din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2312 de useri onlinePrima pagină » Articole juridice » Dreptul muncii. Contractul de Munca » Rolul organizatiilor sindicale in procedura transferului de intreprindere si al salariatilor

Rolul organizatiilor sindicale in procedura transferului de intreprindere si al salariatilor

  Publicat: 17 Jun 2019       3258 citiri       Sursa: Av. Iulian Gales        Secţiunea: Dreptul muncii. Contractul de Munca  


Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Denumire generica data creditorului care isi transmite dreptul sau de creanta izvorat dintr-un anumit raport juridic obligational,
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Transferul unor salariati de la un angajator la altul, de la cedent la cesionar, se realizeaza in temeiul Legii nr. 67/2006 privind protectia drepturilor salariatilor in cazul transferului intreprinderii, al unitatii sau al unor parti ale acestora, care a transpus in legislatia din Romania Directiva 2001/23/CE a Consiliului Uniunii Europene din 12 martie 2001 privind aproprierea legislatiei statelor membre referitoare la mentinerea drepturilor lucratorilor in cazul transferului de intreprinderi, unitati sau parti de intreprinderi sau unitati.

Persoana care beneficiaza de un contract de cesiune.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Asociatie de intreprinderi sau de persoane fizice, constituita pentru a realiza un anumit proiect de afacere. Conform regulilor de concurenta comunitare, �intreprinderile comune� sunt intreprinderi controlate in comun de catre cel putin alte doua intreprinderi.
Organizatie a lucratorilor a carui scop este protejarea drepturilor acestora.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
Persoana care beneficiaza de un contract de cesiune.
Denumire generica data creditorului care isi transmite dreptul sau de creanta izvorat dintr-un anumit raport juridic obligational,
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Persoana care beneficiaza de un contract de cesiune.
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
Persoana care beneficiaza de un contract de cesiune.
Denumire generica data creditorului care isi transmite dreptul sau de creanta izvorat dintr-un anumit raport juridic obligational,
Organizatie a lucratorilor a carui scop este protejarea drepturilor acestora.
Denumire generica data creditorului care isi transmite dreptul sau de creanta izvorat dintr-un anumit raport juridic obligational,
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Denumire generica data creditorului care isi transmite dreptul sau de creanta izvorat dintr-un anumit raport juridic obligational,
Persoana care beneficiaza de un contract de cesiune.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Denumire generica data creditorului care isi transmite dreptul sau de creanta izvorat dintr-un anumit raport juridic obligational,
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
Persoana care beneficiaza de un contract de cesiune.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Reprezinta incetarea voluntara si colectiva a lucrului de catre salariati.
Denumire generica data creditorului care isi transmite dreptul sau de creanta izvorat dintr-un anumit raport juridic obligational,
Organizatie a lucratorilor a carui scop este protejarea drepturilor acestora.
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Persoana care beneficiaza de un contract de cesiune.
In sensul legislatiei comunitare antitrust, prin �intreprindere� se intelege orice entitate angajata intr-o activitate economica, adica o activitate constand in oferirea de bunuri sau de servicii pe o piata data, independent de statutul sau juridic si de modul de finantare.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.

Legea nr. 67/2006 prevede o serie de masuri de protectie a salariatilor in cazul transferului de intreprindere, dar nu stabileste care este rolul Sindicatului in cadrul acestei proceduri, intrebare pusa frecvent de angajatori, cu precadere de catre angajatorul cesionar (``persoana care dobandeste calitatea de angajator fata de salariatii intreprinderii, ai unitatii sau ai unor parti ale acestora, transferate``).


Organizatiile sindicale au rolul de a reprezenta salariatii in realizarea dialogului, comunicarilor si notificarilor in cazul transferului de intreprindere . Astfel, in conditiile in care exista un Sindicat desemnat sa reprezinte salariatii in procedura de transfer, cedentul si cesionarul trebuie sa-l informeze in scris cu cel putin 30 de zile inainte de data transferului, cu privire la: data transferului sau data propusa pentru transfer; motivele transferului; consecintele juridice, economice si sociale ale transferului pentru salariati; masurile preconizate cu privire la salariati; conditiile de munca si de incadrare in munca .


Dupa realizarea acestei notificari, la randul sau, Sindicatul, in calitate de reprezentant al salariatilor, va comunica salariatilor transferabili cele invederate de catre cesionar si cedent prin notificare .


Existenta organizatiilor sindicale, in calitate de reprezentant al salariatilor, implica un dialog mai eficient si costuri mai reduse, deoarece se va realiza si trimite o singura notificare catre Sindicat, iar nu cate o notificare pentru fiecare salariat transferat.


Dupa realizarea notificarii, fiecare salariat are dreptul pentru a opta pentru: (i) continuarea raporturilor de munca cu angajatorul cedent; (ii) incetarea raporturilor de munca cu angajatorul cedent; (iii) acceptarea transferului la angajatorul cesionar.


De asemenea, Sindicatul, in calitate de reprezentant al salariatilor transferati, are posibilitatea sa negocieze cu angajatorul cesionar oferirea, dupa realizarea transferului, unor drepturi suplimentare fata de cele stabilite deja de catre angajatorul cedent (``persoana care isi pierde calitatea de angajator``) prin contractele individuale de munca si contractul colectiv de munca aplicabil. In acest sens, se poate incheia un Protocol intre Sindicat si angajatorul cesionar, prin care acesta din urma sa se obliga sa acorde si alte drepturi decat cele stabilite de catre angajatorul cedent (de exemplu, acordarea unor primire in perioada sarbatorilor de iarna, marirea fondului de salarii de baza brute la nivelul societatii, plata unui spor pentru lucru in timpul noptii, asumarea negocierii si incheierii unui nou contract colectiv de munca, dupa expirarea celui incheiat cu angajatorul cedent etc.).


In nicio situatie, angajatorul cesionar nu poate sa ignore/inlature vreun drept existent la data transferului, care decurge din contractul individual de munca sau din contractul colectiv de munca incheiate la nivelul angajatorului cedent. Astfel, potrivit art. 5 alin. (1) din Legea nr. 67/2006, ``drepturile si obligatiile cedentului, care decurg din contractele individuale de munca si din contractul colectiv de munca aplicabil, existente la data transferului, vor fi transferate integral cesionarului``.


Consideram ca este exclusa posibilitatea negocierii si stabilirii unor obligatii suplimentare in sarcina unor salariati transferati de catre Sindicat, in calitate de reprezentant al salariatilor, si angajatorul cesionar. Stabilirea unor noi atributii si responsabilitati se poate realiza doar prin acordul salariatului si a noului angajator dupa realizarea transferului, prin incheierea unui act aditional sau a unui nou contract individual de munca in conditiile dispozitiilor legale prevazute de Codul muncii.


O problema deosebita, care genereaza discutii in cadrul procedurii de transfer de intreprindere, este aceea daca Sindicatul, constituit in conditiile legii cu atributii si responsabilitati de reprezentare a salariatilor incadrati la angajatorul cedent, poate participa la procedura de transfer a salariatilor daca nu indeplineste conditiile de reprezentativitate prevazute de art. 51 din Legea nr. 62/2011 a dialogului social.


In sensul prevederilor Legii nr. 67/2006, reprezentantii salariatilor sunt definiti ca fiind ``reprezentantii organizatiilor sindicale sau, in cazul in care nu exista sindicat, persoanele alese si mandatate sa reprezinte salariatii, potrivit legii``.


Dupa cum se poate observa, conditia reprezentativitatii Sindicatului sau a reprezentantilor salariatilor nu este impusa de dispozitiile Legii nr. 67/2006.


Daca legiuitorul ar fi dorit ca organizatiile sindicale sa indeplineasca conditia reprezentativitatii ar fi procedat intocmai precum in cazul negocierilor colective de munca, unde la art. 134 pct. 2 lit. a) coroborat cu art. 51 din Legea nr. 62/2011 a stabilit ca angajatii sunt reprezentati, ``la nivel de unitate de catre sindicatele legal constituite si reprezentative``. In acelasi sens, cu titlu de exemplu, la art. 183 din Legea nr. 62/2011 s-a stabilit ca ``hotararea de a declara greva se ia de catre organizatiile sindicale reprezentative participante la conflictul colectiv de munca, cu acordul scris a cel putin jumatate din numarul membrilor sindicatelor respective``.


Daca Sindicatul ar refuza participarea la procedura de transfer al salariatilor (pe motivul ca nu ar mai avea reprezentativitate), notificarea, impusa de dispozitiile art. 12 din Legea nr. 67/2006, se va realiza catre reprezentantul/tii desemnat/ti din randul salariatilor angajatorului cedent.


In cazul in care notificarea nu se poate realiza catre Sindicat sau reprezentantii salariatilor (ca urmare a refuzului sau, dupa caz, ca urmare a faptului ca nu sunt desemnati), informarea se va realiza catre fiecare salariat transferabil, cu cel putin 30 de zile inainte de data tranferului. Aceasta informare se va realiza atat de catre angajatorul cedent, cat si de catre angajatorul cesionar.


Asadar, pentru realizarea dialogului, comunicarilor si notificarilor in cazul transferului de intreprindere, Sindicatul poate participa la procedura de transfer a salariatilor chiar daca nu indeplineste conditiile de reprezentativitate prevazute de art. 51 din Legea nr. 62/2011 a dialogului social.


Rolul organizatiilor sindicale in procedura transferului de intreprindere este acela de a reprezenta interesele salariatilor ce vor fi transferati, de a informa salariatii transferati cu privire la notificarile trimise de catre cei doi angajatori cu privire la: data transferului sau data propusa pentru transfer; motivele transferului; consecintele juridice, economice si sociale ale transferului pentru salariati; masurile preconizate cu privire la salariati; conditiile de munca si de incadrare in munca .


Autor, avocat Iulian Gales, colaborator MCP Cabinet avocati - specializati in relatii de munca, comerciale si protectia datelor.

Citeşte mai multe despre:    Transfer de intreprindere    Transfer salariati    Legea 67/2006    TUFE    Notificare transfer de intreprindere    Notificare sindicat transfer de salariati

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Titluri

Formalitatile necesare transferului salariatilor de la un angajator (cedent) la altul (cesionar)
Sursa: Av. Iulian Gales

Aplicabilitatea dispozitiilor Legii nr. 67/2006 privind protectia drepturilor salariatilor in cazul transferului intreprinderii, al unitatii sau al unor parti ale acestora
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe GherasimJurisprudenţă

Discriminarea, chiar daca nu se realizeaza prin raportare la unul dintre criteriile indicate expres in conventia europeana, este oricum interzisa, astfel ca nu pot fi afectate drepturile salariale
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj Sectia a IV-a C.M.A.S., Decizia civila nr. 36/A/2017, in sedinta din 15 februarie 2017