din anul 2007, atuul tau de DREPT!
4338 de useri onlinePrima pagină » Articole juridice » Dreptul muncii. Contractul de Munca » Recuperatea salariile restante apeland la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale

Recuperatea salariile restante apeland la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale

  Publicat: 01 Feb 2015       20310 citiri       Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim        Secţiunea: Dreptul muncii. Contractul de Munca  


Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Legea nr. 200 din 22 mai 2006 privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I, nr. 453 din 25 mai 2006, a intrat in vigoare la 1 ianuarie 2007.

In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Persoana care a implinit varsta de 18 ani.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,

Acest act normativ a luat nastere ca urmare a necesitatatii transpunerii Directivei Consiliului nr. 80/987/CEE privind apropierea legislatiilor statelor membre referitoare la protectia salariatlor in cazulinsolvabilitatii angajatorului (publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. L283 din 28 octombrie 1980), cu modificarile aduse prin Directiva Parlamentului European si a Consiliului nr. 2002/74/CE.


Interesul major l-a constituit reglementarea, prin lege speciala, a constituirii si utilizarii unui fond care sa garanteze plata creantelor de natura salariala persoanelor aflate in imposibilitate de a-si recupera salariile restante de la angajator .


Pentru a se putea accesa creantele salariale din Fondul de garantare, este necesar ca impotriva angajatorului:


1. sa fi fost pronuntata o hotarare judecatoreasca definitiva de deschidere a procedurii insolventei;


2. sa fi fost dispusa masura ridicarii totale sau partiale a dreptului de administrare.


Din resursele Fondului de garantare salariatii isi pot recupera, in limita a 3 salarii medii brute pe economie per salariat:


a) salariile restante;


b) compensatiile banesti restante, datorate de angajatori pentru concediul de odihna neefectuat, dar numai pentru maximum un an de munca;


c) platile compensatorii restante, in cuantumul stabilit in contractul colectiv de munca si/sau in contractul individual de munca, in cazul incetarii raporturilor de munca;


d) compensatiile restante pe care angajatorii au obligatia de a le plati, potrivit contractului colectiv de munca si/sau contractului individual de munca, in cazul accidentelor de munca sau al bolilor profesionale;


e) indemnizatiile restante, pe care angajatorii au obligatia, potrivit legii, de a le plati pe durata intreruperii temporare a activitatii.


Creantele salariale prevazute la lit. a), c), d) si e) se suporta pentru o perioada de 3 luni calendaristice anterioare datei la care se solicita acordarea drepturilor si preceda sau succeda datei deschiderii procedurii insolventei.


Legea stabileste ca din Fondul de garantare nu se suporta contributiile sociale datorate de angajatorii in stare de insolventa.


Agentiile teritoriale de ocupare a fortei de munca sunt competente sa stabileasca cuantumul creantelor salariale cuvenite salariatilor si efectuarea platii acestora, la cererea scrisa a:


- administratorului sau lichidatorului angajatorului aflat in stare de insolventa;


- salariatilor angajatorului;


- organizatiilor legal constituite ce reprezinta interesele salariatilor.


Inainte de a se adresa agentiei teritoriale, salariatii sau organizatiile legal constituite ce reprezinta interesele acestora trebuie sa notifice in scris administratorul sau lichidatorul angajatorului in stare de insolventa, in vederea efectuarii demersurilor necesare pentru plata creantelor salariale.


In cazul angajatorului transnational (persoana fizica sau juridica ce desfasoara activitati pe teritoriul Romaniei si cel putin pe al unui alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European) aflat in stare de insolventa, stabilirea cuantumului creantelor salariale cuvenite salariatilor care presteaza in mod obisnuit munca pe teritoriul Romaniei si efectuarea platii acestora se realizeaza de agentia teritoriala in a carei raza isi desfasoara activitatea salariatii.


La stabilirea starii de insolventa se ia in considerare hotararea pronuntata de autoritatea competenta dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European, prin care se deschide procedura sau, dupa caz, prin care se constata ca nu exista bunuri in averea debitorului sau ca sunt insuficiente pentru a justifica deschiderea procedurii insolventei si se pronunta radierea acestuia din registrul in care este inmatriculat.


Daca se pronunta inchiderea procedurii de insolventa ca urmare a redresarii angajatorilor, salariatii sunt obligati sa restituie sumele suportate din Fondul de garantare, in termen de 6 luni de la pronuntarea hotararii de inchidere a procedurii.


Avocat Gheorghe-Andrei Gherasim,Cabinet avocat Marius-Catalin Predut

Citeşte mai multe despre:    Legea 200/2006    Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Titluri

Protectia sociala a salariatilor. Drepturi si Proceduri de care acestia pot beneficia (II � pe durata starii de urgenta)
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu

Drepturi salariale neplatite de angajatorul aflat in insolventa. Fondul de garantare a creantelor salariale
Sursa: MCP Cabinet avocatiJurisprudenţă

Rambursarea retroactiva a somajului eronat de catre autoritatea publica
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti