din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2989 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Exceptia lipsei calitatii procesuale pasive. Respingerea actiunii ca fiind introdusa impotriva unei persoane fara calitate procesuala

Exceptia lipsei calitatii procesuale pasive. Respingerea actiunii ca fiind introdusa impotriva unei persoane fara calitate procesuala

  Publicat: 04 Oct 2012       23713 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Una din conditiile pentru a fi parte in procesul civil sau pentru exercitarea actiunii civile,
Prin Sentinta civila nr.5895 din data de 11.04.2012 instanta a admis exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a paratului si a respins actiunea ca fiind introdusa impotriva unei persoane fara calitate procesuala.

Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Document eliberat de catre o autoritate prin care se atesta legalitatea efectuarii unei activitati
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Actul tehnico-juridic prin care sunt stabilite conditiile si parametrii de functionare, pentru activitatile existente si pentru cele noi, pe baza acordului de mediu.
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Data calendaristica a unui inscris sub semnatura privata, care nu poate fi contestata de terti.
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Pricipiu general de drept, potrivit caruia autoritatile de stat, institutiile publice si toti cetatenii sunt obligati sa respecte legea,comportamentul lor sa fie conform prevederilor acesteia.
Document eliberat de catre o autoritate prin care se atesta legalitatea efectuarii unei activitati
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Pricipiu general de drept, potrivit caruia autoritatile de stat, institutiile publice si toti cetatenii sunt obligati sa respecte legea,comportamentul lor sa fie conform prevederilor acesteia.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
(in sensul legii contenciosului administrativ, legea 554/2004) Orice drept fundamental prevazut de Constitutie sau de lege, caruia i se aduce o atingere printr-un act administrative.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Activitatea practica in cursul careia organele de stat infaptuiesc prevederile normelor juridice,
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
1. (ca probe noi in apel si recurs) orice inscrisuri avand legatura cu obiectul litigiului si fiind de natura sa lamureasca anumite aspecte ale raporturilor dintre impricinati, dar pe care partea interesata, indiferent din ce motive, nu le-a infatisat primei instante pentru ca aceasta sa le poata lua in considerare cu ocazia solutionarii pricinii.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Exceptio non adimpleti contractus este expresia latina ; dreptul oricareia din partile unui cotract bilateral, sinalagmatic, de a refuza indeplinirea obligatiilor pe care si le-a asumat, atata vreme cat cealalta parte nu-si indeplineste propriile sale obligatii.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act sau fapt juridic pe care se intemeiaza dreptul de proprietate al unei persoane asupra unui lucru,
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Document eliberat de catre o autoritate prin care se atesta legalitatea efectuarii unei activitati
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Document eliberat de catre o autoritate prin care se atesta legalitatea efectuarii unei activitati
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Una din conditiile pentru a fi parte in procesul civil sau pentru exercitarea actiunii civile,

Pentru a pronunta aceasta sentinta, instanta a retinut ca in cauza reclamantul a solicitat obligarea paratului la desfiintarea lucrarilor executate fara autorizatie de construire la imobilul situat in Ploiesti, str. C. stabilirea termenului limita de executare a lucrarilor de desfiintare a lucrarilor de contructie mai sus mentionate .
In motivarea cererii reclamantul a aratat in fapt ca , prin procesul verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor nr. .... s-a constatat ca paratul a executat lucrari de constructie fara autorizatie de constructie, la imobilul situat in Ploiesti, str. C., constand in realizare garaj, fara a obtine Autorizatia de construire prevazuta de Legea nr. 50/1991, republicata.
Reclamantul a mai aratat faptul ca, paratul a fost sanctionat cu amenda in cuantum de 1000 lei, fiind stabilite de asemenea ca masuri depunerea documentatiei in vederea obtinerii autorizatiei de construire, in baza unei expertize tehnice, pana la data de 31 oct. 2009.
Se mai sustine ca la data de 15.01.2010, in urma unui control se constata de catre personalul de specialitate din cadrul Primariei M. P. ca paratul nu a respectat masurile dispuse prin procesul verbal mai sus mentionat, in sensul intrarii in legalitate prin obtinerea autorizatiei de construire.
Din verificarea bazei de date la nivelul Directiei Generale de Dezvoltare Urbana reiese ca nici pana la aceasta data paratul nu a solicitat si nu a obtinut autorizatie de construire, pentru lucrarile de constructie edificate nelegal si mentionate in procesul verbal nr..... situate in Ploiesti, str. C.
De asemenea arata ca , avand in vedere refuzul nejustificat al paratului de a intra in legalitate prin obtinerea autorizatiei de construire, in temeiul competentele legale ale autoritatii publice executive privind respectarea disciplinei in domeniul autorizarii executarii lucrarilor in constructii, s-a promovat prezentul demers judiciar.
Potrivit art. 32 alin. 1 lit. b) si alin. 2 din Legea nr. 50/1991. republicata si actualizata, in cazul in care persoanele sanctionate contraventional au oprit executarea lucrarilor, dar nu s-au conformat in termen celor dispuse prin procesul-verbal de constatare a contraventiei, potrivit prevederilor art. 28 alin. (1). organul care a aplicat sanctiunea va sesiza instantele judecatoresti pentru a dispune, desfiintarea constructiilor realizate nelegal.
Fata de cele aratate solicita admiterea actiunii, astfel cum a fost formulata , pronuntarea unei hotarari prin care sa se dispuna obligarea paratului la desfiintarea lucrarilor executate nelegal la imobilul situat in Ploiesti, str. C., constand in realizare garaj si stabilirea termenului limita de executare a lucrarilor de desfiintare a lucrarilor de contructie mai sus mentionate.
In drept - reclamantul isi intemeiaza cererea pe disp. 1073-1075 Cod Civil. Legea 50/1991, republicata in Monitorul Oficial nr. 933/13.10.2004. modificata. Ordinul nr. 839/2009 pentru aplicarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii 50/1991, publicat in Monitorul Oficial nr. 797 din 23 noiembrie 2009.
In dovedirea cererii a depus la dosar inscrisuri .
In sedinta de judecata din data de 28.06.2011 paratul a invocat exceptia lipsei calitatii procesuale pasive avand in vedere ca proprietara imobilului este numita ..., mama sa, paratul locuind provizoriu in imobilul situat in Ploiesti, str. C. depunand la dosar actele de proprietate .
La data de 04.04.2012 s-a pus in discutia partilor exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a paratului, instanta ramanand in pronuntare pe exceptie .
Analizand actele si lucrarile dosarului instanta constata si retine urmatoarele:
Asupra exceptiei lipsei calitatii procesuale pasive a paratului instanta se va pronunta mai intii potrivit disp. art. 137 c.pr.civ.
Instanta retine ca potrivit inscrisurilor depuse la dosar numita ... este proprietara imobilului situat in Ploiesti, str. C., jud. Prahova, aceasta detinand Titlu de proprietate nr....
Instanta va avea in vedere dispozitiile art. 1 din Lg 50/1991 R care prevad : " Executarea lucrarilor de constructii este permisa numai pe baza unei autorizatii de construire sau de desfiintare, emisa in conditiile prezentei legi, la solicitarea titularului unui drept real asupra unui imobil - teren si/sau constructii - identificat prin numar cadastral, in cazul in care legea nu dispune altfel".
Din analiza acestui text de lege reiese ca nu pot solicita autorizatie de constructie si implicit nu pot raspunde pentru lipsa acesteia, decat persoanele care sunt titularele unui drept real asupra unui imobil - teren si/sau constructii.
In consecinta, retinand ca paratul, nu este proprietarul imobilului la care s-a realizat un garaj fara autorizatie de constructie, instanta va admite exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a acestuia si va respinge actiunea ca fiind introdusa impotriva unei persoane fara calitate procesuala.
Pronuntata de: Judecatoria Ploiesti - Sentinta civila nr. 5895 din data 11.04.2012


Citeşte mai multe despre:    Judecatoria Ploiesti    Autorizatie de constructie    Legea 50/1991    Directia Generala de Dezvoltare Urbana    Exceptia lipsei calitatii procesuale pasive
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Decizia ICCJ nr. 12/2019: regimul suspendarii conditionate a pedepsei ca efect al aplicarii legii penale mai favorabile sub vechiul Cod Penal se mentine si dupa intrarea in vigoare a Codului Penal actual
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia ICCJ nr. 10/2019: in cazul nedepunerii armei la un armurier autorizat dupa expirarea permisului de arma, arma si munitia intra sub incidenta confiscarii speciale chiar daca a fost dispusa clasarea.
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia ICCJ nr. 10/2019: participantul la comiterea unei infractiuni care a fost judecat separat de ceilalti participanti si audiat ulterior ca martor, in cauza disjunsa, nu poate avea calitatea de subiect activ al infractiunii de marturie mincinoasa
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie

Decizia C.C.R. nr. 53/2019 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 273 alin. (1) din Codul penal
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Principiul non reformatio in pejus. Rejudecarea apelului dupa casare
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 1313 din 9 iunie 2016

Autorizatie de constructie. Nerespectarea P.U.Z. si P.U.D. Refuz de eliberare.
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Alba Iulia+sectia comerciala Decizie 2112 (03.11.2005)

Contract de inchiriere. Garaj restituit proprietarului deposedat de stat.
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia civila si de proprietate intelectuala, decizia nr. 769 din 3 februarie 2005

Autorizatie de constructie. Nerespectarea P.U.Z. si P.U.D. Refuz de eliberare.
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Alba Iulia+sectia comerciala Decizie 2112 (03.11.2005)

Contract de inchiriere. Garaj restituit proprietarului deposedat de stat.
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia civila si de proprietate intelectuala, decizia nr. 769 din 3 februarie 2005

Autorizatie de constructie. Nerespectarea P.U.Z. si P.U.D. Refuz de eliberare.
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Alba Iulia+sectia comerciala Decizie 2112 (03.11.2005)Articole Juridice

Aplicarea in timp a legii darii in plata � aspecte de constitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Schimbarea destinatiei de folosinta a constructiilor in 2018. Proceduri. Solutii
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

Lipsa incheierii de amanare a pronuntarii conduce la nulitatea hotararii
Sursa: Euroavocatura.ro

In cazul in care mai multe intreprinderi sunt prezente pe un santier, dreptul Uniunii impune desemnarea unui coordonator de securitate si stabilirea de catre acesta a unui plan de securitate atunci cand exista riscuri specifice
Sursa: EuroAvocatura.ro

Infractiunile contra circulatiei pe drumurile publice in Noul Cod Penal (art. 338 - 345)
Sursa: EuroAvocatura.ro | Av. Marius-Catalin Predut