din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2968 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Muncii » Valorificarea la pensie a tuturor anilor de munca lucrati la CAP. Proba testimoniala

Valorificarea la pensie a tuturor anilor de munca lucrati la CAP. Proba testimoniala

  Publicat: 23 Feb 2019       7179 citiri        Secţiunea: Dreptul Muncii  


Prin actiunea inregistrata pe rolul acestei instante la 7 decembrie 2016 reclamanta P_ E__ a chemat in judecata pe paratele C_ Judeteana de P_ B__ si U__ A__ T__ a comunei Baluseni solicitand in contradictoriu cu acestea sa se constate ca anii 1971,1972,1973,1978,1979,1982,1983,1984,1985,1986 constituie timp util la pensie in care a lucrat in calitate de membru cooperator la CAP Draxini.


Procedura de impartire a patrimoniului cu prilejul lichidarii societatii ca urmare a fuziunii sau a dizolvarii acesteia, ce are ca obiect realizarea elementelor de activ
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Expresie numerica rezultata din compararea a doua niveluri ale aceluiasi indicator, proces, fenomen etc. aflat in situatii diferite (perioade sau locuri diferite).
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale �n interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Prevazuta in cap II, t. III, art. 130, C. proc. pen., partea generala; procedeu folosit de organele juridice in scopul aflarii adevarului
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Prevazuta in cap II, t. III, art. 130, C. proc. pen., partea generala; procedeu folosit de organele juridice in scopul aflarii adevarului
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Prevazuta in cap II, t. III, art. 130, C. proc. pen., partea generala; procedeu folosit de organele juridice in scopul aflarii adevarului
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Indatorire a debitorului intr-un raport de obligatie,
Dovada scrisa prin care
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Persoana fizica sau juridica care a primit o suma de bani sau alte valori de la creditor,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Suma care se plateste periodic de catre titulsrul unei obligatii legale de
Presupunere, supozitie cu privire la anumite (legaturi, relatii intre) fenomene; presupunere cu caracter provizoriu, formulata pe baza datelor experimentale existente la un moment dat.
(termen CNA) Drepturile obtinute de catre un radiodifuzor, �n temeiul unui contract, de la organizatorul unui eveniment si/sau de la proprietarul ori, dupa caz, administratorul locului unde se desfasoara evenimentul, de la autori si de la alti detinatori de drepturi vizati,
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Activitate de lamurire, de stabilire a adevaratului inteles al unei opere spirituale.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Prevazuta in cap II, t. III, art. 130, C. proc. pen., partea generala; procedeu folosit de organele juridice in scopul aflarii adevarului
Suma care se plateste periodic de catre titulsrul unei obligatii legale de
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Perioada in care s-a platit contributia de asigurari sociale atat de catre asigurat, cat si de angajator sau, dupa caz, numai de catre asigurat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Forma de organizare a unui grup de executanti individuali, ale caror actiuni sunt interdependente si determinate de indivizibilitatea procesului de productie.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Procedura de impartire a patrimoniului cu prilejul lichidarii societatii ca urmare a fuziunii sau a dizolvarii acesteia, ce are ca obiect realizarea elementelor de activ
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Suma care se plateste periodic de catre titulsrul unei obligatii legale de
Act adoptat de organele de stat,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.

In motivarea in fapt a actiunii reclamanta a aratat ca in perioadele mentionate mai sus a lucrat la fostul CAP Draxini, indeplinind normele de munca si planul stabilit de adunarea generala, insa C_ Judeteana de P_ nu poate lua in considerare la calculul pensiei aceasta perioada intrucat comisia de lichidare nu i-a eliberat fisele si carnetul de munca .


S-a adresat cu cerere primariei in vederea eliberarii unei adeverinte din care sa rezulte perioada lucrata la CAP iar in raspunsul primit descrie starea necorespunzatoare a arhivei.


In drept, reclamanta si-a intemeiat pretentiile pe dispozitiile Decretului 96/1976 si ale ``Deciziei Curtii constitutionale`` fara sa indice numarul acesteia.


In dovedirea actiunii s-au depus inscrisuri si s-a solicitat proba testimoniala.


Parata C_ Judeteana de P_ B__ a invocat exceptia lipsei calitatii procesuale pasive si cea a prematurita?ii formularii actiunii in conformitate cu dispozitiile art.159, alin. 1 din Legea nr.263/2010. A aratat ca pentru perioadele prevazute la art, 16 lit. a si art. 17, dovada vechimii in munca, a timpului util la pensie pentru agricultori si a duratei de asigurare, realizata pana la data de 1 aprilie 2001, se face cu carnetul de munca, carnetul de asigurari sociale sau cu alte acte prevazute de lege.


Conform prevederilor art.121 alin.(4) din H.G. nr.257/2011: ``Timpul util la pensie se determina pe baza datelor, elementelor si informatiilor continute in carnetul de pensii si asigurari sociale si/sau in actele doveditoare eliberate de primaria care detine arhiva fostelor unitati agricole cooperatiste, intocmite cu respectarea prevederilor legale referitoare ta valabilitatea actelor doveditoare``.


In situatia in care unitatea a fost lichidata sunt aplicabile dispozitiile art. 21 din Legea nr.16/1996 potrivit careia creatorii de documente sau, dupa caz, persoanele juridice succesoare ale acestora sunt obligati sa elibereze, potrivit legii, la cererea persoanelor fizice si a persoanelor juridice, certificate, copii si extrase de pe documentele pe care le creeaza, daca acestea se refera la drepturi care il privesc pe solicitant.


De asemenea, conform prevederilor legale invocate mai sus, in cazul in care persoana se adreseaza cu cerere insotita de acte prin care solicita inscrierea la pensie, C.J.P. B__ doar valorifica inregistrarile din carnetul de munca si din adeverinte, atat in ceea ce priveste stagiul de cotizare cat si in ceea ce priveste venitul utilizat in calculul punctajului mediu anual.


Pe cale de consecinta, reclamanta poate chema in judecata C.J.P. B__ pentru a contesta o decizie emisa de parata in conditiile in care exista depusa o cerere prin care se solicita acordarea unui tip de pensie, este emisa o decizie de admitere sau respingere in acest sens, dar nu pentru a i se reconstitui timpul util la pensie sau stagiul de cotizare realizat.


Reclamanta s-a adresat instantei cu cerere de recunoastere a timpului util realizat in fosta CAP, actiunea sa vizand reconstituirea vechimii in munca, insa aceasta nu poate face dovada cu nici un fel de document in speta carnet membru coopoerator sau fisa individuala cu normele realizate in cadrul CAP-ului.


S-a mai aratat ca prin Decizia I.C.C.J. Nr.2/2016, obligatorie potrivit art.517 alin.(4) din C__, a fost admis recursul in interesul legii si ICCJ a stabilit:


``In interpretarea si aplicarea dispozipilor art. 279 alin. (2) din Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru actiunile privind reconstituirea vechimii in munca, anterioare intrarii in vigoare a Codului de procedura civila actual/acelasi text de lege cu referire la art. 32 alin. (I) lit. b) si art. 36 din Codul de procedura civila, pentru actiunile in reconstituirea vechimii in munca, introduse de la momentul intrarii in vigoare a actualului Cod de procedura civila si in continuare; art. IU din Codul de procedura civila din 1865 pentru acpunile privind constatarea incadrarii activitatii desfasurate in grupele l si a fl-a de munca introduse sub imperiul acestei reglementari/art. 35 cu referire la art. 32 alin. (I) lit. b) si art. 36 din Codul de procedura civila, pentru acelasi tip de acpuni, formulate dupa _ codului actual, in toate ipotezele, atunci cand angajatorul nu mai exista din punct de vedere juridic (lichidat, radiat), justifica legitimare procesuala pasiva casele teritoriale de pensii in situatia in care nu exista documente primare.


In interpretarea si aplicarea dispozipilor art.34 alin. (5) si art. 40 alin. (2) lit. h) din Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu referire la art. 18 din Legea Arhivelor Naponale nr. 16/1996, republicata, in cazul existentei documentelor primare, persoana interesata, care nu poseda dovezi privind vechimea in munca sau activitatea desfasurata in anumite grupe de munca, are deschisa calea unei actiuni in realizare - obligatie de a face - avand ca obiect obligarea depunatorului de arhiva de a elibera adeverinta constatatoare a vechimii in munca/incadrarii in grupele superioare de munca .


In acest context, considera ca atata timp cat nu exista detinatoare arhivei nu se justifica calitatea procesual pasiva a Casei judetene de P_ B__, in prezenta cauza.


In drept, parata si-a intemeiat apararile pe dispozitiile Legii nr.263/2010 cu modificarile si completarile ulterioare, H.G Nr.257/2011 si Codul de procedura civila.


Examinand cu prioritate exceptia invocata, instanta a respins-o fata de C_ Judeteana de P_ in contextul in care reclamanta sustine ca nici primaria si nici CJP nu detin in integralitate documentele care fusesera intocmite de fosta cooperativa si care dovedeau existenta timpului sau util la pensie, deoarece eviden?ele au fost partial distruse .


Or, prin Decizia 2/2016 pronuntata in recursul in interesul legii, Inalta Curte de Casatie si Justitie a constatat ca:


A�28. In acest caz, Inalta Curte de Casatie si Justitie constata ca justifica legitimare procesuala pasiva casele teritoriale de pensii, intrucat acestea sunt singurele entita?i abilitate de lege sa emita deciziile de pensie, in baza tuturor documentelor apte a certifica stagii de cotizare, hotararea judecatoreasca prin care se recunoaste vechimea in munca fiind un astfel de document.


29. Chiar daca nu este debitor in raportul juridic de drept substan?ial, intrucat nu este parte in raportul juridic de munca si nu are, printre atributiile stabilite in sarcina sa prin art. 139 din Legea nr. 263/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, si pe cea a recunoasterii vechimii in munca, casa teritoriala de pensii reprezinta singura entitate chemata sa valorifice aspectele ce sin de vechimea in munca in procesul de stabilire a drepturilor de pensie .


30. Ca atare, in cazul dispari?iei, din punct de vedere juridic, a angajatorului, este si singura persoana interesata sa se opuna la valorificarea drepturilor pretinse de angajat, in ipoteza in care acestea nu ar fi conforme cu dispozitiile legale in materie, si, in consecinta, singura entitate care trebuie sa stea in procesul de recunoastere a acestor drepturi .


31. In justificarea acestei solutii, Inalta Curte de Casatie si Justitie are in vedere si asigurarea dreptului de acces la Justitie, recunoscut de art. 6 din conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale si de art. 21 din Constitutia Romaniei, drept care trebuie sa fie unul efectiv, iar nu iluzoriu. Or, a considera ca, in cazul in care angajatorul nu mai exista, fostul salariat se afla in imposibilitate de a-si valorifica drepturile in legatura cu vechimea in munca [demers recunoscut de lege conform art. 279 alin. (2) din Codul muncii], determinata de "lipsa unui parat", reprezinta o interpretare care ar afecta grav dreptul in discutie si ar constitui totodata un refuz nejustificat al instantei de solutionare a cauzei, denumit in accep?iunea Codului civil din 1864 "denegare de dreptate" (art. 3) si sanctionat ca atareA�.


De asemenea, in baza acestei interpretari instanta va admite exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a primariei intrucat aceasta nu detine documente primare pentru anii in discutie.


Instanta va analiza pe fond situatia de fapt privind prestarea muncii si timpul util la pensie,intrucat in contextul in care arhiva este incompleta stabilirea acestora nu se poate realiza decat pe calea actiunii in Justitie in reconstituirea vechimii in munca ca timp util la pensie .


Exceptia prematuritatii actiunii va fi respinsa intrucat dreptul reclamantei la constatarea vechimii in munca este actual si neconditionat de indeplinirea vreunor cerinte prealabile.


La solutionarea cauzei, instanta va avea in vedere ca potrivit art. 160 alin. 1 din Legea 263/2010 : ``(1) Certificarea stagiului de cotizare, realizat anterior datei de 1 aprilie 2001, se face de CNPP, prin casele teritoriale de pensii, pe masura preluarii datelor din actele doveditoare prevazute la art. 159 alin. (1)``.


Iar potrivit art. 159 alin. 1 : ``(1) Pentru perioadele prevazute la art. 16 lit. a) si art. 17, dovada vechimii in munca, a timpului util la pensie pentru agricultori si a duratei de asigurare, realizata pana la data de 1 aprilie 2001, se face cu carnetul de munca, carnetul de asigurari sociale sau cu alte acte prevazute de lege``.


De asemenea, conform art. 163 din Legea 263/2010, constituie stagiu de cotizare si timpul util la pensie realizat de agricultori in conditiile reglementate de Legea nr.80/1992, precum si cel realizat anterior aparitiei Legii nr.80/1992.


Iar conform art. 32 alin.1, 2 si 3 din Legea nr.80/1992, constituie timp util la pensie si perioada in care persoanele au realizat un volum de munca in fostele cooperative agricole de productie; timpul util se stabileste prin raportarea volumului total de munca exprimat prin norme la cel mai mic volum anual de norme stabilit de adunarea generala, fara insa ca acesta sa poata depasi numarul de ani in care volumul de munca a fost prestat.


Totodata, conform art. 279 alin. 2 Codul muncii: ``(2) Dupa data abrogarii Decretului nr. 92/1976 privind carnetul de munca, cu modificarile ulterioare, vechimea in munca stabilita pana la data de 31 decembrie 2010 se reconstituie, la cererea persoanei care nu poseda carnet de munca, de catre instanta judecatoreasca competenta sa solutioneze conflictele de munca, pe baza inscrisurilor sau a altor probe din care sa rezulte existenta raporturilor de munca . Cererile de reconstituire formulate anterior datei abrogarii Decretului nr. 92/1976, cu modificarile ulterioare, se vor solutiona potrivit dispozitiilor acestui act normativ``.


Or, reclamanta a dovedit prin probele testimoniale administrate ca a lucrat la CAP Draxini in perioada in discutie.


Astfel, martora M__ F_ a declarat : ``eu am inceput lucrul la CAP Draxini la varsta de 20 de ani si am lucrat pana la desfiintarea acestuia, 1990 dupa revolutie, la cultura mare, la camp. Eu am lucrat in aceeasi echipa cu reclamanta. Eu sunt mai in varsta decat reclamanta, iar aceasta a inceput lucrul cu vreo doi ani mai tirziu decat mine. Am fost in aceeasi echipa si martora A_ E__ a fost in aceeasi echipa care era compusa din vreo 20 - 30 de femei, insa eram trimise la lucru in locuri diferite, se ocupau de noi sefi diferiti. Din cate stiu toti membrii CAP isi indeplineau normele de munca planificate. Eu am avut lot ajutator 18 ari de teren in gradina mea de acasa si de asemenea si reclamanta a primit lot ajutator tot in gradina ei``.


Iar A_ E__ a declarat : ``eu am lucrat la CAP Draxini de la infiintarea acestuia pana la desfiintare, in sectorul vegetal. Reclamanta a inceput lucrul prin anul 1972 si am fost amandoua in aceeasi echipa . Seful nostru de echipa a fost mai intai tatal reclamantei dupa care numitul Bidau M_. Reclamanta a lucrat si ea pana la desfiintarea cooperativei insa la fiecare copil o perioada scurta dupa ce l-a nascut a intrerupt lucrul pentru a-l alapta, respectiv cateva luni. Aceasta a fost ajutata la cresterea copiilor de mama ei si cand era nevoie ii aducea si la cimp. Reclamanta si-a indeplinit intotdeauna normele de munca intrucat a avut lot ajutator in gradina casei, in permanenta din anul 1972 pana in 1990, la revolutie. Am auzit ca o parte din arhiva fostului CAP a ars si nu stiu unde se afla in prezent``.


La solutionarea cauzei, instanta va mai avea in vedere si faptul ca prin adresa 2023/2016 trimisa reclamantei, primarul a confirmat ca ``arhiva fostului CAP Draxini nu a fost predata primariei Baluteni de catre comisia de lichidare a acestui CAP, pe baza de proces verbal de predare primire. La predarea unor obiective mobile si imobile care au ramas nelichidate printre care si sediul fostului CAP, s-a gasit o parte a arhivei ramase in urma evenimentelor din decembrie 1989. Conducerea de atunci a primariei a preluat ce s-a mai gasit in acea arhiva, dar foarte putin in ceea ce priveste documente de munca si retribuire (foi de pontaj, fise lunare cu zilele prestate, borderouri de plata, fise anuale de evidenta muncii si de decontari cu membrii cooperatori). Dupa verificarea arhivei care a mai ramas de la fostul CAP Draxini nu s-au gasit documente din care sa rezulte daca reclamanta a lucrat in anii mentionati``.


Asa fiind , intrucat declaratiile martorelor sunt lipsite de echivoc, dovedind atat faptul ca arhiva este incompleta cat si indeplinirea permanenta de catre reclamanta a normelor de munca planificate, instanta - in temeiul art.32 din Legea nr.80/1992 si art.163 din Legea 263/2010 raportat la art. 279 alin. 2 Codul muncii va admite actiunea de reconstituire a vechimii in munca in sensul constatarii ca reclamanta a lucrat la CAP Draxini in calitate de membru cooperator si in anii 1971,1972,1973,1978,1979,1982,1983,1984,1985,1986 perioada ce constituie timp util la pensie .PENTRU ACESTE MOTIVE,


IN NUMELE LEGII


H O T A R A S T EAdmite exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a Comunei Baluteni-prin Primar si, pe cale de consecinta, respinge actiunea formulata de reclamanta P_ E__ in contradictoriu cu aceasta parata pentru lipsa calitatii procesuale pasive .


Respinge exceptia lipsei calitatii procesuale pasive si exceptia prematuritatii invocate de parata C_ Judeteana de P_ B__.


Admite actiunea formulata de reclamanta P_ E__ CNP x din satul Draxini, __ in contradictoriu cu parata C_ Judeteana de P_ B__, cu sediul in Calea nationala nr. 85.


Constata dreptul reclamantei de recunoastere ca timp util la pensiei a anilor:1971,1972,1973,1978,1979,1982,1983,1984,1985, 1986 in care a lucrat in calitate de membru cooperator la C.A.P.Draxini si a realizat numarul minim de norme.


Prezenta hotarare poate fi atacata numai cu apel in termen de 10 de zile de la comunicare, cererea si motivele de apel urmand a fi depuse sub sanctiunea nulitatii la Tribunalul B__.
Pronuntata de: Tribunalul Botosani Sectia Civila, Sentinta civila nr. 168/2017, in sedinta publica din 23 februarie 2017


Citeşte mai multe despre:    Munca CAP pensie    Valorificare pensie ani munca CAP    Stagiu CAP incomplet pensie    Actualizare pensie CAP    Martori dovada munca pensie ani
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe