din anul 2007, atuul tau de DREPT!


Prima pagină » Articole juridice » Drept Civil » Viza de scurta/lunga sedere a strainilor in Romania

Viza de scurta/lunga sedere a strainilor in Romania

  Publicat: 18 Sep 2016       6100 citiri       Sursa: Euroavocatura.ro        Secţiunea: Drept Civil  


Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Zile in care se cuprinde intreg intervalul de timp dintre momentul inceperii si implinirii termenului, inclusiv prima si ultima zi a termenului.
Latura a capacitatii juridice, care consta in aptitudinea persoanei de a-si exercita singura drepturile
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,
Persoana fizica sau juridica proprietara a uneia sau mai multor actiuni emise de o societate comerciala pe actiuni sau in comandita pe actiuni.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. In aceasta calitate, ele au aptitudinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii si, in virtutea acesteia, pot dobandi drepturi si isi pot asuma obligatii.
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Orice operatiune de colectare si prelucrare de date cu caracter personal necesara pentru anchetele statistice sau pentru producerea de rezultate statistice
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
inseamna o persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau organism altul decat persoana vizata, operatorul,
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Sistem de organizare
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Sistem de organizare
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. In aceasta calitate, ele au aptitudinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii si, in virtutea acesteia, pot dobandi drepturi si isi pot asuma obligatii.
Subdiviziune a clasificatiei cheltuielilor din bugetul unui proiect functie de caracterul economic al operatiunilor respective (salarii, echipamente etc.), indiferent de activitatea la care se refera.
Document bancar eliberat clientilor, in care sunt evidentiate toate operatiunile de incasari si plati efectuate intr-o anumita perioada,
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Institutie specializata care desfasoara o activitate complexa si care are ca functii: efectuarea de operatiuni intre titularii de conturi bancare
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
Totalitatea bunurilor mobile si imobile, precum si a altor valori cu care un asociat participa la constituirea sau majorarea capitalului social al unei societati comerciale.
Banii folositi pentru a desfasura o afacere. Stoc de valori sau de active care, intrate in circuitul economic, pot genera venituri posesorilor lor.
Denumire data monedei unice europene.
Denumire data monedei unice europene.
(Authorized shares) Numarul maxim de actiuni dintr-o anumita clasa pe care o companie il poate emite legal, conform prevederilor din statut.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Act administrativ emis de autoritatea competenta pentru protectia mediului, care contine concluziile evaluarii adecvate si prin care se stabilesc conditiile de realizare a planului sau proiectului din punctul de vedere al impactului asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar, incluse sau care urmeaza sa fie incluse in reteaua ecologica Natura 2000.
1. Document prin care se face o instiintare (publica) cu caracter oficial.
Totalitatea cheltuielilor care se fac pentru cumpararea bunurilor de capital.
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Sistem de organizare
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Analiza complexa, premergatoare deciziei de investitii, avand drept scop stabilirea oportunitatii si eficientei dezvoltarii unei subramuri sau realizarii unor obiective de investitii.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Sistem de organizare
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Loc in care persoana fizica isi are locuinta statornica sau principala.
1. Document prin care se face o instiintare (publica) cu caracter oficial.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Mijloace de proba prevazute in cap . II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Reprezinta ansamblul de competente profesionale care permit unei persoane sa desfasoare activitati specifice unei ocupatii sau profesii.
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Strainul incadrat in munca pe teritoriul Romaniei, pe un loc de munca bine definit, intr-un sector de activitate care se desfasoara in functie de succesiunea anotimpurilor, in baza unui contract individual de munca incheiat pe perioada determinata.
1. Persoana careia ii apartine un drept sau ii revine o obligatie in mod direct. De exemplu, o persoana poate fi titulara a dreptului de proprietate, a dreptului de autor, a unui drept de creanta etc.
Modificare temporara a contractului de munca, prin trimiterea persoanei incadrate sa presteze munca la o alta unitate, intr-o perioada de pana la 6 luni,
Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.
Ansamblul complex de masuri si actiuni realizate pentru a raspunde nevoilor sociale ale persoanelor, familiilor, grupurilor sau comunitatilor,
Modificare temporara a contractului de munca, prin trimiterea persoanei incadrate sa presteze munca la o alta unitate, intr-o perioada de pana la 6 luni,
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Sistem de organizare
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Loc in care persoana fizica isi are locuinta statornica sau principala.
Modificare temporara a contractului de munca, prin trimiterea persoanei incadrate sa presteze munca la o alta unitate, intr-o perioada de pana la 6 luni,
Confederatia este o uniune de state independente sau de unitati teritoriale autonome, infiintata pe baza unui acord international, prin care se determina conditiile de asociere a statelor si de functionare a acestora.
Reprezinta ansamblul de competente profesionale care permit unei persoane sa desfasoare activitati specifice unei ocupatii sau profesii.
Modificare temporara a contractului de munca, prin trimiterea persoanei incadrate sa presteze munca la o alta unitate, intr-o perioada de pana la 6 luni,
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Sistem de organizare
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Loc in care persoana fizica isi are locuinta statornica sau principala.
Modificare temporara a contractului de munca, prin trimiterea persoanei incadrate sa presteze munca la o alta unitate, intr-o perioada de pana la 6 luni,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modificare temporara a contractului de munca, prin trimiterea persoanei incadrate sa presteze munca la o alta unitate, intr-o perioada de pana la 6 luni,
Ansamblul complex de masuri si actiuni realizate pentru a raspunde nevoilor sociale ale persoanelor, familiilor, grupurilor sau comunitatilor,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modificare temporara a contractului de munca, prin trimiterea persoanei incadrate sa presteze munca la o alta unitate, intr-o perioada de pana la 6 luni,
Modificare temporara a contractului de munca, prin trimiterea persoanei incadrate sa presteze munca la o alta unitate, intr-o perioada de pana la 6 luni,
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Sistem de organizare
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
inseamna o persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau organism altul decat persoana vizata, operatorul,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.
1. Persoana careia ii apartine un drept sau ii revine o obligatie in mod direct. De exemplu, o persoana poate fi titulara a dreptului de proprietate, a dreptului de autor, a unui drept de creanta etc.
1. Persoana careia ii apartine un drept sau ii revine o obligatie in mod direct. De exemplu, o persoana poate fi titulara a dreptului de proprietate, a dreptului de autor, a unui drept de creanta etc.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Persoana fizica in virsta de pana la 18 ani.
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Persoanele, altele decat cele care apartin familiei extinse, care,
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Termen sinonim cu arestarea preventiva,
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Persoanele, altele decat cele care apartin familiei extinse, care,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
Sistem de organizare
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Loc in care persoana fizica isi are locuinta statornica sau principala.
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Una din conditiile pentru a fi parte in procesul civil sau pentru exercitarea actiunii civile,
Legatura bazata pe descendenta unei persoane dintr-o alta persoana sau pe faptul ca mai multe persoane au un descendent comun, rudenie fireasca, ori care se stabileste ca efect al infierii, rudenie civila.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Roman Cristian-Constantin - membru al Parlamentului Romaniei.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
Sistem de organizare
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Sistem de organizare
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Loc in care persoana fizica isi are locuinta statornica sau principala.
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Totalitatea bunurilor mobile si imobile, precum si a altor valori cu care un asociat participa la constituirea sau majorarea capitalului social al unei societati comerciale.
Banii folositi pentru a desfasura o afacere. Stoc de valori sau de active care, intrate in circuitul economic, pot genera venituri posesorilor lor.
Persoana fizica sau juridica ce livreaza unui client o marfa, un produs sau presteaza un anumit serviciu.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Persoana fizica sau juridica ce livreaza unui client o marfa, un produs sau presteaza un anumit serviciu.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale �n interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Persoana fizica in virsta de pana la 18 ani.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Cuprinde regulile care guverneaza organizarea unui stat dat si raporturile dintre acel stat si agentii sai, pe de o parte, si ceilalti participanti la astfel de raporturi juridice, pe de alta.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Sistem de organizare
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.

Cadrul prin care sunt reglementate intrarea, sederea si iesirea strainilor pe teritoriul Romaniei sau de pe teritoriul Romaniei, drepturile si obligatiile acestora, precum si masuri specifice de control al imigratiei, in conformitate cu obligatiile asumate de Romania prin documentele internationale la care este parte il reprezinta O.U.G. nr. 194/2002 privind regimul strainilor in Romania.


Strainii aflati temporar in mod legal in Romania pot ramane pe teritoriul statului roman numai pana la data la care inceteaza dreptul de sedere stabilit prin viza sau, dupa caz, prin permisul de sedere.


In cazul in care prin conventiile internationale sau actele normative prin care se desfiinteaza unilateral regimul de vize nu este prevazuta perioada de sedere, strainilor care nu au obligatia obtinerii vizei pentru a intra in Romania li se permite accesul pe teritoriul statului roman si pot sa ramana maximum 90 de zile in decursul oricarei perioade de 180 de zile precedente fiecarei zile de sedere pe teritoriul Romaniei.


Viza de tranzit


Viza de tranzit este viza care permite unui strain sa tranziteze teritoriul Romaniei. Viza de tranzit poate fi eliberata pentru unul, doua sau mai multe tranzituri, fara ca durata fiecarui tranzit sa depaseasca 5 zile .


Viza de scurta sedere


Viza de scurta sedere este viza care permite strainilor sa solicite intrarea pe teritoriul Romaniei, pentru alte motive decat imigrarea, in vederea unei sederi neintrerupte sau a mai multor sederi a caror durata sa nu depaseasca 90 de zile in decursul oricarei perioade de 180 de zile precedente fiecarei zile de sedere pe teritoriul Romaniei. Acest tip de viza poate fi eliberat cu una sau mai multe intrari.
In cazul strainilor care calatoresc in mod frecvent in Romania, pentru relatii de afaceri-cooperare, la solicitarea autoritatilor administrative centrale sau a societatilor reglementate de Legea nr.31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu mare capacitate economico-financiara, viza de scurta sedere cu intrari multiple poate fi acordata si pe o perioada de un an si, in mod exceptional, pe o perioada de pana la 5 ani. Si in aceste situatii durata sederii nu poate depasi 90 de zile in decursul oricarei perioade de 180 de zile precedente fiecarei zile de sedere pe teritoriul Romaniei.


Viza de scurta sedere se acorda pentru urmatoarele scopuri:


a) misiune - strainilor care, pentru ratiuni ce tin de functia lor politica, administrativa sau de utilitate publica, trebuie sa se deplaseze in Romania. Acest tip de viza se elibereaza strainilor care indeplinesc functii in cadrul guvernelor, administratiilor publice sau organizatiilor internationale, precum si pentru cei care, prin scopul sederii lor in Romania, prezinta interes pentru relatiile dintre statul roman si statul de apartenenta. Acest tip de viza se poate elibera si membrilor de familie care ii insotesc pe acestia;


b) turism - pentru strainul care urmeaza sa calatoreasca in Romania pentru motive turistice;


c) vizita - pentru strainul care intentioneaza sa se deplaseze in Romania in vizita la cetateni romani sau straini posesori ai unui permis de sedere valabil;


d) afaceri - pentru strainul care intentioneaza sa calatoreasca in Romania in scopuri economice sau comerciale, pentru contracte ori tratative, pentru amplasarea, punerea in functiune sau verificarea folosirii si functionarii bunurilor achizitionate ori vandute in cadrul contractelor comerciale si de cooperare industriala, pentru instruirea personalului in acest sens, precum si pentru strainul care este sau urmeaza sa devina asociat ori actionar al unei societati comerciale din Romania;


e) transport - pentru strainul care urmeaza sa calatoreasca pentru perioade scurte, in scopul desfasurarii unor activitati profesionale legate de transportul de marfuri sau de persoane;


f) activitati sportive - pentru strainul care urmeaza sa intre in Romania pe o durata de timp limitata, in vederea participarii la activitati sportive ocazionale;


g) activitati culturale, stiintifice, umanitare, tratament medical de scurta durata sau alte activitati care nu contravin legilor romane - in conditiile justificarii prezentei in Romania.


Dreptul de sedere pe teritoriul Romaniei, conferit strainului prin viza de scurta sedere, nu poate fi prelungit.


Viza de lunga sedere


Viza de lunga sedere se acorda strainilor, la cerere, pe o perioada de 90 de zile, cu una sau mai multe calatorii, pentru urmatoarele scopuri:


a) desfasurarea de activitati economice - strainilor care urmeaza sa desfasoare pe teritoriul Romaniei activitati economice organizate si reglementate prin legi speciale;


b) desfasurarea de activitati profesionale - strainilor care urmeaza sa exercite pe teritoriul Romaniei profesii liberale reglementate prin legi speciale;


c) desfasurarea de activitati comerciale - strainilor care sunt sau urmeaza sa devina actionari sau asociati cu atributii de conducere si administrare a unor societati comerciale din Romania;


d) angajare in munca - strainilor care urmeaza sa intre in Romania in vederea incadrarii in munca . Viza acordata in acest scop se va elibera si sportivilor care urmeaza sa evolueze in cadrul unor cluburi sau echipe din Romania, in baza unui contract individual de munca in conditiile legii;


d1) detasare - strainilor calificati, angajati ai unei persoane juridice cu sediul in strainatate, care urmeaza sa desfasoare activitati in munca pe teritoriul Romaniei, in conditiile legii.


e) studii - strainilor care urmeaza sa intre in Romania pentru a urma cursuri in invatamantul preuniversitar, universitar sau postuniversitar, dupa caz, ori pentru obtinerea unor titluri stiintifice in cadrul institutiilor de stat sau particulare acreditate, potrivit legii;


f) reintregirea familiei - strainilor care urmeaza sa intre in Romania in scopul redobandirii unitatii familiale;


g) activitati religioase - strainilor care urmeaza sa intre in Romania pentru a desfasura activitati in domeniul cultelor recunoscute, la cererea acestora;


h) activitati de cercetare stiintifica - strainilor care urmeaza sa intre in Romania pentru desfasurarea de activitati de cercetare stiintifica.


i) alte scopuri .


Prin viza de lunga sedere strainilor li se acorda dreptul de sedere temporara si posibilitatea de a solicita prelungirea acestuia si obtinerea unui permis de sedere.Viza diplomatica si viza de serviciu


Viza diplomatica si viza de serviciu permit intrarea in Romania, pentru o sedere, de regula, de lunga durata, strainilor titulari ai unui pasaport diplomatic, respectiv de serviciu, care urmeaza sa indeplineasca o functie oficiala ca membri ai unei reprezentante diplomatice sau ai unui oficiu consular al statului de apartenenta in Romania.


Aceste tipuri de vize se elibereaza titularilor de pasapoarte diplomatice, respectiv de serviciu sau asimilate acestora, la solicitarea Ministerului Afacerilor Externe al statului trimitator sau a unei reprezentante diplomatice ori consulare a acestuia, precum si membrilor de familie, impreuna cu care titularul locuieste, si sunt valabile pe perioada misiunii sau in conformitate cu intelegerile bilaterale la care Romania este parte .


Viza de lunga sedere pentru desfasurarea de activitati economice


Viza de lunga sedere pentru activitati economice se acorda strainilor care urmeaza sa desfasoare pe teritoriul Romaniei activitati economice organizate si reglementate prin legi speciale si care prezinta urmatoarele documente:


a) dovada indeplinirii conditiilor prevazute de legea speciala;


b) asigurare medicala pe perioada valabilitatii vizei;


c) certificat de cazier judiciar sau alt document cu aceeasi valoare juridica.


Strainilor li se aplica in mod corespunzator prevederile legislatiei speciale privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale.Viza de lunga sedere pentru desfasurarea de activitati profesionale


Viza de lunga sedere pentru desfasurarea de activitati profesionale se acorda strainilor care urmeaza sa exercite pe teritoriul Romaniei profesii liberale reglementate prin legi speciale, cu prezentarea urmatoarelor documente:


a) dovada indeplinirii conditiilor legale de exercitare a profesiilor respective;


b) dovada faptului ca in tara de origine practica o profesie similara cu cea pe care intentioneaza sa o desfasoare in Romania;


c) asigurare medicala pe perioada valabilitatii vizei;


d) certificat de cazier judiciar sau alt document cu aceeasi valoare juridica.Viza de lunga sedere pentru desfasurarea de activitati comerciale


Acest tip de viza se acorda, pe baza avizului Centrului Roman pentru Promovarea Comertului si Investitiilor Straine, strainilor care sunt actionari ori asociati, cu atributii de conducere sau de administrare, ai unor societati comerciale, persoane juridice romane, care urmeaza sa realizeze o investitie, in conditiile prezentului articol .


Avizul Centrului Roman pentru Promovarea Comertului si Investitiilor Straine se acorda strainilor prevazuti la alin. (1) care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:


a) prezinta un plan de afaceri care va cuprinde date referitoare la: identificarea firmei, obiectul de activitate al acesteia, obiectul si valoarea investitiei, numarul estimat de locuri noi de munca si etapele de creare a acestora, etapele derularii procesului de investitie si sumele aferente acestora, locatia investitiei, durata investitiei si amortizarii acesteia, proiectia activitatii financiare pe o perioada de minimum 3 ani;


b) fac dovada, printr-un singur extras de cont eliberat de o banca din Romania pe numele persoanei fizice cetatean strain, solicitant al avizului, ca dispun de fondurile necesare desfasurarii activitatii, in valoare de cel putin 100.000 euro, pentru strainii asociati intr-o societate cu raspundere limitata si cel putin 150.000 euro, pentru strainii actionari intr-o societate pe actiuni;


c) vor realiza, in maximum 12 luni de la data obtinerii permisului de sedere, o investitie potrivit planului de afaceri prevazut la lit. a), aducand un aport de capital sau tehnologie in valoare de minimum 100.000 euro pentru o societate cu raspundere limitata si de cel putin 150.000 euro pentru o societate pe actiuni;


d) prin activitatea pe care o presupune investitia propusa, aceasta va crea, in maximum 12 luni de la data obtinerii permisului de sedere, cel putin 10 noi locuri de munca pentru o societate cu raspundere limitata si cel putin 15 noi locuri de munca pentru o societate pe actiuni .


In cazul societatilor cu 2 sau mai multi asociati ori actionari, care solicita acordarea avizului, conditiile prevazute la alin. (2) vor trebui analizate pentru fiecare solicitant in mod separat, valoarea investitiei ce urmeaza a fi realizata si numarul locurilor de munca ce urmeaza a fi create majorandu-se in mod corespunzator, in functie de numarul solicitantilor de aviz .


Strainii care au mai obtinut anterior un aviz din partea Agentiei Romane pentru Investitii Straine sau a Centrului Roman pentru Promovarea Comertului si Investitiilor Straine pot solicita eliberarea unui alt aviz, in conditiile prezentului articol, in urmatoarele situatii:


a) dovedesc imposibilitatea obiectiva de realizare a planului de afaceri anterior;


b) dovedesc ca au realizat planul de afaceri anterior.


Solicitarea de viza va fi insotita de urmatoarele documente:


a) avizul Centrului Roman pentru Promovarea Comertului si Investitiilor Straine;


b) certificat de cazier judiciar sau alt document cu aceeasi valoare juridica;


c) asigurare medicala pe perioada valabilitatii vizei;


d) dovada asigurarii conditiilor de cazare.


Cererea insotita de documentele aratate mai sus depune la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale Romaniei si se transmite, prin intermediul Departamentului consular din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, Oficiului Roman pentru Imigrari, pentru avizare conform competentelor.


Avizul Centrului Roman pentru Promovarea Comertului si Investitiilor Straine este valabil 6 luni de la data emiterii si are drept scop constatarea indeplinirii conditiilor tehnice, de utilitate si fezabilitate economica a investitiei ce urmeaza a fi implementata de catre cetateanul strain.


Viza de lunga sedere pentru angajare in munca


Viza de lunga sedere pentru angajare in munca se acorda strainilor in scopul incadrarii in munca pe teritoriul Romaniei la un angajator .


Solicitarea de viza trebuie sa fie insotita de urmatoarele documente:


a) copia avizului de angajare eliberat in conditiile legislatiei speciale privind incadrarea in munca si detasarea strainilor pe teritoriul Romaniei sau, dupa caz, documente prin care sa se faca dovada ca solicitantul se incadreaza in categoriile in care nu este necesara prezentarea copiei avizului la angajare;


b) dovada mijloacelor de intretinere la nivelul salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata pentru intreaga perioada inscrisa in viza;


c) certificat de cazier judiciar sau alt document cu aceeasi valoare juridica, eliberat de autoritatile din statul de domiciliu ori de resedinta;


d) asigurarea medicala pe perioada valabilitatii vizei.


Solicitarea de viza depusa in baza unui aviz de angajare pentru lucratori sezonieri, in cuprinsul caruia nu se mentioneaza ca angajatorul asigura cazarea solicitantului, trebuie sa fie insotita, suplimentar, de dovada asigurarii conditiilor de cazare de natura sa ii asigure un nivel de trai adecvat pentru toata durata sederii preconizate, sub forma unei rezervari ferme la o unitate de cazare, a unui act de proprietate ori de inchiriere a unei locuinte in Romania pe numele solicitantului sau a unei declaratii autentificate privind asigurarea conditiilor de cazare adecvata pentru solicitant, data de titularul unui drept de proprietate sau de folosinta a unei locuinte de pe teritoriul Romaniei.


Viza de lunga sedere pentru angajare in munca se acorda fara prezentarea copiei avizului de angajare strainilor din urmatoarele categorii:


a) strainilor al caror acces liber pe piata muncii din Romania este stabilit prin tratate incheiate de Romania cu alte state;


b) strainilor care urmeaza sa desfasoare activitati didactice, stiintifice sau alte categorii de activitati specifice in institutii de profil acreditate ori autorizate provizoriu din Romania, in baza unor acorduri bilaterale, si personalul cu calificare speciala, in baza ordinului ministrului educatiei nationale, precum si strainii care desfasoara activitati artistice in institutii de cultura din Romania, in baza ordinului ministrului culturii;


c) strainilor care urmeaza sa desfasoare pe teritoriul Romaniei activitati solicitate de ministere ori de alte organe ale administratiei publice centrale sau locale ori de autoritati administrative autonome;


d) strainilor care sunt numiti la conducerea unei filiale, reprezentante sau sucursale de pe teritoriul Romaniei a unei companii care are sediul in strainatate, iar la data solicitarii nu sunt asociati, actionari sau administratori la o persoana juridica romana si, la filiala, reprezentanta sau sucursala respectiva, nu mai exista un alt strain care beneficiaza de un drept de sedere in acest scop.


Strainul poate solicita viza de lunga sedere pentru angajare in munca in termen de 60 de zile de la data obtinerii avizului de angajare de catre angajator . Viza se aproba de Centrul National de Vize, in termen de 10 zile de la data depunerii cererii de eliberare a vizei, fara a mai fi necesara obtinerea avizului Inspectoratului General pentru Imigrari.


Pentru strainii ale caror viza de lunga sedere pentru angajare in munca se acorda fara prezentarea copiei avizului de angajare este necesara obtinerea avizului Inspectoratului General pentru Imigrari.


Viza de lunga sedere pentru angajare in munca atesta si dreptul de munca al strainului pe teritoriul Romaniei.


Viza de lunga sedere pentru angajare in munca in calitate de lucrator sezonier este insotita de o informare scrisa, redactata in cel putin o limba de circulatie internationala, in cuprinsul careia sunt prezentate informatii despre drepturile si obligatiile care revin strainului titular al vizei, inclusiv procedurile referitoare la reclamatii.


Viza de lunga sedere pentru detasare


Viza de lunga sedere pentru detasare se acorda strainilor in scopul desfasurarii de activitati lucrative pe teritoriul Romaniei la un beneficiar al prestarii de servicii .


Solicitarea de viza trebuie sa fie insotita de urmatoarele documente:


a) copia avizului de detasare eliberat in conditiile legislatiei speciale privind incadrarea in munca si detasarea strainilor pe teritoriul Romaniei;


b) dovada mijloacelor de intretinere la nivelul salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata pentru intreaga perioada inscrisa in viza;


c) certificat de cazier judiciar sau alt document cu aceeasi valoare juridica, eliberat de autoritatile din statul de domiciliu ori de resedinta;


d) asigurarea medicala pe perioada valabilitatii vizei.


Viza de lunga sedere pentru detasare se acorda fara prezentarea copiei avizului de detasare strainilor din urmatoarele categorii:


a) strainii angajati ai persoanelor juridice cu sediul in unul dintre statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European ori in Confederatia Elvetiana, detasati in Romania, cu conditia prezentarii permisului de sedere din acel stat;


b) strainii care urmeaza sa desfasoare activitati didactice, stiintifice sau alte categorii de activitati specifice cu caracter temporar in institutii de profil acreditate ori autorizate provizoriu din Romania, in baza unor acorduri bilaterale, si personalul cu calificare speciala, in baza ordinului ministrului educatiei nationale, precum si strainii care desfasoara activitati artistice in institutii de cultura din Romania, in baza ordinului ministrului culturii;


c) strainii care urmeaza sa desfasoare pe teritoriul Romaniei activitati temporare solicitate de ministere ori de alte organe ale administratiei publice centrale sau locale ori de autoritati administrative autonome.


Solicitarea de viza fara prezentarea copiei avizului de detasare trebuie sa fie insotita de urmatoarele documente:


a) copia contractului individual de munca, inregistrat la autoritatile competente din statul membru respectiv, tradus si legalizat;


b) permisul de sedere valabil eliberat de statul in care isi are sediul angajatorul, in original si in copie;


c) copia actului de detasare, tradus si legalizat;


d) dovada mijloacelor de intretinere la nivelul salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata pentru intreaga perioada inscrisa in viza;


e) certificat de cazier judiciar sau alt document cu aceeasi valoare juridica, eliberat de autoritatile din statul de domiciliu sau de resedinta;


f) asigurarea medicala pe perioada valabilitatii vizei.


Strainul poate solicita viza de lunga sedere pentru detasare in termen de 60 de zile de la data obtinerii avizului de detasare de catre beneficiarul prestarii de servicii . Viza se aproba de Centrul National de Vize, in termen de 10 zile de la data depunerii cererii de eliberare a vizei, fara a mai fi necesara obtinerea avizului de la Inspectoratul General pentru Imigrari.


Pentru strainii in privinta carora nu este necesara prezentarea copiei avizului de detasare este necesara obtinerea avizului Inspectoratului General pentru Imigrari.


Viza de lunga sedere pentru detasare atesta si dreptul de munca al strainului pe teritoriul Romaniei.


Viza de lunga sedere pentru studii


Viza de lunga sedere pentru studii poate fi acordata, la cerere, strainilor care solicita intrarea pe teritoriul Romaniei in calitate de student sau care participa la un program de schimb de elevi.


Calitatea de student o au strainii acceptati la studii de catre o institutie de invatamant de stat sau particulara, acreditata ori autorizata provizoriu potrivit legii, inclusiv pentru participarea la cursuri de doctorat.
Solicitarea trebuie sa fie insotita de urmatoarele documente:


a) in cazul studentilor:


(i) dovada de acceptare la studii eliberata de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului, din care sa rezulte ca va urma o forma de invatamant de zi;


(ii)dovada achitarii taxei de studii pentru cel putin un an de studii;


(iii) dovada mijloacelor de intretinere, in cuantum de cel putin salariul minim net pe tara lunar, pentru intreaga perioada inscrisa in viza;


(iv) certificat de cazier judiciar sau alt document cu aceeasi valoare juridica;


(v) asigurarea medicala pe perioada valabilitatii vizei;


(vi) incuviintarea parintilor sau a tutorelui cu privire la sederea in scop de studii pe teritoriul Romaniei, daca strainul este minor;


b) in cazul strainilor care participa la un program de schimb de elevi:


(i) dovada de acceptare la studii eliberata de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului, din care sa rezulte ca va urma o forma de invatamant de zi;


(ii) dovada de participare intr-un program de schimb de elevi, realizat de o organizatie constituita in conditiile legii si recunoscuta pentru acest scop;


(iii) dovada din partea organizatiei care realizeaza schimbul de elevi, din care sa rezulte ca aceasta va asigura mijloacele de intretinere si eventualele costuri privind indepartarea;


(iv) asigurarea medicala pe perioada valabilitatii vizei;


(v) dovada privind asigurarea cazarii la o familie selectata de catre organizatia care realizeaza schimbul de elevi si care detine un spatiu de locuit considerat normal pentru o familie din Romania;


(vi) incuviintarea parintilor sau a tutorelui cu privire la sederea in scop de studii pe teritoriul Romaniei, daca strainul este minor,


Strainii care participa la un program de schimb de elevi trebuie sa aiba varsta cuprinsa, de regula, intre 7 si 19 ani.


Strainii bursieri ai statului roman nu sunt obligati sa prezinte dovada achitarii taxei de studii pentru cel putin un an de studii si a mijloacelor de intretinere, in cuantum de cel putin salariul minim net pe tara lunar, pentru intreaga perioada inscrisa in viza, iar cei de origine romana nu sunt obligati sa prezinte dovada mijloacelor de intretinere, in cuantum de cel putin salariul minim net pe tara lunar, pentru intreaga perioada inscrisa in viza.


Viza se acorda si strainilor acceptati la studii in baza documentelor internationale la care Romania este parte .


Viza de lunga sedere pentru reintregirea familiei


Sponsorul posesor al unui permis de sedere temporara valabil un an, al unei Carti albastre a UE, al unui permis ICT, al unui permis A�mobile ICTA�, al unui permis de sedere pe termen lung sau beneficiar al statutului de refugiat ori al protectiei subsidiare poate solicita reintregirea familiei pentru:


a) sot/sotie;


b) copiii minori necasatoriti ai sponsorului si ai sotului/sotiei, inclusiv cei adoptati;


c) copiii minori necasatoriti ai sponsorului, inclusiv cei adoptati, aflati in intretinerea sa si asupra carora sponsorul exercita drepturile parintesti. Daca drepturile parintesti sunt exercitate in comun, este necesar si consimtamantul celuilalt titular al drepturilor parintesti cu privire la reintregirea familiei solicitata de sponsor;


d) copiii minori necasatoriti ai sotului/sotiei, inclusiv cei adoptati aflati in intretinerea sa si asupra carora sotul/sotia exercita drepturile parintesti. Daca drepturile parintesti sunt exercitate in comun, este necesar si consimtamantul celuilalt titular al drepturilor parintesti cu privire la reintregirea familiei solicitata de sponsor.


Strainii aratati mai sus, titulari ai unui drept de sedere pentru desfasurarea unei activitati de cercetare stiintifica si strainii posesori ai Cartii albastre a UE, ai unui permis ICT sau ai unui permis A�mobile ICTA� pot solicita reintregirea familiei chiar daca valabilitatea permisului de sedere temporara este mai mica de un an


Oficiul Roman pentru Imigrari poate aproba, daca sunt intrunite conditiile prevazute de lege, reintregirea familiei si pentru urmatoarele categorii:


a) rudele de gradul I in linie ascendenta ale sponsorului sau ale sotului/sotiei, in cazul in care nu se pot intretine singure si nu se bucura de un sprijin familial adecvat in tara de origine;


b) copiii adulti necasatoriti ai sponsorului sau ai sotului/sotiei, in cazul in care acestia nu se pot intretine singuri din motive medicale.


Minorii neinsotiti, beneficiari ai statutului de refugiat sau ai protectiei subsidiare, pot solicita reintregirea familiei pentru:


a) rudele de gradul I in linie ascendenta sau tutorele legal; ori


b) atunci cand acestia nu exista sau nu pot fi identificati, orice alta ruda a acestuia.


Cererea-tip se depune la formatiunea teritoriala a Oficiului Roman pentru Imigrari pe a carei raza solicitantul locuieste in mod legal si va fi insotita de urmatoarele documente:


a) certificatul de casatorie sau, dupa caz, dovada legaturii de rudenie;


b) declaratia solicitantului, in forma autentica, din care sa reiasa ca membrii de familie vor locui impreuna cu acesta;


c) copia documentului care atesta dreptul de sedere pe teritoriul Romaniei;


d) dovada detinerii legale a spatiului de locuit pentru o locuinta considerata normala pentru o familie similara in Romania;


e) dovada mijloacelor de intretinere;


f) dovada asigurarii in sistemul de asigurari sociale de sanatate a solicitantului;


g) declaratia scrisa a persoanei care detine impreuna cu sponsorul custodia comuna a copilului minor pentru care se solicita reintregirea familiei, din care sa rezulte consimtamantul ca acesta sa locuiasca impreuna cu sponsorul pe teritoriul Romaniei;


h) copia documentului de calatorie al membrului de familie pentru care se solicita reintregirea familiei.


In cazul in care exista dubii cu privire la incheierea casatoriei ori legatura de rudenie, Oficiul Roman pentru Imigrari poate solicita si alte dovezi pentru stabilirea acestora.


Cererea se aproba in cazul indeplinirii urmatoarelor conditii:


a) sa nu existe o stare de bigamie sau de poligamie;


b) solicitantul sa detina un spatiu de locuit considerat normal pentru o familie similara din Romania;


c) solicitantul sa posede mijloace de intretinere, pe langa cele necesare pentru propria intretinere potrivit legii, in cuantum corespunzator salariului minim net pe economie pentru fiecare membru de familie .


d) persoana pentru care se solicita reintregirea familiei indeplineste urmatoarele conditii:


- poseda un document valabil de trecere a frontierei de stat, care este acceptat de statul roman;


- pe numele sau nu sunt introduse semnalari in Sistemul informatic national de semnalari in scopul refuzului intrarii pe teritoriul statului roman;


- nu prezinta un pericol pentru apararea si siguranta nationala, ordinea, sanatatea ori morala publica.


Pentru beneficiarii statutului de refugiat sau ai protectiei subsidiare, care solicita reintregirea familiei, nu este obligatorie prezentarea dovezii detinerii legale a spatiului de locuit pentru o locuinta considerata normala pentru o familie similara in Romania, a dovezii mijloacelor de intretinere si a asigurarii in sistemul de asigurari sociale de sanatate a solicitantului. De asemenea, nu este obligatorie nici indeplinirea conditiilor privind detinerea unui spatiu de locuit considerat normal pentru o familie similara din Romania sau a mijloacelor de intretinere, pe langa cele necesare pentru propria intretinere potrivit legii, in cuantum corespunzator salariului minim net pe economie pentru fiecare membru de familie .


Cererea va fi solutionata in termen de maximum 3 luni de la data depunerii.


Aprobarea cererii se comunica in scris solicitantului, in vederea transmiterii acesteia membrilor de familie interesati, care o prezinta la misiunea diplomatica sau la oficiul consular in termen de 60 de zile de la data emiterii, odata cu cererea de acordare a vizei de lunga sedere pentru reintregirea familiei.


In cazul respingerii cererii, motivele vor fi comunicate strainului in scris.


Viza se elibereaza de catre misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romaniei din tara in care membrii de familie isi au resedinta sau domiciliul.


Solicitarea de viza trebuie sa fie insotita de urmatoarele documente:


a) comunicarea Oficiului Roman pentru Imigrari;


b) dovada asigurarii medicale pe perioada valabilitatii vizei;


c) certificatul de cazier judiciar sau alt document cu aceeasi valoare juridica, eliberat de autoritatile din tara de domiciliu sau de resedinta a strainului.


Pot solicita viza pentru reintregirea familiei si urmatoarele categorii de persoane:


a) strainii casatoriti cu cetateni romani;


b) strainii necasatoriti care convietuiesc cu cetateni romani necasatoriti, daca au cel putin un copil impreuna, denumiti in continuare parteneri;


c) copiii cetateanului roman, ai sotului/sotiei sau ai partenerului, inclusiv cei adoptati, care:


(i) nu au implinit varsta de 21 de ani;


(ii) se afla in continuarea studiilor si nu au depasit varsta de 26 de ani;


(iii) desi sunt adulti, acestia nu se pot intretine singuri din motive medicale;


d) rudele de gradul I in linie ascendenta ale cetateanului roman sau ale sotului/sotiei acestuia.


e) strainul parinte al cetateanului roman minor, daca face dovada faptului ca minorul se afla in intretinerea sa sau ca exista obligatia platii pensiei de intretinere, obligatie pe care strainul si-o indeplineste cu regularitate;


f) strainii, membrii de familie ai cetatenilor romani, care fac dovada ca sunt inregistrati cu drept de rezidenta in alt stat membru in aceasta calitate .


Solicitarea de viza pentru persoanele de la lit. a)-e) va fi insotita de certificatul de casatorie eliberat de autoritatile romane sau transcris in conditiile legii ori, dupa caz, de dovada existentei legaturii de rudenie sau a calitatii de partener.


Solicitarea de viza depusa de persoanele prevazute la lit. f) va fi insotita de documente care sa ateste ca sunt inregistrati cu drept de rezidenta in alt stat membru, in calitate de membru de familie al cetateanului roman .
Adoptia trebuie sa fie dispusa printr-o decizie a unei autoritati romane competente, in conditiile legii, sau printr-o decizie a unei autoritati a altui stat, care produce efecte juridice pe teritoriul Romaniei.


Acordarea vizei de lunga sedere pentru reintregirea familiei poate fi refuzata atunci cand solicitarea se intemeiaza pe o casatorie de convenienta constatata anterior, in conditiile prezentei ordonante de urgenta, sau cand se constata existenta unei stari de bigamie sau poligamie.


Viza de lunga sedere pentru activitati religioase


Viza de lunga sedere pentru activitati religioase se acorda strainilor, la cerere, de catre misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei din tara in care acestia isi au resedinta sau domiciliul, in urmatoarele conditii:


a) existenta avizului Secretariatului de Stat pentru Culte. Avizul se acorda strainilor care desfasoara activitati similare in tara de origine sau de resedinta, dupa consultarea autoritatii nationale in domeniul combaterii terorismului;


b) dovada calitatii de reprezentant al unei organizatii religioase legal infiintate in Romania;


c) dovada spatiului de locuit si a mijloacelor de intretinere, la nivelul a 3 salarii medii pe economia nationala;


d) dovada asigurarii medicale si ca nu sufera de boli care pot pune in pericol sanatatea publica;


e) prezentarea certificatului de cazier judiciar sau a altui document cu aceeasi valoare juridica, eliberat de autoritatile din tara de origine a strainului.


Viza de lunga sedere pentru desfasurarea de activitati de cercetare stiintifica


Viza de lunga sedere pentru desfasurarea de activitati de cercetare stiintifica se acorda strainilor in baza avizului Autoritatii Nationale pentru Cercetare Stiintifica si al Oficiului Roman pentru Imigrari.


Avizul Autoritatii Nationale pentru Cercetare Stiintifica se elibereaza la solicitarea unitatilor si institutiilor de cercetare-dezvoltare, cu indeplinirea urmatoarelor conditii:


a) unitatile de cercetare-dezvoltare sa fie atestate in conditiile legii;


b) sa existe un acord de primire intre unitatile prevazute la lit. a) si cercetatorul care a fost acceptat sa desfasoare activitati in cadrul unui proiect de cercetare stiintifica. Forma si conditiile in care se incheie acordul de primire vor fi stabilite prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii si tineretului.


Solicitarea de viza trebuie sa fie insotita de urmatoarele documente:


a) acordul de primire avizat de Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica;


b) certificatul de cazier judiciar sau alt document cu aceeasi valoare juridica, eliberat de autoritatile din tara de domiciliu sau de resedinta;


c) asigurarea medicala valabila pe perioada valabilitatii vizei.


Viza de lunga sedere pentru alte scopuri


Viza de lunga sedere pentru alte scopuri se acorda, la cerere, de catre misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei din tara in care acestia isi au resedinta sau domiciliul, urmatoarelor categorii de straini:


a) celor desemnati ca administratori ai unei societati comerciale, daca fac dovada ca indeplinesc in mod cumulativ urmatoarele conditii:


(i) au calitatea de administrator;


(ii) la data solicitarii nu sunt asociati sau actionari la societatea comerciala in cauza sau la alta persoana juridica romana si nu au avut aceste calitati in ultimii 2 ani;


(iii) la societatea comerciala in cauza nu mai exista un alt strain care a obtinut un drept de sedere in acest scop;


(iv) societatea comerciala in cauza a realizat un aport de capital sau transfer de tehnologie de cel putin 50.000 euro;


b) celor care solicita intrarea pe teritoriul Romaniei in scopul formarii profesionale neremunerate in cadrul unui furnizor de pregatire profesionala acreditat ori in cadrul unei intreprinderi din sectorul public sau privat autorizate in conditiile legii sa desfasoare astfel de activitati, daca fac dovada ca indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:


(i) au incheiat un contract de formare pentru participarea neremunerata la o forma de pregatire in cadrul unui furnizor de pregatire profesionala acreditat ori in cadrul unei intreprinderi din sectorul public sau privat autorizate in conditiile legii sa desfasoare astfel de activitati;


(ii) dispun de mijloace de intretinere in cuantum de cel putin salariul mediu brut pe economie lunar pentru intreaga perioada inscrisa in viza;


(iii) au incuviintarea parintilor sau a tutorelui cu privire la sederea pe teritoriul Romaniei in acest scop, daca strainul este minor.


c) celor care desfasoara activitati in cadrul unor programe de voluntariat, daca fac dovada ca indeplinesc in mod cumulativ urmatoarele conditii:


(i) au incheiat un contract de voluntariat cu o persoana juridica de drept public sau de drept privat fara scop lucrativ, denumita in continuare organizatie-gazda, in cuprinsul caruia se face mentiune cu privire la activitatea pe care urmeaza sa o desfasoare, conditiile in care sunt supravegheati in indeplinirea sarcinilor, precum si la orele de lucru;


(ii) organizatia-gazda asigura cazarea, mijloacele de intretinere si asigurarea medicala pentru intreaga perioada de valabilitate a vizei, precum si eventualele costuri privind indepartarea;


(iii) au varsta de peste 14 ani inclusiv;


(iv) au incuviintarea parintilor sau a tutorelui cu privire la sederea pe teritoriul Romaniei in acest scop, daca strainul este minor;


d) celor care urmeaza tratament medical de lunga durata, in cadrul institutiilor medicale publice sau private, daca prezinta scrisoare de acceptare din partea institutiilor respective, in care sa fie precizate diagnosticul si durata tratamentului. Aceasta viza poate fi acordata si pentru un eventual insotitor, care asista strainul aflat in imposibilitatea de a se ingriji singur, daca acest lucru este mentionat expres in scrisoarea de acceptare;


e) celor care desfasoara alte activitati ce nu contravin legilor romane, daca isi justifica prezenta pe teritoriul Romaniei.


Strainilor aratati mai sus li se acorda viza daca:


a) prezinta dovada asigurarii medicale pe perioada de valabilitate a vizei;


b) prezinta dovada asigurarii conditiilor de cazare;


c) prezinta certificat de cazier judiciar sau alt document cu aceeasi valoare juridica, eliberat de autoritatile din tara de origine.Avocat Andrei-Gheorghe Gherasim, Colaborator Cabinet de Avocat "Marius-Catalin Predut"


Citeşte mai multe despre:    viza de scurta sedere pentru straini    viza de lunga sedere pentru straini    viza de sedere pentru munca    reintregirea familiei   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Titluri