din anul 2007, atuul tau de DREPT!


Prima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Muncii » Actiunea in reconstituirea vechimii in munca se introduce doar impotriva fostului angajator in cazul in care acesta inca exista

Actiunea in reconstituirea vechimii in munca se introduce doar impotriva fostului angajator in cazul in care acesta inca exista

  Publicat: 23 Jan 2019       10113 citiri        Secţiunea: Dreptul Muncii  


Persoana desemnata cu intocmirea documentatiei privind lichidarea unei societati comerciale.
Prevazuta in cap II, t. III, art. 130, C. proc. pen., partea generala; procedeu folosit de organele juridice in scopul aflarii adevarului
Perioada electorala - intervalul de timp cuprins intre ziua aducerii la cunostinta publica a datei la care vor avea loc alegerile si data in care rezultatele finale
P_ cererea inregistrata pe rolul acestei instante la data de 9 august 2016 si precizata ulterior la termenul de judecata din 24 octombrie 2016, reclamanta O_ V__ a chemat in judecata pe paratele C_ Judeteana de P_ B__, __ prin lichidator C_ SPRL cu sediul in Brasov si _ D_ si A__ SRL B_ solicitand reconstituirea vechimii in munca pentru perioada 5.01.1980 � 31.07.1982 in care a lucrat in calitate de ingrijitor animale, cu norma intreaga la I.A.S. M__, Ferma nr. 3.

Intreprindere comuna. Asociatie de intreprinderi sau de persoane fizice, constituita pentru a realiza un anumit proiect de afacere. Conform regulilor de concurenta comunitare, �intreprinderile comune� sunt intreprinderi controlate in comun de catre cel putin alte doua intreprinderi.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Procedura de impartire a patrimoniului cu prilejul lichidarii societatii ca urmare a fuziunii sau a dizolvarii acesteia, ce are ca obiect realizarea elementelor de activ
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Loc in care persoana fizica isi are locuinta statornica sau principala.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale �n interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Prevazuta in cap II, t. III, art. 130, C. proc. pen., partea generala; procedeu folosit de organele juridice in scopul aflarii adevarului
Prevazuta in cap II, t. III, art. 130, C. proc. pen., partea generala; procedeu folosit de organele juridice in scopul aflarii adevarului
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Presupunere, supozitie cu privire la anumite (legaturi, relatii intre) fenomene; presupunere cu caracter provizoriu, formulata pe baza datelor experimentale existente la un moment dat.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
(Subsidiary) Companie in care peste 50% din actiunile cu drept de vot (voting shares) sunt detinute de catre o alta companie, denumita companie mama (parent company).
Una din conditiile pentru a fi parte in procesul civil sau pentru exercitarea actiunii civile,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Fapta de a face, de a comite. Vezi si Fapt omisiv.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Curtea aplica prevederile Conventiei europene a drepturilor omului. Verificarea respectarii de catre state a drepturilor si garantiilor prevazute de Conventie, reprezinta misiunea Curtii.
Dovada scrisa prin care
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Prevazuta in cap II, t. III, art. 130, C. proc. pen., partea generala; procedeu folosit de organele juridice in scopul aflarii adevarului
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Prevazuta in cap II, t. III, art. 130, C. proc. pen., partea generala; procedeu folosit de organele juridice in scopul aflarii adevarului
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Indatorire a debitorului intr-un raport de obligatie,
Dovada scrisa prin care
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
(Subsidiary) Companie in care peste 50% din actiunile cu drept de vot (voting shares) sunt detinute de catre o alta companie, denumita companie mama (parent company).
Una din conditiile pentru a fi parte in procesul civil sau pentru exercitarea actiunii civile,
(Depository) (1) In relatie cu firmele broker/dealer, depozitarul detine instrumentele financiare ale membrilor sai, tine evidenta proprietatii asupra instrumentelor financiare in registrele sale pentru membrii sai si distribuie acestora toate platile provenite din instrumentele financiare detinute.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Prevazut in cap. II, t. I, C. proc. pen., partea generala,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
(Acting in concert) Atunci cand doi sau mai multi investitori actioneaza in baza unei intelegeri cu scopul atingerii unui obiectiv comun - de exemplu, obtinerea unei pozitii de control sau majoritare intr-o companie detinuta public prin cumpararea actiunilor companiei respective de pe piata secundara.
Este persoana care are cunostinta despre o fapta sau o imprejurare de natura sa serveasca la aflarea adevarului in procesul penal, avand obligatia de a se prezenta la chemarea organelor judiciare, de a depune marturie si de a relata adevarul si numai adevarul.
Persoana fizica ce are capacitate de munca si care desfasoara activitati necalificate, cu caracter ocazional, pentru un beneficiar
Contract incheiat intre un salariat si o unitate economica sau institutie prin care cel dintai se obliga sa presteze in favoarea celui din urma o anumita munca, in schimbul unui salariu.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Este persoana care are cunostinta despre o fapta sau o imprejurare de natura sa serveasca la aflarea adevarului in procesul penal, avand obligatia de a se prezenta la chemarea organelor judiciare, de a depune marturie si de a relata adevarul si numai adevarul.
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Contract incheiat intre un salariat si o unitate economica sau institutie prin care cel dintai se obliga sa presteze in favoarea celui din urma o anumita munca, in schimbul unui salariu.
Persoana fizica ce are capacitate de munca si care desfasoara activitati necalificate, cu caracter ocazional, pentru un beneficiar
(termen CNA). Ansamblul programelor de radiodifuziune sau de televiziune, al emisiunilor si al celorlalte elemente ale unor servicii specifice, furnizat de un radiodifuzor,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
In materie civila, potrivit C.proc. civ., nu pot fi ascultati ca martori :
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Persoana desemnata cu intocmirea documentatiei privind lichidarea unei societati comerciale.
Persoana desemnata cu intocmirea documentatiei privind lichidarea unei societati comerciale.
Persoana desemnata cu intocmirea documentatiei privind lichidarea unei societati comerciale.
Acea ramura a disciplinei economice consacrata analizei deciziilor de alocare a resurselor monetare in procesele de productie de bunuri sau de servicii,
Act adoptat de organele de stat,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.

In motivarea in fapt a actiunii reclamanta a aratat ca in perioada mentionata mai sus a lucrat cu norma intreaga la fosta IAS M__, Ferma nr. 3 in prezent _. A facut demersuri pentru a face dovada respectiva insa i s-a raspuns ca pentru acel interval nu exista toate statele de plata de la Ferma nr. 3, arhiva fostului IAS M__ fiind preluata de noua societate .

Parata C_ Judeteana de P_ a depus intampinare, invocand exceptia lipsei calitatii procesuale pasive in conformitate cu dispozitiile art. 159, alin. 1 din Legea nr.263/2010, dovada vechimii in munca, a timpului util la pensie pentru agricultori si a duratei de asigurare, realizata pana la data de 1 aprilie 2001, facandu-se cu carnetul de munca, carnetul de asigurari sociale sau cu alte acte prevazute de lege.

In situatia in care unitatea a fost lichidata, aprecieaza ca sunt aplicabile dispozitiile art. 21 din Legea nr. 16/1996 potrivit carora ``creatorii de documente sau, dupa caz, persoanele juridice succesoare ale acestora sunt obligati sa elibereze, potrivit legii, la cererea persoanelor fizice si a persoanelor juridice, certificate, copii si extrase de pe documentele pe care le creeaza, daca acestea se refera la drepturi care il privesc pe solicitant``.

Conform prevederilor art. 126 alin (2) ``Angajatorii sau orice alti detinatori legali de arhive sunt obligati sa elibereze aceste adeverinte, in termen de 30 de zile de la data solicitarii, fara a percepe taxe sau comisioane``, iar alin (3) ``Prin detinatori legali de arhiva se intelege creatorii si detinatorii de documente, in sensul art. 4 din Legea nr. 16/1996, cu modificarile si completarile ulterioare``.

Astfel, in cazul fostelor cooperative agricole de produc?ie, desfiintate dupa Revolutia din decembrie 1989, comisiile de lichidare ale acestor entitati aveau obligatia predarii arhivelor referitoare la vechimea in munca pentru membrii cooperatori catre primariile din raza de domiciliu a acestora, in vederea pastrarii si emiterii documentelor care atesta timpul util la pensie pentru agricultori.

In conformitate cu dispozitiile art. 113 alin.(1) din Legea nr.85/1996, arhiva unitatii lichidate va fi sigilata, astfel ca actele care atesta vechimea in munca a salariatilor sunt conservate.

Prin urmare, apreciaza ca in acest caz sunt aplicabile si dispozitiile art. 125 alin (1) din H.G. nr.257/2011 potrivit carora: ``Angajatorii sau orice alti detinatori de arhive sunt direct raspunzatoriin conditiile legii, de legalitatea, exactitatea si corectitudinea datelor, elementelor si informatiilor pe care le inscriu, in baza documentelor detinute, in adeverintele pe care le elibereaza in vederea stabilirii, recalcularii sau revizuirii drepturilor de pensie``.

Prin urmare, potrivit art.139 din Legea nr.263/2010 si conform Statutului Casei nationale de P_ Publice, casa de pensii are ca principale atributii: verificarea si valorificarea documentelor care atesta vechimea in munca si/sau conditiile de incadrare in grupe superioare de munca, efectuarea calculului drepturilor de pensie si punerea in plata a dosarelor de pensionare (numai in masura in care aceste inscrisuri au fost eliberate cu respectarea prevederilor legale).

De asemenea, conform prevederilor legale invocate mai sus, in cazul in care persoana se adreseaza cu cerere insotita de acte prin care solicita inscrierea la pensie, C.J.P. B__ doar valorifica inregistrarile din carnetul de munca si din adeverinte atat in ceea ce priveste stagiul de cotizare cat si in ceea ce priveste venitul utilizat in calculul punctajului mediu anual.

Pe cale de consecinta, reclamanta poate chema in judecata C.J.P. B__ doar pentru a contesta o decizie emisa de parata.

Reclamanta s-a adresat instantei cu cerere de recunoastere a vechimii realizate in cadrul fostului IAS M__, jud. C_, actiunea sa vizand reconstituirea vechimii in munca, ori printre atributiile caselor teritoriale de pensii, enumerate de art.139 din Legea nr.263/2010 nu exista nici o obligatie referitoare la reconstituirea vechimii in munca .

Revine in sarcina fostilor angajatori sau al detinatorilor legali de arhive (respectiv de creatorii si detinatorii de documente, in sensul art.4 din Legea Arhivelor nationale nr. 16/1996) sa emita documente referitoare la vechimea in munca, iar in ipoteza refuzului, aceasta din urma are posibilitatea de a formula o actiune in contradictoriu cu primii.

Dispozitiile Legii nr.16/1996 referitoare la obligatiile detinatorilor de arhive (art.4.7,12,18,29) nu pot fi ocolite prin promovarea unei actiuni in contradictoriu cu casa teritoriala de pensii, competenta in stabilirea si plata pensiilor.

Parata a facut trimitere si la Decizia I.C.C.J. Nr. 2/2016, obligatorie potrivit art.517 alin.(4) din C__, aratand ca asa cum rezulta din cererea de chemare in judecata exista documente primare, din care rezulta perioadele de desfasurare a activitatii, retributia acordata, functia detinuta, denumirea angajatorului s.a.m.d.. In acest context, considera ca, atata timp cat exista astfel de documente primare, nu se justifica calitatea procesual pasiva a Casei judetene de P_ B__, in prezenta cauza.

Potrivit datelor furnizate rezulta ca S.C. S__ - S__ de D_ si A__ SRL B_ este detinatoarea arhivei S.C, Fruviileg S.A. M__ (astfel cum rezulta din Adresa nr.541/13.06.2016 a U.N.I.P.I.R.- Filiala C_), fapt pentru care considera ca aceasta societate detine documente primare si doar aceasta societate (S.C. S__ - S__ de D_ si A__ SRL B_)detinatoare de arhiva, are calitate procesuala pasiva in prezenta cauza, nu si C_ Judeteana de P_ B__.

Conform Codului de Procedura Civila, pe calea actiunii in constatare se poate solicita constatarea existentei sau inexistentei unui drept si nu constatarea unei situatii de fapt . Teza finala a dispozitiilor sus mentionate consacra si caracterul subsidiar al actiunii in constatare fata de actiunea in realizare. Prin urmare C.P.C. impune, pentru admisibilitatea actiunii in constatare conditia ca partea sa nu poata cere realizarea dreptului dedus judecatii.

In vederea reconstituirii vechimii in munca reclamanta a solicitat admiterea probei testimoniale si intrucat CJP nu detine date referitoare la vechimea in munca a reclamantei, considera ca doar instanta se poate pronunta cu privire la admiterea sau respingerea acesteia, pentru justa solutionare a cauzei.

Asadar, ca in vederea reconstituirii vechimii in munca, CJP nu trebuie mentinuta in cauza pentru opozabilitate, intrucat calitatea procesuala pasiva in actiunile de reconstituire a vechimii in munca revine angajatorilor, fostilor angajatori ai reclamantilor sau detinatorilor de arhive ai acestora, care atata timp cat detin documente primare au obligatia de a elibera acte din care sa rezulte vechimea in munca sau grupe superioare, casele teritoriale de pensii neavand nici una dintre aceste atributii . Din punctul in care aceasta constatare este necesara pentru stabilirea drepturilor de pensie, ea trebuie sa apara consemnata intr-o adeverinta care sa respecte rigorile impuse de Legea nr.263/2010 si de H.G. Nr.257/2011. Aceste dispozitii imperative nu pot fi ocolite prin promovarea unei actiuni in constatare in contradictoriu cu casa teritoriala de pensii competenta in stabilirea si plata pensiilor.

In drept, parata si-a intemeiat apararile pe dispozitiile Legii nr.263/2010 cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr.80/1992, H.G Nr.257/2011 si Codul de procedura civila.

Si parata _ D_ si A__ SRL B_ a depus intampinare solicitand respingerea actiunii intrucat reclamantei i s-a eliberat ceritificatul nr. 273 din 12.06.2015 impreuna cu adresa de inaintare cu acelasi numar prin care i s-a comunicat ca intre documentele detinute de S__ spre arhivare, a identificat evidente de la fosta IAS M__ - Ferma nr. 3, doar pentru anii 1983 si 1984 conform situatiei tabelare.

Aceasta a mai aratat ca nu detine informatii/evidente originale (si de niciun fel) din perioada solicitata in cerere de catre O_ V__. respectiv perioada 05.01.1980 - iulie 1982, motiv pentru care nu au fost mentionate perioadele respective in certificatul eliberat.

O asemenea cerere de ``reconstituire vechime" nu poate fi solutionata in contradictoriu cu SDS, ci cel mult in contradictoriu cu angajatorul reclamantei (sau succesorul in drepturi al acestuia),ori cu C_ Judeteana de P_.

Or, S__ - S__ de D_ si A__ SRL nu a avut niciodata vreun raport juridic cu reclamanta, si nu este nici succesoare in drepturi a IAS M__, ci a incheiat cu angajatorul reclamantei un contract de prestari servicii de arhivare si depozitare.

In drept, aceste aparari au fost intemeiate pe disp. art. 205 si urm. C. pr. civ.

Analizand sustinerile partilor in raport de dispozitiile incidente in cauza, instanta retine urmatoarele:

In privinta calitatii procesuale pasive, instanta va avea in vedere, in primul rand, ca pretentia de recunoastere a vechimii in munca este de esenta raportului de munca al reclamantei.

Or, titulari ai acestui raport sunt angajatul si angajatorul.

In al doilea rand, intr-adevar, in situatia in care angajatorul nu mai exista din punct de vedere juridic, I.C.C.J a stabilit prin Decizia 2/2016 pronuntata in recursul legii, ca ``In interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 279 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru actiunile privind reconstituirea vechimii in munca, anterioare intrarii in vigoare a Codului de procedura civila actual/acelasi text de lege cu referire la art. 32 alin. (1) lit. b) si art. 36 din Codul de procedura civila, pentru actiunile in reconstituirea vechimii in munca, introduse de la momentul intrarii in vigoare a actualului Cod de procedura civila si in continuare; art. 111 din Codul de procedura civila din 1865 pentru actiunile privind constatarea incadrarii activitatii desfasurate in grupele I si a II-a de munca introduse sub imperiul acestei reglementari/art. 35 cu referire la art. 32 alin. (1) lit. b) si art. 36 din Codul de procedura civila, pentru acelasi tip de actiuni, formulate dupa _ codului actual, in toate ipotezele, atunci cand angajatorul nu mai exista din punct de vedere juridic (lichidat, radiat), justifica legitimare procesuala pasiva casele teritoriale de pensii, in situatia in care nu exista documente primare.

In interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 34 alin. (5) si art. 40 alin. (2) lit. h) din Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu referire la art. 18 din Legea Arhivelor nationale nr. 16/1996, republicata, in cazul existentei documentelor primare, persoana interesata, care nu poseda dovezi privind vechimea in munca sau activitatea desfasurata in anumite grupe de munca, are deschisa calea unei actiuni in realizare - obligatie de a face - avand ca obiect obligarea detinatorului de arhiva de a elibera adeverinta constatatoare a vechimii in munca/incadrarii in grupele superioare de munca .
``

In speta insa, angajatorul exista din punct de vedere juridic, intrucat din adresa nr. 541/13.06.2016 a UNPIR Filiala C_ rezulta ca fostul CAS/IAS M__ a devenit _. Aceasta societate parata este in prezent in faliment, dar nu a fost inca lichidata sau radiata.

Prin urmare, in speta calitate procesuala activa are doar fostul angajator, devenit in prezent F__ SA, astfel incat exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a Casei de pensii si a S__ ca depozitar al arhivei va fi admisa. De altfel, oricum, parata S__ nici nu detine documente primare ale fostului angajator cu privire la anii ce constituie obiectul actiunii .

Pe fondul cauzei, instanta constata ca prin certificatul 272/12.06.2015 parata _ a atestat faptul ca reclamanta ``a fost angajata la _ (fost IAS M__) la Ferma nr. 3 ca zilier`` si a detaliat activitatea pe ani si numar de zile lucrate, mentionand inclusiv ``totalul retributiei utile``.

Prin urmare, din acest certificat rezulta ca reclamanta a desfasurat intr-adevar activitate la IAS M__. Aceasta sustine insa ca a lucrat si in anii 1980 - 1982, nu numai in intervalele din anii 1983 si 1984 mentionati in certificat .

Or, pretentia respectiva este fondata intrucat, in primul rand, in certificat angajatorul arata ca ``datele au fost extrase din statele de plata aflate in arhiva societatii _. - servicii de Depozitate si A__ SRL B_``.

Iar aceasta din urma a precizat prin adresa 272/12.06.2015 (f. 31 dosar) ca nu detine state de plata de la Ferma nr. 3 pe anii 1980 - 1982.

Deci intr-adevar, arhiva este incompleta neexistand state de plata pentru acest interval nu numai pentru reclamanta ci, nici pentru vreun alt angajat.

In al doilea rand, instanta constata ca din depozitiile martorilor rezulta fara echivoc prestarea muncii in calitate de ingrijitor la animale, cu norma intreaga, la Ferma nr. 3 inclusiv in perioada 3 ianuarie 1980 - 31 iulie 1983 pretinsa prin actiune .

Astfel, martorul C__ V_ a declarat: ``am lucrat impreuna cu reclamanta la IAS M__ din 1980. Eu pana in 1991 iar reclamanta pana in 1982, respectiv pana la sfarsitul verii. In anii 1980 - 1982 reclamanta a locuit la ferma respectiva din M__. Aceasta avea statutul de zilier si eu tot acolo am locuit, fiind incadrat cu contract de munca ca si tractorist. Existau locuinte comune. Aceasta a locuit acolo continuu, inclusiv iarna. Reclamanta a lucrat in zootehnie, la o ferma de vaci si avea treaba in tot cursul anului. Era muncitor in grajd, la animale. Aceasta ingrijea animalele, le intretinea, le mulgea, le hranea, lucrand in conditii de munca grele. Din cate imi amintesc zilierii intre care si reclamanta erau platiti cu 1500 lei pe luna, se lucra in acord global. Amandoi am lucrat la ferma nr. 3. Din cate am auzit aceasta ferma a fost desfiintata. Eu am primit acte privind angajarea insa nu cunosc care este situatia reclamantei. Au auzit ca arhiva a fost preluata de o societate din B_, dar nu stiu sigur. In perioada ianuarie 1980 - iulie - august 1982 reclamanta stiu ca a lucrat continuu, fara intrerupere, la ferma. Reclamanta lucra de la ora 5 dimineAsa cu o pauza de o ora la amiaza pana la ora17,00 si chiar pana la ora 20.00``.

De asemenea, martorul S__ I_ a aratat ca: ``Am lucrat impreuna la Ferma nr. 3 - IAS M__ din ianuarie 1980 pana la 23 decembrie 1985. Cand m-am angajat reclamanta deja lucra acolo si stiu ca a desfasurat activitate inclusiv in anul in care uu am facut armata, respectiv in 1986. Dupa aceea nu mai cunosc care a fost situatia acesteia. Eu aduceam furajele la grajduri iar reclamanta era muncitor, ocupandu-se cu mulsul vacilor si cu ingrijirea acestora. Unele persoane erau angajate cu contract de munca iar altele erau zilieri. Eu am fost zilier insa nu stiu sigur care a fost situatia reclamantei. Programul reclamantei depasea 8 ore cu siguranta pentru ca era necesar sa se ocupe de animale de dimineAsa pana seara. Noi locuiam acolo la ferma, existand ni?te locuinte de serviciu . Familiile aveau propria locuin?a iar cei necasatoriti locuiau la camin. Reclamanta era atunci casatorita, avand chiar si copii. Eu la deservire luam salariul net pana la 1500 lei, iar ingrijitorii in functie de cantitatea de lapte care se obtinea. Oricum, salariile acestora eraude obicei mai mari decat ale noastre``.

Iar situatia relatata de cel din urma martor si anume faptul ca reclamanta era casatorita in intervalul in discutie si lucra impreuna cu sotul sau la ferma din M__, este confirmata de carnetul de munca al sotului acesteia - O_ I_ (pozi?iile 1-5 si 8-11 din carnet).

Asa fiind, in temeiul art. 279 alin. 2 din Codul muncii, instanta va admite actiunea in contradictoriu cu fostul angajator _ IAS M__) prin lichidatorul juridic, iar intrucat in privinta salariului realizat nu s-au putut administra probe concrete, acesta va fi recunoscut la nivelul salariului minim pe economic din perioada in discutie.Pentru aceste motive,

IN NUMELE LEGII

H O T A R A ? T E

Admite exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a paratelor C_ Judeteana de P_ B__, cu sediul in Calea nationala nr. 85 si S.C.S.D.A. -S__ de D_ si A__ SRL B_, cu sediul in __. 96 A. si , pe cale de consecinta, respinge actiunea formulata de reclamanta O_ V__ in contradictoriu cu aceste parate pentru lipsa calitatii procesuale pasive.

Respinge exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a paratei S.C.F__ M__ SA-prin lichidator judiciar C_ S.P.R.L.

Admite actiunea formulata de reclamanta O_ V__ CNP x din satul si _ in contradictoriu cu parata S.C.F__ M__ SA-prin lichidator judiciar C_ S.P.R.L cu sediul in B_, __, parter, cod postal x.

Reconstituie vechimea in munca a reclamantei in contradictoriu cu parata S.C.F__ M__ SA-prin lichidator judiciar C_ S.P.R.L pentru perioada 3.01.x82 in care a lucrat in calitate de ingrijitor animale, cu norma intreaga la I.A.S.M__-Ferma nr. 3 si a realizat salariul minim pe economie .

Prezenta hotarare poate fi atacata numai cu apel in termen de 10 de zile de la comunicare, cererea si motivele de apel urmand a fi depuse sub sanctiunea nulitatii la Tribunalul B__.

pronuntata in sedinta publica din 10.01.2017.
Pronuntata de: Tribunalul Botosani Sectia Civila, Sentinta civila nr. 31/2017, in sedinta publica din 10 ianuarie 2017


Citeşte mai multe despre:    Reconstituire vechime munca anterior 1989    Arhiva comisii lichidare cooperatori    Legea 85/1996    Calitate procesuala reconstituire vechime munca
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe