din anul 2007, atuul tau de DREPT!


Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Contract de inchiriere. Locuinta de serviciu. Reziliere

Contract de inchiriere. Locuinta de serviciu. Reziliere

  Publicat: 25 May 2007       1937 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Conform Legii locuintei 114/1996, o locuinta care este \"destinata functionarilor publici,
(termen CNA). Ansamblul programelor de radiodifuziune sau de televiziune, al emisiunilor si al celorlalte elemente ale unor servicii specifice, furnizat de un radiodifuzor,
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Conform Legii locuintei 114/1996, o locuinta care este \"destinata functionarilor publici,
Masura de constrangere efectuata in temeiul dispozitiei date de organul administrativ competent
Locuinta de serviciu . Rezilierea contractului
- contract de inchiriere (locuinta de serviciu)
- locuinta de serviciu (inchiriere)
- evacuare (din locuinta de serviciu)

Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Conform Legii locuintei 114/1996, o locuinta care este \"destinata functionarilor publici,
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
In cadrul unui contract de inchiriere a suprafetelor locative,
Conform Legii locuintei 114/1996, o locuinta care este \"destinata functionarilor publici,
(Acting in concert) Atunci cand doi sau mai multi investitori actioneaza in baza unei intelegeri cu scopul atingerii unui obiectiv comun - de exemplu, obtinerea unei pozitii de control sau majoritare intr-o companie detinuta public prin cumpararea actiunilor companiei respective de pe piata secundara.
Conform Legii locuintei 114/1996, o locuinta care este \"destinata functionarilor publici,
(termen CNA). Ansamblul programelor de radiodifuziune sau de televiziune, al emisiunilor si al celorlalte elemente ale unor servicii specifice, furnizat de un radiodifuzor,
Conform Legii locuintei 114/1996, o locuinta care este \"destinata functionarilor publici,
(termen CNA). Ansamblul programelor de radiodifuziune sau de televiziune, al emisiunilor si al celorlalte elemente ale unor servicii specifice, furnizat de un radiodifuzor,
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Persoana fizica sau juridica imputernicita de adunarea generala a unei societati comerciale care, in limita atributiilor si functiilor acordate, exercita vointa societatii.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Contractul prin care o persoana, locatorul, pune la dispozitia altei persoane, numita locatar, folosinta unui bun individual determinat, pe o perioada de timp, in schimbul unei sume de bani numita chirie.
Conform Legii locuintei 114/1996, o locuinta care este \"destinata functionarilor publici,
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Conform Legii locuintei 114/1996, o locuinta care este \"destinata functionarilor publici,
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Organizatie a proprietarilor apartamentelor dintr-o cladire
Cel dintai termen intr-un litigiu civil la care, partile fiind legal citate, pot pune concluzii.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
1. Datoria persoanei creditate.
Contractul prin care o persoana, locatorul, pune la dispozitia altei persoane, numita locatar, folosinta unui bun individual determinat, pe o perioada de timp, in schimbul unei sume de bani numita chirie.
In cadrul unui contract de inchiriere a suprafetelor locative,
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Cel dintai termen intr-un litigiu civil la care, partile fiind legal citate, pot pune concluzii.
Grupare de persoane fizice sau juridice organizata pe baza unui statut in vederea realizarii unui scop comun (stiintific, cultural, artistic, sportiv).
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.

Legea nr. 114/1996: art. 51

In cazul in care, dupa desfacerea contractului de munca, unitatea economica permite fostului sau salariat sa detina, cu chirie, locuinta de serviciu si, ulterior, intre parti intervine un contract de inchiriere in care nu se prevede ca obiectul conventiei are caracter de locuinta de serviciu, contractul urmeaza a fi respectat, nemaifiind posibila evacuarea fostului salariat pentru motivul ca nu mai este salariatul sau si nu ar mai avea dreptul sa detina cu chirie locuinta de serviciu in temeiul art.51 al Legii nr. 114/1996.S.C. �Apa Canal 2000� SA a chemat in judecata pe G.I. si pe membrii familiei sale - sotie si copii - solicitand rezilierea contractului de inchiriere nr.13945/2000 modificat prin actul aditional nr.1/2001 si evacuarea paratilor din locuinta situata in Pitesti, precizata in actiune .
In motivarea actiunii reclamanta a sustinut ca intre antecesoarea sa I.J.G.C.L. Arges si paratul G.I. a intervenit contractul de inchiriere nr.13945/14.09.1987 pentru spatiul locativ in disputa, conventia fiind accesoriu al contractului de munca al paratului, iar locuinta fiind o locuinta de serviciu . La 3.XI.1993 RA Regocom Pitesti a desfacut disciplinar contractul de munca al paratului, astfel ca potrivit art.51 (2) din Legea nr.114/1996, respectiv art. 29 (1) din H.G. nr.1275/2000, acesta nu mai era indrituit sa detina o locuinta de serviciu .
Judecatoria Pitesti, prin sentinta civila nr.4166/10.XI.2003 a respins actiunea iar Curtea de Apel Pitesti, sectia civila, prin decizia nr.471/A/11.03.2004, a respins apelul formulat de reclamanta.
Instantele au retinut ca reclamanta a prelungit contractul de inchiriere cu paratul G.I. dupa ce acestuia i se desfacuse contractul de munca ceea ce dovedeste ca prelungirea locatiunii a fost facuta independent de calitatea de salariat a paratului, iar termenul de inchiriere fiind prelungit pana la 9 mai 2004, nu existau motive pentru rezilierea contractului.
Prin recursul declarat, reclamanta a sustinut ca, si-a fundamentat actiunea atat pe imprejurarea ca paratul G.I. nu mai avea statutul de angajat si, prin urmare, nu mai putea detine o locuinta de serviciu, cat si pe faptul, atestat de asociatia de locatari, ca paratul avea datorii mari la cheltuielile de intretinere ceea ce justifica rezilierea contractului de inchiriere, conform art. 24 lit.e din Legea nr.114/1996, si evacuarea sa si a membrilor familiei sale.
Recursul nu este fondat.
Initial, la 4.XII.1980, si apoi, la 14.09.1987, intre I.J.G.C.L. Arges, autoarea reclamantei, si paratul G.I. s-au incheiat contractele de inchiriere nr.81/1980 si respectiv nr.13945/1987 in conditiile Legii nr.5/1973, in vigoare la acea data, contractele fiind accesorii ale contractului de munca .
Prin decizia nr.497/3-XI.1993, Regocom R.A. Pitesti, antecesoarea reclamantei, a desfacut disciplinar contractul de munca paratului G.I.
Desi paratul nu mai avea statutul de salariat al reclamantei, aceasta, in calitate de administrator al locuintei, a incheiat cu paratul G.I. un nou contract de locatiune cu nr.13945/21.04.2000 pe o perioada de 5 ani, respectiv pana la 9.V.2005. La data perfectarii conventiei, reclamanta cunostea ca paratul nu mai este salariatul ei si, cu toate acestea, a inteles sa-i inchirieze, in continuare spatiul in disputa fara sa invoce caracterul de locuinta de serviciu a apartamentului, desi Legea nr.114/1996 era in vigoare.
In aceste conditii, reclamanta nu putea invoca dispozitiile art.51 din Legea nr.114/1996 cat timp in contract nu s-a stipulat ca se inchiria o locuinta de serviciu si ca locatiunea avea un caracter accesoriu la contractul de munca .
Astfel fiind, reclamanta putea invoca doar prevederile art.24 din actul normativ mentionat care enumera cazurile in care se poate solicita rezilierea contractului de inchiriere inainte de termenul stabilit, intre care figureaza si acela vizand neplata cheltuielilor comune pe o perioada de 5 luni, care au fost stabilite prin contractul de inchiriere, in sarcina chiriasului, solicitarea urmand a o face asociatia de locatari.
Or, in speta, reclamanta nu a invocat aceasta prevedere legala la promovarea actiunii si nici la prima zi de infatisare cand potrivit art.132 C.pr.civ., putea sa-si intregeasca sau modifice cererea de chemare in judecata .
La dosar a fost depusa adresa din 24.X.2003 a Asociatiei de locatari nr.275, bloc B.10-B.12 prin care se solicita reclamantei actionarea in judecata a paratilor pentru recuperarea unui debit de 37.742.417 lei la cheltuielile de intretinere, rezilierea contractului de locatiune si evacuarea din apartamentul ce-l detineau cu chirie. Acest inscris a fost prezentat dupa prima zi de infatisare si, prin urmare, reclamanta nu mai era in masura sa solicite modificarea actiunii.
De altfel, aceeasi asociatie de locatari, a comunicat instantei de apel, la 8.03.2004, ca s-au achitat taxele de intretinere si administrare la zi.
Astfel fiind, recursul a fost respins.Pronuntata de: I.C.C.J., sectia civila si de proprietate intelectuala, decizia nr. 302 din 19 ianuarie 2005


Citeşte mai multe despre:   
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Aspecte practice privind Cercetarea disciplinara a salariatilor
Sursa: MCP Cabinet avocati

Valoarea Tichetelor de masa in anul 2024
Sursa: MCP Cabinet avocati

Valoarea Tichetelor cadou in anul 2024
Sursa: MCP Cabinet avocatiŞtiri Juridice
Legislaţie

OUG 127/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative, prorogarea unor termene, precum si unele masuri bugetare
Ordonanta de urgenta 127/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative, prorogarea unor ...

OUG 128/2023 pentru unele masuri referitoare la salarizarea personalului din invatamant si alte sectoare de activitate bugetara
Ordonanta de urgenta 128/2023 pentru unele masuri referitoare la salarizarea personalului din invata ...

Legea 414/2023 privind desfasurarea actiunilor in reprezentare pentru protectia intereselor colective ale consumatorilor
Legea nr. 414/2023 privind desfasurarea actiunilor in reprezentare pentru protectia intereselor cole ...