din anul 2007, atuul tau de DREPT!


Prima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Muncii » Sporul acordat nelegal nu poate fi recuperat de angajator daca intra sub masura amnistiei fiscale si in cazul in care datoria salariatului nu este scadenta, lichida si exigibila

Sporul acordat nelegal nu poate fi recuperat de angajator daca intra sub masura amnistiei fiscale si in cazul in care datoria salariatului nu este scadenta, lichida si exigibila

  Publicat: 17 Feb 2019       2308 citiri        Secţiunea: Dreptul Muncii  


Componenta a sistemului de protectie sociala, reprezinta ansamblul de institutii si masuri prin care statul, autoritatile publice ale administratiei locale si societatea civila asigura prevenirea, limitarea sau inlaturarea efectelor temporare sau permanente ale unor situatii care pot genera marginalizarea sau excluderea sociala a unor persoane.
Plata efectuata din eroare de catre o persoana pentru o datorie inexistenta sau de care nu era tinuta sa raspunda, avand ca urmare obligatia beneficiarului de a restitui cee ce a primit in mod necuvenit.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Prin cererea formulata si inregistrata sub nr. x pe rolul Tribunalului G_, reclamanta Directia Generala de Asistenta Sociala si protectia C_ G_ , a solicitat in contradictoriu cu parata P_ G_-F_,
- modificarea contractului individual de munca incheiat intre DGASPC G_ si parata, in sensul diminuarii salariului prin eliminarea sporului in cuantum de 15% din continutul acestuia,
- obligarea paratei la restituirea sumei corespunzatoare sporului de 15%, reprezentand plata nedatorata, incepand cu data de 29.09.2014 si pana la data sistarii efective la plata, ca urmare a pronuntarii unei sentinte definitive privind diminuarea salariului,
- obligarea paratei la restituirea penalitatilor si dobanzilor de intarziere sau majorarilor de intarziere aplicabile pentru veniturile bugetare, sume calculate de la data nasterii dreptului privind restituirea sumei corespunzatoare sporului de 15%, reprezentand plata nedatorata si pana la momentul platii efective,
- plata cheltuielilor de judecata .

Componenta a sistemului de protectie sociala, reprezinta ansamblul de institutii si masuri prin care statul, autoritatile publice ale administratiei locale si societatea civila asigura prevenirea, limitarea sau inlaturarea efectelor temporare sau permanente ale unor situatii care pot genera marginalizarea sau excluderea sociala a unor persoane.
Plata efectuata din eroare de catre o persoana pentru o datorie inexistenta sau de care nu era tinuta sa raspunda, avand ca urmare obligatia beneficiarului de a restitui cee ce a primit in mod necuvenit.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Organ suprem de control financiar si de jurisdictie financiara,care functioneaza pe lenga Parlamentul Romaniei.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Organ suprem de control financiar si de jurisdictie financiara,care functioneaza pe lenga Parlamentul Romaniei.
(al unitatii de protectie speciala). Gestionarea activitatilor si resurselor (materiale, umane, financiare) la nivelul unitatilor de protectie speciala, efectuata de conducerea unitatii, in baza prerogativelor legale.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Este extinderea competentei unui organ judiciar prin posibilitatea acordata de lege, de a solutiona anumite cauze, care in mod obisnuit nu intra in competenta sa.
Cauza care inlatura raspunderea penala pentru infractiunile savarsite pana la data aparitiei legii de amnistiere.
(din Legea 10 din 2001) Actul scris prin care un cult religios sau o comunitate a unei minoritati nationale care se pretinde a fi indreptatit/a,
1. (ca probe noi in apel si recurs) orice inscrisuri avand legatura cu obiectul litigiului si fiind de natura sa lamureasca anumite aspecte ale raporturilor dintre impricinati, dar pe care partea interesata, indiferent din ce motive, nu le-a infatisat primei instante pentru ca aceasta sa le poata lua in considerare cu ocazia solutionarii pricinii.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Faptul juridic prin care patrimoniul unei persoane este marit pe seama patrimoniului altei persoane, fara ca pentru aceasta sa existe vre-un temei juridic.
Termen legitim pentru marirea patrimoniului unei persoane si diminuarea corespunzatoare a patrimoniului alteia.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
(lat. culpa "vina")Forma a vinovatiei, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19, C. pen., partea generala.
(lat. culpa "vina")Forma a vinovatiei, prevazuta in cap. I, t. II, art. 19, C. pen., partea generala.
1. (ca probe noi in apel si recurs) orice inscrisuri avand legatura cu obiectul litigiului si fiind de natura sa lamureasca anumite aspecte ale raporturilor dintre impricinati, dar pe care partea interesata, indiferent din ce motive, nu le-a infatisat primei instante pentru ca aceasta sa le poata lua in considerare cu ocazia solutionarii pricinii.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Contract incheiat intre un salariat si o unitate economica sau institutie prin care cel dintai se obliga sa presteze in favoarea celui din urma o anumita munca, in schimbul unui salariu.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblu de solutii pronuntate de catre organele de jurisdictie in legatura cu probleme de drept sau institutiile juridice examinate cu prilejul desfasurarii litigiilor din competenta lor.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Componenta a sistemului de protectie sociala, reprezinta ansamblul de institutii si masuri prin care statul, autoritatile publice ale administratiei locale si societatea civila asigura prevenirea, limitarea sau inlaturarea efectelor temporare sau permanente ale unor situatii care pot genera marginalizarea sau excluderea sociala a unor persoane.
Plata efectuata din eroare de catre o persoana pentru o datorie inexistenta sau de care nu era tinuta sa raspunda, avand ca urmare obligatia beneficiarului de a restitui cee ce a primit in mod necuvenit.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Organ suprem de control financiar si de jurisdictie financiara,care functioneaza pe lenga Parlamentul Romaniei.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Organ suprem de control financiar si de jurisdictie financiara,care functioneaza pe lenga Parlamentul Romaniei.
(al unitatii de protectie speciala). Gestionarea activitatilor si resurselor (materiale, umane, financiare) la nivelul unitatilor de protectie speciala, efectuata de conducerea unitatii, in baza prerogativelor legale.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Este extinderea competentei unui organ judiciar prin posibilitatea acordata de lege, de a solutiona anumite cauze, care in mod obisnuit nu intra in competenta sa.
Cauza care inlatura raspunderea penala pentru infractiunile savarsite pana la data aparitiei legii de amnistiere.
(Audit) Operatiunea de examinare profesionista a documentelor financiare ale unei companii cu scopul de a stabili daca inregistrarile si rapoartele ei sunt valide si daca informatiile au fost inregistrate in contabilitate si prezentate in rapoartele financiare in mod legal si corect.
Organ suprem de control financiar si de jurisdictie financiara,care functioneaza pe lenga Parlamentul Romaniei.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Organ suprem de control financiar si de jurisdictie financiara,care functioneaza pe lenga Parlamentul Romaniei.
Termen care defineste creanta
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Termen care defineste creanta
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Legea 10 din 2001. Reconstituirea dreptului de proprietate asupra aceluiasi imobil care a fost preluat in mod abuziv in perioada de referinta a legii;
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.

Prin cererea formulata si inregistrata sub nr. x pe rolul Tribunalului G_, reclamanta Directia Generala de Asistenta Sociala si protectia C_ G_ , a solicitat in contradictoriu cu parata P_ G_-F_,
- modificarea contractului individual de munca incheiat intre DGASPC G_ si parata, in sensul diminuarii salariului prin eliminarea sporului in cuantum de 15% din continutul acestuia,
- obligarea paratei la restituirea sumei corespunzatoare sporului de 15%, reprezentand plata nedatorata, incepand cu data de 29.09.2014 si pana la data sistarii efective la plata, ca urmare a pronuntarii unei sentinte definitive privind diminuarea salariului,
- obligarea paratei la restituirea penalitatilor si dobanzilor de intarziere sau majorarilor de intarziere aplicabile pentru veniturile bugetare, sume calculate de la data nasterii dreptului privind restituirea sumei corespunzatoare sporului de 15%, reprezentand plata nedatorata si pana la momentul Platii efective,
- plata cheltuielilor de judecata .

Motivandu-si in fapt cererea, a aratat ca in urma controlului efectuat de Curtea de Conturi G_, a fost emisa decizia nr. 107/10.01.2014 prin care s-a constatat ca in perioada ianuarie 2010 - decembrie 2012, au fost acordate fara baza legala, spor pentru conditii vatamatoare.

Conform Deciziei nr. 107/10.01.2014 a Curtii de Conturi a Romaniei - Camera de Conturi a Judetului G_, s-a constatat faptul ca reclamanta a efectuat Plati/cheltuieli de personal (functionari publici si personal contractual) reprezentand spor de conditii periculoase sau vatamatoare.

S-a retinut ca, parata a incasat acelasi timp pentru aceleasi conditii de munca 2 sporuri, unul de 10 %(inclus in salariul de baza) iar celalalt de 15%, considerand ca desi sporul a fost inclus in mod legal in salariul de baza s-a mai acordat inca o data sub forma de spor in cuantum de 15% fara a exista temei legal sau in baza unei prevederi legale abrogate(HG nr.281/1993).

A sustinut ca in urma analizei facute, parata are de restituit sumele solicitate, reprezentand prejudiciul inregistrat ca urmare a incasarii unor sume necuvenite, apreciind in acest sens, ca fiind incidente disp. art. 256 si 169 alin 2 din Codul Muncii.

Ulterior prin Legea nr. 124/2014 privind unele masuri referitoare la veniturile de natura salariala ale personalului platit din fonduri publice , s-a aprobat exonerarea de la plata pentru sumele reprezentand venituri de natura salariala, pe care personalul prevazut la art. 1 trebuie sa le restituie drept consecinta a constatarii de catre Curtea de Conturi sau alte institutii cu atributii de control a unor prejudicii.

Potrivit art. 1 din Legea nr. 124/2014, actul normativ se aplica personalului ale carui venituri de natura salariala au fost stabilite in baza actelor normative privind salarizarea personalului din sectorul bugetar, aplicabile anterior intrarii in vigoare a Legii-cadru privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice nr. 330/2009, cu modificarile ulterioare, respectiv in anul 2009, Legii nr. 339/2007 privind promovarea aplicarii strategiilor de management de proiect la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale judetene si locale, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii-cadru privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice nr. 330/2009, cu modificarile ulterioare, Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 1/2010 privind unele masuri de reincadrare in functii a unor categorii de personal din sectorul bugetar si stabilirea salariilor acestora, precum si alte masuri in domeniul bugetar, cu modificarile ulterioare, Legii-cadru privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice nr. 284/2010, cu modificarile ulterioare, Legii nr. 285/2010 privind salarizarea in anul 2011 a personalului platit din fonduri publice, Legii nr. 63/2011 privind incadrarea si salarizarea in anul 2011 a personalului didactic si didactic auxiliar din invatamant, cu modificarile ulterioare, Legii nr. 283/2011 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar, Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 19/2012 privind aprobarea unor masuri pentru recuperarea reducerilor salariale, aprobata cu modificari prin Legea nr. 182/2012, cu modificarile ulterioare, Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar in anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum si unele masuri fiscal-bugetare, aprobata prin Legea nr. 36/2014, Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2014, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice, aprobata cu completari prin Legea nr. 28/2014, cu modificarile si completarile ulterioare;

Invedereaza ca urmare acestor dispozitii legale si a constatarii de catre instantele de judecata a aplicarii acestora, sumele incasate de parata si indicate in Decizia nr. 107/10.01.2014 a Curtii de Conturi a Romaniei - Camera de Conturi a Judetului G_ intra sub incidenta dispozitiilor legale de amnistie fiscala pana la 29.09.2014.

Mai arata ca prin Raportul de follow-up al Curtii de Conturi a Romaniei - Camera de Conturi a Judetului G_ , privind modul de ducere la indeplinire a masurilor dispuse prin Decizia 107/2014 din 13.05.2016, a constatat ca sporul de 15% se acorda nelegal si in continuare ca urmare a suspendarii deciziilor de imputare in cazul functionarilor publici si nu au fost intocmite acte aditionale la contractele de munca ale personalului contractual pentru sistarea acestuia, nu s-a stabilit prejudiciul si implicit nu s-a recuperat.

Invedereaza ca desi a contestat aceste dispozitii ale organului de control si ca acordarea acestui spor este in conformitate cu HG 281/1993 si ulterior dispozitiile L.330/2009, aceste constatari si dispozitii sunt obligatorii pentru reclamanta sens in care a formulat prezenta cerere .

In Sustinerea cererii s-a folosit de proba cu inscrisuri .

In drept,a invocat dispozitiile art.256 din Codului muncii.

Parata a formulat intampinare, prin care a invocat exceptia inadmisibilitatii primului capat de cerere motivat de faptul ca modificarea contractului de munca este atributul exclusiv al partilor semnatare, instanta avand doar atributul verificarii legalitatii clauzelor.

Cu privire la celelalte capete de cerere arata ca acest spor a fost acordat legal, in baza dispozitiilor de plata emise de catre reclamanta, in contraprestatia activitatii depuse de parata.

Mai arata ca nu exista temei privind imbogatirea fara justa cauza deoarece sporul solicitat a fi returnat a fost amnistiat de catre instanta, unitatea angajatoare isi invoca propria culpa sens in care aceste sume trebuie recuperate de la persoanele in culpa care au aprobat Platile.

In sustinerea cererii s-a folosit de proba cu acte si inscrisuri .

Instanta va respinge exceptia inadmisibilitatii cererii deoarece per a contrario ar incalca si bara principiul liberului acces la Justitie care ofera oricarei persoane dreptul de a accede la instanta judecatoreasca in vederea apararii drepturilor sale.

Exceptia astfel cum a fost invocata nu este expres prevazuta de o norma legala, in speta partile unui contract de munca pot solicita anularea clauzelor nelegale si implicit modificarea acestuia de catre instanta judecatoreasca.(art.57 alin.7 din Codul muncii)

Asa cum s-a subliniat in jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului, principiul liberului acces la Justitie si simpla sa consacrare legala, chiar si la nivelul suprem, prin Constitutie, nu este de natura a asigura si o eficacitate reala a acestuia, atat timp cat, in practica, exercitarea sa intampina obstacole. Accesul la Justitie trebuie sa fie asigurat, in consecinta, in mod efectiv si eficace.

A accepta o asemenea exceptie dupa modul in care a fost invocata si argumentata, ar insemna sa nu mai poata fi analizat fondul raportului juridic litigios, sens in care va respinge ca nefondata exceptia invocata.

Analizand si coroborand materialul probator administrat in cauza, instanta retine urmatoarele:

Reclamanta Directia Generala de Asistenta Sociala si protectia C_ G_ , a solicitat in contradictoriu cu parata P_ G_-F_,

-modificarea contractului individual de munca incheiat intre DGASPC G_ si parata, in sensul diminuarii salariului prin eliminarea sporului in cuantum de 15% din continutul acestuia,

-obligarea paratei la restituirea sumei corespunzatoare sporului de 15%, reprezentand plata nedatorata, incepand cu data de 29.09.2014 si pana la data sistarii efective la plata, ca urmare a pronuntarii unei sentinte definitive privind diminuarea salariului,

-obligarea paratei la restituirea penalitatilor si dobanzilor de intarziere sau majorarilor de intarziere aplicabile pentru veniturile bugetare, sume calculate de la data nasterii dreptului privind restituirea sumei corespunzatoare sporului de 15%, reprezentand plata nedatorata si pana la momentul Platii efective,

-plata cheltuielilor de judecata .

In urma controlului efectuat de Curtea de Conturi G_, a fost emisa decizia nr. 107/10.01.2014 prin care s-a constatat ca in perioada ianuarie 2010 - decembrie 2012, au fost acordate fara baza legala, spor pentru conditii vatamatoare.

Conform Deciziei nr. 107/10.01.2014 a Curtii de Conturi a Romaniei - Camera de Conturi a Judetului G_, s-a constatat faptul ca reclamanta a efectuat plati/cheltuieli de personal (functionari publici si personal contractual) reprezentand spor de conditii periculoase sau vatamatoare, personal din cadrul caruia face parte si parata.

S-a retinut ca, parata a incasat in acelasi timp pentru aceleasi conditii de munca 2 sporuri, unul de 10 %(inclus in salariul de baza) iar celalalt de 15%, considerand ca desi sporul a fost inclus in mod legal in salariul de baza s-a mai acordat inca o data sub forma de spor in cuantum de 15% fara a exista temei legal sau in baza unei prevederi legale abrogate(HG nr.281/1993).

A sustinut ca in urma analizei facute, parata are de restituit sumele solicitate, reprezentand prejudiciul inregistrat ca urmare a incasarii unor sume necuvenite, apreciind in acest sens, ca fiind incidente disp. art. 256 si 169 alin 2 din Codul Muncii.

Ulterior prin Legea nr. 124/2014 privind unele masuri referitoare la veniturile de natura salariala ale personalului platit din fonduri publice , s-a aprobat exonerarea de la plata pentru sumele reprezentand venituri de natura salariala, pe care personalul prevazut la art. 1 trebuie sa le restituie drept consecinta a constatarii de catre Curtea de Conturi sau alte institutii cu atributii de control a unor prejudicii.

Potrivit art. 1 din Legea nr. 124/2014, actul normativ se aplica personalului ale carui venituri de natura salariala au fost stabilite in baza actelor normative privind salarizarea personalului din sectorul bugetar, aplicabile anterior intrarii in vigoare a Legii-cadru privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice nr. 330/2009, cu modificarile ulterioare, respectiv in anul 2009, Legii nr. 339/2007 privind promovarea aplicarii strategiilor de management de proiect la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale judetene si locale, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii-cadru privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice nr. 330/2009, cu modificarile ulterioare, Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 1/2010 privind unele masuri de reincadrare in functii a unor categorii de personal din sectorul bugetar si stabilirea salariilor acestora, precum si alte masuri in domeniul bugetar, cu modificarile ulterioare, Legii-cadru privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice nr. 284/2010, cu modificarile ulterioare, Legii nr. 285/2010 privind salarizarea in anul 2011 a personalului platit din fonduri publice, Legii nr. 63/2011 privind incadrarea si salarizarea in anul 2011 a personalului didactic si didactic auxiliar din invatamant, cu modificarile ulterioare, Legii nr. 283/2011 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar, Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 19/2012 privind aprobarea unor masuri pentru recuperarea reducerilor salariale, aprobata cu modificari prin Legea nr. 182/2012, cu modificarile ulterioare, Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar in anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum si unele masuri fiscal-bugetare, aprobata prin Legea nr. 36/2014, Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2014, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice, aprobata cu completari prin Legea nr. 28/2014, cu modificarile si completarile ulterioare;

Urmare acestor dispozitii legale si a constatarii de catre instantele de judecata a aplicarii acestora, sumele incasate de parata si indicate in Decizia nr. 107/10.01.2014 a Curtii de Conturi a Romaniei - Camera de Conturi a Judetului G_ intra sub incidenta dispozitiilor legale de amnistie fiscala pana la 29.09.2014.

Prin raportul de follow-up al Curtii de Conturi a Romaniei - Camera de Conturi a Judetului G_ , privind modul de ducere la indeplinire a masurilor dispuse prin Decizia 107/2014 din 13.05.2016, a constatat ca sporul de 15% se acorda nelegal si in continuare ca urmare a suspendarii deciziilor de imputare in cazul functionarilor publici si nu au fost intocmite acte aditionale la contractele de munca ale personalului contractual pentru sistarea acestuia, nu s-a stabilit prejudiciul si implicit nu s-a recuperat, raport ce constituie temeiul promovarii acestei cereri.

Ulterior, prin incheierea nr.VI.131 din 03.11.2016 al Comisiei de solutionare a contestatiilor din cadrul Curtii de Conturi a Romaniei - Camera de Conturi a Judetului G_ a constatat ca masurile dispuse de catre unitatea reclamanta sunt legale si vizeaza perioada supusa controlului, respectiv perioada 2010 - 2012 si ulterior sporul a facut obiectul amnistiei fiscale conform L.124/2014 pentru perioada de pana la data de 29.09.2014.

Din cuprinsul aceluiasi act constatator reiese ca in actiunile de control si audit viitoare ce se vor desfasura la DGASPC G_ se vor analiza si controla de catre Curtea de Conturi a Romaniei - Camera de Conturi a Judetului G_ aspectele referitoare la acordarea in mod nelegal a acestui spor pentru personalul sau, ulterior datei de 29.09.2014 si va dispune masuri in consecinta pentru stabilirea intinderii prejudiciului si recuperarea acestuia in temeiul L.94/1992.(filele 35-36)

Instanta va retine ca temeiul juridic in baza caruia a fost formulata prezenta cerere este nefondat, vizeaza o perioada anterioara supusa controlului/auditului efectuat de Curtea de Conturi a Romaniei - Camera de Conturi a Judetului G_, o situatie de fapt perpetuata si virtuala care nu a fost analizata si supusa controlului, prejudiciul constatat nu este efectiv si real, datoria salariatului nu este scadenta, lichida si exigibila.

Potrivit art.256 din Codul muncii``..salariatul care a incasat de la angajator o suma nedatorata este obligat sa o restituieaa��A�`` iar conform art.257 din acelasi act normativ ``suma stabilita pentru acoperirea daunelor se retine in rate lunare din drepturile salariale care se cuvin persoanei in cauza din partea angajatorului la care este incadrata in muncaaa��A�`` cu mentiunea ca in baza art.169 alin.2 ``retinerile cu titlu de daune cauzate angajatorului nu pot fi efectuate decat daca datoria salariatului este scadenta, lichida si exigibila si a fost constatata ca atare printr-o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila``.

In speta nu sunt intrunite conditiile de fapt si de drept necesare angrenarii obligatiei de restituire .

Fata de toate aspectele anterior analizate, instanta va respinge ca nefondata exceptia inadmisibilitatii capatului de cerere privind modificarea contractului de munca, invocata de parata si va respinge actiunea ca nefondata.PENTRU ACESTE MOTIVE,
IN NUMELE LEGII
HOTARASTERespinge ca nefondata exceptia inadmisibilitatii capatului de cerere privind modificarea contractului de munca, invocata de parata.

Respinge actiunea formulata de reclamanta Directia G__ DE asistenta S_ si protectiA C_ G_, cu sediul in G_, _, in contradictoriu cu parata P_ G_ F_, domiciliata in G_, __, _, _, jud. G_, ca nefondata.

Cu apel in termen de 10 zile de la comunicare, care se va depune la Tribunalul G_.

pronuntata astazi 21.02.2017
Pronuntata de: Tribunalul Galati Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 153/2017, in sedinta publica din 21 februarie 2017


Citeşte mai multe despre:    Eliminare spor    Modificare contract individual munca    Restituire spor nedatorat    Sistare plata    Control Curtea Conturi    Restituire salarii necuvenite    Amnistie fiscala
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe