din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2184 de useri onlinePrima pagină » Articole juridice » Drept Civil » Fiecare proprietar al unui apartament dintr-o cladire aflata in proprietate comuna este obligat sa contribuie la costurile legate de energia termica ce alimenteaza partile comune

Fiecare proprietar al unui apartament dintr-o cladire aflata in proprietate comuna este obligat sa contribuie la costurile legate de energia termica ce alimenteaza partile comune

  Publicat: 09 Dec 2019       2384 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro        Secţiunea: Drept Civil  


Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Dreptul Uniunii nu se opune unei reglementari nationale care prevede ca fiecare proprietar al unui apartament dintr-o cladire aflata in proprietate comuna este obligat sa contribuie la costurile legate de energia termica ce alimenteaza partile comune

In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Folosirea bunurilor corporale si incorporale, folosire care antreneaza pierderea imediata sau treptata a utilitatilor lor.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Drept de proprietate pe care il au doua sau mai multe persoane, simultan si concurent, a caror proprietate este divizata intre ele in cote-parti, fara ca bunul respectiv sa fie fractionat in materialitatea sa.
Persoana fizica sau juridica ce livreaza unui client o marfa, un produs sau presteaza un anumit serviciu.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Diferenta intre pretul de vanzare al unui produs/serviciu si costul acestuia; diferenta intre dobanda platita la depozite si dobanda perceputa la creditele acordate de catre o banca.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Reprezinta anularea, suprimarea unei legi sau a unei dispozitii legale si care are ca rezultat scoaterea din vigoare, in total sau in parte, a unui act normativ printr-un alt act normativ de aceeasi valoare juridica sau de o valoare juridica superioara.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Reprezinta anularea, suprimarea unei legi sau a unei dispozitii legale si care are ca rezultat scoaterea din vigoare, in total sau in parte, a unui act normativ printr-un alt act normativ de aceeasi valoare juridica sau de o valoare juridica superioara.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Reprezinta anularea, suprimarea unei legi sau a unei dispozitii legale si care are ca rezultat scoaterea din vigoare, in total sau in parte, a unui act normativ printr-un alt act normativ de aceeasi valoare juridica sau de o valoare juridica superioara.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.

In Hotararea EVN Bulgaria Toplofikatsia (C-708/17 si C-725/17), pronuntata la data de 5 decembrie 2019, Curtea a analizat compatibilitatea cu dreptul Uniunii a unei reglementari nationale in materie de furnizare a energiei termice si a statuat ca Directiva 2011/83 privind drepturile consumatorilor1 si Directiva 2005/29 privind practicile comerciale neloiale2 nu se opun unei reglementari nationale care obliga proprietarii unui apartament dintr-o cladire aflata in proprietate comuna racordat la o retea de incalzire centralizata sa contribuie la costurile legate de consumul de energie termica aferent partilor comune si instalatiei interioare ale cladirii, cu toate ca nu au solicitat in mod individual furnizarea energiei termice si nu o utilizeaza in apartamentul lor. In ceea ce priveste aceasta reglementare, Curtea a mai dispus ca Directivele 2006/323 si 2012/274 privind eficienta energetica nu se opun ca facturile referitoare la acest consum sa fie stabilite, pentru fiecare proprietar al unui apartament din cladire, in mod proportional cu volumul incalzit aferent apartamentului sau.


Litigiile principale se inscriu in contextul a doua actiuni privind plata unor facturi trimise proprietarilor de apartamente din cladiri aflate in proprietate comuna si care privesc consumul de energie termica aferent instalatiilor interioare si partilor comune ale acestor cladiri, intrucat unii dintre acesti proprietari au refuzat sa plateasca aceste facturi.


Astfel, acestia apreciaza ca, desi cladirea lor este alimentata de la reteaua de incalzire centralizata in temeiul unui contract de furnizare incheiat intre coproprietate si furnizorul de energie termica, totusi ei nu au consimtit sa beneficieze de energie termica si nu o utilizeaza in propriile lor apartamente. Curtea s-a concentrat mai intai asupra interpretarii notiunii de ``consumator`` in sensul Directivei 2011/835 si a statuat ca se regasesc in aceasta notiune, in calitatea lor de clienti ai unui furnizor de energie, proprietarii si titularii unui drept real asupra unui apartament dintr-o cladire aflata in proprietate comuna racordat la o retea de incalzire centralizata intrucat sunt persoane fizice neimplicate in activitati comerciale sau profesionale. Curtea a dedus astfel de aici ca respectivele contracte de furnizare a energiei termice in discutie in cauza principala intra in categoria contractelor incheiate intre profesionisti si consumatori in sensul articolului 3 alineatul (1) din Directiva 2011/83.


In continuare, Curtea a facut precizari cu privire la notiunea de ``furnizare nesolicitata`` de bunuri in sensul articolului 27 din Directiva 2011/83, aratand ca alimentarea cu energie termica a instalatiei interioare si, implicit, a partilor comune ale unei cladiri aflate in proprietate comuna, efectuata ca urmare a unei decizii de racordare a acestei cladiri la incalzirea centralizata adoptate de coproprietatea acesteia, conform dreptului national, nu constituie o furnizare nesolicitata de energie termica centralizata. In sfarsit, Curtea s-a pronuntat cu privire la metoda de facturare a consumului de energie termica in cladirile aflate in proprietate comuna.


Astfel, aceasta a subliniat ca, in conformitate cu Directiva 2006/326 , statele membre garanteaza dotarea consumatorilor finali, indeosebi de energie electrica si de energie termica centralizata, cu contoare individuale care sa reflecte exact consumul real de energie, atunci cand acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic.


Or, in opinia Curtii, este aparent dificil de conceput sa se poata individualiza in intregime facturile referitoare la incalzire in cladirile aflate in proprietate comuna, in special pentru incalzirea aferenta instalatiei interioare si partilor comune, dat fiind ca apartamentele dintr-o astfel de cladire nu sunt independente unele de altele pe plan termic deoarece caldura circula intre spatiile incalzite si cele care sunt mai putin incalzite sau nu sunt incalzite. In aceste conditii, Curtea a concluzionat ca, tinand cont de marja larga de manevra de care dispun statele membre in stabilirea metodei de calcul privind consumul de energie termica in cladirile aflate in proprietate comuna, Directivele 2006/32 si 2012/27 nu se opun ca respectivul calcul al caldurii emise de instalatiile interioare dintr-o astfel de cladire sa se faca in mod proportional cu volumul incalzit aferent fiecarui apartament.


Hotararea in cauzele conexate C-708/17 EVN Bulgaria Toplofikatsia/Nikolina Stefanova Dimitrova si C-725/17 Toplofikatsia Sofia/Mitko Simeonov Dimitrov


1 Directiva 2011/83/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 25 octombrie 2011 privind drepturile consumatorilor, de modificare a Directivei 93/13/CEE a Consiliului si a Directivei 1999/44/CE a Parlamentului European si a Consiliului si de abrogare a Directivei 85/577/CEE a Consiliului si a Directivei 97/7/CE a Parlamentului European si a Consiliului (JO 2011, L 304, p. 64), articolul 27.


2 Directiva 2005/29/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 11 mai 2005 privind practicile comerciale neloiale ale intreprinderilor de pe piata interna fata de consumatori si de modificare a Directivei 84/450/CEE a Consiliului, a Directivelor 97/7/CE, 98/27/CE si 2002/65/CE ale Parlamentului European si ale Consiliului si a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 al Parlamentului European si al Consiliului (``Directiva privind practicile comerciale neloiale``) (JO 2005, L 149, p. 22, Editie speciala, 15/vol. 14, p. 260), articolul 5 alineatele (1) si (5).


3 Directiva 2006/32/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 5 aprilie 2006 privind eficienta energetica la utilizatorii finali si serviciile energetice si de abrogare a Directivei 93/76/CEE a Consiliului (JO 2006, L 114, p. 64, Editie speciala, 12/vol. 2, p. 222), articolul 13 alineatul (2).


4 Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 25 octombrie 2012 privind eficienta energetica, de modificare a Directivelor 2009/125/CE si 2010/30/UE si de abrogare a Directivelor 2004/8/CE si 2006/32/CE (JO 2012, L 315, p. 1), articolul 10 alineatul (1).


5 Articolul 2 alineatul (1) din Directiva 2011/83.

Citeşte mai multe despre:    Incalzire comuna    consumul real de energie    asociatie de proprietari    energie termica centralizata

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Titluri