din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1719 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Muncii » Lipsa acordului de vointa al salariatului in ceea ce priveste modificarea contractului de munca

Lipsa acordului de vointa al salariatului in ceea ce priveste modificarea contractului de munca

  Publicat: 28 Feb 2017       1499 citiri        Secţiunea: Dreptul Muncii  


Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului Dambovita sub nr. XXXXXXXX/08.09.2015, reclamantul P. E. S. a chemat in judecata pe paratul I. de S. pentru C. in Transporturi Rutiere, pentru ca prin sentinta ce se va pronunta sa se dispuna anularea deciziei nr. 345/01.07.2015 prin care s-a dispus reducerea salariului sau lunar brut, precum si raspunsul comunicat sub nr. xxxxx/04.08.2015.

1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
1. (ca probe noi in apel si recurs) orice inscrisuri avand legatura cu obiectul litigiului si fiind de natura sa lamureasca anumite aspecte ale raporturilor dintre impricinati, dar pe care partea interesata, indiferent din ce motive, nu le-a infatisat primei instante pentru ca aceasta sa le poata lua in considerare cu ocazia solutionarii pricinii.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Organ suprem de control financiar si de jurisdictie financiara,care functioneaza pe lenga Parlamentul Romaniei.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
1. (ca probe noi in apel si recurs) orice inscrisuri avand legatura cu obiectul litigiului si fiind de natura sa lamureasca anumite aspecte ale raporturilor dintre impricinati, dar pe care partea interesata, indiferent din ce motive, nu le-a infatisat primei instante pentru ca aceasta sa le poata lua in considerare cu ocazia solutionarii pricinii.
Cauza care inlatura raspunderea penala, reglementata in cap. III, t. VII, art. 131, C. pen., partea generala.
1. (ca probe noi in apel si recurs) orice inscrisuri avand legatura cu obiectul litigiului si fiind de natura sa lamureasca anumite aspecte ale raporturilor dintre impricinati, dar pe care partea interesata, indiferent din ce motive, nu le-a infatisat primei instante pentru ca aceasta sa le poata lua in considerare cu ocazia solutionarii pricinii.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Organ suprem de control financiar si de jurisdictie financiara,care functioneaza pe lenga Parlamentul Romaniei.
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Din punct de vedere lingvistic, constructie, de obicei concisa, care exprima, adesea figurat, o idee si constituie o unitate lexicala.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Ansamblul normelor juridice care reglementeaza raporturile sociale de munca ale muncitorilor si functionarilor, precum si alte raporturi sociale derivate din raporturile sociale de munca.
Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept
Manifestarea hotararii de a incheia actul juridic civil, de a se obliga juridiceste. Formeaza impreuna cu cauza (scopul), vointa juridica.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Dezechilibru de ansamblu al economiei care consta in aparitia sau cresterea discrepantei dintre masa monetara si oferta de bunuri fata de situatia existenta anterior.
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Reglementata in C. proc. pen. in acelasi cadru ca si actiunea penala.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
(lat. culpa "vina")Forma a vinovatiei, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19, C. pen., partea generala.
Document care justifica primirea unei sume de bani. Constituie un act justificativ de inregistrare a sumelor incasate in registrul de casa si in contabilitate.
Dezechilibru de ansamblu al economiei care consta in aparitia sau cresterea discrepantei dintre masa monetara si oferta de bunuri fata de situatia existenta anterior.
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.

In motivarea in fapt a cererii reclamantul a aratat ca prin decizia contestata, in temeiul OG nr. 26/2011, a deciziei nr. III/34/12. 05. 2015, pct. I9, a Curtii de Conturi parata a dispus reducerea salariului sau.


Impotriva acestei decizii reclamantul a formulat contestatie inregistrata sub nr. xxxxx/09.07.2015, parata comunicandu-i raspunsul nr. xxxxx/04.08.2015, in sensul respingerii contestatiei.


Impotriva deciziei nr. III/34/12. 05. 2015 si a incheierii nr. III/43/23. 06. 2015 parata a formulat cerere de suspendare prin care a solicitat instantei sa dispuna suspendarea punerii in executare a efectelor acestei decizii.


In drept, contractul individual de munca, conventia colectiva de munca, Codul Muncii.


In dovedire solicita proba cu inscrisuri .


Parata a formulat intampinare prin care a solicitat respingerea actiunii reclamantul ignora dispozitiile deciziei nr. III/34/12. 05. 2015 emisa de Curtea de Conturi a Romaniei si a incheierii nr. III/43/23. 06. 2015 prin care s-a dispus ca parata sa stabileasca grila de salarizare conform dispozitiilor legale, respectiv anexa VIII din Legea 284/2010. Salariatii ISCTR au fost informati in legatura cu faptul ca s-a efectuat un control de auditori externi ai curtii de conturi fiind incheiat procesul verbal de constatare cu ocazia auditului financiar de executie.


Parata nu a facut altceva decat sa puna in aplicare dispozitiile curtii de conturi a Romaniei care sau pronuntat in sens favorabil ISCTR, motivand ca salariul personalului platit din fonduri publice este stabilit intotdeauna unilateral de ordonatorul de credite in baza legii.


In cauza nu se poate vorbi despre o modificare unilaterala a contractului de munca ci de punerea in executare a deciziei nr. III/34/12. 05. 2015.


In drept, art. 205 si urmatoarele din Codul de procedura civila, Legea nr. 53/2003.


In dovedire solicita proba cu inscrisuri .


A solicitat judecarea cauzei in lipsa .


S-au depus la dosar inscrisuri .


Examinand actele si lucrarile dosarului, prin prisma dispozitiilor incidente in cauza, Tribunalul constata:


Conform deciziei nr. 345/01.07.2015 emisa de I. de S. pentru C. in Transporturi Rutiere, incepand cu data de 01.07.2015 reclamantului, i s-au modificat functia, din inspector trafic, in inspector trafic rutier (studii medii) C. xxxxxx si salariul de baza 1290 lei, gradatia 3, clasa 32, treapta I-A.


Prin raspunsul formulat de parata la data de 04.08.2015 sub nr. xxxxx i s-a comunicat reclamantului ca decizia a fost emisa in mod legal, conform art. I9, din decizia nr. III/34/12. 05. 2015 emisa de Curtea de Conturi si incheierii nr. III/43/23. 06. 2015 emisa de aceeasi institutie.


Anterior acestei decizii, reclamantul detinuse functia de inspector trafic rutier - cod C. xxxxxx, prin mai multe acte aditionale fiindu-i modificat salariul.


La data de 01.07.2015 a fost incheiat actul aditional nr. 5 prin care a fost modificat felul muncii, reclamantul dobandind functia de inspector de trafic rutier (studii medii) - cod C. xxxxxx, cu un salariul brut lunar, corespunzator acestei functii, de 1290 lei. Actul aditional nu a fost insa semnat de reclamant.


In cuprinsul deciziei nr. III/34/12. 05. 2015 se arata la pct. 10 ca s-au stabilit eronat drepturi salariale pentru personalul contractual si persoane cu functii de conducere din cadrul ISCTR, facandu-se referire la incadrarea inspectorilor de trafic rutier cu studii superioare si medii si limitele de salarizare ale acestora in functie de clasa de salarizare conform anexei nr. VIII, la legea 284/2010. In cadrul masurilor care urmau a fi adoptate de angajator s-a prevazut ca acesta sa stabileasca grila de salarizare si sa incadreze personalul conform reglementarilor legale in vigoare pana la data de 31.08.2015.


Art. 41 din Codul Muncii prevede: "contractul individual de munca poate fi modificat numai prin acordul partilor.


Cu titlu de exceptie, modificarea unilaterala a contractului individual de munca este posibila numai in cazurile si in conditiile prevazute de prezentul cod. Modificarea contractului individual de munca se refera la oricare dintre urmatoarele elemente: a) durata contractului; b) locul muncii; c) felul muncii; d) conditiile de munca; e) salariul;


f) timpul de munca si timpul de odihna. ``


In speta, s-a dispus modificarea felului muncii, prin schimbarea functiei detinute de reclamant.


Executarea contractului individual de munca este guvernata de principiul stabilitatii, care presupune ca modificarea sau incetarea lui sa nu poata interveni decat in cazurile si conditiile expres prevazute de lege.


In conformitate cu dispozitiile art. 41 alin. (1) Codul muncii, contractul individual de munca poate fi modificat numai prin acordul partilor si numai cu titlu de exceptie modificarea unilaterala a contractului individual de munca se poate face fara consimtamantul salariatului. Aceste situatii de exceptie sunt reglementate prin art. 48 Codul muncii, potrivit carora angajatorul poate modifica temporar locul si felul muncii, fara consimtamantul salariatului, si in cazul unor situatii de forta majora, cu titlu de sanctiune disciplinara sau ca masura de protectie a salariatului, in cazurile si in conditiile prevazute de prezentul cod.


In concret, instanta retine ca in speta nu exista acordul salariatului in ceea ce priveste schimbarea functiei si a salariului, si nu se afla in nici unul din cazurile acceptate de legiuitor pentru modificare unilaterala de catre angajator a contractului de munca .


Art. 41 din Codul muncii este o expresie a principiului consensualismului relatiilor de munca, transpus la nivelul contractului individual de munca . Este evident ca modificarea unor clauze ale oricarui contract sinalagmatic civil sau comercial, inclusiv ale contractului individual de munca, nu se poate realiza prin vointa unilaterala a unei singure parti, ci necesita ti manifestarea acordului de vointa a partii cocontractante.


In aplicarea acestui principiu fundamental al contractelor, legiuitorul de dreptul muncii stabileste regula conform careia, nici angajatorul si nici salariatul nu pot modifica nici o clauza a contractului individual de munca fara acordul expres al celuilalt. Acordul de modificare trebuie sa fie expres si nu tacit sau subinteles, si trebuie sa se manifeste fara nici un viciu de consimtamant.


In speta, angajatorul a procedat la modificarea cu caracter definitiv a contractului de munca, acest lucru fiind posibil doar in baza realizarii acordului partilor in acest sens, orice modificare unilaterala cu caracter definitiv a contractului de munca fiind ilegala.


In raport de situatia de fapt constatata de Curtea de Conturi, angajatorul avea posibilitatea de a solicita constatarea nulitatii clauzei contractuale ce incalca legea, urmand ca aceasta sa fie inlocuite de drept cu dispozitiile legale sau conventionale aplicabile, posibilitate reglementata de art. 57 din Codul Muncii.


Tribunalul drept consecinta a anularii deciziei de modificare a contractului de munca, va dispune conform principiului repunerii partilor in situatia anterioara reglementat de art. 80 din Codul Muncii si acordarea diferentelor dintre drepturile salariale avute anterior emiterii deciziei nr. 345/01.07.2015 si cele stabilite prin aceasta decizie, sume ce se vor actualiza cu indicele de inflatie si dobanda legala.


P. aceste considerente, tribunalul va admite actiunea .


Potrivit art. 451 si urmatoarele din Codul de procedura civila, tribunalul va retine culpa procesuala a paratei in determinarea efectuarii cheltuielilor de judecata, motiv pentru care o va obliga pe aceasta la plata catre reclamant, a sumei de 2000 lei, reprezentand contravaloarea onorariului de avocat - chitanta nr. 29/03.03.2016.


P. ACESTE MOTIVE


IN NUMELE LEGII


HOTARASTE:


Admite in parte actiunea formulata de reclamantul P. E. S., CNP: xxxxxxxxxxxxx, domiciliat in municipiul Targoviste, . 18,, , judetul Dambovita, in contradictoriu cu paratul I. de S. pentru Control in Transporturi R., cu sediul in municipiul Bucuresti, . 38, sector 1.


Anuleaza decizia nr. 345/01.07.2015, emisa de parat si obliga paratul la plata diferentelor salariale dintre salariul avut anterior emiterii deciziei nr. 345/ 01.07.2015 si cel stabilit prin decizia anulata, sume ce vor fi actualizate cu indicele de inflatie si dobanda legala.


Obliga parata la plata sumei de 2. 000 lei cheltuieli de judecata .


Cu drept de apel in termen de 10 zile de la comunicare, la Tribunalul Dambovita.
Pronuntata de: Tribunalul Ialomita, Sectia I Civila, Sentinta nr. 648 din data de 21.04.2016


Citeşte mai multe despre:    reducerea salariului lunar brut    salariu stabilit unilateral    ordonator de credite    modificare unilaterala salariu    Curtea de Conturi    principiul consensualismului
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe