din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1700 de useri onlinePrima pagină » Articole juridice » Drept Comercial » Inregistrarea si autorizarea unei sucursale infiintata de o firma cu sediul in strainatate

Inregistrarea si autorizarea unei sucursale infiintata de o firma cu sediul in strainatate

  Publicat: 07 May 2008       11397 citiri       Sursa: Oficiul National al registrului Comertului        Secţiunea: Drept Comercial  


Pentru inregistrarea in registrul comertului, inregistrarea fiscala si autorizarea functionarii unei sucursale infiintata in Romania de o firma cu sediul in strainatate trebuie depusa o documentatie specifica.

1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Traducatoriul autorizate este un traducator specializat in stiinte juridice, si care este abilitat in mod oficial de catre Ministerul de Justitie pentru realizarea de traduceri ale documentelor oficiale sau de uz international.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
1. In dreptul civil, vezi Contract de mandat, Procura, Reprezentare.
Dorinta populatiei si a companiilor de a detine active care pot fi usor schimbate contra bunurilor si serviciilor.
Traducatoriul autorizate este un traducator specializat in stiinte juridice, si care este abilitat in mod oficial de catre Ministerul de Justitie pentru realizarea de traduceri ale documentelor oficiale sau de uz international.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Conform art. 7-9 Cod Comercial, sunt comercianti aceia care fac fapte de comert, avand comertul ca o profesiune obisnuita, si societatile comerciale.
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie �n baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, �n schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Clasificarea activitatilor din economia nationala.
Documentatie necesara:
1. Cerere de inregistrare (original);
2. Hotararea organului statutar competent privind infiintarea sucursalei prin care se desemneaza si persoana imputernicita sa reprezinte sucursala;
3. Actul constitutiv si statutul comerciantului din strainatate daca sunt continute in documente separate, impreuna cu toate modificarile acestor documente sau actul constitutiv actualizat, original sau copie certificata si traducerea realizata de un traducator autorizat a carui semnatura sa fie legalizata de un notar public;
4. In cazul sucursalelor comerciantului din state care sunt membre ale UE, documentele contabile ale agentului economic din strainatate, asa cum sunt ele intocmite, auditate si publicate in conformitate cu legea statului membru care guverneaza comerciantul din strainatate;
5. In cazul sucursalelor comerciantilor din state care nu sunt membre ale UE sau ale Spatiului Economic European, documente care sa ateste sediul social al comerciantului din strainatate, obiectul de activitate al acestuia si, cel putin anual, suma capitalului subscris, daca aceste informatii nu sunt in documentele prevazute in actul constitutiv si statutul comerciantului din strainatate precum si documentele contabile ale agentului economic din strainatate, auditate si publicate in conformitate cu legea din Romania, cu exceptia cazurilor in care legea comerciantului din strainatate prevede reglementari echivalente cu cele din UE.
6. Certificatul, in traducere certificata, de la registrul in care este inmatriculat comerciantul din strainatate, care sa ateste existenta societatii;
7. Daca este cazul, se inregistreaza mentiuni referitoare la: - deschiderea unei proceduri judiciare sau extrajudiciare de insolventa privind pe comerciantul din strainatate; - dizolvarea societatii din strainatate, numele si puterile lichidatorilor, finalizarea lichidarii; - inchiderea sucursalei.
8. Notificarea transmisa Bancii Nationale a Romaniei de catre autoritatea din statul membru de origine in cazul sucursalei unei institutii de credit, conform prevederilor art. 48 din O.G. nr. 99/2006;
9. Autorizarea Bancii Nationale a Romaniei pentru infiintarea sucursalei in cazul institutiilor de credit cu sediul in state terte, conform art. 67 din O.G. nr. 99/2006;
10. Specimenele de semnatura ale imputernicitilor sucursalei (original);
11. Dovezile privind sediul sucursalei (copie);
12. Declaratia-tip pe propria raspundere semnata de imputernicitii sucursalei (original), din care sa rezulte, dupa caz, ca: - sucursala nu desfasoara, la sediul social, activitatile declarate, o perioada de maximum 3 ani (model 1); - sucursala indeplineste conditiile de functionare prevazute de legislatia specifica in domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului si protectiei muncii, pentru activitatile precizate in declaratia-tip (model 2).
13. Daca este cazul: - daca este cazul, avizul privind schimbarea destinatiei imobilelor colective cu regim de locuinta, prevazut de Legea nr. 230/2007 (completat pe formular-tip, original); - alte avize prealabile prevazute de legile speciale (copie); - imputernicire speciala sau avocatiala pentru persoanele desemnate sa indeplineasca formalitatile legale (original).
14. Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale:
- taxa judiciara de timbru, in original;
- taxele de registru;
- timbre judiciare;
- tariful de publicare in Monitorul Oficial, Partea a IV-a.

Firma sucursalei din Romania a unei societati straine va trebui sa cuprinda si mentiunea sediului principal din strainatate.

Copiile de pe actele doveditoare vor fi certificate pentru conformitate cu originalele, sub semnatura, cu mentionarea in clar a numelui, de catre persoanele care, potrivit legii, pot intocmi si semna cererea . In cazul persoanelor fizice sau juridice nerezidente, actele se depun in original sau copii certificate si traducerea realizata de un traducator autorizat a carui semnatura sa fie legalizata de un notar public.

Daca un comerciant cu sediul in strainatate infiinteaza mai multe sucursale in tara, documentele mentionate mai sus se depun numai la una dintre sucursale, la alegerea comerciantului; in registrul comertului unde sunt inregistrate celelalte sucursale precizandu-se registrul prin care se asigura formalitatile de publicitate.

Formularele se distribuie la sediul ORC sau se pot prelua de pe Internet (www.registrulcomertului.ro/www.onrc.ro).

Documentele se depun la ORC in raza caruia firma isi stabileste sediul social, la ghiseu sau prin corespondenta.

Hotararea organului statutar va cuprinde: denumirea comerciantului din strainatate si forma juridica, registrul in care este inmatriculat comerciantul din strainatate, numarul de inmatriculare si sediul social precum si denumirea sucursalei, sediul sucursalei, persoanele imputernicite sa reprezinte fata de terti si in justitie comerciantul din strainatate, limita puterilor conferite, obiectul de activitate ce urmeaza sa se desfasoare in cadrul sucursalei cu precizarea domeniului si activitatii principale; toate activitatile vor fi codificate conform Nomenclatorului CAEN, actualizat prin Ordinul nr. 337/2007 al Presedintelui Institutului National de Statistica, iar obiectul de activitate se va exprima prin clase CAEN de patru cifre pentru activitati;

Specimenele de semnatura ale reprezentantilor sucursalei se depun la oficiul registrului comertului odata cu cererea de inregistrare, daca au fost numiti prin actul constitutiv si pot fi date in forma autentica la notarul public, in fata judecatorului delegat, a directorului ORC sau a inlocuitorului acestuia care va certifica semnatura;
Citeşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

In cat timp poate fi aplicata o sanctiune disciplinara unui salariat?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Concursul si perioada de proba. Modalitati diferite de verificare a aptitudinilor profesionale ale salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Executarea catre salariati a obligatiilor de plata ale institutiilor publice. Care sume pot fi esalonate?
Pronuntaţă de: Tribunalul BucurestiŞtiri Juridice
Legislaţie

OUG 62/2024, privind unele masuri pentru solutionarea proceselor privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, precum si a proceselor p
Ordonanta de urgenta nr. 62/2024 privind unele masuri pentru solutionarea proceselor privind salariz ...

Legea nr. 183/2024 privind statutul personalului de cercetare, dezvoltare si inovare
Legea nr. 183/2024 privind statutul personalului de cercetare, dezvoltare si inovare Publicata in ...

OUG 127/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative, prorogarea unor termene, precum si unele masuri bugetare
Ordonanta de urgenta 127/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative, prorogarea unor ...