din anul 2007, atuul tau de DREPT!


Prima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Familiei » Desfacere casatorie. Stabilirea legaturilor personale cu minorul

Desfacere casatorie. Stabilirea legaturilor personale cu minorul

  Publicat: 26 Sep 2012       2709 citiri        Secţiunea: Dreptul Familiei  


Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
(lat. culpa "vina")Forma a vinovatiei, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19, C. pen., partea generala.
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Constata ca, prin sentinta civila nr.725/2009 Judecatoria Topoloveni, a admis in parte actiunea principala completata formulata de reclamantul I G in contradictoriu cu parata I M R si in parte cererea reconventionala formulata de parata, si a desfacut casatoria incheiata intre parti la data de 06.07.2002, inregistrata sub nr.5/ 06.07.2002 in Registrul Starii Civile al Primariei Priboieni jud.Arges, din culpa comuna a sotilor.

Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act normativ care cuprinde principiile si cele mai importante reglementari privind casatoria si familia, rudenia, ocrotirea celor lipsiti de capacitate, a celor cu capacitate restransa si a altor persoane.
Ascendenti de gradul I ai unei persoane, tatal si mama, fata de care aceasta are stabilita filiatia din casatorie sau din afara casatoriei, parinti firesti, ori ca urmare a infierii.
Cercetare pe care delegatul autoritatii tutelare o efectueaza
Ascendenti de gradul I ai unei persoane, tatal si mama, fata de care aceasta are stabilita filiatia din casatorie sau din afara casatoriei, parinti firesti, ori ca urmare a infierii.
Act normativ care cuprinde principiile si cele mai importante reglementari privind casatoria si familia, rudenia, ocrotirea celor lipsiti de capacitate, a celor cu capacitate restransa si a altor persoane.
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Paguba sau prejudiciu provocata unei persoane,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Contrarietate intre un fapt sau act juridic si prevederile actelor normative.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Drept al copilului reglementat de lege.
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Sunt participanti in procesul penal, alaturi de parti si organele judiciare. Persoanele sunt martorii, experti, interpretii, traducatorii, substituitii procesuali etc.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Cercetare pe care delegatul autoritatii tutelare o efectueaza
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Reprezinta a doua etapa a fazei procesuale a judecatii dupa judecarea in prima instanta si inaintea judecarii in recurs,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Orice forma de comunicare destinata sa promoveze, direct sau indirect, produsele, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema unui comerciant ori membru al unei profesii liberale;

A dispus reluarea de catre parata a numelui purtat anterior , acela de ``N`` si a incredintat mamei, spre crestere si educare, pe minora ML, cu obligarea reclamantului la plata pensiei de intretinere, in favoarea minorei, in cuantum de 150 lei lunar, incepand cu data de 02.11.2009 , cand au incetat efectele sentintei civile nr.1025/2008 pronuntata de Judecatoria Topoloveni, si pana la majoratul beneficiarei.
A incuviintat reclamantului, legaturi personale cu minora in prima si a treia zi de sambata a fiecarei luni, incepand cu ora 10,oo pana la ora 19,oo la domiciliul acestuia, cu obligatia readucerii minorei la domiciliul parintelui caruia i-a fost incredintat.
Au fost compensate cheltuielile de judecata efectuate de parti.
Pentru a pronunta aceasta solutie, prima instanta a retinut ca partile s-au casatorit la data de 06.07.2002, casatorie din care a rezultat minora M L, iar potrivit declaratiilor martorilor audiati in cauza, in prezent, intre parti au aparut neintelegeri care fac imposibila continuarea casatoriei, fiind indeplinite conditiile art.38 Codul familiei.
A constatat, in ce priveste minora rezultata din casatorie, analizand depozitiile martorilor care au aratat ca ambii parinti isi indeplinesc responsabilitatile parentale, parata fiind preocupata permanent sa asigure minorei toate cele necesare unei dezvoltari armonioase, iar reclamantul, pastreaza legatura cu minora, vizitand-o in domiciliul mamei, in limitele programului stabilit de aceasta, precum si referatul de ancheta sociala din care reiese ca ambii parinti dispun de conditii materiale , ca este in interesul acesteia de a fi incredintata spre crestere mamei, astfel ca a dispus in acest sens , in conformitate cu dispozitiile art.42 Codul familiei, cu obligarea reclamantului la plata pensiei in favoarea minorei, corespunzator dispozitiilor art.86 coroborat cu art.107 Codul familiei.
A mai constatat, ca potrivit dispozitiilor art.43 alin.3 Codul familiei, parintele caruia nu i s-a incredintat copilul, pastreaza dreptul de a avea legaturi personale cu acesta, precum si de a veghea la cresterea, educarea, invatatura si pregatirea profesionala iar interesul superior al copilului, in acceptiunea dispozitiilor legale mentionate, dar si in acceptiunea dispozitiilor Legii 272/2004, impun ca acesta, dar si reclamantul, sa aiba o viata de familie deziderat ce se poate realiza numai prin mentinerea legaturilor personale in mod efectiv si fara nicio ingerinta din partea paratei.
A concluzionat ca, din depozitiile martorilor audiati nu a reiesit ca mentinerea legaturilor personale dintre tata si minora, ar dauna interesului copilului, ci dimpotriva, au evidentiat faptul ca acesta a pastrat permanent legatura cu minora chiar in limitele programului impus de mama, aspecte ce evidentiaza ca dezvoltarea armonioasa a copilului, nu este afectata prin adoptarea acestei masuri, asa incat, tinand seama de varsta minorei, programul zilnic de viata al copilului, raportat la particularitatile de dezvoltare, a incuviintat reclamantului dreptul de a exercita legaturi personale cu minora, in prima si a treia zi de sambata a fiecarei luni, dupa programul stabilit in dispozitivul sentintei, in domiciliul acestuia, cu obligarea readucerii minorei la domiciliul parintelui caruia i-a fost incredintat.
Impotriva sentintei civile nr.725/2009 a declarat apel parata, criticand-o pentru nelegalitate si netemeinicie, solicitand schimbarea sentintei in ce priveste actiunea principala si modificarea programului stabilit de prima instanta, urmand ca vizitele reclamantului sa aiba loc numai la domiciliul mamei.
In dezvoltarea motivelor de apel, reclamanta a aratat in esenta urmatoarele:
- reclamantul nu a fost interesat de cresterea si educarea minorei, nu a supravegheat-o niciodata in mod exclusiv, nu cunoaste programul de masa, de joaca, de odihna al acesteia, program ce este foarte bine stabilit la varsta pe care o are in prezent copilul.
- prima instanta a ignorat faptul ca partile s-au despartit de aproximativ 2 ani, timp in care minora a ramas in grija exclusiva a paratei, precum si faptul ca pana la pronuntarea sentintei civile nr.1025/2008, reclamantul nu a contribuit benevol la cresterea si educarea minorei, anterior, limitandu-se sa ii aduca doar alocatia de stat .
Or, toate aceste aspecte, au fost relatate si de martorii audiati in cauza.
- nu este in interesul minorei sa ramana in domiciliul reclamantului de dimineata pana seara, cata vreme nu este atasata de acesta, mai mult, minora refuza sa mearga la tatal sau si nu intelege de ce trebuie sa plece pentru o zi din mediul ei.
Examinand sentinta apelata, prin prisma criticilor aduse si in raport de probatoriul administrat in fond, se constata ca apelul este nefondat, pentru urmatoarele considerente.
Intemeiat, prima instanta a stabilit ca este in interesul minorei de a pastra legatura cu ambii parinti, stabilind in favoarea tatalui un program de vizitare a fiicei sale.
Pretentiile paratei ca programul sa se desfasoare la domiciliul sau sunt neintemeiate, intrucat, in aceste conditii ar fi stanjenita relatia dintre tata si minor, in detrimentul ambilor.
Dreptul de a avea legaturi personale cu minorul prevazut de art.43 alin.3 Codul familiei, nu poate fi pe deplin realizat decat in conditiile unui contact personal, direct si nestingherit de alte persoane .
In cauza nu a fost facuta dovada ca minora ar suferi de o boala grava, si ca reclamantul nu s-ar preocupa de sanatatea acesteia, si nici ca starea de sanatate a minorei, dezvoltarea ei psihica, morala si intelectuala ar fi periclitata de programul de vizitare, la domiciliul reclamantului, iar din cuprinsul referatului de ancheta sociala rezulta ca locuinta reclamantului prezinta toate garantiile.
Se impune restabilirea legaturilor afective dintre tata si fiica iar in contextul celor mai sus aratate, se impune ca programul de vizitare sa se desfasoare la domiciliul reclamantului, loc care, este cunoscut minorei si care, anterior despartirii in fapt al fostilor soti, intervenita in urma cu aproximativ 2 ani, a constituit domiciliul intregii familii.
De aceea, fata de cele mai sus aratate, in temeiul art.296 Cod pr.civila, urmeaza sa fie respins apelul ca nefondat, facandu-se aplicabilitatea dispozitiilor art.274 Cod pr.civila.
Instanta:
Respinge ca nefondat apelul declarat de parata I M R, domiciliata in com. L sat C jud.Arges , impotriva sentintei civile nr.725 din data de 02.11.2009, pronuntata de Judecatoria Topoloveni, in dosarul nr.285/828/2009, intimat-reclamant fiind I G, domiciliat in com. P sat A, jud.Arges.
Obliga pe apelanta sa plateasca intimatului suma de 700 lei, cheltuieli de judecata in apel.
Cu drept de recurs in termen de 30 de zile de la comunicare .
Pronuntata de: Tribunalul Arges - Sentinta civila nr. 29/AMF din data 09.03.2010


Citeşte mai multe despre:    Judecatoria Topoloveni    Tribunalul Arges    Minori    Pensie de intretinere    Stabilire legaturi personale cu minorul    Program de vizitare minor    Alocatie de stat    Casatorie    Desfacere casatorie    Divort    Ancheta sociala    Legea 272/2004
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Suspendarea de drept a raporturilor de serviciu pentru incapacitate temporara de munca. Efecte
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Pitesti, Sectia a II-a Civila, Contencios administrativ si fiscal, Decizie nr. 235/R-C din 09.02.2016

Concedierea in procedura de insolventa. Legalitate
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Pitesti, Sectia I Civila, Decizia nr. 1636/2016 din 22.06.2016

Admisibilitatea cererii de sesizare a Curtii Constitutionale cu o exceptie de neconstitutionalitate
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Decizia nr. 183/2014

Recunoasterea pe teritoriul Romaniei a efectelor unei sentinte de divort pronuntata in strainatate
Pronuntaţă de: Tribunalul Arges,Sectia Civila, Sentinta civila nr. 223 din 19.10.2010

Societatea comerciala pe actiuni. Hotararea Consiliului de administratie. Cale de atac
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia comerciala, decizia nr.628 din 9 februarie 2007

Suspendarea dreptului de a conduce autovehicule
Pronuntaţă de: Tribunalul Arges - Sentinta civila nr. 216/CAF din data 01.03.2010

Recunoasterea si executarea hotararii judecatoresti in materia raspunderii parintesti, pronunatata intr-un stat membru UE
Pronuntaţă de: Tribunalul Arges - Sentinta civila nr. 200 din data 27.10.2009

Anularea deciziei de concediere. Plata despagubirilor egale cu salariile indexate. Nerespectarea termenului de preaviz
Pronuntaţă de: Tribunalul Arges - Sentinta civila nr. 943/CM din data 29.06.2010

Contestatie impotriva deciziei de concediere. Reintegrarea in functia detinuta anterior concedierii. Desfiintarea locului de munca. Plata salariilor indexate
Pronuntaţă de: Tribunalul Arges - Sentinta civila nr. 947/CM din data 29.06.2010Articole Juridice

Despagubirile datorate de institutiile publice ca urmare a concedierilor abuzive. Plata integrala sau esalonare pe 5 ani?
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Repunerea partilor in situatia anterioara prin anularea deciziei de concediere � echitate sau discriminare fata de angajator?
Sursa: Irina Maria Diculescu

Constitutionalitatea dispozitiilor privind salarizarea la acelasi nivel pentru activitate desfasurata in aceleasi conditii a personalului platit din fonduri publice
Sursa: Irina Maria Diculescu