din anul 2007, atuul tau de DREPT!
965 de useri onlinePrima pagină » Articole juridice » Dreptul muncii. Contractul de Munca » Formalitatile necesare transferului salariatilor de la un angajator (cedent) la altul (cesionar)

Formalitatile necesare transferului salariatilor de la un angajator (cedent) la altul (cesionar)

  Publicat: 17 Jun 2019       26497 citiri       Sursa: Av. Iulian Gales        Secţiunea: Dreptul muncii. Contractul de Munca  


Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Denumire generica data creditorului care isi transmite dreptul sau de creanta izvorat dintr-un anumit raport juridic obligational,
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Transferul unor salariati de la un angajator la altul, de la cedent la cesionar, se realizeaza in temeiul Legii nr. 67/2006 privind protectia drepturilor salariatilor in cazul transferului intreprinderii, al unitatii sau al unor parti ale acestora, care a transpus in legislatia din Romania Directiva 2001/23/CE a Consiliului Uniunii Europene din 12 martie 2001 privind aproprierea legislatiei statelor membre referitoare la mentinerea drepturilor lucratorilor in cazul transferului de intreprinderi, unitati sau parti de intreprinderi sau unitati.

Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Denumire generica data creditorului care isi transmite dreptul sau de creanta izvorat dintr-un anumit raport juridic obligational,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Activitate de lamurire, de stabilire a adevaratului inteles al unei opere spirituale.
Persoana care beneficiaza de un contract de cesiune.
Denumire generica data creditorului care isi transmite dreptul sau de creanta izvorat dintr-un anumit raport juridic obligational,
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Denumire generica data creditorului care isi transmite dreptul sau de creanta izvorat dintr-un anumit raport juridic obligational,
Persoana care beneficiaza de un contract de cesiune.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Denumire generica data creditorului care isi transmite dreptul sau de creanta izvorat dintr-un anumit raport juridic obligational,
Persoana care beneficiaza de un contract de cesiune.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Asociatie de intreprinderi sau de persoane fizice, constituita pentru a realiza un anumit proiect de afacere. Conform regulilor de concurenta comunitare, �intreprinderile comune� sunt intreprinderi controlate in comun de catre cel putin alte doua intreprinderi.
Denumire generica data creditorului care isi transmite dreptul sau de creanta izvorat dintr-un anumit raport juridic obligational,
Hotarare prin care instanta rezolva unele probleme ridicate in cursul judecatii,
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Persoana care beneficiaza de un contract de cesiune.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Este o tranzactie sau o serie de tranzactii cu valori mobiliare conferind persoanei sau grupului de persoane implicate, prin titlurile astfel dobandite, singure ori impreuna cu cele deja detinute ori controlate, o pozitie de control sau majoritara in participare la capitalul emitentului.
Denumire generica data creditorului care isi transmite dreptul sau de creanta izvorat dintr-un anumit raport juridic obligational,
Persoana care beneficiaza de un contract de cesiune.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Persoana care beneficiaza de un contract de cesiune.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Denumire generica data creditorului care isi transmite dreptul sau de creanta izvorat dintr-un anumit raport juridic obligational,
Persoana care beneficiaza de un contract de cesiune.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
In sensul legislatiei comunitare antitrust, prin �intreprindere� se intelege orice entitate angajata intr-o activitate economica, adica o activitate constand in oferirea de bunuri sau de servicii pe o piata data, independent de statutul sau juridic si de modul de finantare.
Denumire generica data creditorului care isi transmite dreptul sau de creanta izvorat dintr-un anumit raport juridic obligational,
Persoana care beneficiaza de un contract de cesiune.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Denumire generica data creditorului care isi transmite dreptul sau de creanta izvorat dintr-un anumit raport juridic obligational,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
In sensul legislatiei comunitare antitrust, prin �intreprindere� se intelege orice entitate angajata intr-o activitate economica, adica o activitate constand in oferirea de bunuri sau de servicii pe o piata data, independent de statutul sau juridic si de modul de finantare.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Persoana care beneficiaza de un contract de cesiune.
Denumire generica data creditorului care isi transmite dreptul sau de creanta izvorat dintr-un anumit raport juridic obligational,
Persoana care beneficiaza de un contract de cesiune.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Denumire generica data creditorului care isi transmite dreptul sau de creanta izvorat dintr-un anumit raport juridic obligational,
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Persoana care beneficiaza de un contract de cesiune.
Persoana care beneficiaza de un contract de cesiune.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Denumire generica data creditorului care isi transmite dreptul sau de creanta izvorat dintr-un anumit raport juridic obligational,
Persoana care beneficiaza de un contract de cesiune.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.

De asemenea, principiile din aceasta materie sunt creionate si de dispozitiile art. 173 si 174 din Codul muncii, potrivit carora: (i) ``salariatii beneficiaza de protectia drepturilor lor in cazul in care se produce un transfer al intrepinderii, al unitatii sau al unor parti ale acesteia catre un alt angajator, potrivit legii``; (ii) ``drepturile si obligatiile cedentului, care decurg dintr-un contract sau raport de munca existent la data transferului, vor fi transferate integral cesionarului``; (iii) ``transferul intreprinderii, al unitatii sau al unor parti ale acesteia nu poate constitui motiv de concediere individuala sau colectiva a salariatilor de catre cedent ori de catre cesionar``; (iv) ``cedentul si cesionarul au obligatia de a informa si de a consulta, anterior transferului, sindicatul sau, dupa caz, reprezentantii salariatilor cu privire la implicatiile juridice, economice si sociale asupra salariatilor, decurgand din transferul dreptului de proprietate``.


O problema deosebita cu aplicatii practice in cazul acestei materii, este aceea daca, dupa realizarea transferului de intreprindere,este necesar sa fie incheiate noi contracte individuale de munca ale salariatilor care au facut obiectul transferului, daca este necesar sa fie incheiate acte aditionale la contractele individuale de munca existente sau daca nu este aplicabila niciuna dintre aceste doua variante, realizandu-se un transfer automat al contractelor de munca existente la data transferului.


Printr-o interpretare teleologica se poate lesne observa ca dispozitiile Legii nr. 67/2006 au in vedere protectia salariatilor in cazul unui transfer de intreprindere, ci nu acordarea unor facilitati angajatorului cesionar sau cedent. In acest sens, potrivit art. 5 din Legea nr. 67/2006, ``drepturile si obligatiile cedentului, care decurg din contractele individuale de munca si din contractul colectiv de munca aplicabil, existente la data transferului, vor fi transferate integral cesionarului``.


Aceasta dispozitie legala, dar si celelalte privind notificarea salariatilor, interdictia concedierii salariatilor pe motiv de transfer al intreprinderii, au in vedere inlaturarea unor eventuale abuzuri ale angajatorului cedent si/sau cesionar, prin oferirea posibilitatii salariatilor de a-si continua activitatea in aceleasi conditii si de a beneficia de aceleasi drepturi, fara a fi afectati de strategiile de business ale angajatorilor.


Prin urmare, incheierea unor noi contracte individuale de munca intre angajatorul cesionar si salariatii transferati, dupa realizarea transferului, este in acord deplin cu dispozitiile Legii nr. 67/2006, atata timp cat acestea cuprind toate drepturile conferite prin contractele individuale de munca anterior incheiate cu angajatorul cedent. Mai mult decat atat, angajatorul cesionar poate conferi noi drepturi salariatului transferat prin incheierea unui nou contract individual de munca . Concomitent, salariatul este tinut si de toate obligatiile anterioare transferului (inclusiv cele care ar exista in baza unor clauze speciale cum ar fi, de pilda, o clauza de neconcurenta sau de confidentialitate).


Cesionarul va dobandi calitatea de angajator prin incheierea unui nou contract individual de munca cu salariatul transferat, in contractual individual de munca precizandu-se ca data de incepere a activitatii data la care va avea loc transferul de intreprindere .


Nici varianta incheierii unui act aditional la contractual individual de munca existent intre salariatul transferabil si angajatorul cedent nu este exclusa si nu incalca dispozitiile Legii nr. 67/2006, neexistand nicio interdictie in acest sens.


Atat posibilitatea de incheiere a unui nou contract individual de munca intre angajatorul cesionar si salariatul transferat, cat si posibilitatea incheierii unui act aditional la contractul individual de munca existent, rezulta si din interpretarea dispozitiilor art. 12 alin. (1) lit. e), potrivit carora, ``cedentul si cesionarul vor informa in scris reprezentantii salariatilor proprii sau, in cazul in care acestia nu sunt constituiti ori desemnati, pe salariatii proprii, cu cel putin 30 de zile inainte de data transferului, cu privire la: e) conditiile de munca si de incadrare in munca``.


De asemenea, Curtea de Justitie a Uniunii Europene a statuat ca ``este lipsit de importanta faptul ca preluarea unei parti esentiale a personalului se realizeaza in cadrul unei cesiuni conventionale negociate intre cedent si cesionar sau ca aceasta rezulta dintr-o decizie unilaterala a fostului angajator de a rezilia contractele de munca ale personalului transferat, urmata de o decizie unilaterala a noului angajator de a angaja in majoritate acelasi personal pentru a indeplini aceleasi sarcini`` (Hotararea Curtii, 20 ianuarie, C-463/09, CLECE SA, publicata in Repertoriul jurisprudentei, 2011, p. I-00095, punctul 37) .


In ambele variante mentioante, angajatorul cesionar (``persoana care dobandeste calitatea de angajator``) are obligatia sa inregistreze, in registrul general de evidenta a salariatilor, efectuarea transferului de la cedent la cesionar.


O a treia varianta, sustinuta de altfel de doctrina si practica judiciara majoritara, este aceea ca in cazul unui transfer de intreprindere potrivit Legii nr. 67/2006 se realizeaza un transfer automat al contractelor de munca existente la data transferului, de la angajatorul cedent la angajatorul cesionar.


Astfel, contractele de munca nu inceteaza, ci vor fi transferate cesionarului care devine noul angajator in baza unui acord/decizie incheiat intre angajatorul cedent si angajatorul cesionar, care contine in anexa lista cu salariatii transferati si conditiile de munca si de incadrare in munca la data transferului.


Si in aceasta situatie, singura obligatie, care incumba angajatorului cesionar, consta in a inregistra in registrul general de evidenta a salariatilor contractele individuale de munca transferate. In acest sens, se impune a fi mentionat faptul ca exista o versiune actualizata a aplicatiei REVISAL (www.inspectiamuncii.ro/reges), in cadrul careia se regaseste si functia ``transfer contracte``, ce are in vedere ``integrarea functionalitatii de transfer de intreprindere in conditiile Legii nr. 67/2006``.


Este de subliniat faptul ca, inainte de realizarea transferului de intreprindere, salariatul este liber sa-si aleaga angajatorul si nu poate fi obligat sa presteze munca in favoarea cedentului/cesionarului, intrucat aceasta ar constitui o incalcare evidenta a principiului libertatii muncii, consacrat de art. 3 din Codul Muncii.


Ca atare, dupa realizarea notificarii in conditiile art. 12 din Legea nr. 67/2006, fiecare salariat are dreptul pentru a opta pentru: (i) continuarea raporturilor de munca cu angajatorul cedent; (ii) incetarea raporturilor de munca cu angajatorul cedent; (iii) acceptarea transferului la angajatorul cesionar prin una dintre cele trei variante mentionate mai sus.


Totodata, se impune a preciza faptul ca transferul in sine, ca operatiune juridica, nu poate constitui motiv de concediere individuala sau colectiva a salariatilor de catre cedent ori de catre cesionar. Aceasta nu exclude posibilitatea ca, cedentul sau, dupa caz, cesionarul sa adopte masuri de concediere intemeiate pe oricare dintre motivele prevazute de Codul muncii (pentru motive care tin de persoana salariatului - art. 61 din Codul muncii sau pentru motive care nu tin de persoana salariatului - art. 65 din Codul muncii).


Asadar, toate cele trei variante mentionate [(i) incheierea unui nou contract individual de munca intre salariatul transferat siangajatorul cesionar; (ii) incheierea unui act aditional la contractul individual de munca existent intre salariatul transferat si angajatorul cesionar; (iii) transfer de drept al contractelor individuale de munca] sunt in acord deplin cu dispozitiile Legii nr. 67/2006. Esential este ca salariatul transferat sa beneficieze de aceleasi drepturi de care a beneficiat la angajatorul cedent (``persoana care isi pierde calitatea de angajator``).


Totusi, consideram prima varianta, cea a incheierii unui nou contract individual de munca intre angajatorul cesionar si salariatul transferabil, ca fiind mult mai clara pentru ambele parti contractante, in sensul ca salariatul va cunoaste, in mod evident, pentru cine si sub autoritatea cui se obliga sa presteze munca, iar angajatorul cesionar va putea, ulterior transferului, sa-si indeplineasca mai usor obligatiile prevazute de Codul muncii. Cu titlu de exemplu, notarile din REVISAL vor fi mult mai clare in situatia modificarii raporturilor de munca dupa efectuarea transferului.


In mod evident, in toate cele trei variante va exista o schimbare a angajatorului si, eventual, o schimbare a locului de munca . Insa, in toate situatiile, pentru realizarea transferului, trebuie sa existe incheiat un acord/decizie intre cedent si cesionar din care sa rezulte aceasta schimbare/novatie de angajator .


Autor, avocatIulian Gales, colaboratorMCP Cabinet avocati- specializati in relatii de munca, comerciale si protectia datelor.

Citeşte mai multe despre:    Transfer de intreprindere    Transfer salariati    Legea 67/2006    TUFE    Notificare transfer de intreprindere    Notificare sindicat transfer de salariati    CIM transfer de salariati    contract individual de munca transfer salariati    act aditional transfer de salariati

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Titluri

Rolul organizatiilor sindicale in procedura transferului de intreprindere si al salariatilor
Sursa: Av. Iulian Gales

Aplicabilitatea dispozitiilor Legii nr. 67/2006 privind protectia drepturilor salariatilor in cazul transferului intreprinderii, al unitatii sau al unor parti ale acestora
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe GherasimJurisprudenţă

Discriminarea, chiar daca nu se realizeaza prin raportare la unul dintre criteriile indicate expres in conventia europeana, este oricum interzisa, astfel ca nu pot fi afectate drepturile salariale
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj Sectia a IV-a C.M.A.S., Decizia civila nr. 36/A/2017, in sedinta din 15 februarie 2017