din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1625 de useri onlinePrima pagină » Articole juridice » Dreptul muncii. Contractul de Munca » Beneficiarii si procedura de atribuire a somajului tehnic pe perioada starii de urgenta

Beneficiarii si procedura de atribuire a somajului tehnic pe perioada starii de urgenta

  Publicat: 23 Mar 2020       5152 citiri       Sursa: MCP Cabinet avocati        Secţiunea: Dreptul muncii. Contractul de Munca  


In contextul situatiei generate de pandemia Covid-19, care a determinat si instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei, o solutie legala pentru angajatori o reprezinta ´┐Żintrarea´┐Ż in somaj tehnic[1] in scopul evitarii pierderii unor potentiale pierderi economice ce ar fi suferite prin mentinerea raporturilor de munca a salariatilor.

Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Act adoptat de organele de stat,
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale ´┐Żn interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale ´┐Żn interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale ´┐Żn interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale ´┐Żn interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale ´┐Żn interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale ´┐Żn interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Puterile publice existente in stat.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Subdiviziune a clasificatiei cheltuielilor din bugetul unui proiect functie de caracterul economic al operatiunilor respective (salarii, echipamente etc.), indiferent de activitatea la care se refera.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Monitorul Oficial al Rom´┐Żniei este publicaţia oficială a statului rom´┐Żn, ´┐Żn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Termen sinonim cu arestarea preventiva,
1. Acel fenomen care influenteaza actiunea cauzei, favorizeaza sau franeaza procesul dezvoltarii cauzei in efect.
Puterile publice existente in stat.
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Suma de bani ce se acorda unei persoane pentru suportarea unor cheltuieli suplimentare (de deplasare, detasari etc) sau pentru efectuarea de activitati in afara programului obisnuit de lucru
Latura a capacitatii juridice, care consta in aptitudinea persoanei de a-si exercita singura drepturile
Suma de bani ce se acorda unei persoane pentru suportarea unor cheltuieli suplimentare (de deplasare, detasari etc) sau pentru efectuarea de activitati in afara programului obisnuit de lucru
Mijloace de proba prevazute in cap . II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Latura a capacitatii juridice, care consta in aptitudinea persoanei de a-si exercita singura drepturile
Suma de bani ce se acorda unei persoane pentru suportarea unor cheltuieli suplimentare (de deplasare, detasari etc) sau pentru efectuarea de activitati in afara programului obisnuit de lucru
Suma de bani ce se acorda unei persoane pentru suportarea unor cheltuieli suplimentare (de deplasare, detasari etc) sau pentru efectuarea de activitati in afara programului obisnuit de lucru
Suma de bani ce se acorda unei persoane pentru suportarea unor cheltuieli suplimentare (de deplasare, detasari etc) sau pentru efectuarea de activitati in afara programului obisnuit de lucru
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Una din masurile preventive privative de libertate reglementata in Codul de procedura penala si prevazuta si de Constitutia Romaniei, revizuita.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.

Astfel, dispozitiile art. 52 alin. (1) lit. c) din Codul muncii ofera posibilitatea angajatorului ca in cazul intreruperii sau reducerii temporare a activitatii pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similiare, sa suspende contractul individual de munca al salariatului, fara incetarea raportului de munca .


Initiativa somajului tehnic apartine exclusiv angajatorului, care trebuie sa constate printr-o hotarare motivele care au determinat reducerea activitatii, masurile pe care le are in vedere pentru depasirea acestor dificultati, precum si cuantumul indemnizatiei/lor de care trebuie sa beneficize salariatul/tii. In baza acestei hotarari angajatorul poate emite decizia de suspendare a contractului individual de munca, fie individual, fie colectiv.


A se vedea siIntrebari frecvente referitoare la somajul tehnic, cu raspunsuri actualizate


Ca regula, pe durata intreruperii sau reducerii temporare a activitatii pentru motive economice, tehnologice, structurale sau altele asemenea, salariatii beneficiaza de indemnizatii platite de angajator din fondul de salarii. Cuantumul acestei indemnizatii nu poate fi mai mica de 75% din salariul de baza corespunzator locului de munca ocupat.


Cu toate acestea, prin O.U.G. nr. 30/18.03.2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor masuri in domeniul protectiei sociale in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, s-a stabilit ca ``pe perioada starii de urgenta instituite prin Decretulnr. 195/2020privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei, pentru perioada suspendarii temporare a contractului individual de munca, din initiativa angajatorului, potrivit art. 52 alin. (1)lit. c)din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ca urmare a efectelor produse de coronavirusul SARS-CoV-2, indemnizatiile de care beneficiaza salariatii se stabilesc la 75% din salariul de baza corespunzator locului de munca ocupat si se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj, dar nu mai mult de 75% din castigul salarial mediu brut prevazut deLegeabugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2020nr. 6/2020``.


Prin urmare, pe perioada starii de urgenta si in contextul suspendarii temporare a contractului individual de munca pentru somaj tehnic ca urmare a efectelor produse de Covid-19, indemnizatiile de care beneficiaza salariatii se pot acoperi din bugetul asigurarilor pentru somaj. Cuantumul acestei indemnizatii pe care trebuie sa o plateasca angajatorul este tot de 75% din salariul de baza corespunzator locului de munca ocupat, dar va fi suportata de stat pana la 75% din castigul salarial mediu brut stabilit pe anul 2020.


Castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2020 este de 5.429 lei (art. 15 din Legea nr. 6/2020), iar 75% din 5.429 lei reprezinta 4.071,75 lei.


Asadar, cuantumul maxim al indemnizatiilor acoperite din bugetul asigurarilor pentru somaj este de 4.071,75 lei.


In cazul in care salariul angajatului in cauza este mai mare decat castigul salarial mediu brut, diferenta dintre indemnizatia acoperita de stat (75% din castigul salarial mediu brut stabilit pe anul 2020) si cea cuvenita potrivit Codului muncii (75% din salariul de baza corespunzator locului de munca ocupat) va fi suportata de catre angajator.


Insa, luand in considerare problemele economice prin care poate trece un angajator in contextul pandemiei de Covid-19, acesta din urma si salariatul pot stabili de comun acord incheierea unui act aditional la contractul individual de munca care sa prevada plafonarea indemnizatiei pentru somaj tehnic la 75% din castigul salarial mediu brut.A se vedea siIntrebari frecvente referitoare la somajul tehnic, cu raspunsuri actualizate


Angajatorii beneficiari ai indemnizatiei suportate din bugetul asigurarilor pentru somaj


Nu orice angajator beneficiaza de acest ajutor acordat de stat in vedererea acoperirii indemnizatiilor salariatilor a caror contracte au fost suspendate pentru somaj tehnic, ci doar urmatoarele doua categorii de angajatori:


a) angajatori a caror activitate a fost intrerupta total sau partial in baza deciziilor emise de autoritatile publice competente potrivit legii pe perioada starii de urgenta decretate (de pilda, restaurante, hoteluri, cafenele, cabinete de medicina dentara) si care detin certificatul de situatii de urgenta emis de Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri.


Angajatorii din aceasta categorie vor putea recupera indemnizatiile pentru toti salariatii fata de care s-a dispus suspendarea contractului individual de munca in temeiul art. 52 alin. (1) lit. c) din Codul muncii.


Desi legiuitorul face referire la metodologia privind acordarea de certificate de situatie de urgenta (CSU) de catre Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, o astfel de metodologie nu a fost inca adoptata la momentul publicarii prezentului articol .


Totusi, prin raportare la dispozitiile art. 12 din Anexa nr. 1 la Decretul nr. 195/2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei, stim doar ca aceste certificate de situatie de urgenta (CSU) se elibereaza de Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri la cererea operatorilor economici a caror activitate este afectata in contextul Covid-19 in baza unor documente justificative.


Probabil, in zilele urmatoare, va fi publicat in Monitorul Oficial un act normativ care sa reglementeze conditiile de obtinere a acestor certificate, avand in vedere ca O.U.G. nr. 30/2020 stabileste ca detinerea CSU reprezinta o conditie a acordarii indemnizatiei pentru angajatorii a caror activitate a fost intrerupta total sau partial in baza deciziilor emise de autoritatile publice competente.


b) angajatorii a caror activitate a fost redusa ca urmare a efectelor epidemiei Covid-19 si nu au capacitatea financiara de a achita plata tuturor salariilor angajatilor lor. Acesti angajatori trebuie sa inregistreze o diminuare a incasarilor cu un procent de minimum 25% fata de media incasarilor din perioada ianuarie-februarie 2020.


Angajatorii din aceasta categorie vor recupera indemnizatiile platite doar pentru cel mult 75% dintre angajatii care au contracte individuale de munca active la data intrarii in vigoare O.U.G. nr. 30/2020, respectiv data de 21.03.2020.


Spre deosebire de angajatorii mentionati la lit. a), acesti angajatori nu trebuie sa detina certificat de situatie de urgenta, ci vor declara pe proprie raspundere faptul inregistreaza o diminuare a incasarilor cu un procent de minimum 25% fata de media incasarilor din perioada ianuarie-februarie 2020.


De asemenea, comparativ cu angajatorii de la lit. a), care vor putea recupera indemnizatiile pentru toti salariatii incadrati, angajatorii mentionati la lit. b) vor putea recupera indemnizatiile platite doar pentru cel mult 75% dintre salariati.


A se vedea si:Pastrati-va si Protejati-va salariatii! Veti avea din nou nevoie de ei!


Munca la domicilliu si tele-munca. Ce le diferentiaza?


Modificarea unilaterala si temporara a locului si felului muncii in contextul pandemiei cu coronavirus


Starea de cantatina. Indemnizatia pentru carantina si pentru reducerea timpului de lucru


Suspendarea contractului de munca ca urmare a carantinei sau fortei majoreProcedura de acordare a indemnizatiei


In vederea acordarii sumelor necesare platii indemnizatiei corespunzatoare, angajatorii depun, prin posta electronica, la agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, precum si a municipiului Bucuresti, in raza carora isi au sediul social, o cerere semnata si datata de reprezentantul legal, intocmita conform urmatoarelor modele oficiale stabilite prin O.U.G. nr. 30/2020:


1) modelul pentru angajatorii mentionati la lit. a)


Angajator ............................................................................


Adresa sediu social ..............................................................


CUI ....................................................................................


Cont bancar nr. ....................................................................


Telefon ................................................................................


E-mail .................................................................................


CatreAgentia pentru Ocuparea Fortei de Munca Judeteana ......................./Municipiului BucurestiSubsemnatul, ...................................., in calitate de administrator/reprezentant legal al ..........................., cu sediul social in localitatea ..........................., str. ........................ nr. ......., judetul ............../municipiul .................., sectorul ...., va solicit decontarea contravalorii indemnizatiei pentru intreruperea temporara a activitatii pentru un numar de ................... persoane, in suma totala de ....................... lei.


Anexez urmatoarele documente:


1. certificatul de situatie de urgenta eliberat de Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri;


2. lista persoanelor care urmeaza sa beneficieze de indemnizatie.


Data .........................


Numele si prenumele


Administrator/Reprezentant legal


2) modelul pentru angajatorii mentionati la lit. b)


Angajator ............................................................................


Adresa sediu social ..............................................................


CUI ....................................................................................


Cont bancar nr. ....................................................................


Telefon ...............................................................................


E-mail .................................................................................


CatreAgentia pentru Ocuparea Fortei de Munca Judeteana ......................./Municipiului Bucuresti


Subsemnatul, ...................................., in calitate de administrator/reprezentant legal al ..........................., cu sediul social in localitatea ..........................., str. ........................ nr. ......., judetul ............../municipiul .................., sectorul ...., va solicit decontarea contravalorii indemnizatiei pentru intreruperea temporara a activitatii pentru un numar de ................... persoane, in suma totala de .......................... lei.


Anexez urmatoarele documente:


1. declaratie pe propria raspundere depusa de solicitant din care sa reiasa ca acesta inregistreaza o diminuare a incasarilor din luna anterioara depunerii, cu un procent de minimum 25% fata de media incasarilor din perioada ianuarie-februarie 2020 si ca nu are capacitate financiara pentru a plati toti salariatii;


2. lista persoanelor care urmeaza sa beneficieze de indemnizatie.


Data ....................


Numele si prenumele


Administrator/Reprezentant legalAstfel, pentru angajatorii mentionati la lit. b), plata indemnizatiei se va realiza in baza unei declaratii pe proprie raspundere din care sa reiasa faptul ca angajatorul inregistreaza o diminuare a incasarilor din luna anterioara depunerii declaratiei pe propria raspundere, cu un procent de minimum 25% fata de media incasarilor din perioada ianuarie-februarie 2020 si ca nu are capacitate financiara pentru a plati toti salariatii.


Modelul declaratiei pe propria raspundere urmeaza a se stabili prin ordin comun al ministrului muncii si protectiei sociale si al ministrului fondurilor europene.


In plus, cererea (deci atat pentru angajatorii indicati la lit. a, cat si pentru angajatorii mentionati la lit. b), trebuie sa fie insotita si de o lista a persoanelor care urmeaza sa beneficieze de indemnizatie.


Indemnizatiile corespunzatoare vor fi achitate salariatilor de catre angajator, urmand ca acesta sa le recupereze ulterior. Decontarea sumelor platite cu titlu de indemnizatie se face in cel mult 30 de zile de la depunerea documentelor de catre angajator, respectiv a cererii tip de rambursare si a listei persoanelor care urmeaza sa beneficieze de aceasta indemnizatie.


Indemnizatia corespunzatoare platita de angajatoreste supusa impozitarii si platii contributiilor sociale obligatorii, cu exceptia contributiei asiguratorii pentru munca .


Calculul, retinerea si plata impozitului pe venit, a contributiei de asigurari sociale de stat si a contributiei de asigurari sociale de sanatate se realizeaza de catre angajator din indemnizatiile incasate din bugetul asigurarilor pentru somaj.


Termenul de plata si declarare a acestor obligatii fiscale este data de 25, inclusiv, a lunii urmatoare celei in care se face plata din bugetul asigurarilor de somaj.


Nu in ultimul rand, amintim ca pe durata reducerii si/sau a intreruperii temporare a activitatii, salariatii se vor afla la dispozitia angajatorului, acesta avand posibilitatea sa dispuna reinceperea activitatii odata ce exista aceasta posibilitate.


Daca masura suspendarii contractului individual de munca pentru somaj tehnic va depasi 30 de zile lucratoare, angajatorul are posibilitatea, dupa consultarea prealabila a sindicatului sau a reprezentantilor salariatilor, sa reduca programul de lucru de la 5 la 4 zile pe saptamana cu reducerea corespunzatoare a salariului pana la remedierea situatiei care a cauzat reducerea programului, caz in care nu mai beneficiaza de ajutorul acordat de stat stabilit de art. XI din O.U.G. nr. 30/2020.


Autor:avocat Gales Iulian, MCP Cabinet avocatiDespre -MCP Cabinet avocati- Infiintat anul 2008, Cabinetul de avocati fondat de -avocat Marius-Catalin Predut- este specializat in domeniul relatiilor de munca, comerciale si protectia datelor.
[1] Pentru alte solutii legale de care dispun angajatorii in contextul epidemiei Covid-19, a se vedea Diculescu Irina Maria, Pastrati-va si protejati-va salariatii! Veti avea din nou nevoie de ei!, 19.03.2020, www.euroavocatura.ro.
[2] Buga Andrei, Manolache Anca Stefania, Siguranta angajatorilor si salariatilor in vremea pandemiei, 23.03.2020, www.juridice.ro
Citeşte mai multe despre:    Somajul tehnic    Somajul tehnic carantina    Somajul tehnic coronavirus    Reducerea normei de lucru    Munca la domiciliu    suspendare cim carantina    suspendare cim forta majora    suspendare contract de munca carantina    suspendare contract de munca forta majora    concediere 2020    concedeire    desfiintare post    desfiintare post 2020    reintegrare    reintegrare pe post    reintegrare efectiva    reintegrare reala    organigrama    desfiintare posturi 2020    organigrama    codul muncii    codul muncii 2020    Munca la domiciliu    telemunca    telesalariat    codul muncii    echipamente de tehnologia informatiei si comunicatiilor    munca la domiciliul propriu    act aditional munca la domiciliul propriu    tipologia telemuncii    salariat in regim de telemunca    munca la domiciul coronavirus    telemunca coronavirus    Legea 81/2018    munca la domiciliu si telemunca    prestarea activitatii in regim de telemunca

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Titluri

Dialogurile MCP (V) ´┐Ż Legea Kurzarbeit (a somajului tehnic). Avantaje si lipsuri
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Protectia sociala a salariatilor. Drepturi si Proceduri de care acestia pot beneficia (II ´┐Ż pe durata starii de urgenta)
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu

Beneficiarii Legii nr. 19/2020. Conditiile de acordare a indemnizatiei
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu

Intrebari frecvente referitoare la somajul tehnic
Sursa: ITM

Evitati abuzurile! Informati-va despre suspendarea, modificarea si incetarea contractului individual de munca!
Sursa: av. Emilia Alexandra Ioana

Pastrati-va si protejati-va salariatii! Veti avea din nou nevoie de ei!
Sursa: avocat Irina Maria DiculescuJurisprudenţă

Salariatul aflat in somaj tehnic avea obligatia de a se prezenta la serviciu si de a indeplini sarcinile trasate de conducerea societatii
Pronuntaţă de: Tribunalul Covasna - Sentinta civila nr. 1119 din data de 23 noiembrie 2017