din anul 2007, atuul tau de DREPT!


Prima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Muncii » Privarea salariatului de drepturile banesti cuvenite. Spor pentru orele lucrate in zilele de repaus saptamanal si sarbatori legale

Privarea salariatului de drepturile banesti cuvenite. Spor pentru orele lucrate in zilele de repaus saptamanal si sarbatori legale

  Publicat: 07 Apr 2017       4622 citiri        Secţiunea: Dreptul Muncii  


Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Linie reala sau conventionala care desparte teritoriul a doua stste;
Repausul saptamanal se acorda in doua zile consecutive, de regula sambata si duminica.
Dezechilibru de ansamblu al economiei care consta in aparitia sau cresterea discrepantei dintre masa monetara si oferta de bunuri fata de situatia existenta anterior.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Prin cererea inregistrata la aceasta instanta la data de 5.03.2015, S_ N_ al Agentilor de Politie (S___) pentru mai multi reclamanti (Varjoghe Cornelus, S__ G__, M__ M__, C__ N__) intre care si reclamantului P__ A__ F__, a chemat in judecata paratul I__ T__ al Politiei de Frontiera Timisoara pentru obligarea la plata sumelor cuvenite si neachitate ce reprezinta valoarea financiara neimpozabila a orelor lucrate in zilele de repaus saptamanal si in celelalte zile in care, in conformitate cu reglementarile in vigoare nu se lucreaza, pe perioada 01.07.xxxxxxxxxxxxxx14, suma actualizata cu indicele de inflatie de la data scadentei si pana la efectuarea platii; cu plata cheltuielilor de judecata .

Organizatie a lucratorilor a carui scop este protejarea drepturilor acestora.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Linie reala sau conventionala care desparte teritoriul a doua stste;
(Legea 10 din 2001) 1. cu bunuri sau servicii - masura reparatorie alternativa const�nd in acordarea de bunuri si servicii, cu acceptul persoanei indreptatite, p�na la concurenta valorii imobilului preluat in mod abuziv.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
(in sensul legii contenciosului administrativ, legea 554/2004) Orice drept fundamental prevazut de Constitutie sau de lege, caruia i se aduce o atingere printr-un act administrative.
Actiunile prin care se concretizeaza relatia autoritatilor administratiei publice locale
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Ansamblu de solutii pronuntate de catre organele de jurisdictie in legatura cu probleme de drept sau institutiile juridice examinate cu prilejul desfasurarii litigiilor din competenta lor.
Repausul saptamanal se acorda in doua zile consecutive, de regula sambata si duminica.
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
Rezultat financiar pozitiv al unei activitati economice,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Rezultat financiar pozitiv al unei activitati economice,
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
(in sensul legii contenciosului administrativ, legea 554/2004) Orice drept fundamental prevazut de Constitutie sau de lege, caruia i se aduce o atingere printr-un act administrative.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Rezultat financiar pozitiv al unei activitati economice,
Totalitatea normelor juridice care se refera la formmarea, repartizarea si intrebuintarea fondurilor banesti.
Repausul saptamanal se acorda in doua zile consecutive, de regula sambata si duminica.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Repausul saptamanal se acorda in doua zile consecutive, de regula sambata si duminica.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
(Legea 10 din 2001) 1. cu bunuri sau servicii - masura reparatorie alternativa const�nd in acordarea de bunuri si servicii, cu acceptul persoanei indreptatite, p�na la concurenta valorii imobilului preluat in mod abuziv.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
1. (ca probe noi in apel si recurs) orice inscrisuri avand legatura cu obiectul litigiului si fiind de natura sa lamureasca anumite aspecte ale raporturilor dintre impricinati, dar pe care partea interesata, indiferent din ce motive, nu le-a infatisat primei instante pentru ca aceasta sa le poata lua in considerare cu ocazia solutionarii pricinii.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Repausul saptamanal se acorda in doua zile consecutive, de regula sambata si duminica.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Obligatie ce revine partilor dintr-un proces de a face dovada imprejurarilor, faptelor, afirmatiilor, sustinerilor pe care isi intemeiaza pretentiile ori apararile prezentate in fata organului de jurisdictie.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Unirea a doua sau mai multe cauze aflate in curs de cercetare si urmarire penala,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Legatura de cauzalitate sau raportul cauzal, nereglementat expres in legea penala, unul din elementele laturii obiective ale infractiunii, care consta in legatura dintre fapta (actiune-inactiune)si rezultatul sau urmarea imediata (ex. la infractiunea de dare de mita, activitatea de promitere, oferire sau dare a creat rezultatul constand in starea de pericol).
(lat. disjungere " a separa")Prevazuta in sectiunea III, cap. I, t. II, C. proc. pen., partea generala,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
(lat. disjungere " a separa")Prevazuta in sectiunea III, cap. I, t. II, C. proc. pen., partea generala,
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Repausul saptamanal se acorda in doua zile consecutive, de regula sambata si duminica.
Dezechilibru de ansamblu al economiei care consta in aparitia sau cresterea discrepantei dintre masa monetara si oferta de bunuri fata de situatia existenta anterior.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este persoana numita intr-o functie publica.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Repausul saptamanal se acorda in doua zile consecutive, de regula sambata si duminica.
Dezechilibru de ansamblu al economiei care consta in aparitia sau cresterea discrepantei dintre masa monetara si oferta de bunuri fata de situatia existenta anterior.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
(in sensul legii contenciosului administrativ, legea 554/2004) Orice drept fundamental prevazut de Constitutie sau de lege, caruia i se aduce o atingere printr-un act administrative.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Persoana fizica sau juridica, parte in contractul de asigurare, care, in temeiul acestui contract,
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Contrarietate intre un fapt sau act juridic si prevederile actelor normative.
Repausul saptamanal se acorda in doua zile consecutive, de regula sambata si duminica.
Repausul saptamanal se acorda in doua zile consecutive, de regula sambata si duminica.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Repausul saptamanal se acorda in doua zile consecutive, de regula sambata si duminica.
Dezechilibru de ansamblu al economiei care consta in aparitia sau cresterea discrepantei dintre masa monetara si oferta de bunuri fata de situatia existenta anterior.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Organizatie a lucratorilor a carui scop este protejarea drepturilor acestora.
Repausul saptamanal se acorda in doua zile consecutive, de regula sambata si duminica.
Dezechilibru de ansamblu al economiei care consta in aparitia sau cresterea discrepantei dintre masa monetara si oferta de bunuri fata de situatia existenta anterior.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.

In motivare arata ca membrii de sindicat in numele carora a formulat actiune intre care si reclamantul sunt angajati ai Inspectoratului T__ al Politiei de Frontiera Timisoara avand calitatea de functionari publici cu statut special.


Sustine ca datorita specificului activitatii de politist, reclamantul si-a desfasurat activitatea inclusiv in zilele de repaus saptamanal, de sarbatori legale si in celelalte zile in care, in conformitate cu reglementarile in vigoare nu se lucreaza, conform programului stabilit prin dispozitia sefilor ierarhici, fara a primi in compensare nici timp liber corespunzator pentru orele lucrate in aceste zile si nici majorarea salariala in cuantum de 75% din baza de calcul astfel cum prevad dispozitiile O.U.G.nr.37/2014 pentru modificarea si completarea art. 13 din OUG 103/2013 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2014, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice, publicata in M.OF.,Partea I, nr.450/19.06.2014.


Normele speciale specifice activitatii de politist la art. l alin.2 din OUG nr.37/2014 prevad ca prin exceptie de la prevederile art. 1, incepand cu data de 1 iulie 2014, cuantumul drepturilor acordate personalului militar, politistilor, functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare si personalului civil din institutiile publice de aparare, ordine publica si securitate nationala, care executa lucrari de exceptie sau misiuni speciale, apreciate ca atare de conducatorii acestora, se stabileste in conditiile prevazute de art. 15 din cap. II sectiunea a 2-a din anexa nr. VIIa�� Familia ocupationala defunctii bugetare A�Aparare, ordine publica si siguranta nationalaA� la Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificarile ulterioare, pe baza normelor metodologice aprobate prin ordin al ordonatorului principal de credite. (4) Baza de calcul al drepturilor prevazute la alin. (3) o reprezinta solda lunara/salariul de baza prevazute de legislatia in vigoare la data de 31 decembrie 2009.


Prin exceptie de la prevederile art. 9 alin. (1), in situatia in care activitatea desfasurata de personalul militar, politistii, functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare si personalul civil din institutiile publice de aparare, ordine publica si securitate nationala, in zilele de repaus saptamanal, de sarbatori legale si in celelalte zile in care, in conformitate cu reglementarile in vigoare, nu se lucreaza, nu se poate compensa cu timp liber corespunzator, se acorda o majorare de 75% din baza de calcul prevazuta la alin. (4). ... (8) Conditiile de stabilire a dreptului prevazut la alin. (5) si (6), precum si activitatile pentru care se acorda acest drept se stabilesc prin ordin al conducatorilor institutiilor publice de aparare, ordine publica si securitate nationala. De asemenea, art. II prevede ca drepturile sus-reglementate se acorda incepand cu data de intai a lunii urmatoare intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.


Ulterior, s-a emis Ordinul MAI nr. xxxxxx.07`.2014 privind conditiile de stabilire a majorarii salariate pentru personalul Ministerului Afacerilor Interne care desfasoara activitati in zilele de repaus saptamanal, de sarbatori legale si in celelalte zile in care, in conformitate cu reglementarile in vigoare, nu se lucreaza, precum si activitatile pentru care se acorda acest drept . Art. 3 din acest Ordin prevede ca: "(1) Personalul M.A.I. care desfasoara activitati in zilele de repaus saptamanal, de sarbatori legale si in celelalte zile in care, in conformitate cu reglementarile in vigoare, nu se lucreaza beneficiaza de o majorare de 75% din solda lunara/salariul de baza prevazuta/prevazut de legislatia in vigoare la data de 31 decembrie 2009, denumita in continuare majorare, daca timpul astfel lucrat nu se poate compensa cu timp liber corespunzator, in conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 103/2013, aprobata cu completari prin Legea nr. 28/2014, cu modificarile si completarile ulterioare.


(2) Compensarea cu timp liber corespunzator se efectueaza prin acordarea aceluiasi numar de ore libere cu numarul de ore lucrate, astfel: a) in conditiile art. 122 si 137 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru activitatea desfasurata in zilele de repaus saptamanal; sau b) in conditiile art. 142 alin. (1) din Legea nr. 53/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru activitatea desfasurata in zilele de sarbatori legale si in celelalte zile in care, in conformitate cu reglementarile in vigoare, nu se lucreaza.


(3) Majorarea se stabileste proportional cu timpul efectiv lucrat in zilele respective, prin raportarea soldei lunare/salariului de baza prevazute/prevazut de legislatia in vigoare la data de 31 decembrie 2009 la durata programului normal de lucru din luna in care s-au desfasurat activitatile .


(4) Daca activitatea desfasurata in zilele de repaus saptamanal, de sarbatori legale si in celelalte zile in care, in conformitate cu reglementarile in vigoare, nu se lucreaza nu a putut fi compensata cu timp liber corespunzator, in conditiile alin. (2), majorarea se plateste prin adaugarea sumei rezultate potrivit alin. (3), dupa caz:


a) la drepturile salariale cuvenite in luna in care se efectueaza plata, pentru activitatea care se desfasoara in ture sau schimburi;


b) la drepturile salariale cuvenite in luna in care se efectueaza plata si la drepturile salariale corespunzatoare activitatii desfasurate in zilele respective peste durata normala a timpului de munca, indiferent de modul de organizare a programului de lucru.


Codul Muncii prevede la art. 122 : (l)Munca suplimentara se compenseaza prin ore libere platite in urmatoarele 60 zile calendaristice dupa efectuarea acesteia.


(2)In aceste conditii salariatul beneficiaza de salariul corespunzator pentru orele prestate peste programul de lucru. (3)In perioadele de reducere a activitatii angajatorul are posibilitatea de a acorda zile libere platite din care pot fi compensate orele suplimentare ce vor fi prestate in urmatoarele 12 luni. Art. 137 din Codul Muncii prevede ca: (1) Repausul saptamanal se acorda in doua zile consecutive, de regula sambata si duminica. (2) In cazul in care repausul in zilele de sambata si duminica ar prejudicia interesul public sau desfasurarea normala a activitatii, repausul saptamanal poate fi acordat si in alte zile stabilite prin contractul colectiv de munca aplicabil sau prin regulamentul intern. (3) In situatia prevazuta la alin. 2) salariatii vor beneficia de un spor la salariu stabilit prin contractul colectiv de munca sau, dupa caz, prin contractul individual de munca ." Arata ca art. 18 alin. l din Legea cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice prevede ca: "Pentru munca suplimentara efectuata peste durata normala a timpului de lucru de catre personalul din sectorul bugetar incadrat in functii de executie sau de conducere, precum si munca prestata in zilele de repaus saptamanal, de sarbatori legale si in celelalte zile in care, in conformitate cu reglementarile in vigoare, nu se lucreaza, in cadrul schimbului normal de lucru, se aplica prevederile Legii nr. 53/2003-Codul Muncii "


In art. 123 din Codul Muncii se prevede ca:"1) In cazul in care compensarea prin ore libere platite nu este posibila in termenul prevazut de art. 122 alin. (1) in luna urmatoare, munca suplimentara va fi platita salariatului prin adaugarea unui spor la salariu corespunzator duratei acesteia. (2) Sporul pentru munca suplimentara, acordat in conditiile prevazute la alin. (1) , se stabileste prin negociere, in cadrul contractului colectiv de munca sau, dupa caz, al contractului individual de munca, si nu poate fi mai mic de 75% din salariul de baza ". Astfel, prevederile citate mai sus nu sunt altceva decat o aplicatie cu titlu particular in cazul functionarilor publici cu statut special - politisti - a prevederilor generale aplicabile oricarui raport juridic de munca, continuate de dispozitiile Codul muncii. Legea speciala face referire la regimul zilelor de repaus fara a-1 descrie in detaliu caz in care acesta va fi definit de legislatia generala in materie adica de Codul muncii. Astfel cum a statuat jurisprudenta nationala in nenumarate decizii de speta, dispozitiile normative sus - mentionate prevad posibilitatea acordarii celor doua zile de repaus saptamanal si in alte zile decat sambata si duminica , dar pentru aceasta derogare se instituie si o sanctiune pentru angajator constand in plata unui spor la salariu . Cu alte cuvinte, daca salariatul si, implicit, si politistul, lucreaza sambata si duminica in interiorul timpului normal de lucru, angajatorul trebuie sa ii acorde repausul saptamanal in alte 2 zile ale saptamanii si sa ii plateasca un spor. Acordarea repausului saptamanal in alte 2 zile ale saptamanii nu reprezinta un beneficiu special acordat salariatilor, ci este numai respectarea obligatiei de acordare a repausului saptamanal. Plata sporului reprezinta o reparatie pentru faptul ca salariatul si-a efectuat repausul in alte zile decat majoritatea salariatilor si a fost privat astfel de o parte din posibilitatile de recreere oferite de perioada de week-end (timp petrecut alaturi de membrii familiei, spectacole etc.) Rezulta deci ca simpla acordare a altor 2 zile libere pe saptamana invocate de parat nu este de natura sa inlature obligatia de a plati sporul..."(sentinta civila nr.2160/06.07.2010 pronuntata in dosarul nr.xxxxx/3/2009 de Tribunalul Bucuresti, Sectia a IX-a de C___ Administrativ si Fiscal, sentinta mentinuta prin decizia civila nr.529/10.03.2011 pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a VII-a C___ Administrativ si Fiscal data in dosarul nr. xxxxx/3/2009). Acordarea repausului saptamanal in alte 2 zile ale saptamanii nu reprezinta un beneficiu special acordat salariatilor, ci este numai respectarea obligatiei de acordare a repausului saptamanal.


In drept,sunt incidente dispozitiile normative sus - mentionate, OUG.nr.37/2014, OMAI nr.101/2014, Legea nr.554/2004, art.41 alin.2 Constitutie, Codul Muncii. I__ T__ al Politiei de F__ Timisoara, a depus intampinare prin care invoca:exceptia nulitatii cererii de chemare in judecata raportat la faptul ca reclamantul nu a indicat valoarea pretentiilor si prin urmare obiectul actiunii; exceptia conexitatii in raport de faptul ca pe rolul Tribunalului M__ se afla si dosarul XXXXXXXXXXXXX, intre prezenta cauza si cea mentionata existand o stransa legatura;exceptia decaderii din probe raportat la faptul ca reclamantul in cererea de chemare in judecata solicita proba cu inscrisuri fara a mentiona care sunt acestea.


Pe fond a sustinut ca si reclamantul ar fi putut beneficia de majorarea salariala prevazuta de Ordinul nr.101 din 1 iulie 2014 privind conditiile de stabilire a majorarii salariale pentru personalul Ministerului Afacerilor Interne care desfasoara activitati in zilele de repaus saptamanal, de sarbatori legale si in celelalte zile in care, in conformitate cu reglementarile in vigoare, nu se lucreaza, precum si activitatile pentru care se acorda acest drept, numai daca timpul astfel lucrat nu se poate compensa cu timp liber corespunzator.


Incepand cu data de 01.07.2014, odata cu intrarea in vigoare a O.U.G. nr. 37 din 18 iunie 2014 pentru modificarea si completarea art. 13 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului platii din fonduri publice in anul 2014, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice, s-a modificat cadrul legislativ, in sensul ca legiuitorul a stabilit, in anumite conditii exprese si cumulative, posibilitatea acordarii unui spor. Astfel aliniatul 5 al articolului 13 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2014, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea 1, nr. 703 din 15 noiembrie 2013, aprobata cu completari prin Legea nr. 28/2014, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza: "(5) Prin exceptie de la prevederile art. 9 alin. (1), in situatia in care activitatea desfasurata de personalul militar, politistii, functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare si personalul civil din institutiile publice de aparare, ordine publica si securitate nationala, in zilele de repaus saptamanal, de sarbatori legale si in celelalte zile in care, in conformitate cu reglementarile in vigoare, nu se lucreaza, nu se poate compensa cu timp liber corespunzator, se acorda o majorare de 75% din baza de calcul prevazuta la alin. (4)." Ordinul nr. 101 din 1 iulie 2014 privind conditiile de stabilire a majorarii salariate pentru personalul Ministerului Afacerilor Interne care desfasoara activitati in zilele de repaus saptamanal, de sarbatori legale si in celelalte zile in care, in conformitate cu reglementarile in vigoare, nu se lucreaza, precum si activitatile pentru care se acorda acest drept .


Art. 1 Prezentul ordin reglementeaza conditiile de stabilire a majorarii salariale prevazute la art. 13 alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2014, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice, aprobata cu completari prin Legea nr. 28/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si activitatile pentru care se acorda acest drept, pentru personalul Ministerul Afacerilor Interne, denumit in continuare M.A.I., care desfasoara activitati in zilele de repaus saptamanal, de sarbatori legale si in celelalte zile in care. in conformitate cu reglementarile in vigoare, nu se lucreaza.


Acelasi ordin prevede la art.4 alin.3 modul in care se acorda majorarea si care sunt conditiile cumulative ce trebuie respectate, astfel: `` Majorarea se acorda personalului M.A.I. daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii: a) exista o programare in ture sau schimburi a activitatii si/sau exista ordinul/dispozitia sefului de desfasurare a activitatii peste durata normala a timpului de munca, scris/scrisa sau verbal/verbala, dar consemnat/consemnata ulterior in scris, emis/emisa conform competentelor si regulilor stabilite la nivelul fiecarei unitati. b) activitatea s-a desfasurat in zilele de repaus saptamanal, de sarbatori legale si in celelalte zile in care, in conformitate cu reglementarile in vigoare, nu se lucreaza; c) activitatea desfasurata nu a putut fi compensata cu timp liber corespunzator, conform art. 3 alin. (2); d) nu beneficiaza de alte drepturi salariale sub forma de majorari, sporuri sau compensatii ori de cuantumul acestora, prevazute expres pentru activitatile desfasurate in zilele de repaus saptamanal, de sarbatori legale si in celelalte zile in care, in conformitate cu reglementarile in vigoare,nu se lucreaza; e) se incadreaza in cheltuielile cu salariile aprobate prin bugetul ordonatorilor de credite. "


Prin urmare, se poate observa ca personalul M.A.I. care indeplineste toate cele 5 conditii mai sus citate poate beneficia de majorarea prevazuta de art.3 alin.3 si 4 din Ordinul nr. 101/01.07.2014.


Din autonomia textului legal precizat rezulta ca neindeplinirea uneia dintre conditiile de mai sus citate face ca majorarea sa nu mai poata fi acordata, textul normativ reglementand indeplinirea cumulativa a tuturor conditiilor, cu alte cuvinte este suficient ca numai una dintre conditii sa nu fie indeplinita si majorarea nu mai are temei legal pentru acordare.


Trebuie lamurita problema referitoare la interpretarea termenului de ``timp liber corespunzator" utilizat in continutul Ordinului nr. 101/2014 privind conditiile de stabilire a majorarii salariale pentru personalul Ministerul Afacerilor Interne care desfasoara activitati in zilele de repaus saptamanal, de sarbatori legale si in celelalte zile in care, in conformitate cu reglementarile in vigoare, nu se lucreaza, precum si activitatile pentru care se acorda acest drept, in sensul ca acordarea majorarii de 75% personalului militar, politistilor, functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare si personalului civil din institutiile publice de aparare, ordine publica si securitate nationala, in situatia in care activitatea acestora este desfasurata in zilele de repaus saptamanal, de sarbatori legale si in celelalte zile in care, in conformitate cu reglementarile in vigoare nu se lucreaza, este prevazuta de art. 13 alin.5) din Ordonanta de urgenta nr. 103/ 2013 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2014, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, doar in situatia in care activitatea astfel desfasurata nu se poate compensa cu timp liber corespunzator. Astfel, legiuitorul instituie un beneficiu personalului din structurile sistemului de aparare, ordine publica si securitate nationala, pentru munca prestata in zilele de repaus saptamanal, de sarbatori legale si in celelalte zile in care, in conformitate cu reglementarile in vigoare nu se lucreaza. in situatiile in care nu este posibila compensarea cu timp liber corespunzator, asa cum este acesta reglementat de art. 137 din Legea nr.53/2003- Codul Muncii, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv acordarea in doua zile consecutive a repausului saptamanal sau acordarea aceluiasi numar de ore libere cu numarul de ore lucrate, dupa caz.


La baza, dreptul financiar acordat pentru zilele de repaus saptamanal a fost instituit de art. 137 din Legea nr.53/2003. republicata cu modificarile si completarile ulterioare. Insa, acordarea acestuia, in anul 2014, nu se face cumulativ, asa cum prevede Codul Muncii, adica impreuna cu acordarea a doua zile libere consecutive in alte zile ale saptamanii, ci alternativ, in conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 37/2014 pentru modificarea si completarea art. 13 din Ordonanta de Urgenta nr.103/ 2013 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2014, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice.


Directia Generala Financiara a Ministerul Afacerilor Interne precizeaza: 1. Politistii care desfasoara serviciul de permanenta in unitate sau activitati specifice in ture de 24 de ore(consemnate in fisa postului), pe baza unei programari, pentru care sunt alocate 72 de ore de odihna/repaus dupa desfasurarea serviciului, nu beneficiaza de majorarea de 75%, timpul liber corespunzator fiind identificat in timpul celor 72 de ore. in ceea ce priveste munca suplimentara efectuata in interiorul celor 72 de ore de odihna/repaus, apreciaza ca reglementarile legale mentionate nu sunt incidente, atata timp cat personalul in cauza beneficiaza de timpul liber corespunzator constand in doua zile consecutive de repaus saptamanal sau in acelasi numar de ore libere cu numarul de ore lucrate, dupa caz. 2. Tinand cont de expunerile pana la acest punct, se mentioneaza ca acordarea de timp liber corespunzator sau a majorarii de 75% nu se suprapune cu acordarea altor sporuri de care beneficiaza personalul MAI pentru activitatile desfasurate in cadrul programului de lucru. 3. Majorarea de 75% se acorda numai atunci cand timpul liber corespunzator(insemnand doua zile consecutive de repaus saptamanal, asa cum prevede art. 113, coroborat cu art. 137 din Legea nr.53/ 2003) nu a putut fi acordat.


Legea nr. 183 din 29 decembrie 2014 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 37/2014 pentru modificarea si completarea art. 13 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2014, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice. La articolul I punctul 2, alineatele (5), (6) si (8) se modifica si vor avea urmatorul cuprins : "(5) Prin exceptie de la prevederile art. 9 alin. (1), pentru activitatea desfasurata de personalul militar, politistii, functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare si personalul civil din institutiile publice de aparare, ordine publica si securitate nationala, in zilele de repaus saptamanal, de sarbatori legale si in celelalte zile in care, in conformitate cu reglementari/e in vigoare, nu se lucreaza, se acorda o majorare de 75% din baza de calcul prevazuta la alin. (4). Cu privire la Legea nr. 183/2014, a fost publicata in MO nr. 956 din 29 decembrie 2014 si a intrat in vigoare la data de 01.01.2015.


Tot la data de 01.01.2015 a intrat in vigoare si Ordonanta de Urgenta nr. 83 din 12 decembrie 2014 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2015, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice, prevede la : Art. 8 (1) In anul 2015, munca suplimentara efectuata peste durata normala a timpului de lucru de catre personalul din sectorul bugetar incadrat in functii de executie sau de conducere, precum si munca prestata in zilele de repaus saptamanal, de sarbatori legale si in celelalte zile in care, in conformitate cu reglementarile in vigoare, nu se lucreaza, in cadrul schimbului normal de lucru, se vor compensa numai cu timp liber corespunzator.


Art. 12 alin.5) ``Prevederile art. 13 alin. (5)-(8) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2014, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice, aprobata cu completari prin Legea nr. 28/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica in mod corespunzator si in anul 2015."


Art. 13 alin.5-8 din O.U.G. nr. 103/2013(in forma actualizata la data de 01.01.2015) prevede: `` {5) Prin exceptie de la prevederile art. 9 alin. (1), pentru activitatea desfasurata de personalul militar, politistii, functionarii publici cu statut specia/ din sistemul administratiei penitenciare si personalul civil din institutiile publice de aparare, ordine publica si securitate nationala, in zilele de repaus saptamanal, de sarbatori legale si in celelalte zile in care, in conformitate cu reglementarile in vigoare, nu se lucreaza, se acorda o majorare de 75% din baza de calcul prevazuta la alin. (4). (6) Dreptul prevazut la alin. (5) se stabileste proportional cu timpul efectiv lucrat in zilele respective si se determina pe baza raportului dintre baza de calcul si durata normala a timpului de lucru. (7)Dispozitiile alin. (5) si (6) nu se aplica personalului participant la misiunile si operatiile prevazute la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 121/2011 privind participarea fortelor armate la misiuni si operatii in afara teritoriului statului roman, personalului trimis in misiune permanenta in strainatate, personalului detasat in conditiile Legii nr. 105/2012 privind detasarea expertilor nationali la institutiile si organismele Uniunii Europene, precum si politistilor aflati in situatii similare. (8)Conditiile de acordare a dreptului prevazut la alin. (5) si (6) se stabilesc prin ordin al conducatorilor institutiilor publice de aparare, ordine publica si securitate nationala.`1``


In concluzie, prin intrarea in vigoare a O.U.G. 83/2014, incepand cu data de 01.01.2015 pentru activitatea desfasurata de personalul militar, politistii, functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare si personalul civil din institutiile publice de aparare, ordine publica si securitate nationala, in zilele de repaus saptamanal, de sarbatori legale si in celelalte zile in care, in conformitate cu reglementarile in vigoare, nu se lucreaza, se acorda o majorare de 75%, iar potrivit prevederilor art. 13 alin. 8 din acelasi act normativ, urmeaza a se stabili, prin ordin al conducatorilor institutiilor publice de aparare, ordine publica si securitate nationala, conditiile de acordare a acestei majorari salariate.


Pentru perioada 01.07.xxxxxxxxxxxxx14, devin aplicabile prevederile aliniatului 5 al articolului 13 din OUG nr. 37/2014 care dispun ca pentru ``activitatea desfasurata de politistii (...) in zilele de repaus saptamanal, de sarbatori legale si in celelalte zile in care, in conformitate cu reglementarile in vigoare, nu se lucreaza, nu se poate compensa cu timp liber corespunzator, se acorda o majorare de 75% din baza de calcul prevazuta la alin. (4)." coroborate cu dispozitiile O.M.A.I. nr. 101/01.07.2014, ale carui conditii de acordare au fost amintite


In drept, isi intemeiaza intampinarea pe prevederile O.M.A.I. nr. 101/2014. O.U.G. nr.37/2014, O.U.G. nr. 103/2014, prevederile Codului de procedura civila.


S_ N_ al Agentilor de Politie (S__) a formulat raspuns la intampinarea formulata de parat prin care precizeaza ca datorita specificului activitatii de politisti, si-au desfasurat activitatea inclusiv in zilele de repaus saptamanal, de sarbatori legale si in celelalte zile in care, in conformitate cu reglementarile in vigoare nu se lucreaza, conform programului stabilit prin dispozitia sefilor ierarhici, si nu au primit in compensare nici timp liber corespunzator pentru orele lucrate in aceste zile si nici majorarea salariala in cuantum de 75% din baza de calcul, astfel cum prevad dispozitiile O.U.G.nr.37/2014 pentru modificarea si completarea art. 13 din OUG 103/2013 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2014, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice, publicata in M.OF., Partea I, nr.450/19.06.2014.


In cauza s-a administrat proba cu inscrisuri .


Conform art. 248(1) NCPC instanta se va pronunta mai intai asupra exceptiilor de procedura, precum si asupra celor de fond care fac inutila, in tot sau in parte, administrarea de probe ori, dupa caz, cercetarea in fond a cauzei.


Exceptiile au fost analizate prin incheierea din 7.05.2015.


Cu privire la exceptia nulitatii cererii de chemare in judecata s-a constat ca obiectul cererii este determinat si consta in plata pentru fiecare reclamant a sumelor cuvenite si neachitate ce prezinta valoarea financiara neimpozabila a orelor lucrate in zilele de repaus saptamanal si in celelalte zile nelucratoare .


Art.196 al.1 NCPC sanctioneaza cu nulitatea cererea care nu cuprinde obiectul a se face referire in dispozitiile mentionate si la valoarea obiectului cererii care este determinabila in conditiile in care paratul IJTPF Timisoara in calitate de angajator urmeaza sa mentioneze valoarea drepturilor solicitate de reclamant


Apreciindu-se ca reclamantul a mentionat obiectul cererii de chemare in judecata urmeaza s-a respins exceptia nulitatii cererii.


Cu privire la exceptia decaderii din proba pe motiv ca in cererea de chemare in judecata nu au fost mentionate si inscrisurile de care reclamantul intelege sa serveasca in cauza, se constata ca acestea au fost anexate cererii de chemare in judecata si cuprind raportul privind acordarea compensarii cu timp liber corespunzator a orelor lucrate, cartea de identitate.


De altfel sarcina probei incumba obligatia angajatorului de a prezenta evidentele de care dispune cu privire la drepturile pretinse de reclamant, considerente in raport de care s-a respins exceptia .


Cu privire la exceptia conexitatii conform disp.art.139 al.1 NCPC pentru asigurarea unei bune judecati in prima instanta este posibila conexarea mai multor procese in care sunt aceleasi parti sau chiar impreuna cu alte parti si al caror obiect si cauza au intre ele o stransa legatura .


Dispozitiile art.139 privind conexitatea si disjungerea nu sunt imperative si sunt instituite in scopul unei mai bune administrari a justitiei existand un drept de apreciere al judecatorului.


In cauza avand in vedere faptul ca desi obiectul si cauza au o stransa legatura partile sunt diferite doar paratul fiind acelasi, iar numarul mare al reclamantilor, complexitatea cauzei si particularitatilor raportului de serviciu s-a impus respingerea exceptiei conexitatii si in scopul unei mai bune administrari a justitiei disjungerea cauzei in raport de persoana fiecarui reclamant.


Prin sentinta nr. 1696/22.10.2015 s-a admis actiunea formulata de reclamantul S_ National al Agentilor de Politie (S__), cu sediul in Drobeta-T__-S__, Serpentina Rosiori nr. 3-5, jud. M__, pentru membrul P__ A__ F__, CNP xxxxxxxxxxxxx, cu domiciliul procesual ales in mun. Drobeta-T___-S___, jud. M___, in contradictoriu cu paratul I_ T_ al Politiei de F_ Timisoara, cu sediul in Timisoara, jud. T____ si a fost obligat paratul sa plateasca reclamantului contravaloarea orelor lucrate in zilele de repaus saptamanal si in zilele libere conform legii pentru perioada 1.07.xxxxxxxxxxxxx14, actualizata cu indicele de inflatie.


Impotriva acestei sentinte a formulat recurs paratul, iar prin decizia nr. 757/10.03.2016 Curtea de Apel C__ a admis recursul, a casat sentinta si a trimis cauza spre rejudecare la aceeasi instanta.


Cauza a fost inregistrata la data de 15.04.2016 pe rolul Tribunalului M__ sub nr. XXXXXXXXXXXXXX.


In rejudecare s-au depus concluzii scrise de catre reclamant si practica judiciara si s-au solicitat relatii paratului ITPF Timisoara.


Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta constata urmatoarele:


Reclamantul este functionar public cu statut special - politist in cadrul Inspectoratului T__ al Politiei de F__Timisoara, desfasurand activitate la Serviciul T__ al Politiei de F__ din Drobeta T__ S__.


Prin cererea dedusa judecatii acesta solicita obligarea paratului I__ T__ al Politiei de F__ Timisoara la plata sumelor ce reprezinta valoarea financiara neimpozabila a orelor lucrate in zilele de repaus saptamanal si in celelalte zile in care, in conformitate cu reglementarile legale, nu se lucreaza, pe perioada 01.07.xxxxxxxxxxxxx14, suma actualizata cu indicele de inflatie de la data scadentei si pana la efectuarea platii.


In anul 2014, desi si in perioada la care se refera cererea de chemare in judecata, salarizarea personalului platit din fonduri publice, cum este si cazul reclamantului a fost reglementata de OUG nr. 103/2013.


Acest act normativ, in art.9 alin. 1, prevede ca, in anul 2014, munca suplimentara efectuata peste durata normala a timpului de lucru de catre personalul din sectorul bugetar incadrat in functii de executie sau de conducere, precum si munca prestata in zilele de repaus saptamanal, de sarbatori legale si in celelalte zile in care, in conformitate cu reglementarile in vigoare, nu se lucreaza, in cadrul schimbului normal de lucru, se vor compensa numai cu timp liber corespunzator.


Totodata, in art.13 alin.(5)-(8) din acelasi act normativ, introduse prin OUG nr.37/2014, publicata in Monitorul Oficial nr. 450 din 19 iunie 2014, in forma valabila la data publicarii, se stipuleaza ca :


(5) ``Prin exceptie de la prevederile art. 9 alin. (1), pentru activitatea desfasurata de personalul militar, politistii, functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare si personalul civil din institutiile publice de aparare, ordine publica si securitate nationala, in zilele de repaus saptamanal, de sarbatori legale si in celelalte zile in care, in conformitate cu reglementarile in vigoare, nu se lucreaza, nu se poate compensa cu timp liber corespunzator, se acorda o majorare de 75% din baza de calcul prevazuta la alin. (4).


(7) Dispozitiile alin. (5) si (6) nu se aplica personalului participant la misiunile si operatiile prevazute la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 121/2011 privind participarea fortelor armate la misiuni si operatii in afara teritoriului statului roman, personalului trimis in misiune permanenta in strainatate, personalului detasat in conditiile Legii nr.105/2012 privind detasarea expertilor nationali la institutiile si organismele Uniunii Europene, precum si politistilor aflati in situatii similare.


(8) Conditiile de acordare a dreptului prevazut la alin. (5) si (6) se stabilesc prin ordin al conducatorilor institutiilor publice de aparare, ordine publica si securitate nationala.


Ulterior, OUG nr.37/2004 a fost aprobata si modificata prin Legea 183/2014, publicata in M.OF nr.956/29.12.2014, fiind modificat alin.5, in sensul ca a fost eliminata sintagma `` nu se poate compensa cu timp liber corespunzator.``


Instanta, analizand considerentele mentionate in preambulul actului normativ OUG nr.37/2014, constata ca legiuitorul a avut in vedere specificul activitatii personalului din sistemul national de aparare, ordine publica si securitate nationala implica si misiuni care nu se limiteaza, in timp, la durata programului normal de lucru, ca exercitarea prerogativelor constitutionale de aparare, ordine publica si securitate nationala se caracterizeaza prin continuitate, precum si de obligatiile legale care revin institutiilor publice angajatoare de a asigura realizarea drepturilor recunoscute personalului prin dispozitiile legale in vigoare referitoare la munca prestata in zilele de repaus saptamanal, de sarbatori legale si in celelalte zile in care, in conformitate cu reglementarile in vigoare, nu se lucreaza, precum si faptul ca ca in anul 2014 aceste drepturi se realizeaza numai prin compensarea muncii prestate cu timp liber corespunzator, de faptul ca insuficienta personalului raportat la timpul de munca ce trebuie afectat acestor misiuni in perioadele aratate, pe de alta parte, creeaza o vulnerabilitate pentru institutiile publice din sistemul de aparare, ordine publica si securitate nationala, in sensul ca respectarea drepturilor prin compensarea cu timp liber corespunzator ar putea conduce la disfunctionalitati in efectuarea misiunilor operative specifice.


In aplicarea art.13 din OUG nr.103/2013 a fost emis Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr. 101 din 1 iulie 2014 privind conditiile de stabilire a majorarii salariale pentru personalul Ministerului Afacerilor Interne care desfasoara activitati in zilele de repaus saptamanal, de sarbatori legale si in celelalte zile in care, in conformitate cu reglementarile in vigoare, nu se lucreaza, precum si activitatile pentru care se acorda acest drept .


In art.3 alin.(2) din acest Ordin s-a prevazut ca ``Compensarea cu timp liber corespunzator se efectueaza prin acordarea aceluiasi numar de ore libere cu numarul de ore lucrate, astfel:


a) in conditiile art. 122 si 137 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru activitatea desfasurata in zilele de repaus saptamanal; sau


b) in conditiile art. 142 alin. (1) din Legea nr. 53/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru activitatea desfasurata in zilele de sarbatori legale si in celelalte zile in care, in conformitate cu reglementarile in vigoare, nu se lucreaza.


Potrivit art.137 din Legea nr.53/2003 repausul saptamanal este de 48 de ore consecutive, de regula sambata si duminica. (2) In cazul in care repausul in zilele de sambata si duminica ar prejudicia interesul public sau desfasurarea normala a activitatii, repausul saptamanal poate fi acordat si in alte zile stabilite prin contractul colectiv de munca aplicabil sau prin regulamentul intern.


(3) In situatia prevazuta la alin. (2) salariatii vor beneficia de un spor la salariu stabilit prin contractul colectiv de munca sau, dupa caz, prin contractul individual de munca .


Prin urmare, chiar in Ordinul nr.101/2014 s-a facut trimitere la prevederile Legii nr.53/2003 care stabileste regula repausului saptamanal ca fiind sambata sau duminica, iar in situatia de exceptie cand cand repausul saptamanal este asigurat in alte zile decat sambata si duminica, sa fie acordat un spor la salariu .


Art.4 alin.(3) din Ordinul MAI nr.101/2014 prevede ca majorarea se acorda personalului M.A.I. daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:


a) exista o programare in ture sau schimburi a activitatii si/sau exista ordinul/dispozitia sefului de desfasurare a activitatii peste durata normala a timpului de munca, scris/scrisa sau verbal/verbala, dar consemnat/consemnata ulterior in scris, emis/emisa conform competentelor si regulilor stabilite la nivelul fiecarei unitati;


b) activitatea s-a desfasurat in zilele de repaus saptamanal, de sarbatori legale si in celelalte zile in care, in conformitate cu reglementarile in vigoare, nu se lucreaza;


c) activitatea desfasurata nu a putut fi compensata cu timp liber corespunzator, conform art. 3 alin. (2);


d) nu beneficiaza de alte drepturi salariale sub forma de majorari, sporuri sau compensatii ori de cuantumul acestora, prevazute expres pentru activitatile desfasurate in zilele de repaus saptamanal, de sarbatori legale si in celelalte zile in care, in conformitate cu reglementarile in vigoare, nu se lucreaza;


e) se incadreaza in cheltuielile cu salariile aprobate prin bugetul ordonatorilor de credite.


Instanta considera ca in cauza sunt indeplinite conditiile prevazute de art.4 alin.3 din Ordinul MAI nr.101/2014.


Instanta a apreciat ca Ordinul nr.101/2014 nu contravine prevederilor OUG nr.103/2013, motiv pentru care nu a procedat la invocarea din oficiu a exceptiei de nelegalitate.


Astfel, din evidenta Serviciului T__ al Politiei de F__ din Drobeta T__ S__, activitatea reclamantului s-a desfasurat conform programarii in ture stabilita de seful ierarhic superior, in cadrul programului normal de lucru, fara a exista ordin/dispozitie a sefului de desfasurare a activitatii peste durata normala a timpului de munca, acesta desfasurand, conform fiselor de pontaj, activitate in zilele de repaus saptamanal si in celelalte zile in care, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare nu se lucreaza, respectiv un numar de 197 ore, (fila 26 dosar rejudecare), fara a i se acorda timp liber corespunzator si fara a beneficia, conform statelor de plata, de alte drepturi salariale sub forma de majorari, sporuri sau compensatii ori de cuantumul acestora, fiind indeplinite conditiile prevazute de art.4 alin.3 lit.a-d din Ordinul MAI nr.101/2014.


In toate centralizatoarele depuse la dosar s-a prevazut ca numarul de ore lucrate in zilele de repaus saptamanal, sarbatori legale si in zilele in care, in conformitate cu reglementarile legale nu se lucreaza nu poate fi compensat cu timp liber corespunzator, centralizatoarele fiind inaintate pentru plata sporului. (file 11-16 din primul dosar de fond).


In conformitate cu art.5 alin. (2) din Ordinul nr.101/2014, centralizatorul lunar prevazut la alin. (1) se intocmeste de seful nemijlocit ori de catre persoanele desemnate de conducatorul unitatii, de regula din cadrul compartimentului cabinet/secretariat/similar, se aproba de conducatorul unitatii sau, dupa caz, de persoanele delegate potrivit competentelor si se comunica structurii financiar-contabile, pana la data de 5 a lunii.


Prin urmare, chiar seful nemijlocit al reclamantului a precizat ca nu a avut loc compensarea cu timp liber corespunzator, insa nu a fost aprobata plata sportului.


Cat priveste conditia prevazuta de art.4 alin.3 lit.e din Ordinul MAI nr.101/2014, cea privind incadrarea in cheltuielile cu salariile aprobate prin bugetul ordonatorilor de credite, se considera ca si aceasta este indeplinita, avand in vedere ca expertul nu a putut identifica daca au existat alocatii bugetare pentru plata orelor lucrate in zilele de repaus saptamanal si in celelalte zile in care, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare, nu se lucreaza, nefiind cuprinse distinct in indrumarul de incadrare a cheltuielilor bugetare pe articole si alineate.


Asa cum mentioneaza paratul in adresa nr.BJ/xxxxxxx/16.06.2016 bugetul initial de venituri si cheltuieli al ITPF Timisoara pentru anul 2014 a fost insuficient pentru plata drepturilor banesti ( salarii in bani si in natura) fiind nevoie de o suplimentare a bugetului la rectificare cu 25.453.430 lei, insa insuficienta sau lipsa fondurilor banesti nu poate determina neplata drepturilor banesti prevazute de lege si privarea reclamantului de drepturile cuvenite.


In consecinta, instanta retine ca reclamantul este indreptatit la plata majorarii de 75 % prevazuta de art.13 alin.(5) din OUG nr.103/2013.


Pentru considerentele anterior expuse, instanta urmeaza sa admita actiunea si sa plateasca reclamantului valoarea neta a sporului aferent celor 197 ore lucrate in zilele de repaus saptamanal si in zilele de sarbatori legale in perioada 01.07.xxxxxxxxxxxxxxx14, suma ce va fi actualizata cu indicele de inflatie de la data prezentei si pana la data platii efective.


Urmeaza a se lua act ca reclamantul solicita cheltuieli de judecata pe cale separata.


PENTRU ACESTE MOTIVE,


IN NUMELE LEGII


HOTARASTE


Admite actiunea formulata de reclamantul S__ National al Agentilor de Politie (S.N.A.P.) pentru reclamantul membru de sindicat P__ A__CNP xxxxxxxxxxxxx, cu sediul in Drobeta Tr. S, Jud. M__, CUI xxxxxxxx si cu domiciliul procesual ales in Drobeta T___ S__, judetul M__, in contradictoriu cu paratul I_ T_ al Politiei de F_ Timisoara (I.T.P.F.), cu sediul in Timisoara, judetul T___.


Obliga paratul sa plateasca reclamantului valoarea neta a sporului aferent celor 197 ore lucrate in zilele de repaus saptamanal si in zilele de sarbatori legale in perioada 01.07.xxxxxxxxxxxxxxx14, suma ce va fi actualizata cu indicele de inflatie de la data prezentei si pana la data platii efective.


Ia act ca reclamantul solicita cheltuieli de judecata pe cale separata.


Cu drept de recurs in termen de 15 zile de la comunicare, cerere de recurs ce se va depune la Tribunalul M_.


Pronuntata in sedinta publica de la 22.06.2016, la sediul Tribunalului M_.
Pronuntata de: Tribunalul M, Sectia a II-a Civila de Contencios Administrativ si Fiscal, Sentinta nr. 1013/2016


Citeşte mai multe despre:    fisa de pontaj    activitate in zilele de repaus saptamanal    activitate in zilele de sarbatori legale    spor    stat de plata    buget insuficient pentru plata drepturilor banesti
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Nicio retinere din salariu nu poate fi operata in afara cazurilor si conditiilor prevazute de lege
Pronuntaţă de: Tribunalul Teleorman - Sentinta civila nr. 339 din data de 01.10.2020

Necompensarea orelor suplimentare cu timp liber. Obligarea angajatorului la compensarea acestora cu bani
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti - Sentinta civila nr. 1164 din data de 28 februarie 2019

Neacordarea tuturor drepturilor salariale catre angajati. Imposibilitatea dovedirii platilor de catre angajator
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Craiova, Sectia I Civila, Decizia nr. 275/2016 din data de 30.06.2016

Demisie. Preaviz. Efecte. Nulitatea deciziei de sanctionare disciplinara emisa dupa incetarea Contractului Individual de Munca ca urmare a demisiei
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Timisoara - Decizia nr. 3491 din 03/12/2008Articole Juridice

[Av. muncii] Cuprinsul unei fise de pontaj
Sursa: MCP Cabinet avocati