din anul 2007, atuul tau de DREPT!
4003 de useri onlinePrima pagină » Articole juridice » Dreptul muncii. Contractul de Munca » Procedura acordarii voucherelor de vacanta in anul 2018 pentru unitatile de invatamant, MEN si alte unitati din subordinea/coordonarea acestuia

Procedura acordarii voucherelor de vacanta in anul 2018 pentru unitatile de invatamant, MEN si alte unitati din subordinea/coordonarea acestuia

  Publicat: 08 May 2018       9343 citiri       Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim        Secţiunea: Dreptul muncii. Contractul de Munca  


Din 3 mai 2018 a intrat in vigoare Ordinul nr. 3560 din 13 aprilie 2018 privind stabilirea modalitatii de acordare a voucherelor de vacanta pentru unitatile/institutiile de invatamant de stat, Ministerul Educatiei Nationale si alte unitati.

Este extinderea competentei unui organ judiciar prin posibilitatea acordata de lege, de a solutiona anumite cauze, care in mod obisnuit nu intra in competenta sa.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Contract incheiat intre un salariat si o unitate economica sau institutie prin care cel dintai se obliga sa presteze in favoarea celui din urma o anumita munca, in schimbul unui salariu.
Stare a unei persoane de a fi lipsita de capacitate juridica. Nepricepere, nepregatire, lipsa de aptitudini pentru indeplinirea unei activitati,functii, meserii, profesii sau ocupatii.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Stare a unei persoane de a fi lipsita de capacitate juridica. Nepricepere, nepregatire, lipsa de aptitudini pentru indeplinirea unei activitati,functii, meserii, profesii sau ocupatii.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitatea cea mai simpla de realizare a unei plati si reprezinta o dispozitie neconditionata data de emitentul acesteia unei banci receptoare de a plati unui beneficiar o anumita suma de bani, la o anumita data.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Ansamblul complex de masuri si actiuni realizate pentru a raspunde nevoilor sociale ale persoanelor, familiilor, grupurilor sau comunitatilor,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.

Acest ordin a fost emis in temeiul art. 1 alin. (2), (24) si (3) din O.U.G. nr.8/2009privind acordarea voucherelor de vacanta, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.94/2014, cu modificarile si completarile ulterioare,H.G. nr.215/2009pentru aprobareaNormelor metodologice privind acordarea voucherelor de vacanta, cu modificarile si completarile ulterioare,art. 9 alin. (3) din O.U.G. nr.90/2017privind unele masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.80/2018, cu modificarile si completarile ulterioare.


Potrivit Ordinului nr. 3560, in perioada 1 iulie 2017 - 30 noiembrie 2018 se acorda vouchere de vacanta, in cuantum de maximum 1.450 lei/salariat, in limita sumelor prevazute in buget, alocate cu aceasta destinatie.


Cuantumul acordat salariatilor sub forma voucherelor de vacanta se stabileste, in conditiile legii, de catre angajator proportional cu durata muncii prevazuta in contractul/contractele individuale de munca pentru functia de baza si perioada de exercitare a raportului de serviciu sau durata contractului individual de munca, intr-un an, respectiv contract individual de munca pe perioada nedeterminata sau contract de munca pe perioada determinata.


Ordinul prevede ca voucherele de vacanta nu se acorda pentru perioada in care contractul de munca este suspendat, cu exceptia perioadelor de incapacitate temporara de munca si cele aferente concediului de maternitate, concediului de risc maternal si concediului pentru ingrijirea copilului bolnav.


In cazul cumulului de functii, voucherele de vacanta sunt acordate de catre angajatorii unde beneficiarii in cauza isi au functia de baza, potrivit legii.


In situatia beneficiarului din cadrul unitatilor/institutiilor de invatamant de stat, Ministerului Educatiei Nationale si a altor unitati din subordinea/coordonarea acestuia, care in intervalul 1 iulie 2017 - 30 noiembrie 2018 au desfasurat activitate la mai multi angajatori, se acorda o singura indemnizatie de vacanta, sub forma de vouchere, in cuantum de maximum 1.450 lei pentru un salariat, de catre angajatorul unde beneficiarii in cauza isi au functia de baza, potrivit legii.


Cand nu se poate stabili functia de baza, beneficiarul indemnizatiei de vacanta alege, in scris, unitatea care ii va acorda voucherele de vacanta, avand obligatia de a transmite, in termen de maximum 10 zile lucratoare, si catre ceilalti angajatori optiunea realizata.


Beneficiarii au dreptul sa isi aleaga unitatea afiliata pentru achizitionarea serviciilor turistice.


Personalului angajat pe perioada determinata i se acorda vouchere de vacanta de catre angajator proportional cu durata angajarii si cu durata timpului de munca, in perioada 1 iulie 2017 - 30 noiembrie 2018.


Are dreptul sa isi aleaga unitatea afiliata pentru achizitionarea serviciilor turistice si personalul pensionat si/sau detasat, care desfasoara activitati in unitatile/institutiile de invatamant de stat, Ministerul Educatiei Nationale si alte unitati din subordinea/coordonarea acestuia, pe baza unui contract de munca, pentru perioada 1 iulie 2017 - 30 noiembrie 2018.


Personalul detasat primeste voucherele de vacanta de la unitatile la care si-a desfasurat activitatea proportional cu durata angajarii si cu durata timpului de munca .Personalul angajat cu mai mult de o norma beneficiaza de vouchere de vacanta in cuantum de maximum 1.450 lei, in conditiile aratate mai sus.


Personalul care ulterior datei de 1 iulie 2017 a beneficiat de vouchere de vacanta cu valoarea integrala, proportional cu perioada efectiv lucrata, nu mai beneficiaza si in anul 2018. In situatia in care nu s-au acordat vouchere in valoare totala de 1.450 lei, personalul in cauza primeste diferenta cuvenita, proportional cu timpul de munca si perioada lucrata.


Personalul care a beneficiat de vouchere de vacanta si ulterior acordarii acestuia i se suspenda contractul individual de munca pentru o perioada din intervalul 1 iulie 2017 - 30 noiembrie 2018 sau caruia ii inceteaza contractul individual de munca anterior datei de 30 noiembrie 2018 este obligat sa restituie contravaloarea voucherelor necuvenite, corespunzatoare perioadei cuprinse intre data suspendarii/incetarii contractului individual de munca si data de 30 noiembrie 2018. Dispozitiile privind restituirea contravalorii voucherelor nu se aplica in situatia suspendarii contractului individual de munca pe perioada concediului pentru incapacitate temporara de munca, a concediului de maternitate, a concediului de risc maternal sau a concediului pentru ingrijirea copilului bolnav.


Beneficiarii care nu doresc sa primeasca vouchere de vacanta depun o solicitare scrisa in acest sens la unitatea/institutia angajatoare, in termen de 15 zile de la data publicarii prezentului ordin .


Beneficiarul poate utiliza voucherele de vacanta pe baza actului de identitate numai pentru achizitionarea de servicii turistice de la unitatile afiliate.


La sfarsitul perioadei de valabilitate, la data stabilita de angajator sau la data incetarii raporturilor de munca, beneficiarul are obligatia sa restituie angajatorului voucherele de vacanta pe suport hartie acordate pentru anul in curs si neutilizate ori necuvenite sau contravaloarea acestora in termen de 30 de zile de la producerea cauzei care determina restituirea, potrivit prevederilor legale.


Pentru voucherele de vacanta alimentate pe suport electronic si neutilizate in perioada de valabilitate, unitatea emitenta restituie valorile nominale catre angajator .


In cazul voucherelor de vacanta alimentate pe suport electronic si necuvenite, precum si in cazul incetarii raporturilor de munca, angajatorul are obligatia de a comunica in timp util informatiile relevante unitatii emitente, pentru ca aceasta sa poata face restituirea valorilor catre angajator .


Voucherul de vacanta are perioada de valabilitate de un an de la data emiterii pe suport hartie, respectiv de la data alimentarii pentru voucherele emise pe suport electronic, fara a se intelege ca aceasta este perioada de valabilitate a suportului electronic.


Valorile nominale pentru voucherele de vacanta pe suport hartie sunt multiplu de 50 lei pana la 100 lei, pana la valoarea maxima de 1.450 lei.


Angajatorii sunt obligati sa instiinteze beneficiarii cu privire la data alimentarii si valoarea voucherelor de vacanta transferate pe suportul electronic.


In cazul in care beneficiarul a utilizat in totalitate sau in parte voucherele de vacanta pe suport hartie sau voucherele de vacanta alimentate electronic, iar ulterior intervine o cauza de restituire, acesta va restitui angajatorului contravaloarea voucherelor de vacanta necuvenite, in termen de 30 de zile de la producerea cauzei care determina restituirea.


Se interzice beneficiarului:


a) utilizarea voucherelor de vacanta pentru achizitionarea altor servicii decat cele prevazute la art. 23 dinNormele metodologice privind acordarea voucherelor de vacanta, aprobate prin Hotararea Guvernului nr.215/2009, cu modificarile si completarile ulterioare;


b) primirea unui rest de bani la voucherul de vacanta, in cazul in care suma corespunzatoare solicitata este mai mica decat valoarea nominala a voucherului de vacanta;


c) comercializarea voucherelor de vacanta in schimbul unor sume de bani si/sau al altor bunuri si/sau servicii .


Ordonatorii de credite raspund de modul de acordare a voucherelor de vacanta si au obligatia de a angaja si de a utiliza creditele bugetare necesare aplicarii prezentului ordin numai in limita prevederilor si destinatiilor aprobate, cu respectarea dispozitiilor Legii nr.500/2002privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare.


Ordonatorii de credite tin evidenta voucherelor de vacanta conform situatiilor cuprinse in anexele laNormele metodologice privind acordarea voucherelor de vacanta, aprobate prin Hotararea Guvernului nr.215/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.


Potrivit clasificatiei economice a cheltuielilor bugetare voucherele de vacanta se cuprind la titlul "Cheltuieli de personal", articolul "Cheltuieli salariale in natura" cod 10.02.06.


Sumele reprezentand voucherele de vacanta nu intra in baza de calcul al contributiilor de asigurari sociale si contributiilor de asigurari sociale de sanatate, dar contravaloarea acestor vouchere este supusa impozitarii, in luna in care au fost acordate beneficiarului.


In situatia in care se restituie voucherul/contravaloarea acestuia, persoana beneficiaza de recalcularea impozitului in luna urmatoare restituirii.Avocat Andrei-Gheorghe Gherasim, Colaborator "MCP Cabinet Avocati"


Citeşte mai multe despre:    Vouchere de vacanta 2018    vouchere de vacanta in invatamant    Ordinul nr. 3560 din 13 aprilie 2018    Procedura acordarii voucherelor de vacanta in anul 2018 pentru unitatile de invatamant    MEN si alte unitati din subordinea/coordonarea acestuia    O.U.G. nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanta    vouchere de vacanta pe suport electronic    modul de acordare a voucherelor de vacanta    impozitarea voucherelor de vacanta    deducerea CAS din voucherele de vacanta

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Titluri