din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1676 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Muncii » Sporul de risc prevazut de Codul silvic se aplica intregului personal silvic fara a fi necesara dovada indeplinirii altor conditii

Sporul de risc prevazut de Codul silvic se aplica intregului personal silvic fara a fi necesara dovada indeplinirii altor conditii

  Publicat: 09 Feb 2019       3039 citiri        Secţiunea: Dreptul Muncii  


Dezechilibru de ansamblu al economiei care consta in aparitia sau cresterea discrepantei dintre masa monetara si oferta de bunuri fata de situatia existenta anterior.
Constata ca prin cererea inregistrata la data de 24.08.2016 reclamantul M_ G_ a chemat in judecata pe parata R__ nationalA A P_ � R__ prin Directia SILVICA MARAMURE? solicitand instantei obligarea paratei la plata sporului de risc in cuantum de 25% din salariul de baza, incepand cu 01.09.2013 in urma intrarii in vigoare a CCM 2013-2014 pana la ramanerea definitiva a hotararii si pana la plata efectiva a acestui spor, actualizat la zi cu indicele de inflatie.


Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
(Basis) Pretul de cumparare a unui anumit activ, ajustat pentru anumite evenimente cum ar fi acordarea dividendelor in actiuni.
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Act normativ care cuprinde principiile si cele mai importante reglementari privind gospodarirea, apararea si dezvoltarea fondului forestier:
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
(Basis) Pretul de cumparare a unui anumit activ, ajustat pentru anumite evenimente cum ar fi acordarea dividendelor in actiuni.
Act normativ care cuprinde principiile si cele mai importante reglementari privind gospodarirea, apararea si dezvoltarea fondului forestier:
CODUL MUNCII
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Calificativ propriu normei juridice care stabileste categoric cerinta ca subiectul de drept sa aiba numai o anumita conduita,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Act normativ care cuprinde principiile si cele mai importante reglementari privind gospodarirea, apararea si dezvoltarea fondului forestier:
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Riscul reputational este riscul inregistrarii de pierderi sau al nerealizarii profiturilor estimate, ca urmare a lipsei de incredere a publicului in integritatea Bancii.
CODUL MUNCII
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Act normativ care cuprinde principiile si cele mai importante reglementari privind gospodarirea, apararea si dezvoltarea fondului forestier:
Act normativ care cuprinde principiile si cele mai importante reglementari privind gospodarirea, apararea si dezvoltarea fondului forestier:
Act normativ care cuprinde principiile si cele mai importante reglementari privind gospodarirea, apararea si dezvoltarea fondului forestier:
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Calificativ propriu normei juridice care stabileste categoric cerinta ca subiectul de drept sa aiba numai o anumita conduita,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Act normativ care cuprinde principiile si cele mai importante reglementari privind gospodarirea, apararea si dezvoltarea fondului forestier:
Activitate de lamurire, de stabilire a adevaratului inteles al unei opere spirituale.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Organizatie a lucratorilor a carui scop este protejarea drepturilor acestora.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Organizatie a lucratorilor a carui scop este protejarea drepturilor acestora.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Act normativ care cuprinde principiile si cele mai importante reglementari privind gospodarirea, apararea si dezvoltarea fondului forestier:
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ care cuprinde principiile si cele mai importante reglementari privind gospodarirea, apararea si dezvoltarea fondului forestier:
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Organ de stat care exercita puterea executiva, constituit de puterea suprema de stat.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Riscul reputational este riscul inregistrarii de pierderi sau al nerealizarii profiturilor estimate, ca urmare a lipsei de incredere a publicului in integritatea Bancii.
Organ de stat care exercita puterea executiva, constituit de puterea suprema de stat.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ care cuprinde principiile si cele mai importante reglementari privind gospodarirea, apararea si dezvoltarea fondului forestier:
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Dezechilibru de ansamblu al economiei care consta in aparitia sau cresterea discrepantei dintre masa monetara si oferta de bunuri fata de situatia existenta anterior.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Orice forma de comunicare destinata sa promoveze, direct sau indirect, produsele, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema unui comerciant ori membru al unei profesii liberale;

Reclamantul este angajat al paratei in functia de padurar la Directia Silvica Maramures- Ocolul Silvic Dragomiresti in baza Actului aditional la contractul individual de munca nr. x incheiat in data de 01.07.2015 (f.4).


Potrivit art. 127 alin. 5 din Legea nr. 46/2008 privind Codul silvic, cu modificarile ulterioare, in forma in vigoare in perioada pentru care solicit acest drept, : ``personalul silvic din cadrul autoritatilor publice centrale care raspund de silvicultura, al subunitatilor teritoriale ale acesteia, ale ocoalelor silvice, al structurilor silvice de rang superior si al Regiei nationale a P_, beneficiaza de un spor de risc de 25% din salariul de baza ."


Mentioneaza ca sporul de risc de 25% din salariu de baza este reglementat si in C.C.M .pe anii 2013-2014, 2014-2015, 2015-2017, la anexa 4 pct. 14 care precizeaza ca personalul silvic Asa cum este el definit prin O.U.G nr.59/2000 aprobata prin Legea nr. 427/2001 pe baza prevederilor art.127 alin 5 din Legea nr.46/2008 Codul silvic beneficiaza de spor de risc in cuantum unic de 25% din salariu de baza .


Actul aditional la CCM pe anii 2015-2017 inreg cu nr.03/18.05.2016 la ITM Bucuresti a modificat si completat art.132 din CCM si precizeaza ca sporul de risc nu se negociaza si se acorda conform prevederilor Codului Silvic. Angajatorul nu a acordat acest spor de risc din 19.03.2008 cand a intrat in vigoare Legea 46/2008 Codul Silvic.


Art. 38 din Legea 53/2003 Codul Muncii precizeaza in mod imperativ ,,salariatii nu pot renunta la drepturile ce le sunt recunoscute prin lege. Orice tranzac?ie prin care se urmareste renuntarea la drepturile recunoscute de lege salariatiilor sau limitarea acestor drepturi este lovita de nulitate``.


Art.40 pct. 2 lit. c din Codul Muncii precizeaza faptul ca angajatorul are obligatia sa acorde salariatilor toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de munca aplicabil.


In regulamentul intern la art.36 lit r se precizeaza: acordarea catre salariati a tuturor drepturilor ce decurg din Lege, din CCM apicabil si din CIM Angajatorul nu a respectat nici Codul Silvic nici CCM aplicabil, respectiv anexa 4 nici Regulamentul intern in ce priveste acordarea sporului de risc .


In drept: s-au invocat prevederile art. 194, si urmat de Cod procedura civila, art.10, art.38, art.226 si Legea 53/2003 Codul Muncii, Legea nr46/2008 modificata si completata cu Legea 133/2015, art.211 lit c din Legea nr.62/2011, art.120 pct.5 din Codul Silvic, CCM din anii, 2013, 2014, 2015-2017, Regulamentul intern.


Parata R__ nationalA A P_-R__-Directia SILVICA MARAMURES depune intampinare la fila 14 dosar si solicita respingerea actiunii ca nelegala si neintemeiata.


Paratul motiveaza faptul ca reclamantul invoca prevederile art. 120 alin.5 Codul silvic republicat, prevederile Anexei 4 pct .14 la CCM pe anii 2013-2014, 2014-2015, 2015-2017 respectiv Actul aditional inregistrat sub nr.3/18.05.2016 la CCM 2015-2017, art.38 si art.40 alin.2.1it.c al Legii 53/2003, respectiv art.36 lit.r din Regulamentul intern al RNP-R__ .


Raportat la dreptul legal, in situatia in care nu exista dispozitii legale de punere in aplicare a prev. art. 120 alin.5 Codul Silvic republicat, nici uzan?e si nici dispozitii legale privitoare la situatii asemanatoare referitoare la personalul silvic, considera ca nu se poate acorda acest spor raportat la data de la care reclamantul il solicita.


De asemenea considera ca reclamantul nu poate interpreta Codul silvic republicat doar prin prisma art.l20.alin.5, cu privire la dreptul pe care-1 solicita, acesta putand fi interpretat coroborand cu dispozitiile art. 115 al aceluiasi act normativ care precizeaza ca: ``autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura elaboreaza in termen de 12 luni de la _ codului, regulamentele, Instructiunile si ghidurile de bune practici si le aproba prin ordin al conducatorului acesteia, exercitand si controlul aplicarii lor" . Ori alin.2 al art.115 al Legii 46/2008 republicat prevede de asemenea in mod imperativ faptul ca: ``pana la elaborarea si aprobarea actelor normative prev. la alin. 1 se aplica normele, regulamentele si Instructiunile aflate in vigoare la data intrarii in vigoare a prezentului cod. "


Raportat la prev. art. 20 al OUG nr.59/2000 privind Statutul personalului silvic aratam faptul ca:conform art. 1 din Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice: ``Prezenta lege are ca obiect de reglementare stabilirea unui sistem unitar de salarizare pentru personalul din sectorul bugetar platit din bugetul general consolidat al statului. Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei legi, drepturile salariale ale personalului prevazut la alin. (1) sunt si raman in mod exclusiv cele prevazute in prezenta lege".


Asa cum rezulta din art.2 alin.3 din Legea nr. 284/2010, intra in categoria personalului din sectorul bugetar personalul incadrat pe baza contractului individual de munca, personalul care ocupa functii de demnitate publica si personalul care ocupa functii asimilate functiilor de demnitate publica, precum si personalul care beneficiaza de statute speciale, inclusiv functionarii publici si functionarii publici cu statut special.


Din interpretarile dispozitiilor art. 1 alin.2 din Legea nr. 284/2010, rezulta faptul ca incepand de la data de 01.01.2011 drepturile salariale ale personalului silvic sunt si raman in mod exclusiv cele prevazute in aceasta lege. Art.20 alin.l din Legea 284/2010 prevede ca sporurile, indemnizatiile, primele si compensatiile specifice domeniului de activitate ce se acorda personalului bugetar sunt prevazute in anexele nr. I-VIII.


Se constata ca sporul de risc de 25% din salariul de baza nu se regaseste in anexele I-VIII ale Legii nr. 284/2010, astfel ca, in raport de dispozitiile art. l alin.2 si art. 20 alin.l din Legea nr. 248/2010, nu poate fi acordat.


De asemenea, potrivit dispozitiilor art.39 lit.y din Legea nr. 284/2010, la data intrarii in vigoare a legii se abroga ``orice alte dispozitii contrare prezentei legi", ceea ce conduce la concluzia ca, incepand cu data de 01.01.2011, prevederile art. 120 alin. 5) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicat, prin care se reglementeaza acordarea ca sporului de risc de 25% din salariul de baza, sunt scoase din vigoare. Astfel ca, in raport cu prevederile art. l alin.2 si art. 20 alin. l din Legea nr. 248/2010, se poate constata ca orice texte de lege care prevede acordarea de sporuri, premii sau alte drepturi salariale pentru personalul din sectorul bugetar platit din bugetul general consolidat al statului, edictate anterior intrarii in vigoare a Legii nr. 248/2010, au fost abrogate expres, direct sau indirect, prin art. 39 din Legea nr. 284/2010 motiv pentru care consideram actiunea formulata de catre reclamant neintemeiata si nelegala.


Raportat la dreptul conventional, in conformitate cu dispozitiile art.132 alin.2 CCM al RNP-R__ pe anii x16, toate clauzele cu privire la sporurile prevazute de CCM se stabilesc separat, prin negociere, mai putin sporul de vechime, Asadar clauza cu privire la acest spor este una facultativa, ea poate fi negociata si introdusa de parti in contractul individual de munca atat la data incheierii contractului de munca, cat si pe parcursul executarii acestuia, printr-un act aditional, insa, parata nu a putut negocia cu reclamantul din prezenta cauza si astfel nu a fost introdus in Contractul Individual de Munca insusit de altfel de catre reclamant, clauza cu privire la sporul solicitat, deoarece Hotararile Guvernului, prin care se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli al Regiei nationale a P_- R__ pe anii 2008-2015, respectiv prin Notele de fundamentare a acestora, nu au fost alocate sumele necesare acordarii acestui spor.


CCM pe 2015-2017 in care s-a statuat faptul ca sporul de risc, nu se negociaza, acesta acordandu-se in conformitate cu prevederile Codului silvic republicat, raportat la cele invocate de catre reclamant prin actiunea sa, si la data de la care se solicita acordarea acestui spor, amintesc faptul ca orice act normativ, dispune pe viitor, in mod contrar incalcandu-se principiul neretroactivitatii normei juridice, principiu care guverneaza actiunea temporala a normei juridice.


Paratul R__ nationalA A P_-R__-Directia SILVICA MARAMURES depune la (f.46) note scrise.


In drept: sau invocat prevederile art.205 NCPC, art. 132 alin. 2), Anexa 4 din CCM al RNP R__ 2013-2017 , Act aditional nr.3/18.05.2016 la CCM pe 2015-2017, art. 115 Codul silvic republicat, art.l, art. l alin.2 ,art.2 alin.3, art. 20, art.39 si art.39 lit. y al OUG nr.59/2000, anexele nr. I-VIII. al OUG nr.59/2000,art. 1 alin.l - 3 din H.G. nr. 229/04.03.2009.


Paratul R__ nationala A P_-R__-Directia SILVICA MARAMURE? depune la (f.46) note scrise prin care invoca exceptia puterii de lucru judecat.


Altfel spus, efectul negativ al lucrului judecat se impune intr-un al doilea proces care nu prezinta tripla identitate cu primul, dar care are legatura cu aspectul litigios dezlegat anterior, fara posibilitatea de a mai fi contrazis. Efectul negativ al puterii lucrului judecat se manifesta prin aceea ca trebuie sa stinga raportul juridic dedus judecatii, intrucat "functia exceptiei puterii lucrului judecat este tocmai aceea de a exclude orice alta interpretare cu privire la adevarul stabilit de instanta in mod irevocabil" (I_ L__ - Tratat de drept procesual civil, pag. 481) Hotararile judecatoresti sunt opozabile partilor care au participat la judecata personal sau prin reprezentantul lor, in acest sens aratam Decizia civila nr.1301/23.05.2016 a Curti de Apel Pitesti pronuntata in Dosarul nr.x in considerentele careia se evoca faptul ca sentinta civila nr.2229/10.09.2008 pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti are efecte obligatorii si cu privire la reclamant chiar daca judecata s-a facut in contradictoriu cu reprezentantul sau legal, respectiv Federa?ia Sindicatelor ``S__", avand in vedere calitatea de membru de sindicat.


Dupa data de 1 ianuarie 2011, de cand a intrat in vigoare Legea-cadru 284/2010 privind salarizarea unitara, acest act normativ aplicandu-se si personalului silvic, implicit si reclamantului din prezenta cauza, se poate conchide ca din interpretarea dispozitiilor art. l alin.2 al Legii- cadru 284/2010 raportat la prev. alin.2 al art. 2 coroborat cu alin.3 din actul normativ antementionat, nu mai exista cadrul legal pentru acordarea sporului de risc, deoarece prin aceasta lege au fost eliminate toate sporurile, raportat la dispozitiile art.39 lit.y al aceluiasi act normativ care prevede in mod expres faptul ca :la data intrarii in vigoare a legii, se abroga "orice alte dispozitii contrare prezentei legi" si avand in vedere prevederile art.20 alin.l din Legea 284/2010 care prevede faptul ca sporurile, indemnizatiile, primele si compensatiile specifice domeniului de activitate ce se acorda personalului bugetar sunt prevazute in anexele I-VIII, se constata ca sporul de risc de 25% din salariul de baza nu se regaseste in anexele I-VIII ale actului normativ antementionat, cea ce duce ia concluzia ca, incepand cu data intrarii in vigoare a Legii nr.284/2010 orice text de lege care prevede acordarea de sporuri, premii sau alte drepturi salariale pentru personalul platit din bugetul general consolidat al statului, edictate anterior intrarii in vigoare a Legii 284/2010, au fost abrogate expres, direct sau indirect prin art.39 al actului normativ mentionat, iar modificarile aduse Legii-cadru 284/2010 (prin Legea nr. 121/15.06.2011, OG nr. 10/03.08.2011, Legea 283/14.12.2011, OUG 19/16.05.2012, OUG 84/12.12.2012, OUG 103/14.11.2013, Legea 64/31.03.2015, Legea 71/03.04.2015, Legea 171/29.06.2015, Legea 223/24.07.2015, Legea 339/18.12.2015...) de asemenea nu prevad sporul de risc in cuantum de 25 % din salariul de baza solicitat de catre reclamantul din prezenta cauza, motiv pentru care consideram ca acest spor nu poate fi acordat.


In ce priveste exceptia autoritatii de lucru judecat, invocata de parata R__ nationala a P_ R__ prin Directia Silvica Maramure? prin notele scrise depuse la fila 18 dosar, instanta retine ca: potrivit art. 432 cod procedura civila exceptia autoritatii lucrului judecat poate fi invocata in orice stare a procesului. Vazand dispozitiile art. 431 cod procedura civila trebuie sa existe tripla identitate:de obiect, parti si cauza. Raportat la sentinta civila nr.2229/10.09.2008, ramasa irevocabila prin Decizia civila nr.3496/23.06.2009 prin care se apreciaza ca s-a dezlegat problema de drept privitoare la acordarea sporului de risc personalului silvic, instanta constata ca nu exista identitate cu privire la partile titulare a cauzei iar in ce priveste obiectul si cauza nu exista identitate intre cele doua dosare. Obiectul dosarului nr. x il constituie drepturile salariale ale membrilor de sindicat aferente anilor 2008-2009, iar in prezentul dosar este vorba de drepturi salariale incepand cu 01.10.2011, ca atare exceptia autoritatii de lucru judecat, se respinge ca neintemeiata .


Examinand actele si lucrarile dosarului, tribunalul retine urmatoarele:


Reclamantul M_ G_ este angajat al paratei Direc?iei Silvice Maramure?- Ocolul Silvic D_ in functia de padurar in baza Actului aditional la contractul individual de munca nr. x incheiat la data de 01.10.1988 (f.4).


Tribunalul retine ca potrivit art.127 alin5 din Legea 46/2008 privind Codul silvic ,, personalul silvic din cadrul autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura, al subunitatilor teritoriale ale acesteia, al ocoalelor silvice, al structurilor silvice de rang superior si al Regiei nationale a P_ - R__ beneficiaza de un spor de risc de 25% din salariul de baza``.


Rezulta asadar din interpretarea acestor dispozitii ca este suficient ca salariatul silvic sa fie incadrat la una din unitatile silvice enumerate de dispozitiile textului art.127 alin.5 pentru ca acesta sa beneficieze de sporul in discutie acordat intr-un cuantum variabil numai in raport de salariu de baza al acestuia, iar nu de alte criterii subsecvente.


Astfel, dispozitiile legale mentionate anterior sunt imperative, reclamantul neavand obligatia de a dovedi conditiile in care lucreaza si care ar justifica acordarea sporului, in conditiile in care art.127 alin 5 din Legea nr.46/2008 care se aplica intregului personalului silvic, riscul la care acesta este supus fiind prezumat de lege.


De asemenea, nu pot fi invocate in aparare Contractele colective de munca pe anii 2015/2017 care au fost semnate si insusite de conducerea Regiei nationale a P_ -R__ si a Sindicatului reprezentativ al personalului silvic in care la ultimul punct este inserat: cu respectarea prevederilor legale si a notelor de fundamentare anterioare intrarii in vigoare a Codului silvic. Mai mult decat atat, Codul silvic fiind o lege organica, nici nu ar putea fi modificat prin hotarari de guvern sau regulamente.


Bugetul de venituri si cheltuieli nu stabileste in concret ce sporuri se acorda sau nu, ci sumele globale repartizate pentru plata cheltuielilor de tip salarial, Asadar nu se poate sustine ca nementionarea sporului de risc in cadrul bugetelor anuale ar echivala cu neacordarea sa.


De asemenea nu s-a facut dovada de catre parati ca bugetele de venituri si cheltuieli aprobate in perioada 2012-2015 nu ar include si sporul de risc . acestia au depus doar Hotararile de guvern prin care s-au aprobat bugetele pentru anii in discutie.


Faptul ca in bugetul de venituri si cheltuieli nu s-au prevazut sumele din care sa se acorde acest spor nu poate avea semnificatia neindreptatirii reclamantului la incasarea acestuia, in conditiile in care sporul este reglementat printr-un act normativ cu o for?a juridica superioara unor hotarari de guvern, astfel incat nu se poate desfiinta un drept ce decurge dintr-o lege prin dispozitii cuprinse in acte normative cu o for?a juridica inferioara.


Fiind dovedita si de altfel necontestata apartenenta reclamantului la categoria personalului silvic in aceasta perioada, in calitatea sa de padurar, apar pe deplin intrunite conditiile legale pentru admiterea cererii sale de a i se plati sporul reglementat conform celor de mai sus.


Vazand si dispozitiile art. 4 din actul aditional la contractul individual de munca si art. 120 al. 5 Codul silvic instanta urmeaza sa admita actiunea potrivit dispozitivului.PENTRU ACESTE MOTIVE


IN NUMELE LEGII


HOTARASTE:Respinge exceptia autoritatii de lucru judecat invocata de paratul R__ nationala a P_- R__ - Directia Silvica Maramures prin notele scrise, ca nefondata.


Admite cererea formulata de reclamantul M_ G_ CNP x, cu domiciliul in Salistea de Sus, nr.82, Judetul Maramures impotriva paratei R__ nationala a P_- R__ - Directia Silvica Maramure?, cu sediul in Baia M_, _.36, Judetul Maramures.


Obliga pe parata R__ nationala a P_- R__ - Directia SILVICA MARAMURE? sa plateasca reclamantului sporul de risc in cuantum de 25% din salariul de baza, incepand cu 01.09.2013 actualizat cu indicele de inflatie si pana la data efectiva a Platii.


Executorie.


Cu drept de apel in termen de 10 zile de la comunicare .
Pronuntata de: Tribunalul Maramures Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 190/2017, in sedinta publica din 28 februarie 2017


Citeşte mai multe despre:    Spor de risc directia silvica    Plata retroactiva.Contract colectiv silvicultor    Personal silvic spor 127 alin 5 Legea 46/2008 codul silvic    Conditii spor risc codul silvic
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe