din anul 2007, atuul tau de DREPT!
3377 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Muncii » Dispozitiile art. 169 din Codul muncii exclud posibilitatea recuperarii pretinsului prejudiciu prin alte proceduri, cum ar fi emiterea unei decizii de imputare

Dispozitiile art. 169 din Codul muncii exclud posibilitatea recuperarii pretinsului prejudiciu prin alte proceduri, cum ar fi emiterea unei decizii de imputare

  Publicat: 20 Jan 2019       1539 citiri        Secţiunea: Dreptul Muncii  


Prin cererea inregistrata la data 30 septembrie 2016 sub nr. x, contestatorul T_ M_ a contestat decizia nr. 397 din data de 31.08.2016 emisa de intimata administratia Rezervatiei B_ D__ D_ - Tulcea prin care i se imputa suma de 4.972 lei ce reprezinta ,,alocatia de hrana´┐Ż acordata nelegal in perioada anilor 2012, 2013 si 2014.

(Force majeure) Clauza intr-un contract care exonereaza de raspunderea contractuala acea parte la contract care nu si-a putut indeplini, partial sau integral,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Monitorul Oficial al Rom´┐Żniei este publicaţia oficială a statului rom´┐Żn, ´┐Żn care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Suma de bani provenita de la bugetul de stat,
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Suma de bani provenita de la bugetul de stat,
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Activitate desfasurata de organele financiare, pentru stabilirea subiectelor impozabile, a obiectului impunerii, determinarea bazei impozabile, calcularea impozitului,
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Organ suprem de control financiar si de jurisdictie financiara,care functioneaza pe lenga Parlamentul Romaniei.
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Organ suprem de control financiar si de jurisdictie financiara,care functioneaza pe lenga Parlamentul Romaniei.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Pricipiu general de drept, potrivit caruia autoritatile de stat, institutiile publice si toti cetatenii sunt obligati sa respecte legea,comportamentul lor sa fie conform prevederilor acesteia.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Organ suprem de control financiar si de jurisdictie financiara,care functioneaza pe lenga Parlamentul Romaniei.
Mijloc de proba scris, prevazut in sectiunea V., cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Organ suprem de control financiar si de jurisdictie financiara,care functioneaza pe lenga Parlamentul Romaniei.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Termen care defineste creanta
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Contrarietate intre un fapt sau act juridic si prevederile actelor normative.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Activitate desfasurata de organele financiare, pentru stabilirea subiectelor impozabile, a obiectului impunerii, determinarea bazei impozabile, calcularea impozitului,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.

In motivarea cererii de chemare in judecata, contestatorul a aratat ca activitatea la bordul navelor din dotare aflate in exploatare se desfasura conform programului de lucru stabilit prin regulamentul intern, al legilor si al regulamentului de navigatie fluviala in vigoare.

S-a mai invederat ca personalul navigant din cadrul A.R.B.D.D. este imbarcat pe nave si pe functii specifice conform carnetelor de serviciu, brevetelor si carnetelor de capacitate, dar datorita faptului ca institutia are un numar insuficient de personal navigant pentru navele existente in exploatare, echipajele sunt unice si sunt imbarcate ca echipaje minime de siguranta.

Pe langa alte sarcini de serviciu pentru prevenirea unor accidente sau inlaturarea acestora ori ale altor cazuri de forta majora cum ar fi temperaturile foarte scazute din timpul iernii, salariatii au obligatia de a presta munca suplimentara dispusa de angajator .

A mai precizat contestatorul ca indiferent daca o nava se afla in activitate sau nu, personalul navigant imbarcat la bord se organizeaza obligatoriu pentru a asigura paza si siguranta navei respective, inclusiv in zilele de sambata, duminica si in sarbatorile legale din an, orele prestate de navigatori fiind considerate timp efectiv lucrat, iar cand o nava pleaca in cursa, echipajul se muta de pe o nava pe alta.

S-a mai sustinut ca Colegiul Executiv al A.R.B.D.D. in sedinta din data de 16 octombrie 2008 prin procesul-verbal nr. 390 a hotarat si a aprobat la punctul 7, in baza referatului nr. I4556/ARBDD/02.10.2008 emis de Serviciul Administrativ - Transporturi, propunerea privind acordarea integrala a alocatiei de hrana pentru personalul navigant, conform H.G. nr. 217/2005.

Dreptul la ``alocatia de hrana`` este prevazuta de dispozitiile art. 39 din Legea nr. 412 din data de 26 iunie 2002 si publicata in Monitorul Oficial nr. 500 din data de 11 iulie 2002, care prevad ca ,,perioada in care se afla imbarcat personalul care formeaza personalul navei, are dreptul la cazare gratuita pe nava, la hrana sau la alocatie zilnica de hrana, care se acorda in cuantumul si conditiile stabilite prin contractul colectiv de munca si/sau prin contractul individual de imbarcare, pentru societatile comerciale, sau prin hotararea Guvernului pentru institutiile publice sau Regiile Autonome. Cheltuielile pentru hrana sau alocatia zilnica de hrana se suporta de angajator din cheltuielile de exploatare, sunt deductibile fiscal si nu se includ in veniturile salariale supuse impozitarii.``

Contestatorul a mai sustinut ca in ceea ce priveste decizia de imputare pentru zilele de sambata, duminica si sarbatorile legale in care s-a aflat la bordul navei si a efectuat servicii de paza si siguranta sau a efectuat curse cu navele din dotare, conform programului de lucru al navei, aceasta este nejustificata si abuziva, fiind o incalcare a drepturilor sale legale pentru munca prestata.

A mai mentionat contestatorul ca pe perioada concediilor de odihna nu a beneficiat de alocatie de hrana, ca atare, solicita anularea deciziei nr. 397 din data de 31.08.2016 emisa de intimata A.R.B.D.D. si recuperarea sumelor retinute, fara o justificare clara, din momentul retinerii si pana la solutionarea cauzei.

In dovedirea cererii de chemare in judecata, contestatorul a depus la dosarul cauzei, in copie, urmatoarele documente: situatia activitatilor de transport naval, de combustibil si uleiuri si a pontajului pentru nava SERA pentru anii 2012, 2013 si 2014, respectiv pentru nava R_ 1 pentru lunile iulie - august 2012, referatul nr. x/02.10.2008, Hotararea nr. 390/16.10.2016 a Colegiului Executiv al A.R.B.D.D. Tulcea, extras din Legea nr. 412/26.06.2002 privind aprobarea OUG nr. 42/1997 privind naviga?ia civila art. 39, contractul individual de munca 432/20.10.2015, extras din Legea nr. 124/2014 privind unele masuri referitoare la veniturile de natura salariala ale personalului platit din fonduri publice, nota de sedinta.

La data de 05 octombrie 2016, contestatorul a depus la dosar o cerere prin care a solicitat suspendarea provizorie a dispozitiilor deciziei contestate pana la primul termen de judecata pe fondul cauzei.

La data de 10 octombrie 2016, la cererea instantei de judecata, contestatorul a depus la dosar o cerere precizatoare prin care a aratat ca temeiul juridic al cererii de suspendare a deciziei de impunere este reprezentat de dispozitiile art. 14 alin. 1 si 2 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ.

La data de 31 octombrie 2016, intimata administratia Rezervatiei B_ D__ D_ Tulcea a depus intampinare la cererea de chemare in judecata formulata de catre contestator aratand ca in urma controlului efectuat de Curtea de Conturi a Romaniei, a fost emisa decizia nr. 20/15.06.2015 emisa de Camera de Conturi a Judetului Tulcea pentru valorificarea constatarilor din procesul-verbal de constatare nr. x/28.05.2015, incheiat ca urmare a efectuarii actiunii de audit financiar asupra contului anual de executie a bugetului de stat la institutiile publice din perioada 06.05.x15, precum si anularea incheierii nr. 67/28.07.2015 emisa in solutionarea contestatiei promovata impotriva deciziei nr. 20/2015.

S-a mai sustinut ca la punctul 2 din decizia nr. 20/2015 s-a constatat asupra categoriei de operatiuni - bunuri si servicii, articolul bugetar 20.03.01 - hrana pentru oameni, ca in anul 2014, intimata a acordat alocatii de hrana in valoare de 59.966 lei pentru personalul navigant si auxiliar imbarcat pe nave, stabilindu-se ca au fost efectuate plati nelegale in suma de 14.822 lei: alocatiile de hrana acordate necuvenit unor angajati care in lunile respective au fost in concediu de odihna si alocatiile de hrana acordate necuvenit zilelor calendaristice din luna si nu zilelor efectiv lucrate conform pontajelor intocmite.

Conform acestei decizii, in baza legii, conducatorul institutiei, respectiv guvernatorului i s-a dispus sa ia toate masurile legale pentru a fi recuperat prejudiciul. Aceasta decizie a fost contestata, fiind emisa incheierea nr. 67/28.07.2015 a Curtii de Conturi a Romaniei. Ambele acte au fost atacate la instantele de judecata, astfel a fost pronuntata in ultima instanta decizia civila nr. 527/CA/27.06.2016 in dosarul nr. x, aflat pe rolul Curtii de Apel C_, prin care s-a mentinut valabilitatea in totalitate a actelor sus-mentionate emise de catre Curtea de Conturi a Romaniei, in speta Camera de Conturi Tulcea.

Astfel ca, in aceste conditii, intimata s-a conformat dispozitiilor Camerei de Conturi, precum si a Curtii de Apel C_ emitand in deplina legalitate decizia contestata.

S-a mai aratat ca in ceea ce priveste nelegalitatea deciziei contestate, aceasta a fost emisa in temeiul dispozitiilor art. 256 din Legea nr. 53/2003 (restituirea sumelor nedatorate si bunurilor necuvenite), iar cu privire la lipsa motivarii in fapt s-a avut in vedere motivarea instantei de judecata, contestatorul primind o copie de pe decizia civila a Curtii de Apel C_.

Intimata a solicitat respingerea contestatiei ca fiind nelegala si netemeinica si mentinerea dispozitiilor din decizia de imputare nr. 390/31.08.2016.

In drept, intimata si-a intemeiat intampinarea pe prevederile dispozitiilor art. 205 si ale art. 223 din Codul de Procedura Civila.

In dovedirea intampinarii, intimata a depus la dosar, in copie, urmatoarele inscrisuri: decizia civila nr. 527/27 iunie 2016 emisa de Curtea de Apel C_, decizia nr. 20/2015 si incheierea nr. 67/28.07.2015 emise de Curtea de Conturi a Romaniei, extras proces-verbal de constatare nr. x/28.05.2015 emis de Curtea de Conturi a Romaniei - Camera de Conturi Tulcea, referatul Directiei Economice din cadrul ARBDD, decizia nr. 397/31.08.2016 emisa de A.R.B.D.D.

Tot la data de 31 octombrie 2016, intimata administratia Rezerva?iei B_ D__ D_ Tulcea a depus intampinare la cererea de suspendare provizorie a dispozitiilor deciziei de imputare nr. 397/31.08.2016 prin care a invocat exceptia nemotivarii in drept, in conformitate cu prevederile art. 194 lit. d din Codul de Procedura Civila.

A mai mentionat intimata ca situatia existenta nu se incadreaza in cea expusa de prevederile art. 14 alin. 1 din Legea nr. 544/2004, cand suspendarea provizorie se poate dispune de instanta de judecata, in cazuri justificate si pentru prevenirea unor pagube iminente.

In consecinta, intimata solicita respingerea cererii de suspendare provizorie a deciziei nr. 397/31.08.2016 pana la judecarea fondului cauzei.

In drept, intimata si-a intemeiat intampinarea pe prevederile dispozitiilor art. 205, ale 223, ale art. 194 lit. d si ale art. 254 din Codul de Procedura Civila.

La termenul de judecata din data de 16 decembrie 2016, completul de contencios administrativ Cad18-ACD a invocat din oficiu si a admis exceptia de necompetenta functionala a completului de contencios administrativ in temeiul art. 132 alin. 1 din Codul de Procedura Civila coroborat cu prevederile art. 111 alin. 1 din Hotararea CSM nr. 1375/2015 pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioara a instantelor judecatoresti constatand ca natura juridica a cauzei este litigiu de munca si trimitand dosarul, prin repartizare aleatorie, la un complet specializat in materia litigii de munca si asigurari sociale, respectiv C-LM3.

Analizand cauza in raport de actele si lucrarile dosarului instanta retine urmatoarele:

Reclamantul este angajat in cadrul institutiei parate in functia de mecanic, conform contractului individual de munca nr. 432/20.05.2015, avand astfel calitatea de personal contractual.

Prin emiterea deciziei nr. 397 din data de 31.08.2016, emisa de parata, reclamantului i-a fost imputata suma de 4.972 lei, reprezentand ``alocatia de hrana`` primita in perioada 2012, 2013, 2014.

Potrivit art. 254 alin. 1 din Codul muncii: ``salariatii raspund patrimonial, in temeiul normelor si principiilor raspunderii civile contractuale, pentru pagubele materiale produse angajatorului din vina si in legatura cu munca lor.``

Procedura de recuperare a prejudiciului in varianta emiterii deciziei de imputare a fost modificata odata cu modificarea Legii nr. 53/2003, act normativ care nu a mai prevazut aceasta modalitate. Mai mult decat atat, potrivit art. 169, ,,(1) Nicio retinere din salariu nu poate fi operata, in afara cazurilor si conditiilor prevazute de lege. (2) Retinerile cu titlu de daune cauzate angajatorului nu pot fi efectuate decat daca datoria salariatului este scadenta, lichida si exigibila si a fost constatata ca atare printr-o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila.``

Aceste prevederi legale exclud posibilitatea recuperarii pretinsului prejudiciu prin alte proceduri nereglementate de lege, cum ar fi procedura emiterii unei decizii de imputare, care isi gasea reglementarea in vechiul Cod al Muncii, in prezent abrogat.

Pentru aceste motive, decizia emisa de parata este nula, fiind lipsita de temei legal.

Cum in cauza se pune problema legalitatii modalitatii de recuperare a sumelor pe care parata le considera incasate necuvenit de catre reclamant si nu problema legalitatii drepturilor salariale a caror recuperare se urmareste, este de prisos a mai fi analizate celelalte motive de nelegalitate invocate in cererea introductiva.

Prin urmare, instanta va admite contestatia formulata de contestatorul T_ M_, in contradictoriu cu intimata administratIA REZERVATIEI B_ D__ D_ TULCEA si va anula Decizia nr. 397 din data de 31.08.2016 emisa de A.R.B.D.D. ca nelegala

PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE:

Admite contestatia formulata de catre contestatorul T_ M_, cu domiciliul in municipiul Tulcea, _. 164, _, _, in contradictoriu cu intimata administratIA REZERVATIEI B_ D__ D_ TULCEA, cu sediul in municipiul Tulcea, _, judet Tulcea, avand ca obiect contestatie decizie de sanctionare-contestatie decizie de impunere.

Anuleaza Decizia nr. 397 din data de 31.08.2016 emisa de A.R.B.D.D. ca nelegala.

Cu apel in termen de 10 zile de la comunicare, ce se va depune la Tribunalul Tulcea.
Pronuntata de: Tribunalul Tulcea Sectia Civila si de Contencios Administrativ si Fiscal, Sentinta civila nr. 103/2017, in sedinta publica din 25 ianuarie 2017


Citeşte mai multe despre:    Nelegalitate alocatie hrana    Alocatie hrana nava naval navagatie fluviala    Alocatie personal navigant    Decizie Camera de Conturi    Alocatii hrana acordate necuvenit    Art 256 Codul muncii    Art 254 Art 169 Codul muncii    Modalitate legala recuperare prejudiciu salariat
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe