilor matrimoniale;
dupa autentificarea conventiei matrimoniale in timpul casatoriei sau dupa primirea copiei de pe actul casatoriei (de la ofiterul de stare civila), notarul public expediaza, din oficiu, un exemplar al conventiei catre:
serviciul de stare civila unde a avut loc celebrarea casatoriei, pentru a se face mentiune pe actul de casatorie;Registrul national notarial al regimurilor matrimoniale;
- celelalte registre de publicitate - tinand seama de natura bunurilor, conventiile matrimoniale se vor nota in cartea funciara, se vor inscrie in registrul comertului, precum si in alte registre de publicitate prevazute de lege (in toate aceste cazuri, neindeplinirea formalitatilor de publicitate speciale neputand fi acoperita prin inscrierea facuta in Registrul national notarial al regimurilor matrimoniale);
- aceste dispozitii nu exclud dreptul oricaruia dintre soti de a solicita indeplinirea formalitatilor de publicitate;
orice persoana poate cerceta Registrul national notarial al regimurilor matrimoniale si poate solicita, in conditiile legii, eliberarea de extrase certificate, fara a fi obligata sa justifice vreun interes;
- conventia matrimoniala nu poate fi opusa tertilor cu privire la actele incheiate de acestia cu unul dintre soti, decat daca au fost indeplinite formalitatile de publicitate mentionate sau daca tertii au cunoscut-o pe alta cale . Aceasta inseamna ca,daca exista un act secret cu privire la regimul matrimonial, atunci el produce efecte numai intre soti si nu poate fi opus tertilor decat daca se face dovada ca tertul a stiut continutul acestui act pentru care nu s-au indeplinit formalitatile de publicitate.
- conventia matrimoniala nu poate fi opusa tertilor cu privire la actele incheiate de acestia cu oricare dintre soti inainte de incheierea casatoriei.

Modificarea conventiei matrimoniale
- conventia matrimoniala poate fi modificata inainte de incheierea casatoriei, in aceleasi conditii cerute pentru incheierea ei
dispozitiile privind publicitatea si respectiv inopozabilitatea conventiei matrimoniale sunt aplicabile.

Incheierea conventiei matrimoniale de catre minor
- minorul care a implinit varsta de 16 ani si pentru motive temeinice, avand avizul medical si acordul ocrotitorului legal, se poate casatori, poate incheia sau modifica o conventie matrimoniala numai cu incuviintarea ocrotitorului sau legal si cu autorizarea instantei de tutela;
- in lipsa incuviintarii sau a autorizarii, conventia incheiata de minor poate fi anulata in conditiile prevazute de lege;
actiunea in anulare nu poate fi formulata daca a trecut un an de la incheierea casatoriei.

Nulitatea conventiei matrimoniale
in cazul in care conventia matrimoniala este nula sau anulata, intre soti se aplica regimul comunitatii legale, fara a fi afectate drepturile dobandite de tertii de buna-credinta.


Citeşte mai multe despre:    Conventia matrimoniala    Contract prenuptial    Clauza de preciput    Registrul national notarial al regimurilor matrimoniale

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Titluri

Despre regimul matrimonial, in general
Sursa: avocat STOICA IOANA

Conventia matimoniala. Privire aprofundata
Sursa: EuroAvocatura.ro

Formalitati ulterioare incheierii casatoriei (Art. 290 - 292 - Noul Cod Civil)
Sursa: EuroAvocatura.ro

Alegerea regimului matrimonial (Art. 329 - 338 - Noul Cod Civil)
Sursa: EuroAvocatura.ro

Regimul separatiei de bunuri (Art. 360 - 365 - Noul Cod Civil)
Sursa: EuroAvocatura.ro

Regimul comunitatii conventionale (Art. 366 - 368 - Noul Cod Civil)
Sursa: EuroAvocatura.ro