din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1869 de useri onlinePrima pagină » Articole juridice » CEDO. Justitie Europeana » Reglementarea Uniunii privind publicarea de informatii referitoare la beneficiarii de fonduri europene agricole este in parte nevalida

Reglementarea Uniunii privind publicarea de informatii referitoare la beneficiarii de fonduri europene agricole este in parte nevalida

  Publicat: 10 Nov 2010       4509 citiri       Sursa: EuroAvocatura.ro        Secţiunea: CEDO. Justitie Europeana  


Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Obligatia de a publica numele persoanelor fizice care beneficiaza de un astfel de ajutor precum si sumele exacte primite de acestea constituie, din perspectiva obiectivului de transparenta, o masura disproportionata

Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
In sensul legislatiei comunitare antitrust, prin �intreprindere� se intelege orice entitate angajata intr-o activitate economica, adica o activitate constand in oferirea de bunuri sau de servicii pe o piata data, independent de statutul sau juridic si de modul de finantare.
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Stirea, comunicarea de noutate, plus de cunostinte despre un obiect, o persoana sau un fenomen, prin care receptorul isi inlatura o stare de incertitudine.
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Calitate a unui act juridic de a intruni toate conditiile si de a produce toate efectele prevazute de lege.
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Principiul echilibrului institutional inseamna ca fiecare institutie trebuie sa actioneze in conformitate cu puterile oferite ei prin tratate.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Prevazute in cap. I, t. VII, art.119, si urm. C, pen., partea generala,
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
FEADR este un instrument de finantare a Politicii Agricole Comune in perioada 2007-2013.

Dreptul Uniunii privind finantarea cheltuielilor care intra sub incidenta politicii agricole comune prevede ca statele membre asigura publicarea anuala a posteriori a numelor beneficiarilor Fondului European de Garantare Agricola (FEGA) si ai Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR), precum si a sumelor primite de fiecare beneficiar din fiecare dintre aceste fonduri1.
Site-ul internet al Oficiului federal pentru agricultura si alimentatie din Germania (a��Bundesanstalta��) tine la dispozitia publicului numele beneficiarilor de ajutoare din FEGA si din FEADR, localitatea in care acestia au sediul sau resedinta si codul postal al acestei localiltati, precum si sumele primite anual. Acest site dispune de un instrument de cautare.
Volker und Markus Schecke GbR, o intreprindere agricola (cauza C-92/09), si Hartmut Eifert, o persoana fizica ce desfasoara cu titlu principal activitatea de producator agricol (cauza C-93/09) au introdus, pentru exercitiul 2008, la autoritatea locala competenta, cereri de fonduri din FEGA si din FEADR, care au fost admise prin decizii din decembrie 2008.
Prin actiunile lor, Volker und Markus Schecke GbR si Hartmut Eifert solicita la Verwaltungsgericht Wiesbaden (tribunalul administrativ din Wiesbaden, Germania) sa oblige Land Hessen sa nu publice datele aferente acestora. Apreciind ca reglementarea Uniunii Europene privind obligatia de publicare a acestor date de catre Bundesanstalt constituie o atingere nejustificata adusa dreptului fundamental la protectia datelor cu caracter personal, instanta nationala solicita Curtii de Justitie sa examineze validitatea acestei reglementari.

Curtea precizeaza, pe de o parte, ca respectarea dreptului la viata privata in raport cu prelucrarea datelor cu caracter personal, recunoscut de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, se raporteaza la orice informatie privind o persoana fizica identificata sau identificabila si, pe de alta parte, ca limitarile care pot fi impuse in mod legitim dreptului la protectia datelor cu caracter personal corespund celor tolerate in cadrul Conventiei europene pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale.
Curtea observa in continuare ca publicarea pe un site internet a datelor nominale referitoare la beneficiarii fondurilor provenite din FEGA si din FEADR si a sumelor exacte primite de acestia constituie, datorita faptului ca aceste date devin accesibile tertilor, o atingere adusa dreptului beneficiarilor in cauza la respectarea vietii lor private, in general, si la protectia datelor cu caracter personal ale acestora, in special. Pentru a fi justificata, o astfel de atingere trebuie sa fie prevazuta de lege, sa respecte substanta acestor drepturi si libertati si, prin respectarea principiului proportionalitatii, sa fie necesara si sa raspunda efectiv obiectivelor de interes general recunoscute de Uniune sau necesitatii protejarii drepturilor si libertatilor celorlalti. Pe de alta parte, derogarile de la protectia datelor cu caracter personal si limitarile aduse acesteia trebuie efectuate in limitele strictului necesar.

In acest context, Curtea apreciaza ca desi este adevarat ca, intr-o societate democratica, contribuabilii au dreptul sa fie informati cu privire la utilizarea fondurilor publice, nu este mai putin adevarat ca un just echilibru intre diferitele interese in cauza necesita, inainte de adoptarea dispozitiilor a caror validitate este contestata, verificarea de catre institutiile respective a aspectului daca publicarea, prin intermediul unui singur site internet pentru fiecare stat membru, site care poate fi consultat in mod liber, a datelor nominale referitoare la toti beneficiarii vizati si la sumele exacte provenite din FEGA si din FEADR primite de fiecare dintre acestia a�� iar aceasta fara a face distinctie in functie de durata, de frecventa sau de tipul si de valoarea fondurilor primite a�� nu depasea ceea ce este necesar pentru realizarea obiectivelor legitime urmarite. Or, nu rezulta ca, in ceea ce priveste persoanele fizice beneficiare ale ajutoarelor din FEGA si din FEADR, Consiliul si Comisia au incercat sa realizeze un astfel de just echilibru .
Curtea concluzioneaza asadar ca, impunand publicarea datelor cu caracter personal referitoare la toate persoanele fizice beneficiare de ajutoare din FEGA si din FEADR, fara a face distinctie in functie de criterii relevante, precum perioadele in care acestea au primit astfel de ajutoare, frecventa sau tipul si valoarea acestora, Consiliul si Comisia au depasit limitele pe care le impune respectarea principiului proportionalitatii. In aceasta masura, este necesar sa se declare nevaliditatea anumitor dispozitii din Regulamentul 1290/95 precum si a Regulamentului 259/2008 in totalitate.

Avand in vedere numarul ridicat de publicari care au avut loc in statele membre in temeiul unei reglementari considerate valide, Curtea recunoaste ca nevaliditatea constatata a acestor dispozitii nu permite sa se repuna in discutie efectele publicarii listelor beneficiarilor fondurilor din FEGA si din FEADR, efectuata de autoritatile nationale in perioada anterioara datei pronuntarii hotararii in aceste cauze .MENTIUNE: Trimiterea preliminara permite instantelor din statele membre ca, in cadrul unui litigiu cu care sunt sesizate, sa adreseze Curtii intrebari cu privire la interpretarea dreptului Uniunii sau la validitatea unui act al Uniunii. Curtea nu solutioneaza litigiul national. Instanta nationala are obligatia de a solutiona cauza conform deciziei Curtii. Aceasta decizie este obligatorie, in egala masura, pentru celelalte instante nationale care sunt sesizate cu o problema similara.


1 Regulamentul (CE) nr. 1290/2005 al Consiliului din 21 iunie 2005 privind finantarea politicii agricole comune (JO L 209, p. 1, Editie speciala, 14/vol. 1, p. 193), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1437/2007 al Consiliului din 26 noiembrie 2007 (JO L 322, p. 1) si prin Regulamentul (CE) nr. 259/2008 al Comisiei din 18 martie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1290/2005 in ceea ce priveste publicarea informatiilor referitoare la beneficiarii fondurilor provenite din Fondul European de Garantare Agricola (FEGA) si din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR) (JO L 76, p. 28).

Citeşte mai multe despre:    Fondul European de Garantare Agricola    FEGA    Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala    FEADR    Agricultura

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Titluri

Fondul European pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala
Sursa: CartiAgricole.roJurisprudenţă

Raspunderea penala a persoanei juridice. Abuz in serviciu
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia penala, decizia nr. 217/A din 16 iulie 2014