din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2834 de useri onlinePrima pagină » Articole juridice » Dreptul muncii. Contractul de Munca » Suspendarea raportului de serviciu in cazul savarsirii de infractiuni de catre functionarii publici. Legalitatea desfasurarii unei activitati in domeniul privat

Suspendarea raportului de serviciu in cazul savarsirii de infractiuni de catre functionarii publici. Legalitatea desfasurarii unei activitati in domeniul privat

  Publicat: 21 May 2017       20565 citiri       Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim        Secţiunea: Dreptul muncii. Contractul de Munca  


Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Prezentul articol are ca scop lamurirea situatiei functionarilor publici suspendati din functie ca urmare a trimiterii in judecata pentru savarsirea anumitor categorii de infractiuni prevazute de lege si care se afla in situatia de a nu mai obtine veniturile necesare intretinerii si sustinerii cheltuielilor familiei.

Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Reglementata in cap. IV, t. I, C. proc. pen., partea speciala, consta in inaintarea instantei de judecata competente a doasrului de cercetare penala,
Sau comiterea unei infractiuni, expresie folosita de legea penala, in t. VIII, art. 144, C. pen., partea generala, prin care se intelege savarsirea oricareia dintre faptele pe care legea le pedepseste
Prevazute in cap. II , art. 259-272 cuprind:
Reglementate in t. VII, C. pen., partea speciala,
Forma a vinovatiei , reglementata in cap. I , t. II, art. 19, C. pen., partea generala.Legea arata ca fapta este savarsita cu intentie cand infractorul:
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Sau comiterea unei infractiuni, expresie folosita de legea penala, in t. VIII, art. 144, C. pen., partea generala, prin care se intelege savarsirea oricareia dintre faptele pe care legea le pedepseste
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Ansamblul atributiilor si responsabilitatilor, stabilite in temeiul legii, in scopul exercitarii prerogativelor de putere publica de catre autoritatile si institutiile publice.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Ansamblul atributiilor si responsabilitatilor, stabilite in temeiul legii, in scopul exercitarii prerogativelor de putere publica de catre autoritatile si institutiile publice.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Unica autoritate de justitie din Romania, garantul suprematiei Constitutiei, care se supune numai Constitutiei si legii sale de organizare si functionare.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Reglementata in cap. IV, t. I, C. proc. pen., partea speciala, consta in inaintarea instantei de judecata competente a doasrului de cercetare penala,
Reprezinta o faza a procesului penal, constand in activitatea desfasurata de organele de urmarire penala
Ansamblul atributiilor si responsabilitatilor, stabilite in temeiul legii, in scopul exercitarii prerogativelor de putere publica de catre autoritatile si institutiile publice.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Ansamblul atributiilor si responsabilitatilor, stabilite in temeiul legii, in scopul exercitarii prerogativelor de putere publica de catre autoritatile si institutiile publice.
In cazul in care legislatia unei anumite ramuri de drept nu acopera toate situatiile posibile din practica, acestora din urma li se aplica legislatia dreptului comun.
Una dintre modalitatile de reparare a pagubei pricinuite prin infractiune.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
(termen CNA). Ansamblul programelor de radiodifuziune sau de televiziune, al emisiunilor si al celorlalte elemente ale unor servicii specifice, furnizat de un radiodifuzor,
Dezechilibru de ansamblu al economiei care consta in aparitia sau cresterea discrepantei dintre masa monetara si oferta de bunuri fata de situatia existenta anterior.
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Zile in care se cuprinde intreg intervalul de timp dintre momentul inceperii si implinirii termenului, inclusiv prima si ultima zi a termenului.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Desemneaza situatia in care un membru al completului de judecata este oprit, in cazurile expres prevazute de lege, sa participe la solutionarea unui anumit litigiu.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Desemneaza situatia in care un membru al completului de judecata este oprit, in cazurile expres prevazute de lege, sa participe la solutionarea unui anumit litigiu.
Desemneaza situatia in care un membru al completului de judecata este oprit, in cazurile expres prevazute de lege, sa participe la solutionarea unui anumit litigiu.
Este persoana numita intr-o functie publica.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Banii folositi pentru a desfasura o afacere. Stoc de valori sau de active care, intrate in circuitul economic, pot genera venituri posesorilor lor.
Ansamblul drepturilor si obligatiilor avand valoare economica, apartinand unei persoane fizice sau unei persoane juridice.
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Expert contabil independent care intocmeste rapoarte anuale in folosul actionarilor, continand
Ansamblul atributiilor si responsabilitatilor, stabilite in temeiul legii, in scopul exercitarii prerogativelor de putere publica de catre autoritatile si institutiile publice.
Este persoana numita intr-o functie publica.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Este persoana numita intr-o functie publica.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Banii folositi pentru a desfasura o afacere. Stoc de valori sau de active care, intrate in circuitul economic, pot genera venituri posesorilor lor.
Este persoana numita intr-o functie publica.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Reprezinta ansamblul atributiilor si responsabilitatilor cu caracter general si comun tuturor autoritatilor si institutiilor publice, in vederea realizarii competentelor lor generale
Contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.
Ansamblul atributiilor si responsabilitatilor, stabilite in temeiul legii, in scopul exercitarii prerogativelor de putere publica de catre autoritatile si institutiile publice.
1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,
Persoana fizica sau juridica proprietara a uneia sau mai multor actiuni emise de o societate comerciala pe actiuni sau in comandita pe actiuni.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Contractul in temeiul caruia o persoana numita mandant, imputerniceste pe o alta persoana, numita mandatar, sa incheie in numele ei si pentru ea anumite acte juridice.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.

I. Cazurile de suspendare prevazute de art. 94 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 188/1999


Referitor la cazurile de suspendare a raporturilor de serviciu ale functionarilor publici, dispozitiile art. 94 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 188/19991 privind statutul functionarilor publici, republicata, stabilesc: "Raportul de serviciu se suspenda de drept atunci cand functionarul public se afla in una dintre urmatoarele situatii: m) in cazul in care s-a dispus trimiterea in judecata pentru savarsirea unei infractiuni de natura celor prevazute la art. 54 lit. h);...". Dispozitiile art. 54 lit. h) din Legea nr. 188/19992 au in vedere savarsirea urmatoarelor categorii de infractiuni:


- contra umanitatii (art. 439 Cod penal3);


- contra statului (art. 399 Cod penal);


- contra autoritatii (art. 257-261 Cod penal);


- infractiuni de coruptie si de serviciu (art. 289 - 309 Cod penal);


- infractiuni care impiedica infaptuirea justitiei (art. 266-288 Cod penal);


- infractiuni de fals (art. 310 - 328 Cod penal);


- infractiuni savarsite cu intentie care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei publice.


La acestea se adauga si infractiunile prevazute in Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie4.


II. Efectele suspendarii din functia publica


In privinta efectelor suspendarii din functia publica, prevederile 86 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 stabilesc ca, in cazul in care functionarul public este trimis in judecata pentru savarsirea unei infractiuni de natura celor prevazute la art. 54 lit. h), persoana care are competenta legala de numire in functia publica va dispune suspendarea functionarului public din functia publica pe care o detine.


Potrivit art. 96 alin. (3) din Legea nr. 188/1999, pe perioada suspendarii raportului de serviciu autoritatile si institutiile publice au obligatia sa rezerve postul aferent functiei publice, iar ocuparea acestuia se poate face, pe o perioada determinata, in conditiile legii. Legea prevede ca pe perioada suspendarii, raporturile de serviciu ale functionarilor publici nu pot inceta si nu pot fi modificate decat din initiativa sau cu acordul functionarului public in cauza.


Problema suspendarii din functie ca urmare a trimiterii in judecata pentru savarsirea unora dintre faptele aratate mai sus a fost ridicata in repetate randuri in fata justitiei de catre functionarii publici suspendati, mai ales pe calea invocarii exceptiilor de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 86 alin. (2) si art. 94 lit. m) din Legea nr. 188/1999. In sustinerea exceptiilor s-a invocat ca textul criticat incalca art. 23 pct. 8 [in prezent alin. (11)] din Constitutie, conform caruia, pana la ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti de condamnare, persoana este considerata nevinovata si ca suspendarea afecteaza grav stabilitatea raporturilor de serviciu, conducand la afectarea imaginii publice a functionarului si la suprimarea posibilitatii de realizare a veniturilor necesare traiului.


Cu toate acestea, Curtea Constitutionala a respins toate exceptiile invocate, in majoritatea deciziilor5aratand ca art. 86 alin. (3) stabileste ca in momentul in care "se dispune scoaterea de sub urmarirea penala, achitarea, incetarea procesului penal, renuntarea la aplicarea pedepsei sau amanarea pedepsei, suspendarea din functie inceteaza, iar autoritatea datoreaza functionarului drepturile salariale cuvenite pe perioada suspendarii." Curtea a mai retinut ca "nu se poate sustine ca art. 86 alin. (2) si art. 94 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 188/1999 contravin principiului alegerii libere a profesiei, a meseriei sau a locului de munca, deoarece masura suspendarii e temporara si este justificata de trimiterea in judecata a functionarului pentru infractiuni de o gravitate deosebita".


III. Repunerea in drepturi a functionarului public


Art. 86 alin. (3) din Legea nr. 188/1999 stabileste ca in cazul in care s-a dispus clasarea sau renuntarea la urmarirea penala ori achitarea sau renuntarea la aplicarea pedepsei ori amanarea aplicarii pedepsei, precum si in cazul incetarii procesului penal, suspendarea din functia publica inceteaza, iar functionarul public suspendat isi va relua activitatea in functia publica detinuta anterior si ii vor fi achitate drepturile salariale aferente perioadei de suspendare.


Intrucat Legea nr. 188/1999 nu aduce nicio lamurire, in vederea stabilirii in concret a "drepturilor salariale aferente perioadei de suspendare" urmeaza a se face aplicarea prevederilor art. 117, care statueaza: "dispozitiile prezentei legi se completeaza cu prevederile legislatiei muncii, precum si cu reglementarile de drept comun civile, administrative sau penale, dupa caz". In acest caz, urmeaza a fi aplicabile prevederile art. 52 alin. (2) din Codul muncii, care stabilesc: "in cazurile prevazute la alin. (1) lit. a) si b) (salariatul a fost trimis in judecata pentru fapte penale incompatibile cu functia detinuta, pana la ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti), daca se constata nevinovatia celui in cauza, salariatul isi reia activitatea anterioara si i se plateste, in temeiul normelor si principiilor raspunderii civile contractuale, o despagubire egala cu salariul si celelalte drepturi de care a fost lipsit pe perioada suspendarii contractului". In baza acestor prevederi, functionarul public suspendat este indreptatit sa primeasca: drepturile salariale nete, sporurile, indemnizatia de concediu, prime, bonusuri, contravaloarea tichetelor de vacanta/cadou, alte beneficii cuvenite pe perioada suspendarii raportului de serviciu . La acestea se adauga sumele rezultate din actualizarea cu indicele inflatie a drepturilor banesti cuvenite si dobanda legala aferenta, de la data la care aceste drepturi trebuiau achitate si pana la achitarea efectiva.


IV. Posibilitatea functionarului public de a desfasura o alta activitate remunerata pe perioada suspendarii din functie


Nu de putine ori se intampla ca, datorita duratei indelungate a procedurilor judiciare in care este cercetata fapta presupus a fi savarsita de functionarul public, suspendarea raportului de serviciu sa se intinda pe perioade lungi, de la cateva luni la chiar ani de zile .


In aceasta situatie, ne punem intrebarea: Ce poate face functionarul public suspendat care nu mai obtine niciun venit de natura salariala pe perioada suspendarii din functie? In mod evident, este necesar ca acesta sa gaseasca o alternativa pentru a obtine venituri, respectiv sa desfasoare o alta activitate lucrativa.


Pentru a nu intra intr-o situatie de incompatibilitate care sa poata conduce la sesizarea organelor de control ale Agentiei Nationale de Integritate (A.N.I.) si cercetarea functionarului public suspendat, este necesar a fi verificate conditiile si cazurile de incompatibilitate.


Cadrul legal principal care reglementeaza cazurile de incompatibilitate in care se pot afla functionarii publici este stabilit prin Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei6.


Potrivit dispozitiilor art. 94 din Legea nr. 161/2003, "calitatea de functionar public este incompatibila cu exercitarea oricarei alte functii publice sau calitati decat cea in care a fost numit, precum si cu functiile de demnitate publica." Mai concret, "functionarii publici nu pot detine alte functii si nu pot desfasura alte activitati, remunerate sau neremunerate, dupa cum urmeaza:


a) in cadrul autoritatilor sau institutiilor publice;


b) in cadrul cabinetului demnitarului, cu exceptia cazului in care functionarul public este suspendat din functia publica, in conditiile legii, pe durata numirii sale;


c) in cadrul regiilor autonome, societatilor comerciale ori in alte unitati cu scop lucrativ din sectorul public;".


d) in calitate de membru al unui grup de interes economic.


Dispozitiile art. 94 alin. (21) si (22) din Legea nr. 161/2003 stabilesc ca "Nu se afla in situatie de incompatibilitate, in sensul prevederilor alin. (2) lit. a) si c), functionarul public care:


a) este desemnat printr-un act administrativ, emis in conditiile legii, sa reprezinte interesele statului in legatura cu activitatile desfasurate de operatorii economici cu capital ori patrimoniu integral sau majoritar de stat, in conditiile rezultate din actele normative in vigoare;


b) este desemnat printr-un act administrativ, emis in conditiile legii, sa participe in calitate de reprezentant al autoritatii ori institutiei publice in cadrul unor organisme sau organe colective de conducere constituite in temeiul actelor normative in vigoare;


c) exercita un mandat de reprezentare, pe baza desemnarii de catre o autoritate sau institutie publica, in conditiile expres prevazute de actele normative in vigoare.


(22) Nu se afla in situatie de incompatibilitate, in sensul prevederilor alin. (2), functionarul public care este desemnat prin act administrativ pentru a face parte din echipa de proiect finantat din fonduri comunitare nerambursabile postaderare, precum si din imprumuturi externe contractate sau garantate de stat rambursabile sau nerambursabile, cu exceptia functionarilor publici care exercita atributii ca auditor sau atributii de control asupra activitatii derulate in cadrul acesteia si a functionarilor publici care fac parte din echipa de proiect, dar pentru care activitatea desfasurata in cadrul respectivei echipe genereaza o situatie de conflict de interese cu functia publica pe care o ocupa."


De asemenea, dispozitiile art. 96 alin. (1) din Legea nr. 161/2003 stabilesc: "Functionarii publici, functionarii publici parlamentari si functionarii publici cu statut special pot exercita functii sau activitati in domeniul didactic, al cercetarii stiintifice, al creatiei literar-artistice. Functionarii publici, functionarii publici parlamentari si functionarii publici cu statut special pot exercita functii in alte domenii de activitate din sectorul privat, care nu sunt in legatura directa sau indirecta cu atributiile exercitate ca functionar public, functionar public parlamentar sau functionar public cu statut special, potrivit fisei postului."


Dupa cum se poate observa din analiza prevederilor legale aratate, functionarii publici, functionarii publici parlamentari si functionarii publici cu statut special au posibilitatea prestarii de activitati in alte domenii din sectorul privat, care nu sunt in legatura directa sau indirecta cu atributiile exercitate de functionarul public, potrivit fisei postului. Aceasta posibilitate rezulta si din analiza, per a contrario, a dispozitiilor art. 94 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 161/2003, modificate in anul 2009, potrivit carora "functionarii publici nu pot detine alte functii si nu pot desfasura alte activitati, remunerate sau neremunerate, in cadrul regiilor autonome, societatilor comerciale ori in alte unitati cu scop lucrativ din sectorul public".(s.n.)


Astfel ca, atat pe durata desfasurarii activitatii in functia publica, cat, mai ales, pe durata suspendarii raportului de serviciu, pe langa cazurile stabilite de art. 94 alin. (21) si (22) din Legea nr. 161/2003, functionarii publici pot desfasura activitate si pot obtine venituri si in baza unor contracte individuale de munca ori alte forme de colaborare cu societati comerciale ori cu alte entitati care isi desfasoara activitatea exclusiv in sectorul privat si au capital integral privat, cu respectarea incompatibilitatilor aratate mai sus. Conditia esentiala este aceea ca atributiile indeplinite in activitatea desfasurata sa nu se afle in legatura directa sau indirecta cu atributiile exercitate ca functionar public potrivit fisei postului.


Asa cum stabilesc dispozitiile art. 111 din Legea nr. 161/2003, "persoanele care exercita demnitatile publice si functiile publice ... vor depune o declaratie de interese, pe propria raspundere, cu privire la functiile si activitatile pe care le desfasoara, cu exceptia celor legate de mandatul sau functia publica pe care o exercita. Functiile si activitatile care se includ in declaratia de interese sunt:


a) calitatea de asociat sau actionar la societati comerciale, companii/societati nationale, institutii de credit, grupuri de interes economic, precum si membru in asociatii, fundatii sau alte organizatii neguvernamentale;


b) functia de membru in organele de conducere, administrare si control ale societatilor comerciale, regiilor autonome, companiilor/societatilor nationale, institutiilor de credit, grupurilor de interes economic, asociatiilor sau fundatiilor ori al altor organizatii neguvernamentale;


c) calitatea de membru in cadrul asociatiilor profesionale si/sau sindicale;


d) calitatea de membru in organele de conducere, administrare si control, retribuite sau neretribuite, detinute in cadrul partidelor politice, functia detinuta si denumirea partidului politic.


Persoanele care nu indeplinesc alte functii sau nu desfasoara alte activitati decat cele legate de mandatul sau functia pe care o exercita, depun o declaratie in acest sens.


Avocat Andrei-Gheorghe Gherasim, Colaborator "MCP Avocati"

1. Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici a fost republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 251 din 22 martie 2004, republicata in Monitorul Oficial cu numarul 365 din data de 29 mai 2007


2. Astfel cum au fost modificate prin Legea nr. 187 din 24 octombrie 2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, publicata in Monitorul Oficial cu numarul 757 din data de 12 noiembrie 2012.


3. Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, publicata in Monitorul Oficial cu numarul 510 din data de 24 iulie 2009.


4. Publicata in Monitorul Oficial nr. 219 din 18 mai 2000.


5. A se vedea Decizia CCR nr. 48/2003, Decizia nr. 481/2008, Decizia nr. 921/2008, Decizia nr. 1332/2008, Decizia nr. 148/2009, Decizia nr. 1.437/2009, Decizia nr. 539/2010, Decizia nr. 1553/2011.


6. Publicata in Monitorul Oficial cu numarul 279 din data de 21 aprilie 2003.


Citeşte mai multe despre:    suspendarea functionarului public    suspendarea raportului de serviciu    suspendare pentru infractiuni    trimitere in judecata functionar public    incetarea suspendarii functionarului public    reluarea activitatii functionarului public    achitarea functionarului public    angajarea cu contract de munca a functionarului public    incompatibilitatea functionarului public    art. 86 legea 188/1999    art 94 Legea 188/199    Legea 161/2003    declaratia de interese a functionarului public    drepturile salariale ale functionarului public

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Titluri


Jurisprudenţă

Suspendarea de drept a raportului de serviciu nu poate opera in cazul in care este necesar a se evalua de catre angajator infractiunea pentru care s-a dispus trimiterea in judecata
Pronuntaţă de: Tribunalul Arges - Sentinta civila nr. 292/2020

Suspendarea raportului de serviciu al functionarului public. Conditii
Pronuntaţă de: Tribunalul ARGES - Sentinta civila nr. 292/17.07.2020

Suspendarea de drept a raporturilor de serviciu pentru incapacitate temporara de munca. Efecte
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Pitesti, Sectia a II-a Civila, Contencios administrativ si fiscal, Decizie nr. 235/R-C din 09.02.2016