din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2102 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Drept Comercial » Plata dobanzilor comerciale

Plata dobanzilor comerciale

  Publicat: 31 Aug 2012       2026 citiri        Secţiunea: Drept Comercial  


Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Prin actiunea inregistrata pe rolul Judecatoriei Petrosani sub nr. 7162/278/2009 reclamanta SC ��. a chemat in judecata pe paratul E.D., solicitand obligarea acestuia la plata sumei de 7,90 lei, reprezentand dobanzi comerciale aferente facturilor emise pentru perioada pentru care a fost obligat prin sentinta civila nr. 2724/2008 a Judecatoriei Petrosani in dosarul nr. 4949/97/2007, calculate de la data pronuntarii sentintei.
S-au solicitat cheltuieli de judecata .

Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Folosirea bunurilor corporale si incorporale, folosire care antreneaza pierderea imediata sau treptata a utilitatilor lor.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Ordonanta de Guvern nr.124/2000 pentru �completarea cadrului juridic privind dreptul de autor si drepturile conexe, prin adoptarea de masuri pentru combaterea pirateriei in domeniile audio si video, precum si a programelor pentru calculator�, instituie pentru persoanele care produc, distribuie, comercializeaza sau inchiriaza programe pentru calculator pe teritoriul Romaniei, obligatia sa comunice Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor, urmatoarele:
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cauza care inlatura caracterul penal al faptei, prevazuta in cap. V, t. II, art. 51, C. pen., partea generala,
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Partea finala a hotararii pronuntata de catre un organ de jurisdictie,care cuprinde solutia data cauzei.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Inscris intocmit de organul competent si in conditiile prevazute de lege, in baza caruia se poate efectua executarea silita.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.

In motivare reclamanta a aratat ca a furnizat paratului apa necesara consumului casnic, insa acesta a refuzat sa plateasca contravaloarea acesteia.
Actiunea reclamantei a fost intemeiata pe disp.art.3 din OG nr. 9/2000, art.1 respectiv art.7201 si art. 7203 din codul de procedura civila, art.969 si art.1073 Cod civil, art.36, 43, 56 Cod comercial.
Paratul nu a depus intampinare si nu s-a prezentat la proces.
Prin sentinta civila nr. 5080/2009 Judecatoria Petrosani a respins actiunea formulata de reclamanta S.C. a��a��a��impotriva paratului E.D.
Pentru a pronunta aceasta sentinta, prima instanta a retinut urmatoarele:
Reclamanta nu a depus la dosarul cauzei modul de calcul al facturilor emise pe numele paratului. A depus un inscris denumit mod de calcul, dar acesta nu a fost retinut ca fiind modul de calcul al facturilor.
Avand in vedere dispozitiile art. 46 C.com, potrivit carora obligatiunile comerciale se probeaza cu acte autentice, cu acte sub semnatura privata, cu facturi acceptate de debitor, instanta a constatat ca facturile anexate cererii de chemare in judecata nu au fost acceptate de parat prin semnarea lor.
Potrivit art. 42 alin5 din Legea nr. 51/2006 determinarea consumurilor de utilitati publice in vederea facturarii se face prin masurare directa cu ajutorul sistemelor de masurare-inregistrare, care se monteaza pe bransamentul care deserveste fiecare utilizator individual sau colectiv, in punctul de delimitare a instalatiilor, indiferent de serviciu, operator sau utilizator, iar potrivit alin.6 al aceluiasi articol, in cazul imobilelor condominiale existente, individualizarea consumurilor de utilitati in vederea contractarii si facturarii individuale se realizeaza in functie de sistemul de distributie adoptat, fie prin contoare individuale montate la intrarea in fiecare apartament sau spatiu cu alta destinatie, in cazul distributiei orizontale, fie cu ajutorul repartitoarelor de costuri montate pe racordurile aparatelor de consum aferente fiecarui apartament sau spatiu cu alta destinatie, in cazul distributiei verticale.
Potrivit dispozitiilor art.36 alin1, lit.c din Legea nr.51/2006 operatorul de utilitati publice are obligatia principala de a asigura montarea, functionarea si verificarea metrologica a echipamentelor de masurare a consumului la bransamentul utilizatorului, in conformitate cu normele tehnice in vigoare, astfel incat a constatat ca nu se poate retine in sarcina paratului neindeplinirea vreunei obligatii . S-a mai aratat ca potrivit art.1169-1170 C.civil cel ce face o propunere inaintea judecatii trebuie sa o dovedeasca iar potrivit art.129 alin.1, teza finala C.pr.civ, partile au obligatia sa-si probeze pretentiile si apararile.
Impotriva acestei sentinte a declarat recurs in termen si motivat reclamanta SC Apa Serv Valea Jiului SA, solicitand admiterea acestuia, modificarea in tot a sentintei atacate in sensul admiterii actiunii sale, cu obligarea la plata cheltuielilor de judecata in fond si recurs.
Se motiveaza in recurs ca instanta de fond a fost in eroare atunci cand a respins cererea deoarece reclamanta nu a solicitat contravaloarea utilitatilor, ci obligarea la plata dobanzilor comerciale pentru debitul de 62,98 lei la plata caruia paratul fusese obligat prin sentinta civila nr.2724/2008. ca prima instanta nu si-a exercitat rolul activ, nesolicitand probe suplimentare, daca a apreciat ca nesatisfacator modul de calcul prezentat de reclamanta.
Recurenta si-a intemeiat cererea pe disp.art.304 pct.8, 9 C.pr.civ.
Intimatul parat nu a depus intampinare.
Examinand sentinta atacata atat sub aspectul sustinerilor din motivele de recurs, cat si din oficiu in baza art.304/1 Cod Procedura Civila, Tribunalul constata urmatoarele:
Recursul este nefondat, Tribunalul apreciind ca prima instanta a dat o dezlegare justa cauzei, respingand actiunea reclamantei, chiar daca in considerentele sale nu se refera la dobanzile comerciale solicitate de reclamanta, ci la contravaloarea utilitatilor facturate, incalcand astfel disp.art.304 pct.7 C.pr.civ.
Disp.art.312 C.pr.civ nu se refera decat la situatiile in care instanta de recurs constata ca hotararea (dispozitivul) instantei de fond este necesar a fi modificat, nu si la situatiile in care acest dispozitiv este corect, insa motivarea in fapt si in drept a primei instante este deficitara. Prin urmare Tribunalul va inlocui motivarea primei instante.
Astfel, se constata ca prin sentinta civila nr.2724/14.05.2008 pronuntata de Judecatoria Petrosani in dosarul nr.4649/97/2007 s-a dispus obligarea paratului E.D. la plata la plata sumei de 62,98 lei contravaloarea apei potabile livrate si neachitate si 9,13 lei dobanzi comerciale.
Obiectul actiunii de fata il constituie obligarea paratului la plata sumei de 7,90 lei, reprezentand dobanzi comerciale aferente debitului principal care a fost stabilit prin sentinta susmentionata, calculate insa de la data pronuntarii sentintei 14.05.2008.
Tribunalul apreciaza ca in conditiile in care reclamanta a obtinut deja un titlu executoriu asupra debitului principal si dobanzilor comerciale, aceasta trebuia sa-l puna in executare, nu sa astepte mai mult de un an pentru a solicita in continuare alte dobanzi comerciale. Neprocedand la punerea in executare, si preferand sa formuleze o noua actiune aceasta si-a exercitat abuziv drepturile procesuale. Actiunea acesteia este deci neintemeiata.
Oricum calculul depus de reclamanta se refera la perioada 01.10.2007-30.06.2009, pornind de la o alta baza de calcul respectiv 66,73 lei din care se arata ca paratul achitase 16,35 lei, ramanand neachitata suma de 50,38 lei din debitul principal, insa niciuna dintre aceste doua sume nu coincide cu cea stabilita prin sentinta anterioara.
Prin urmare, in baza art.312 Cod Procedura Civila se va respinge recursul de fata ca neintemeiat.
Instanta:
Respinge ca nefondat recursul introdus de catre reclamanta SC a��. impotriva sentintei civile nr. 5080/2009 pronuntata de Judecatoria Petrosani, judetul Hunedoara.
IREVOCABILA.
Pronuntata de: Tribunalul Hunedora - Decizie nr. 17/R/2010 din data 04.01.2010


Citeşte mai multe despre:    Tribunalul Hunedora    Judecatoria Petrosani    Dobanzi comerciale    OG 9/2000    Legea 51/2006    Utilitate publica    Titlu executoriu
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Acord de mediere. Impartirea bunurilor dobandite si a creditelor contractate in timpul casatoriei.
Pronuntaţă de: Judecatoria Petrosani, Sentinta civila nr. 1535 din 07.03.2011

Acord de mediere. Partajul bunurilor comune, dupa desfacerea casatoriei
Pronuntaţă de: Judecatoria Petrosani, Sentinta civila nr. 7327 din 16.12.2010

Acord de mediere. Desfacerea casatoriei din culpa comuna
Pronuntaţă de: Judecatoria Petrosani, Sentinta civila nr. 6576 din 24.12.2009

Executare silita. Contestatie la executare
Pronuntaţă de: Tribunalul Hunedoara - Hotarare nr. 1913 din data 25.01.2010

Exceptia de necompetenta materiala
Pronuntaţă de: Tribunalul Hunedoara - Sentinta civila nr. 3117 din data 25.01.2010

Lipsa de interes
Pronuntaţă de: Judecatoria Petrosani - Sentinta civila nr. 6828 din data 23.10.2006

Plata serviciilor de termoficare
Pronuntaţă de: Judecatoria Petrosani - Sentinta civila nr. 1570 din data 19.03.2007