din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1501 de useri onlinePrima pagină » Articole juridice » Drept Penal » Statele UE trebuie sa acorde o despagubire oricarei victime a unei infractiuni intentionate savarsite prin violenta, inclusiv celor care au resedinta pe propriul teritoriu

Statele UE trebuie sa acorde o despagubire oricarei victime a unei infractiuni intentionate savarsite prin violenta, inclusiv celor care au resedinta pe propriul teritoriu

  Publicat: 23 Jul 2020       2624 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro        Secţiunea: Drept Penal  


Despagubirea nu trebuie sa acopere repararea integrala a prejudiciilor, insa cuantumul acesteia nu poate fi pur simbolic


In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
Viciu de consimtamant. Este amenintarea unei persoane cu un rau care sa-I produca o temere ce o determina sa consimta la incheierea unui act juridic civil, pe care altfel nu l-ar fi incheiat.
Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.
Una dintre modalitatile de reparare a pagubei pricinuite prin infractiune.
Una dintre modalitatile de reparare a pagubei pricinuite prin infractiune.
Viciu de consimtamant. Este amenintarea unei persoane cu un rau care sa-I produca o temere ce o determina sa consimta la incheierea unui act juridic civil, pe care altfel nu l-ar fi incheiat.
(in sensul legii contenciosului administrativ, legea 554/2004) Orice drept fundamental prevazut de Constitutie sau de lege, caruia i se aduce o atingere printr-un act administrative.
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
1. Persoana fizica sau juridica ce sufera un prejudiciu sau o vatamare a drepturilor sale prin fapta ilicita a unei alte persoane si care este indreptatita sa
Denumire data monedei unice europene.
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Denumire data monedei unice europene.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Viciu de consimtamant. Este amenintarea unei persoane cu un rau care sa-I produca o temere ce o determina sa consimta la incheierea unui act juridic civil, pe care altfel nu l-ar fi incheiat.
1. Impozite si taxe locale stabilite in suma globala si invariabila.
Denumire data monedei unice europene.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
(termen CNA) Drepturile obtinute de catre un radiodifuzor, ´┐Żn temeiul unui contract, de la organizatorul unui eveniment si/sau de la proprietarul ori, dupa caz, administratorul locului unde se desfasoara evenimentul, de la autori si de la alti detinatori de drepturi vizati,
Legatura de cauzalitate sau raportul cauzal, nereglementat expres in legea penala, unul din elementele laturii obiective ale infractiunii, care consta in legatura dintre fapta (actiune-inactiune)si rezultatul sau urmarea imediata (ex. la infractiunea de dare de mita, activitatea de promitere, oferire sau dare a creat rezultatul constand in starea de pericol).
Una dintre modalitatile de reparare a pagubei pricinuite prin infractiune.
Viciu de consimtamant. Este amenintarea unei persoane cu un rau care sa-I produca o temere ce o determina sa consimta la incheierea unui act juridic civil, pe care altfel nu l-ar fi incheiat.
Una dintre modalitatile de reparare a pagubei pricinuite prin infractiune.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Bunuri aduse de o femeie in casatorie; zestrea unei femei.
Suma de bani pe care este indreptatit sa o pretinda de la autorul unei fapte ilicite, victima acelei fapte, daca i-a fost provocata o vatamare a integritatii corporale sau a sanatatii,
Viciu de consimtamant. Este amenintarea unei persoane cu un rau care sa-I produca o temere ce o determina sa consimta la incheierea unui act juridic civil, pe care altfel nu l-ar fi incheiat.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Una dintre modalitatile de reparare a pagubei pricinuite prin infractiune.
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
Este fapta ce prezinta pericol social, care a fost savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
1. Persoana fizica sau juridica ce sufera un prejudiciu sau o vatamare a drepturilor sale prin fapta ilicita a unei alte persoane si care este indreptatita sa
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Diferenta intre pretul de vanzare al unui produs/serviciu si costul acestuia; diferenta intre dobanda platita la depozite si dobanda perceputa la creditele acordate de catre o banca.
Una dintre modalitatile de reparare a pagubei pricinuite prin infractiune.
Una dintre modalitatile de reparare a pagubei pricinuite prin infractiune.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Viciu de consimtamant. Este amenintarea unei persoane cu un rau care sa-I produca o temere ce o determina sa consimta la incheierea unui act juridic civil, pe care altfel nu l-ar fi incheiat.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
In dreptul comunitar, directiva este un instrument legislativ obligatoriu pentru statele membre carora li se adreseaza in ceea ce priveste rezultatul care trebuie atins, dar lasa la latitudinea lor forma si metodele de obtinere a acestuia.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Una dintre modalitatile de reparare a pagubei pricinuite prin infractiune.
Viciu de consimtamant. Este amenintarea unei persoane cu un rau care sa-I produca o temere ce o determina sa consimta la incheierea unui act juridic civil, pe care altfel nu l-ar fi incheiat.
Una dintre modalitatile de reparare a pagubei pricinuite prin infractiune.
Una dintre modalitatile de reparare a pagubei pricinuite prin infractiune.
Orice forma de violenta fizica, psihologica sau sexuala, care pune in pericol siguranta si bunastarea unui membru al familiei si/sau recurgerea la forta fizica ori emotionala, inclusiv violenta sexuala, in cadrul familiei sau gospodariei.
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.

In Hotararea Presidenza del Consiglio dei Ministri (C-129/19), pronuntata la 16 iulie 2020, Curtea, intrunita in Marea Camera, a statuat, in primul rand, ca regimul raspunderii extracontractuale a unui stat membru pentru prejudiciul cauzat prin incalcarea dreptului Uniunii are vocatia de a se aplica, pentru motivul ca acest stat membru nu a transpus in timp util Directiva 2004/801 , in privinta victimelor care au resedinta in statul membru respectiv, pe teritoriul caruia a fost savarsita prin violenta infractiunea intentionata. In al doilea rand, Curtea a declarat ca o despagubire forfetara acordata victimelor unei violente sexuale in temeiul unui sistem national de despagubire a victimelor infractiunilor intentionate savarsite prin violenta nu poate fi calificata drept ``echitabila si corespunzatoare`` in sensul aceleiasi dispozitii, daca este stabilita fara a se tine seama de gravitatea consecintelor, pentru victime, a infractiunii savarsite si nu reprezinta, asadar, o contributie adecvata la repararea prejudiciului material si moral suferit.


In speta, in luna octombrie a anului 2005, BV, o cetateana italiana cu resedinta in Italia, a fost victima unor violente sexuale savarsite pe teritoriul acestui stat membru. Cele 50 000 de euro pe care autorii acestor violente fusesera obligati sa le plateasca reclamantei cu titlu de daune interese nu i-au putut fi insa platite ca urmare a faptului ca acestia s-au sustras executarii. In luna februarie a anului 2009, BV a chemat in judecata Presidenza del Consiglio dei Ministri (Cabinetul primministrului, Italia) pentru repararea prejudiciului pe care pretindea ca l-a suferit ca urmare a netranspunerii in timp util, de Italia, a Directivei 2004/802 . In cursul acestei proceduri, Presidenza del Consiglio dei Ministri a fost obligat, in prima instanta, la plata catre BV a sumei de 90 000 de euro, cuantumul fiind redus la 50 000 de euro in apel.


Sesizata cu un recurs declarat de Presidenza del Consiglio dei Ministri, instanta de trimitere ridica, pe de o parte, problema posibilei aplicari a regimului raspunderii extracontractuale a unui stat membru, ca urmare a transpunerii tardive a Directivei 2004/80, in privinta unor victime ale unor infractiuni intentionate savarsite prin violenta care nu se aflau intr-o situatie transfrontaliera. Pe de alta parte, ea avea o indoiala cu privire la caracterul ``echitabil si corespunzator``, in sensul Directivei 2004/80, al sumei forfetare de 4 800 de euro prevazute de reglementarea italiana3 pentru despagubirea victimelor unei violente sexuale.


In ceea ce priveste prima intrebare, Curtea a amintit mai intai conditiile care permit stabilirea raspunderii statelor membre pentru prejudiciile cauzate particularilor prin incalcari ale dreptului Uniunii, si anume existenta unei norme de drept al Uniunii incalcate care acorda drepturi particularilor, o incalcare suficient de grava a acestei norme si o legatura de cauzalitate intre respectiva incalcare si prejudiciul suferit de particulari. In speta, tinand seama de termenii Directivei 2004/80, de contextul sau si de obiectivele sale, Curtea a aratat in special ca, prin aceasta directiva, legiuitorul Uniunii a optat nu pentru instituirea de catre fiecare stat membru a unui sistem de despagubire specific, limitat numai la victimele infractiunilor intentionate savarsite prin violenta care se afla intr-o situatie transfrontaliera, ci pentru aplicarea, in favoarea acestor victime, a sistemelor nationale de despagubire a victimelor infractiunilor mentionate savarsite pe teritoriile respective ale statelor membre.


La finalul analizei sale, ea a considerat ca Directiva 2004/80 impune fiecarui stat membru obligatia de a se dota cu un sistem de despagubire care sa priveasca toate victimele infractiunilor intentionate savarsite prin violenta pe teritoriul sau, iar nu numai victimele care se afla intr-o situatie transfrontaliera. Din ceea ce preceda, Curtea a dedus ca Directiva 2004/80 confera dreptul de a obtine o despagubire echitabila si corespunzatoare nu numai victimelor acestor infractiuni care se afla intr-o astfel de situatie, ci si victimelor care au resedinta obisnuita pe teritoriul statului membru in care a fost savarsita infractiunea. In consecinta, sub rezerva indeplinirii celorlalte doua conditii mentionate anterior, un particular are dreptul la repararea prejudiciilor cauzate de incalcarea de catre un stat membru a obligatiei sale care decurge din Directiva 2004/80, iar aceasta independent de aspectul daca acest particular se afla sau nu intr-o situatie transfrontaliera in momentul in care a fost victima infractiunii in cauza.


In ceea ce priveste a doua intrebare, Curtea a constatat ca, in lipsa, in cuprinsul Directivei 2004/80, a vreunei indicatii cu privire la cuantumul despagubirii care ar trebui sa corespunda unei despagubiri ``echitabile si corespunzatoare``, directiva mentionata recunoaste statelor membre o marja de apreciere in acest scop. Totusi, desi aceasta despagubire nu trebuie sa asigure neaparat o reparare integrala a prejudiciului material si moral suferit de victimele infractiunilor intentionate savarsite prin violenta, ea nu poate insa sa aiba un caracter pur simbolic sau vadit insuficient in raport cu gravitatea consecintelor, pentru aceste victime, a infractiunii savarsite.


Potrivit Curtii, despagubirea acordata unor asemenea victime in temeiul acestei directive trebuie astfel sa compenseze, intr-o masura adecvata, suferintele la care au fost expuse. In aceasta privinta, Curtea a precizat de asemenea ca o despagubire forfetara a unor astfel de victime poate fi calificata drept ``echitabila si corespunzatoare``, in masura in care baremul despagubirilor este suficient de detaliat, astfel incat sa se evite ca despagubirea forfetara prevazuta pentru un anumit tip de violenta sa se poata dovedi, avand in vedere imprejurarile unui caz particular, vadit insuficienta.


Hotararea in cauza C-129/19 Presidenza del Consiglio dei Ministri/BV


1 Directiva 2004/80/CE a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind despagubirea victimelor infractionalitatii (JO 2004 L 261, p. 15, Editie speciala, 19/vol. 7, p. 31, rectificare in JO 2016 L 126, p. 85).


2 Potrivit articolului 12 alineatul (2) din directiva, ``[t]oate statele membre asigura ca dispozitiile de drept intern prevad existenta unui sistem de despagubire a victimelor infractiunilor intentionate savarsite prin violenta pe teritoriile lor respective care sa garanteze o despagubire echitabila si corespunzatoare a victimelor``.


3 Se cuvine aratat ca, ulterior introducerii prezentei actiuni in raspundere extracontractuala indreptate impotriva Italiei, acest stat membru a instituit un sistem de despagubire a victimelor infractiunilor intentionate savarsite prin violenta pe teritoriul italian, indiferent daca ele au sau nu resedinta in Italia. Sistemul mentionat acopera de asemenea, in mod retroactiv, faptele care intra in sfera acestei infractionalitati, savarsite incepand cu 1 iulie 2005.

Citeşte mai multe despre:    infractiuni intentionate savarsite prin violenta    repararea prejudiciilor    daune interese

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Titluri

Un salariat are dreptul, pentru perioada cuprinsa intre concedierea sa nelegala si reintegrarea sa in functia detinuta anterior, la concediu anual platit
Sursa: EuroAvocatura.ro

Instantele Uniunii Europene nu sunt competente sa judece actiuni in despagubire formulate impotriva Eurogrupului
Sursa: EuroAvocatura.ro

Declaratiile homofobe constituie o discriminare in ceea ce priveste incadrarea in munca si ocuparea fortei de munca
Sursa: EuroAvocatura.ro

Persoanele care nu actioneaza in calitate de furnizori sau de cumparatori pe piata afectata de o intelegere pot solicita repararea prejudiciului cauzat de aceasta intelegere
Sursa: EuroAvocatura.ro

Instituirea unei singure cai de atac in litigiile de munca si liberul acces la justitie
Sursa: Irina Maria Diculescu

[Opinie] Incendiului spontan al unui vehicul stationat intr-un garaj privat de mai mult de 24 de ore intra in sfera notiunii ´┐Żcirculatia vehiculelor´┐Ż?
Sursa: EuroAvocatura.roJurisprudenţă

Repararea prejudiciilor cauzate prin erori judiciare
Pronuntaţă de: Tribunalul Arad, Sentinta civila nr. 2009 din 25.09.2012